ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Мовознавство - Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Мовознавство - Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов

1 2 3 4 5 6 7

15. Translate the text containing ordinal numerals and adjectives of numerical stems into English. Comment on the ways of rendering them in English and Ukrainian. 1. У долинах між горами, в лісах були справжні хащі — зарості двометрової папороті (О. Донченко). 2. Ноги стали важкими, на че до кожної з них було прив'язано по двопудовій гирі (А. Шиян). 3. Висока триярусна стріха низько насувалась на вікна (З. Тулуб.). 4. Дівчинка восьмиліток забавляла свого трилітнього братика (М. Коцюбинський). 5. Аж засмутився, що студент знає тільки п'яте через десяте, і то з листів (Грим.). 6. Та я п'яте колесо біля воза! — страждаючи мовив механік (Гуц.). 7. Де тільки не закладали наші будівельники перший камінь велетенських споруд (Цюпа). 8. Вже дванадцятий день не щастило пустити насосну (Баш.). 9. Настя вже шістнадцятий рочок починає (Вовч.). 9. Боюсь, що я не перелічив і четвертої частини того, що тут росте (Коц.). 10. Біля одного весла стояло двоє хлопців, а другим вправляв сам дідусь (См.). 11. Не існує половини, трьох чвертей, дев'яти десятих правди, — в такому випад ку одна десята буде брехнею і вся правда рушиться у прірву (Перв.). 12. На рівному було до п'яти четвертей снігу (Гл.). 16. Put the numbers from the box in words in the indicated case forms. Fill in the missing parts of the sentences with the suggested numerical phrases that suit. Translate the sentences into English. 4 дописувача (Д. в.), 70 автомобілів (М. в.), 9 спеціалістів (Р. в.), 6 країн (Р. в.), 200 кущів (О. в.), 7/10 розчину (О. в.), 3 цуценят (З. в.), 11 база відпочинку (М. в.), 32 абітурієнти (Д. в.), 352 слухача (Д. в.), 678 опитаних (Р. в.), 44 1/2 м2 (З. в.), 146 центнерів (О. в.), 126 236 км2 ( М. в.)

1. Поле було засіяне _____ ____ ярої пшениці. 2. Сертифікати про закінчення курсу було видано ____ ____ денного відділення. 3. Для прискорення бутонізації та продовження періоду цвітіння обробіть наземну частину рослин ____ ___, рештою маси зволожте кореневу систему. 4. Йдучи на писк, діти виявили у траві ___ кумедних ____. 5. На ____ _____ літнього відпочинку майоріли прапори країн ЄС. 6. У щойно зібраних ____ ____ були виявлені серйозні недоліки у системі зчеплення. 7. Прилегла до приміщення територія була засад 89

жена довкола ____ ____ троянд. 8. Заохочувальні призи було вру чено ___ кращим ______. 9. Для початку проведення експериментів не вистачало ще ___ ____ радіологів. 10. ____ ____ було відмов лено в зарахуванні на денну бюджетну форму навчання. 11. Наступ ного ранку за нез'ясованих обставин було виявлено відсутність ан кет ____ ____. 12. На ____ км2 заповідника простягалися луки, сте пи, лісосмуги хвойних та широколистяних дерев. 13. Корисна площа приміщення становить ____ м2. 14. У процесі поїздки екскурсанти ознайомились з культурою, архітектурними пам'ятками та народни ми традиціями ___ ____ Близького Сходу. 17. Give written (Ukrainian and English) equivalents of the stated numbers. Refer them to one of the classes: Cardinals Ordinals Common Fractions Decimal Fractions 23d; 1918; 4.74; 3 1/3; 0.321; 4/5; 13.054; XXXIV; 1, 001st; 100th; 1, 000, 001st; 34, 000, 056; 0.001; LVI; 90%; 2.239; 2, 000; 2, 005; 17 1/5; 243/617; 5.194. 18. Put fractions in concord with the nouns unbracketing the latter. Write numerical phrases in English in words. 1 /5 (доходи); 2/3 (урожай); 3/7 (прибуток); 1 5/6 (загальний об'єм); 7 /13 (кілометр); 0,6 (метр); 96,5% (присутній); 5,01% (приріст); 1 /3 (канікули); 0,01 (обіцяне); 0,45 (поле); 1/5 (орна земля); минуло 2 /3 (рік); 5/6 (зовнішній борг); 17,856 % (валовий продукт); 5 /8 (вугільний басейн). 19. Study the instructions how to read mathematical operations. 1 + 2 = 3 one plus two equals three/ one and two is three 2 + 2 = 4 two plus two is/ are (equals/ equal), (makes/ make) four 3 — 1 = 2 three minus one equals two/ three take away one is two/ one from three is two 2 x 3 = 6 two multiplied by three are six/ two times three are six/ two threes are six 6 ч 2 = 3 six divided by two is three/ six over two is three/ two into six is (goes) three 22 = 4 two squared is four 23 = 8 two cubed is eight 25 = 32 two to the power five (to the fifth power) is thirty two √ 4 = 2 the square root of four is two 3 √ 8 = 2 the cube root of eight is two 90

Do arithmetic sums. Comment on your actions in Ukrainian and English.
148 + 356 = 258 + 378 = 705 + 1 567 = 3, 18 + 4, 36 = 1 3/4 + 2 3/5 = 1 764 256 = 4 602 2 476 = 418 397 = 7, 15 2, 16 = 5 3/7 1 2/3 = 10 Ч 10 = 15 Ч 15 = 13 Ч 20 = 6, 7 Ч 3, 2 = 2 /3 x 2/5 = 146: 10 = 199: 11 = 355: 5 = 99, 6: 10 = 33, 6: 3, 3 = 33 = √ 81 = 54 = 3 √ 125 = 6,5 + 34 √ 144 =

20. Translate into English putting fractions in words. У математиці є так звані сталі величини. Наприклад, щоб знайти довжину кола, його радіус множать на 3,14, або на 22/7, що майже те саме. Існує також постійне співвідношення, яке дорівнює приблизно 3 /5 або, точніше, 0,618. Це золотий переріз, його застосовують там, де йдеться про гармонію, — в архітектурі, живописі. При розв'язанні ба гатьох практичних задач використовують так зване число Непера, яке приблизно дорівнює 2,718. 21. Read the suggested Ukrainian expressions in English. Define what table nests they belong.
Cardi Ordi nals nals Frac Deci Dates Tel. tions mals Num bers We Arith Add Time Years ights metic resses mea sums sure ments

546 27 18; 142 + 133; 50 ті роки XIX століття; 12.45 по полудню; 44 м Ч56 м Ч12 м; вул. Фрометівська, 2, корп 17; 14 000 000; 1/2; 14 24/256; 157 467 й; у 1900 му; 348 н. е.; 297 м3; перерва з 00.05 до 01.15 ночі; 0, 017; 17.03.1966 року; у 550–540 рр. до н. е.; 13,7 га; + 33,5 0C; 84 л на 1 м2; Хрещатик, 26, кім. 6; (14,4 + 23,5): 3 — (13 3/4 + 8 6/17); 72 кг 345 г. 22. Use numerals to give examples of the following issues in English and Ukrainian.
Meaning Dress size Address Indicated in English Indicated in Ukrainian

91

Credit card number Monthly consumption of water per head Reception (date and time) Inflation rate Working hours Flight number Top speed of the car TV set overall dimensions Microwave capacity Bank account number Water pump volume Historic event (date) Prehistoric period of time Person's age Population of the country Female average life span Country size Body temperature Equation (math) Percentage of the country's labour force Figures of the fuel gauge Concert ticket indications (passage, sector, row, seat) Height of the flight Total of the monthly household expenses Tourist camp housing capacity Dwelling space Coalfield space Total volume of company's output Part of the arable lands Cottage sale price The sum of the winning prize Total of the earthquake damages A new born resident to Kyiv at the beginning of the year 2010 Football match score Gold quarrying Marathon time

92

23. Put the following words in numbers. Define what they denote. A hundred and one; three thousand, one hundred and twenty; eight thousand one hundred and nine point nought two five; two four oh two oh double four; nineteen forty five; nineteen hundred and one; the thirtieth; three and two fifths; three hundred and seven over five hundred and nine; midnight; one and a half tons; one point six two; four ninths; nine over three; four squared; eight to the fourth power; five cubed; a quarter to nine; four one three oh six; one million, eighty five Fulham Palace Road; six hundred (and) twenty three thousand, four hundred; the twenty sixth of March, the eighties of the twentieth century; six times seven are forty two; five metres by ten metres; twenty six inches wide by thirty inches deep by forty inches high; a quarter past eleven; Elizabeth II; nine thirty p.m.; three into nine goes three. 24. Spell the following in English and Ukrainian. Comment on the differences in rendering the meaning in both languages. 28%; 1940 1950; 1.75 hectares of land; 0.375; 320 F; A.D. 400 499; the 1990s; 27 July, 1947; 1, 900; Room 34; 15/XII/2002; 5m x 15 m; 3 07 49 22; 70 mph; Henry V; page ix; $ 50 000 per annum; 9, 000 ft; 40 West 20th Street New York; 13.45 (p.m.), 345 ч 15; 17 23/47. 25. Translate into Ukrainian. Consider the spelling of the numerals in the indirect case forms. 1. — A large wholemeal loaf please. — 57 p., please. 2. 55% of the EEC's budget in Strasburg is taken up by translation costs. 3. Hello. Epsom 4778. This is Jeremy Brook speaking. 4. 28 million people swarm about an 80 mile wide mass of smoky slums. 5. It is feared that 182 people may have died in a plane crash this morn ing. The accident happened at 20 past 7. It was Bell Air flight 409, going from Singapore to New York. The plane had covered 3/4 of the 12, 000 mile trip and had stopped to refuel. Eye witnesses said that the plane had reached its take off speed of 150 mph when the fire broke out in the rear engine. 106 people managed to escape the blaze. 6. 672 car workers walked out on strike today in Coventry. They had asked for the pay rise of 8.7%, but management said they could only offer 5 1/2%. This would mean an extra $27.50 per week. 93

7. A man armed with a shotgun held up cashiers at the National Bank today and stole $5, 500. Police have appealed for witnesses. The number to ring is 0106744391. 8. Unemployment figures were released today. Last month there were 3,649,712 registered unemployed. That's 14.5% of the work force. Over the past year this number has increased by over 260, 000. 9. They are used to eating at 5.30, which is when they are hungry after playing all day, but the restaurant doesn't open until 7.00. 10. That scene from the West End musical of the 1960s “Oh, What a Lovely War”, is a pretty illustration of the kind of things that happened in several places on the Western Front on that Christmas Eve of 1914. 26. Study the table of the English measurements. Change the met ric units into imperial ones or vice versa in the task that follows. units of length and distance units of area 1 inch (in) (дюйм) = 2.54 cm 1square inch (in2) = 6.45 cm2 1 foot (ft) (фут) = 12 in = 30 cm 1 square foot (ft2) = 0.9 m2 1 yard (yd) (ярд) = 3 ft = 90 cm 1 square yard (yd2) = 0.836 m2 1 rod (rd) (род) = 5.5 yard = 5.03 m 1 square rod (rd2) = 25.29 m2 1 mile (ml) (миля) = 1.6 km 1 square mile (ml2) = 2.59 km2 1 acre (a.) (акр) = 0.4 hectare units of weight units of volume (for liquids) 1 grain ( ) (гран) = 68.4 mg 1 gill ( ) (джил) = 0.142 litre (l) (Br)/ 1 ounce (oz) (унція) = 28 g 0.118 l (Am) 1 pound (lb) (фунт) = 450 g 1 pint (pt) (пінта) = 0.57 l (Br)/ 0.47 1 gallon (gal) (галон) = 2.27 l l (Am) 1 wineglass ( ) (чарка) = 58.6 ml 1 quart (qt) (кварта) = 1.14 l (Br)/ 1 ton (t) (тонна) = 1000 kg (Br)/ 0.946 l (Am) 0.984 kg (Am) 1 stone (st) (сто(у)н) = 6.4 kg 1 table spoon (tbsp) (чайна ложка) = 14.22 ml 1 tea spoon (tsp) (столова лож ка) = 4.4 ml

1 kg =? lb; 64 kg = ? st; 300 g = ? oz; 1 hectare = ? a.; 1 km = ? ml; 1m = ? yd; 1m = ?ft; 1cm = ? in; 1l = ? pt; 100 litre = ? gal; 10 l = ? qt; 1 l = ? tbsp; 1 m2 = ? ft2; 1 km2 = ? ml2

94

27. Translate into Ukrainian paying attention to the ways of rende ring phrases of measurements containing numerals. 1. The fish was about eight feet long. 2. It measures 26 inches wide x 25 inches long. 3. There spread a square area measuring 900 metres on each side. 4. He was about six feet tall. 5. The spears were about five feet long. 6. We rented a room of 2 metres wide. 7. A layer of stone measured four metres thick. 8. A block of ice was one cubic foot in size. 9. I put on nearly a stone in weight. 10. Pencils are 30 centimetres in length. 11. Deposits of bauxite measured up to a kilometre in thickness. 12. A hill mounted on ten feet in height. 13. The island measures 25 miles by 12 miles. 14. Lake Nyasa is 450 miles long by 50 miles wide. 15. The box measures 26 inches wide x 25 inches deep x 16 inches high. 16. The brain of the first ape men had been around 500 cubic centimetres. 17. In was rushed a 5 foot 9 inch bed. 18. The furniture and the surface were covered with 70 foot high mounds of dust. 19. The pass will be built to a width of 2 metres. 20. Cloth is measured in metres. 21. Apples are sold by the kilo gram. 22. My car does 10 miles to the litre. 23. Pears are 99 p a dozen. 24. Wind speeds at the airport were 160 kilometres per hour. 25. In 1989 the UK produced electricity of 6,350 kWh per capita. 26. As a tax inspec tor, Bob Wilden earns $23, 558 per annum. 27. You've told me the same story a hundred times. 28. Use adverbial expressions of measurements from the exercise above to translate the following phrases. 34 дні на рік оплачуваної відпустки; 3 метри завтовшки; 7,5 метрів завширшки; розмірами 13 на 15 акрів; 5 футів 8 дюймів заввишки; 40 сантиметрів завдовжки; стіни завтовшки 2,5 метри; тричі на тиж день; простягатися на 0,5 метра вглиб; покритий алюмінієм завтовш ки два міліметри; продаватися поштучно/ кілограмами/ на метри; витрачається 1 літр бензину на 10 кілометрів; три гривні за десяток; нагадувати двічі; стіл метр на півтора; заходити по одному/ по троє; вагою 35 тонн; змайстрували втрьох; гуляти парами; споживається за місяць 7,29 куб. метрів холодної води на одну особу. 29. Choose the right form. Five (thousand/ thousands) men; three (tenth/ tenths) of the profit; 5 (million/ millions) TV viewers; a five (star/ stars) hotel; 13 per (cent/ cents); a seventy (year/ years) old man; (a/ the) Third World; to finish (first/ the first); half (a/ of a) dozen eggs; (the/ a) twelve o'clock train; 3 95

x 4 three (fours/ fourth); 1970 1980 nineteen (seventies/ seventieth); 1.75 (hectare/ hectares); the year of nineteen (hundred/ hundreds); 10.34 ten point (three four/ thirty four); 9/13 nine (thirteenths/ over thir teen); 1/4 one (quarter/ quarters); 3 / 4 three (quarter/ quarters); one and a half (hour/ hours); a six (foot/ feet) tall man; two (third/ thirds) of the share; 1.7 one point seven (yard/ yards); the (twenties/ twentieth) in the list; a woman in (her thirties/ the thirtieth); 7/10 seven tenths of (a mile/ the miles), a five (pound/ pounds) note; 17.95 seventeen point nine five (pound/ pounds); 0.375 (nought/ oh) point three seven five; the year of 1801 eighteen (oh/ nil) one; football score 3 0 three (nil/ nought); Room 125 one hundred and twenty (five/ fifth); 4 metres in (deep/ depth); to sell (in/ by) the kilogram; 144 (square/ squares) feet. 30. Read the numbers and define what they denote. 17 0C; $ 17, 568 per annum; 5'8''; 7.42 (a.m.); 48%; p.vіі; 75 mph; 2.2 lb; 6.03 ft2; 13 ft x17 ft; 4, 000 ml journey; fly at 4, 000 ft; 06/ 05 /83; August 13, 2004; in one's 50s; gloves (9 1/2); World War II; in 1500 B.C.; the 1970s; 3 07 49 22; XVII Century mahogany carpentry; a size 7 shoe; 15.8 miles/ gallon; $3.65; Monday — Friday 8 a.m. — 20 p.m.; best before 01.12.2006; 20 p; Arsenal — Manchester: 3 — 0; $1.90 a gallon; a loan at 15% interest; to earn 10% interest. 31. Render in English in words. 11 вересня 2005 року; зі швидкістю 90 км на год.; розміром 3 м завширшки і 3,5 м завдовжки; 2 краплі розчину на 5 столових ложок води; Кловський узвіз, 9, офіс 6; о 6 й вечора; чоловік вагою 85 кг й ростом 1,86 м; чверть на п'яту по полудні; 22 градуси тепла за Цельсієм; банкноти номіналом 1 і 5 доларів; тридцять п'ять хвилин на дев'яту ранку; на початку 30 х років XIX століття; 3 й у шерензі; виробляти 103 746 000 кВт електроенергії; зовнішній борг на суму 247 млн доларів; виробляти щорічно продукту на суму 513,6 млрд доларів на душу населення; чекати півтори години; на одинадцято му поверсі; три четвертих населення; у 1900 му році, вісімнадця тирічні юнаки та юнки; у 23 й аудиторії; трамвай 1 к; п'ятикопійча на монета, зателефонувати за номером 227 41 58; о пів на дев'яту ранку; 24 2/3 доходу; всипати 4/5 вмісту пакета; триденна поїздка; ру кав три чверті; 18,5 відсотки пенсіонерів; біг на 100/ 200 метрів; ко жен п'ятий житель; один зі ста бажаючих; десята частина прибутку; по троє; казати тричі; нагадувати сотню разів; 1000 велосипедів; 96

3000 глядачів; тисячі страйкарів; тричі по чотири; збільшитися утричі; вирушити уп'ятьох; коштувати утричі дорожче; удвічі мен ше; удвічі більше. 32. Translate into English using words for numbers. Дніпро — головна річка України, третя за площею водозбору річка в Європі (після Вологи і Дунаю). Довжина її 2285 кілометрів, площа басейну 503 тисячі квадратних кілометрів. Довжина Дніпра в межах України 1205 кілометрів. Початком Дніпра вважається невелике бо лото на Валдайській височині у Смоленській області. Басейн Дніпра простягається з півночі на південь майже на 1000 кілометрів. 33. Use the suggested figures to make the portrait of the UK econ omy. GNP: $818.0 billion; per capita $14,300; real growth rate 2.3% (1989); 2% of GNP from agriculture LABOUR FORCE: 28,120,000; 53.3% services (23.6% manufacturing and construction; 10.8% self employed; 6.8% government; 1% agricul ture); 38.7% female labour force aged from 15–64 INFLATION RATE: 7.8% rise of the consumer prices UNEMPLOYMENT RATES: 6.4% BUDGET: revenues $348.7 billion; expenditures $327.8 billion EXPORTS: $151.0 billion; commodities: manufacturing goods, machinery, fuels, chemicals, semi finished goods, transport equipment IMPORTS: $189.2 billion; commodities: foodstuff, consumer goods EXTERNAL DEBT: $15.7 billion INDUSTRIAL PRODUCTION: growth rate 0.9% (1989) ELECTRICITY: 98,000000 kWh capacity; 361,990 million kWh pro duced; 6,350 kWh per capita (1989) QUARRYING: iron ore: 60,000 metric tons a year (from Business Projects) 34. Supply the correct forms. Differentiate between nouns of the numerical stem and numerals proper. 1. The Roman glass vase is worth several (million/ millions) pounds. 2. I've got (million/ millions) of letters to write. 3. (100, 000 thousand/ thousands) of pounds have been spent on the new hospital. 4. A crowd of (thousand/ thousands) watched the children's procession. 5. Who's going to wade through a novel of more than (a thousand/ one thousands) 97

pages? 6. There were (dozen/ dozens) of complaints after the broadcast. 7. There were at least two (dozen/ dozens) people in the restaurant at the time of the shooting. 8. The refugees arrived by the (dozen/ dozens), hungry and cold, all needing food and shelter. 9. For a lot of people (hun dred/ a hundred) dollars is a lot of money. 10. I've told you (a hundred/ hundreds) times not to do that. 11. (Hundred/ hundreds) of people gath ered at the stage door after the performance. 12. I'm better than I was last week, but I'm still not (a hundred/ hundreds) per cent. 13. The whole collection of pictures at the National Gallery is worth (billion/ billions). 14. (15 billion/ 15 billions) dollars have been spent developing this new car. 15. Cosmetics is (a billion/ billions) dollar industry — the profits are huge. 35. Match Ukrainian numerical set phrases with their English equivalents. п'яте через десяте The Twelve сто слів за хвилину to be related only through Adam двома словами to the four winds дев'ятий вал noughts and crosses один у полі не воїн to keep changing one's mind на всі чотири сторони the tenth wave п'яте колесо до воза as like as two peas in a pod на сьомому небі від щастя at cock crow Десять заповідей one man no man Дванадцять апостолів to tell a story in snatches сім разів відміряй — раз відріж to be soul mates on smth одна нога тут, друга там to throw smb out сьома вода на киселі to speak nineteen to the dozen хрестики нулики in a word в одну дудку грати under seven seals як дві краплі води the fifth wheel of a coach сім п'ятниць на тиждень The Ten Commandments гнати в три шиї in a wink of an eye під трьома замками hey ho go одним оком глянути to cast an eye on smth одного поля ягода second thoughts are best після третіх півнів in the seventh Heaven of delight раз, два — почали to dance to smb's tune/ piping звести нанівець to bring to nought 98

36. Define the meaning of the following idioms containing numer als. Pick up Ukrainian phraseological equivalents of them where pos sible. 1. It is six of one and half a dozen of the other. 2. Everything is at sixes and sevens. 3. To put two and two together. 4. In two twos. 5. Two in dis tress makes sorrow less. 6. Habit is second nature. 7. To have got news at first/ second hand. 8. To play first fiddle. 9. Dressed up to the nines. 10 A nine days' wonder.11. The upper ten of the society. 12. To be/ keep smb on (the) tenths. 13. At the eleventh hour. 14. To strike twelve the first time. 15. For a twelvemonth. 16. Twenty and times. 17. Forty winks. 18. I have fifty things to tell you. 19. On a fifty fifty basis. 20. It doesn't mat ter sixpence. 21. A sixty four dollar question. 22. As right as ninepence. 23. Ninety nine out of a hundred. 24. The hundred and one odd chances. 25. To repay smb a hundredfold/ a thousandfold. 26. The thousand and one small worries of life. 26. To be six feet under… 27. For noughts. 37. Translate into English. 1. Твоє прізвище чотирнадцяте у списку. 2. Приєднуйтеся до нас, підемо утрьох. 3. Тридцять у п'ять разів більше за шість. 4. Ціни на житло зросли удвічі порівняно з тогорічними показниками. 5. За ходьте по одному. 6. Станьте один за одним, і черга вирівняється. 7. Ми працюємо щоденно з 9 ї ранку до 5 ї по полудню без вихідних та перерв. 8. Випуск тритомної збірки поезії був присвячений соро карічному ювілею творчості поета. 9. Виділена земельна ділянка ма ла 170 м у довжину і 144,6 м у ширину. 10. Скільки у країні спожи вається за рік електроенергії на душу населення? 11. За статистикою кожний сьомий житель країни хворіє на серцево судинні захворю вання. 12. Футбольний матч закінчився з результатом 3 1 на користь української збірної. 13. Цікаво, хто стане восьмимільярдним жите лем планети? 14. Гадаю, у нього один шанс зі ста отримати високо оплачувану роботу. 15. Зернові зібрано з площі 137 000 гектарів, що становить 4/5 посівних земель. 16. Метро починає працювати о 5.45 год. ранку та припиняє роботу о 12,25 год. ночі. 17. Скільки обертів на хвилину робить свердло діаметром 1 мм? 18. На одному дереві ка као буває 100 тис. квітів, але тільки 20 та їх частина дає зав'язь. 19. Най глибше озеро України — Світязь. Його максимальна глибина ста новить 58,4 м. 20. Жайворонка не видно, коли він злітає на висоту 300 м, а його пісню чути навіть з висоти 600 м. 21. Руді лісові мураш ки одного мурашника можуть знищити за літо біля 10 млн 99

шкідників. 22. У холодну погоду білка спить близько 20 год. на добу. 23. Дослідження погоди і клімату України розпочато у 30 х роках XVIII століття. 24. Якщо до восьмидесятип'яти цілих семи десятих додати дванадцять цілих чотири десятих, то буде дев'яносто вісім цілих одна десята. 25. Територія України простягається із заходу на схід на 1316 км. 26. Найвищий водоспад світу Анхель, який знахо диться у Венесуелі, має висоту 1054 м. 27. Максимальна глибина Ти хого океану, Маріанський жолоб, знаходиться на глибині 11 км 22 м. 28. У 1876 році у Швейцарії з бобів какао вперше було виготовлено шоколад. 38. Study the ways to express age in English. Suggest Ukrainian equivalents of them. Forty years old; sixty three; a five month old baby; a child of six; aged nine or ten; the under fives; the twenty year olds; a fourteen year old; in one's forties; in one's teens; in one's early forties; in one's late fifties; (a lit tle) over fifty; under twenty five; the under aged; the over aged; below the age of thirteen; under the age of seniority; an octogenarian; of stu dents' age; of your own age; the same age; three years younger/ older than ... ; a couple of ... years my/ your junior/ senior; in the prime of (one's) life; in the hey day of youth; at a mature age; in one's infancy/ childhood/ adolescence/ youth/ adulthood/ manhood/ middle age/ eld erly age; well into fifty; on the right/ wrong side of twenty; well past forty; twenty odd; of the call up age; of a marriageable age. 39. Use proper expressions of age instead of the prompts. 1. Middle age can be the (розквіт сил) if you have the right attitude. 2. The disorder was once fatal in childhood but modern treatment per mits many afflicted children to live into (дорослого віку). 3. My broth er is (молодший за мене) by three years. 4. He is an … (йому дев'ятий десяток). 5. Both my daughters are in their (ранньому підлітковому віці). 6. Older employees complain about new policies that reward youth and innovation more than (похилий вік). 7. I've never known she was (під п'ятдесят) — she looks so young. 8. All (неповнолітні) were vacci nated against the flue. 9. All (п'ятилітки) are given preparatory school ing. 10. A series of photographs on their mantelpiece show their daugh ter's progression from (дитинства) to (отроцтво). 11. He remained a bachelor until he was (далеко за сорок). 12. (Зрілі) males of the species have brightly coloured tail feathers. 100

REFERENCES
THE NOUN
1. A List of Common Countable Nouns: accident account actor adult address animal answer apartment article artist baby bag ball bank battle beach bed bell bill bird boat book bottle box boy bridge brother bus bush cat chair camp chapter captain car card case castle chest child cigarette city class club coat college computer corner country crowd cup daughter day desk doctor dog door dream dress driver ear edge effect egg election engine eye face factory farm father field film finger foot friend game garden gate girl group gun hall hand handle hat head heart hill horse hospital hotel hour house husband idea island issue job journey judge key king kitchen lady lake library line list magazine machine man meal meeting member message method minute mistake model month motor mouth nation 101

neck newspaper office page park party path picture plan plane plant problem product

programme project ring river road room scheme school ship shirt shock shop sister

smile son spot star station stream street student table task teacher tent thought

town tour valley village walk wall week window woman year

2. A List of Common Uncount Nouns: absence access accommodation advice age agriculture anger applause atmosphere assistance baggage beauty behaviour cancer capacity capital (money) cardboard cash chaos chess childhood china 102 clothing comfort concern conduct confidence countryside courage crockery cutlery damage death democracy depression design dirt duty earth education electricity energy environment equipment evidence evil existence experience failure faith fashion fear finance fire flesh flu food freedom fun furniture garbage gossip ground grass growth hair happiness harm help health history homework hospitality housework ice industry information insurance intelligence jealousy jewellery joy justice knowledge labour laughter leisure lightning

linen loneliness love luck luggage machinery magic marriage mercy money moonlight mud music nature news nonsense paper parking patience peel permission

piece philosophy pleasure poetry policy poverty power pride produce progress protection purity rain reality relief religion research respect rubbish safety salt

sand scaffolding scenery seaside security silence sleep stream strength snow spaghetti spite status stuff stupidity sunshine teaching technology time thunder trade

traffic training transport travel trust truth underwear violence vocabulary waste water wealth weather welfare wind work worth youth independence

3. A List of Frequently Used Mass Nouns: adhesive beer brandy bread cake cheese claret cloth coal coffee cognac coke cotton cookery curry deodorant detergent disinfectant dye fruit fabric fertilizer fuel fur gin glue ink insecticide iron jam jelly juice lager liqueur lotion macaroni meat medicine metal milk oil ointment ore paint perfume pesticide plastic poison preservative ribbon salad sauce soap soil soup spaghetti 103

steel sherry sugar tea

timber toast vodka whisky

wine wood wool yarn

yoghurt

4. A List of Uncount Nouns that Take a Singular Verb though Ending in “ (e)s”: acoustics aerobics aerodynamics athletics billiards bowls cards classics darts drafts diabetes economics electronics genetics linguistics logistics mathematics mechanics measles mumps obstetrics physics politics rabies rickets shingles skittles statistics thermodynamics tiddlywinks

5. A List of Common Plural Nouns Taking a Plural Verb: activities affairs airs arms appearances authorities basics bermudas binoculars braces brains briefs clergy clippers clothes compasses conditions cords corduroys 104 costs culottes dungarees defences demands details dividers directions effects essentials expenses flannels flares figures field glasses forces foundations galoshes glasses greens grounds goods handcuffs headquarters heavens interests jeans jodhpurs knickerbockers knickers leggings likes lines looks manners materials matters mains means morals nutcrackers odds overalls panties pants particulars people pincers pliers police poultry pressures premises proceeds proportions pyjamas quarters

relations remains rates resources refreshments riches races rains scales scissors secateurs

shears shorts sights slacks solids specifics specs spectacles spirits sunglasses supplies

talks thanks thoughts terms tights tongs tracks travels troops troubles trousers

trucks tweezers underpants values vermin wastes wants waters works writings wilds

6. A list of Common Collective Nouns: aristocracy army audience bacteria brood cast committee community company council crew data enemy family flock gang government group herd jury media navy nobility opposition press proletariat public stuff team

7. A List of Common Titles Used before Names: Admiral Archbishop Archimandrite Baron Baroness Bishop Brother Captain Cardinal Colonel Constable Corporal Dame Doctor Emperor Father General Governor Hegumen Hieromonk Inspector Justice King Lady Lieutenant Lord Major Metropolitan Miss Mr Mrs Ms Nurse Patriarch Police Const. Pope President Priest Prince Princes Private Professor Queen Saint Sergeant Sir Sister

105

8. A List of Nouns rarely Used Alone: affair approach area back band base bottom boundary branch case centre circumstances citizenship class condition crisis culture development discovery eater edge edition element end enterprise epidemic experience extent feeling field formation fringe ground growth head height impression inception kind length level limit line matter movement nature note period point position power prime range rate regime relic repertoire rise role scale side sort stage status structure stuff style system texture theory thought time tone top transfer type version view wave way wear wing world
1 2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП