ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Класифікація банківських кредитів
Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Найбільш зручною є така класифікація бан-ківських кредитів:
1) за основними категоріями позичальників;
2) за цільовим спрямуванням;
3) за строками користування;
4) залежно від забезпечення;
5) за методами надання;
6) залежно від кількості кредиторів;
7) залежно від порядку погашення;
8) за характером і способом сплати процентів;
9) за ступенем ризику.
Виходячи з основних категорій позичальників розрізняють кредити:
• галузям народного господарства;
• населенню;
• державним органам влади.
Залежно від цільового спрямування кредити поділяються на:
• виробничий (поповнення обігових коштів та основних за-собів);
• споживчий (споживчі цілі населення).
За строками користування кредити є:
• строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, можуть бути:
а) короткостроковими (до 1 року);
б) середньостроковими (1—3 роки);
в) довгостроковими (понад 3 роки);
• до запитання (онкольні) — видаються на невизначений строк. Позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. Якщо банк не вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд позичальника;
• прострочені — по яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув;
• відстрочені (пролонговані) — щодо яких за клопотанням пози-чальника банком прийняте рішення про перенесення строків пога-шення кредиту на більш пізню дату.
У залежності від забезпечення кредити є:
• забезпечені (ломбардні)— надаються під забезпечення;
• незабезпечені (бланкові) — надаються без забезпечення.
Незабезпечені (бланкові) кредити, що називаються у банківській практиці довірчими, надаються лише під зобов’язання позичальника погасити позичку. Вони пов’язані з великим ризиком для банку, то-му потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності пози-чальника і надаються під більш високий процент.
У країнах з розвиненою ринковою економікою поширенішими є такі форми забезпечення кредитів:
• гарантія, або порука третьої сторони;
• переуступка контрактів, дебіторської заборгованості;
• застава товарних запасів;
• застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних папе-рів, дорогоцінних металів, страхування.
Гарантія, або порука — це зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності; оформля-ється як самостійний обов’язок гаранта чи поручителя.
Переуступка контрактів практикується при кредитуванні буді-вельних компаній, що здійснюють регулярні поставки товарів або послуг за контрактом. Боржник переуступає контракт кредитуючо-му банку, внаслідок чого надходження коштів від замовника зараховуються в погашення кредиту.
Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі банку рахунку, що вимагає оплати за поставлені позичальником то-вари.
Забезпечення товарними запасами означає, що предметом заста-ви можуть бути:
сировина;
комплектуючі вироби;
готова продукція тощо.
Забезпечення дорожніми документами використовується при кредитуванні експортно-імпортних операцій. Заставою тут висту-пають документи, що підтверджують відвантаження товарів. Такі документи називаються коносамент і накладні.
Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якому предмет застави залишається у заставодавця чи третьої особи. Предметом іпотеки може бути майно, пов’язане із землею, — будівлі, споруди, квартири, земельні ділянки громадян, багаторічні наса-дження тощо.
Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна: об-ладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби, товари довгострокового вжитку.
Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного па-пера. Умовою використання цінних паперів як форми застави має бути їх висока ліквідність.
За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються:
• у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту;
• відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити нада-ються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз із банком умов кредитного договору;
• гарантовані — банк бере на себе зобов’язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду.
Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів:
а) з обумовленою датою видачі кредиту;
б) з наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому.
Залежно від кількості кредиторів розрізняють кредити:
• надані одним банком;
• консорціальні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним договір і надає кредит. Банк-менеджер займається також розподілом процентів;
• паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох бан-ків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених, умовах.
Зважаючи на порядок погашення, кредити поділяються на ті, що погашаються:
поступово (в розстрочку);
водночас із закінченням строку кредитного договору;
у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними договорами.
За характером та способом сплати процентів виокремлюють такі кредити:
• з фіксованою процентною ставкою;
• з плаваючою процентною ставкою;
• зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (зви-чайний кредит);
• зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (диско-нтний кредит).
Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабі-льної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибут-ку або запобігання збитків в умовах інфляції при видачі кредитів на значні строки банки використовують плаваючу процентну ставку. В цьому випадку у відповідності з кредитним договором процентні ста-вки періодично переглядаються і звичайно прив’язуються до рівня облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції.
За ступенем ризику кредити поділяються на стандартні і нестан-дартні. Останні, в свою чергу, бувають:
• кредити під контролем;
• субстандартні;
• сумнівні;
• безнадійні.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Класифікація банківських кредитів» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Настройка параметрів модемів
ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звіті...
Аудит розрахункових і кредитних операцій. Мета й завдання аудитор...
Роторно-поршневий двигун


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2323 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП