ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
За результатами проведеної аудиторської перевірки ауди-тор повинен скласти аудиторський звіт і аудиторський висновок.
Аудиторський звіт — це ширший за своїм змістом документ, що складається відповідно до угоди аудитора і замовника. Його складають тільки для замовника, тоді як аудиторський висновок надається широкому колу користувачів.
Аудиторський звіт складається з трьох частин: загальної, ана-літичної та заключної (підсумкової).
Загальна (вступна) частина аудиторського звіту аудитор-ської фірми має містити такі обов’язкові дані:
назву документа і назву клієнта;
місце і дату складання;
назву аудиторської фірми, її адресу;
порядковий номер ліцензії на здійснення аудиторської діяль-ності, дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію, а також строк дії ліцензії;
номер реєстраційного свідоцтва;
номер розрахункового рахунку;
прізвище, ім’я та по батькові всіх аудиторів, що брали участь у перевірці.
Загальна (вступна) частина аудиторського звіту, складено-го аудитором, який працює самостійно, має включати такі дані:
прізвище, ім’я, по батькові;
стаж аудиторської діяльності;
найменування органу, який видав ліцензію на здійснення аудиторської діяльності, дата її видачі, а також строк дії ліцензії;
номер реєстраційного свідоцтва;
номер розрахункового рахунку;
прізвище (найменування) одержувача аудиторського звіту (замовник аудиторської перевірки чи за узгодженням з ним інші юридичні або фізичні особи);
Крім того, у вступній частині аудиторського звіту має бути вказано:
період, за який проводилася перевірка звітності;
склад, перелік фінансових звітів (інших документів), які пере-вірялися;
посилання на національні нормативи аудиту, інші документи, які використовував аудитор під час аудиту.
Аналітична частина складається з опису перевіреної фінан-сової інформації та опису аудиту.
Опис перевіреної фінансової інформації відображує період пе-ревірених фінансових звітів, види звітів, вказівки на обмеження доступу аудитора до інформації, якщо вони мали місце, розподіл відповідальності між аудитором і керівництвом підприємства.
В описі аудиту наводяться посилання на закони та нормативні акти, відповідно до яких проводився аудит, розкривається алго-ритм аудиторської перевірки, використання необхідних процедур і збирання всіх доказів для складання обґрунтованого висновку, по-даються результати експертизи ведення бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю, зазначаються факти неусунених у процесі аудиторської перевірки суттєвих порушень встановлено-го ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, а також порушень законодавства при здійсненні господарських і фінансо-вих операцій, які можуть створити у користувачів фінансової звіт-ності неправильне уявлення про фінансовий, майновий і економіч-ний стан підприємства, а також завдати збитків інтересам його власників і (або) третіх осіб, посилання на роботу іншого аудитора (або) експерта, якщо цей матеріал було використано.
В аналітичній частині подається чіткий перелік ділянок діяль-ності клієнта, перевірених суцільним і вибірковим методом, опи-суються результати перевірки стану обліку, внутрішнього конт-ролю на підприємстві, наводяться факти недоліків і порушень в організаціях, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам власників, державі або третім особам. Окремо вказуються ті не-доліки та порушення, які не були усунені за час аудиторської пе-ревірки, а також рекомендації аудитора на аналітичний огляд ді-яльності підприємств.
Заключна (підсумкова) частина являє собою висновок ауди-тора про достовірність перевірених фінансових звітів. По суті — це думка аудитора про перевірену фінансову звітність, яку нази-вають аудиторським висновком, якщо вона оформлена окремим офіційним документом, тобто засвідченим підписом і печаткою (аудиторської фірми).
Аудиторський звіт адресується замовнику із зазначенням дати складання, підписується керівником аудиторської фірми (або особою, уповноваженою керівником) і аудитором, що проводив перевірку, завіряється печаткою аудиторської фірми. Кожна сто-рінка аудиторського звіту підписується аудитором, який здійс-нював перевірку, і завіряється його особистою печаткою.
Аудиторський звіт підписується аудитором і керівником ауди-торської фірми, що здійснював перевірку (або особою, уповно-важеною керівником). Зазначається дата аудиторського звіту.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Ложный путь изобретательства
Як наростити тИЦ без щомісячних платежів
Поточний стан об'єкту «Укриття» на ЧАЕС
Где центр тяжести летящей ракеты?
Задача о железном пруте


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1774 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП