ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

Золоте правило фінансування
Одним із способів перевірки рівня забезпечення фінансової рівноваги є визначення відповідності окремих позицій балансу вимогам золотого правила фінансування. Зміст його полягає в необхідності узгодження строків, на які мобілізуються фінансові ресурси, зі строками, на які вони вкладаються в реальні чи фінан-сові інвестиції. Золоте правило фінансування називають також золотим банківським правилом, або правилом узгодженості (кон-груентності, паралельності) строків. За цим правилом фінансо-вий капітал повинен бути мобілізований на строк, не менший від того, на який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства.
Дотримання вимог золотого правила фінансування забезпечує підприємству стабільну ліквідність і платоспроможність. При йо-го використанні виникає проблема зіставлення окремих статей активу та пасиву балансу (окремих об’єктів інвестування та дже-рел фінансування), оскільки з балансового звіту безпосередньо не видно, які саме активи профінансовано за рахунок тих чи інших пасивів. Саме тому управління процесом узгодження залучення та використання капіталу слід здійснювати на стадії плануван-ня потреби в ресурсах та джерел її покриття.
При використанні золотого правила фінансування слід керу-ватися двома умовами, які виражають його зміст:
1) ;
2) .
На практиці досить часто керуються помилковим, на нашу думку, принципом «загального покриття», згідно з яким усі акти-ви повинні фінансуватися за рахунок усіх пасивів. Наслідком цього є порушення золотого правила фінансування. Щодо доці-льності дотримання вимог цього правила існує ряд критичних за-уважень. Так, при дотриманні правила фінансова рівновага за-безпечується, якщо:
1) інвестований капітал своєчасно (в передбачені строки) ви-вільняється в результаті господарської діяльності;
2) існує можливість субституції або пролонгації строків пове-рнення капіталу;
3) платежі, строк оплати яких настав, можна здійснити за ра-хунок надходжень від операційної та інвестиційної діяльності.
Таким чином, на думку багатьох фінансистів, виникає пара-докс. Золоте правило фінансування справджується, якщо існує можливість пролонгації чи залучення нового фінансового капіта-лу при настанні строків погашення попередньої заборгованості. Якщо ж можлива субституція чи пролонгація, тоді зовсім не обов’язкова паралельність строків, на які залучаються капітал та інвестиції . На нашу думку, зазначеною аргументацією не вра-ховується, що можливості субституції чи пролонгації значною мірою залежать від кредитоспроможності підприємства, одним з важливих критеріїв якої є рівень дотримання вимог правил фі-нансування.
Інше слабке місце правила пов’язане з тим, що висновки про ліквідність підприємства будуються на горизонтальному аналізі статей балансу. Однак позиції балансу не дають повного уявлен-ня про строки і величину всіх вхідних і вихідних грошових пото-ків, зокрема стосовно податкових платежів, виплати зарплати, мобілізації прихованих резервів тощо. Отже, дотримання чи не-дотримання вимог зазначеного правила не завжди означатиме платоспроможність підприємства чи її відсутність у конкретний період. Разом з тим у довгостроковому періоді чітко виражена невідповідність умовам правила свідчитиме про потенційну не-платоспроможність підприємства.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Золоте правило фінансування» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Адресація повідомлень в системах електронної пошти
Методика розрахунку витрат
Аудит розрахунків з акціонерами
Послуги стільникових мереж
Аудит амортизації необоротних активів


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2133 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП