ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит нематеріальних активів. Мета і завдання аудиту
Мета аудиторської діяльності — встановити достовірність даних про нематеріальні активи у фінансовій звітності
сільськогосподарських підприємств і відповідність фінансових та господарських операцій з ними чинному законодавству.
Завдання аудиту нематеріальних активів — встановити:
• правильність віднесення об’єкта до нематеріальних активів;
• достовірність інформації про нематеріальні активи або її не-вірогідність, представленій у фінансовій звітності;
• повноту, достовірність і точність відображення в обліку ви-трат на покупку нематеріальних активів, правильність нараху-вання амортизації, операцій щодо їх надходження і вибуття за період, що перевіряється;
• дотримання законодавства і П(С)БО 8 «Нематеріальні акти-ви» щодо ведення обліку та складання звітності, методологію оцінки нематеріальних активів;
• прийнятність звітності по нематеріальних активах (відповід-ність звітності вимогам до звітності та відсутність суперечливої інформації);
• правильність оцінки нематеріальних активів;
• можливість отримання в майбутньому економічних вигод від використання нематеріальних активів;
• правильність бухгалтерських записів, проведених з нематері-альними активами на рахунках бухгалтерського обліку;
• правильність віднесення операцій з нематеріальними акти-вами до того періоду, в якому вони були проведені;
• відповідність суми окремих операцій даним, наведеним у книгах і журналах аналітичного обліку, правильність підсумків і відповідність їх даним, наведеним у Головній книзі;
• правильність класифікації нематеріальних активів, що зане-сені у фінансову звітність, достовірність показників звітності по нематеріальних активах.
Джерела інформації для аудиту:
1) наказ про облікову політику підприємства;
2) первинні документи (акт приймання-передачі, платіжні до-кументи, ліцензійні угоди, патенти та інші свідоцтва, що підтвер-джують факт придбання або створення нематеріальних активів);
3) облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку нематеріальних активів;
4) аудиторські висновки попереднього аудиту та інші докуме-нти, що узагальнюють результати контролю;
5) звітність (Баланс (ф. № 1), Примітки до фінансової звітнос-ті (ф. № 5)).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит нематеріальних активів. Мета і завдання аудиту» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Звіт про прибутки та збитки
Аудит операцій за рахунками в банках
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери п...
ЗМІСТ ТА МЕТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІ...
Факторинг


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 3627 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП