ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит документального оформлення господарських операцій
У складі молодняка тварин і тварин на відгодівлі постійно відбуваються зміни. Кількість тварин збільшується за ра-хунок отриманого приплоду від власного маточного поголів’я, придбання тварин, вибраковування худоби з основного стада, по-становки на відгодівлю тощо.
Документальне оформлення приплоду тварин та порядок його оцінки наведено в табл. 4.6.
Таблиця 4.6
ОПРИБУТКУВАННЯ Й ОЦІНКА ПРИПЛОДУ ТВАРИН

пор. Тварини Назва
документа Час складання
документа Оцінка
1 Телята Акт оприбуткування тварин У день на-родження За плановою собівар-тістю 60 кормо-днів утримання корови
2 Поросята Те саме Те саме За плановою собівартістю 1 ц живої маси відлучених поросят
3 Лошата — " — — " — За плановою собівартістю 60 днів утримання дорослих коней
4 Ягнята і ко-зенята — " — У день опо-росу За плановою собівартістю голови приплоду
5 Курчата, гусенята, каченя-та, індичата Звіт про про-цеси інкубації У добовому віці птиці За плановою собівар-тістю добового молодняка
6 Цуценята норок, лисиць, песців, нут-рій, соболів та кроленята Накопичуваль-ний акт на оприбуткування приплоду тва-рин У день огляду, але не пізніше останнього дня місяця За плановою собівартістю
Аудитор має встановити правильність відображення всіх зазна-чених змін у поголів’ї тварин, що здійснюється на основі відповід-них документів.
На основі первинних документів щодо руху худоби на фермі ве-дуть Книгу обліку руху тварин і птиці (ф. № 34). Рахунки в ній від-кривають у тому порядку, як і в бухгалтерії господарства.
Наприкінці місяця за підсумками Книги заповнюють «Звіт про рух тварин і птиці на фермі» (ф. № 102), де відображують наяв-ність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття. У Звіт включають також дані про рух тварин основного стада. Отже, цей Звіт відображує весь оборот стада тварин за зві-тній період (місяць). Аудитор має зафіксувати відповідність документального оформлення операцій встановленому порядку.
Аналогічно аудитор повинен встановити дотримання документа-льного оформлення операцій у птахівничих підприємствах. У спеці-алізованих птахівничих підприємствах замість Книги обліку руху тварин і птиці використовують Картку обліку руху дорослої птиці
(ф. № 108) та Картку обліку руху молодняка птиці (ф. № 107). Останню заповнюють за віковими групами.
На свинокомплексах облік поголів’я тварин має свої особли-вості, зумовлені технологією виробництва. Для відображення за день всіх операцій щодо руху тварин та кормів по підрозділу ви-користовують Обліковий лист руху тварин та кормів (ф. № 97а).
У бухгалтерії комплексу облік руху тварин ведеться в Нако-пичувальній відомості обліку руху тварин (ф. № 34б). Забій та падіж худоби на санбойні оформлюють Обліковим листком за-бою та падежу тварин (ф. № 100а).
У бухгалтерії дані цього документа заносять у Накопичуваль-ну відомість обліку забою та падежу тварин (ф. № 34в).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит документального оформлення господарських операцій» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Розвиток пейджингу в Україні
Апаратна база комп’ютерної телефонії
Морфологія, словотвір і синтаксис
Планування аудиторської перевірки підприємства
Аудит руху необоротних активів


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1989 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП