ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Медицина

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Медицина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Доброякісні пухлини матки (Скачати)
Нейроендокринні синдроми в гінекології (Скачати)
Порушення менструальної функції у жінок в різні вікові періоди (Скачати)
Загальна симптоматологія гінекологічних захворювань (Скачати)
Методи обстеження гінекологічних хворих (Скачати)
Лепра (проказа), або хвороба Ганзена (Скачати)
Кровотечі в III періоді пологів, в ранньому післяпологовому періоді. Гіпо- та атонія. Коагулопатія (Скачати)
Вторинний туберкульоз (Скачати)
Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді (Скачати)
Фізіологія пологів. Знеболювання пологів (Скачати)
Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів (Скачати)
Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (дистрес плода). Ретардація, гіпотрофія плода (Скачати)
Характеристика основних груп медикаментозних препаратів, які застосовуються в неонатології (Скачати)
Розрахунок інфузійної терапії та парентерального харчування у новонароджених з перинатальною патологією. Трансфузійна терапія в неонатології (Скачати)
Сучасні принципи антибактеріальної, протикандидозної та противірусної терапії у новонароджених. Побічні дії фармацевтичних препаратів в пери- та неонатальному періоді. Проблема поліпрагмазії в неонатології (Скачати)
Особливості інтенсивної терапії новонароджених з розладами дихання. Респіраторна терапія новонароджених. Штучна вентиляція легенів (ШВЛ). Високочастотна штучна вентиляція легень. СРАР-терапія новонароджених. Неінвазивна вентиляція легень новонароджених. Самостійне дихання під постійним позитивним тиском у дихальних шляхах (Скачати)
Визначення та розподіл новонароджених залежно від маси тіла при народженні. Оцінка стану адаптації дитини з малою масою тіла при народженні. Затримка внутрішньоутробного розвитку. Проблема передчасних пологів (Скачати)
Бактеріальна інфекція в перинатальному періоді (Скачати)
Постнатальна адаптація новонароджених, що народилися від жінок на фоні гестозу, відшарування плаценти, хронічної фето-плацентарної недостатності, невиношування вагітності, екстракорпорального запліднення (Скачати)
Білково - енергетичне забезпечення новонароджених з перинатальною патологією (Скачати)
Первинна реанімація новонароджених (семінар-тренінг). Принципи невідкладної допомоги новонародженим (Скачати)
Особливості водно-електролітного балансу у новонароджених з перинатальною патологією. Інфузійна терапія. Парентеральне харчування у доношених і недоношених новонароджених (Скачати)
Первинна реанімація новонароджених (семінар-тренінг) (Скачати)
Асфіксія новонароджених. Перинатальні ураження ЦНС (Скачати)
Гемолітична хвороба новонароджених за системами RH-, АВО. Патогенез, рання діагностика, клініка, лікування (Скачати)
Асфіксія новонароджених. Перинатальні ураження ЦНС (Скачати)
Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування (Скачати)
Геморагічна хвороба новонароджених (Скачати)
Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування (Скачати)
Особливості фармакодинаміки та фармакокінетики у новонароджених з перинатальною патологією і у передчасно народжених дітей (Скачати)
Моніторинг артеріального тиску, РаО2, частоти дихання, частоти серцевих скорочень. Графічний моніторинг при проведенні ШВЛ у новонароджених. Контроль і корекція порушень терморегуляції у новонароджених (Скачати)
Поліцитемія у новонароджених (Скачати)
Інтенсивна терапія порушень водно-електролітного обміну. Корекція гіпер- та гіпогікемії у новонароджених (Скачати)
Розрахунок інфузійної терапії та парентерального харчування у новонароджених з перинатальною патологією (Скачати)
Кислотно-лужний стан у новонароджених - контроль, корекція (Скачати)
Інтенсивна терапія новонароджених з поліорганною недостатністю (Скачати)
Виразково-некротичний ентероколіт: профілактика, діагностика, лікування (Скачати)
TORCH-інфекції в перинатальному періоді (Скачати)
Гіпербілірубінемії у новонароджених. Класифікація. Диференційна діагностика. Клініка. Лікування. Профілактика (Скачати)
Перинатальні гіпоксично-ішемічні пошкодження ЦНС. Класифікація уражень нервової системи у новонароджених (Скачати)
Затримка внутрішньоутробного розвитку (Скачати)
Респіраторна підтримка – кисневий намет, СРАР-терапія. Сурфактантзамісна терапія у лікуванні недоношених дітей. Основні причини дихальних розладів у новонароджених з ДММТ (Скачати)
Порушення кардіо-респіраторної адаптації у недоношених дітей з вагою менше 1500г (Скачати)
Перинатальна патофізіологія передчасно народжених немовлят. Фізіологія постнатальної адаптації недоношених немовлят. Особливості вигодовування. Догляд, спрямований на розвиток. Проблема передчасних пологів (Скачати)
Патологія гемостазу. Геморагічна хвороба новонароджених. ДВЗ-синдром (Скачати)
Захворювання органів дихання у новонароджених. Респіраторний дистрес синдром новонароджених (хвороба гіалінових мембран). Респіраторний дистрес синдром новонароджених ІІ типу (Скачати)
Первинна реанімація новонароджених. Післяреанімаційна допомога новонародженим з асфіксією в післяреанімаційному періоді (Скачати)
Скринінг новонароджених. Скринінг-діагностика ФКУ та гіпотиреозу (Скачати)
Грудне вигодовування новонароджених. Сучасне ведення лактації і грудного вигодовування. Ранній початок грудного вигодовування, контакт матері та дитини “шкіра до шкіри” (Скачати)
Первинний огляд новонародженого. Оцінка стану адаптації дитини при народженні. Догляд за пуповинним залишком, клемування пуповини. Догляд за новонародженим у пологовому залі (Скачати)
Оцінка фізичного розвитку новонароджених. Класифікація новонароджених. Оцінка відповідності фізичного розвитку новонародженого терміну гестації у матері (Скачати)
Становлення мікробіоценозу новонароджених. Дизбіоценози: клініка та корекція. Сучасні пробіотики (Скачати)
Компенсаторно-пристосувальні механізми гострої неонатальної адаптації. Пограничні стани, що загрожують зриву адаптації (Скачати)
Пологова травма. Пологова травма ЦНС. Гіпоксично-ішемічне пошкодження ЦНС. Клініка, діагностика, лікування (Скачати)
Перинатальний догляд за станом плода та новонародженого. Біофізичний профіль плода. Вплив медикаментів на плід (Скачати)
Асфіксія новонароджених. Клініко-лабораторне обстеження, клініка, інтенсивна терапія та виходжування. Аспіраційний синдром. Діагностика. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія (Скачати)
Екстрагенітальні захворювання вагітної та їх вплив на плід. Акушерські ускладнення вагітності, вплив на розвиток плода та стан новонародженого (Скачати)
Оцінка морфо-функціональної зрілості, гестаційного віку новонародженої дитини. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода. Етіологія, класифікація, особливості виходжування, вигодовування (Скачати)
Фактори перинатального ризику і формування пре- перинатальної патології. Фактори, що негативно впливають на плід (Скачати)
Спільне перебування матерів та новонароджених у післяпологових відділеннях. Спостереження за станом новонароджених за умов спільного перебування. Грудне вигодовування. Спостереження за годуванням грудьми. Оцінка стану грудного вигодовування. Положення дитини біля грудей матері. Психологічні основи спілкування з матір’ю. Виписка новонароджених. Групи здоров’я новонароджених (Скачати)
Принципи транспортування і переводу новонароджених з перинатальною патологією (Скачати)
Робота неонатолога в родопомічному закладі I,II,III-ого рівнів перинатальної допомоги. Організація роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку. Прогнозування стану плода і новонародженого. Фетальний моніторинг. Визначення перинатального ризику. Оцінка стану дитини при народженні (Скачати)
Організація медичної допомоги новонародженим в пологових будинках. Санітарно-гігієнічний режим пологового будинку. Принципи спільного перебування матерів і новонароджених в пологових будинках і дитячих лікарнях. Виписка новонародженого (Скачати)
Об’єм надання допомоги новонародженим у родопомічному закладі I,II,III-го рівнів перинатальної допомоги (Скачати)
Прийом новонародженого в пологовому залі. Первинний огляд, туалет (згідно нормативним документам). Клінічне обстеження новонародженого у відділеннях новонароджених. Групи новонароджених високого ризику. Оцінка фізичного розвитку новонародженого. Формулювання клінічного діагнозу згідно МКХ-10 (Скачати)
Прийом новонароджених у пологовому залі. Первинний огляд і туалет новонародженого (згідно нормативним документам) (Скачати)
Аномалії пологової діяльності (Скачати)
Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. Аномалії положення плода (Скачати)
Фізіологія пологів. Знеболювання пологів (Скачати)
Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого (Скачати)
Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів (Скачати)
Фізіологічний післяпологовий період (Скачати)
Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія (Скачати)
Лікування рослинами. Період максимального функціонування органів. Народні методи лікування. Народні методи лікування (Скачати)
Роль вітамінів у харчуванні. Народні методи лікування (Скачати)
Соки в харчуванні дитини. Народні методи лікування (Скачати)
Горіхи - хліб майбутнього. Мед - чудовий харчовий та лікувальний засіб. Народні методи лікування (Скачати)
Рис - цінний продукт харчування. Застосування гречки в дієтичному харчуванні. Ячмінь - їжа пращурів. Кукурудза - хліб богатиря. Народні методи лікування (Скачати)
Овес у лікувальному харчуванні. Паростки пшениці - їжа XXI століття. Висівки - не баластні речовини. Народні методи харчування. Народні методи лікування (Скачати)
Лікувальне харчування. Народні методи лікування. Народні методи лікування (Скачати)
Особливості всмоктування та дозування лікарських препаратів у дітей. Зарядження енергією організму за допомогою дерев. Народні методи лікування. Народні методи лікування (Скачати)
Способи приготування лікарських форм з рослин у домашніх умовах. Народні методи лікування. Народні методи лікування (Скачати)
Лікувальна дія лікарських рослин. Народні методи лікування. Народні методи лікування (Скачати)
Лімфогранулематоз. Народні методи лікування (Скачати)
Лімфаденіт. Народні методи лікування (Скачати)
Лейкози. Народні методи лікування (Скачати)
Ларингіт. Народні методи лікування (Скачати)
Кровотеча. Народні методи лікування (Скачати)
Краснуха. Народні методи лікування (Скачати)
Короткозорість та далекозорість. Народні методи лікування (Скачати)
Кон'юнктивіт. Народні методи лікування (Скачати)
Короста. Народні методи лікування (Скачати)
Коклюш. Народні методи лікування (Скачати)
Кір. Народні методи лікування (Скачати)
Катаракта. Народні методи лікування (Скачати)
Карієс зубів. Народні методи лікування (Скачати)
Істерія. Народні методи лікування (Скачати)
Зубний біль. Зубні камені. Народні методи лікування (Скачати)
Золотуха. Народні методи лікування (Скачати)
Захриплість. Згага. Народні методи лікування (Скачати)
Запор. Народні методи лікування (Скачати)
Запалення пупка. Запаморочення. Народні методи лікування (Скачати)
Забиття. Заїкання. Народні методи лікування (Скачати)
Жовчнокам'яна хвороба. Народні методи лікування (Скачати)
Жовтяниця. Народні методи лікування (Скачати)
Епілепсія. Народні методи лікування (Скачати)
Епідермофітія. Народні методи лікування (Скачати)
Енурез. Народні методи лікування (Скачати)
Ендемічний зоб. Кретинізм. Ентероколіт. Народні методи лікування (Скачати)
Екзема. Народні методи лікування (Скачати)
Езофагіт. Народні методи лікування (Скачати)
Дифтерія. Народні методи лікування (Скачати)
Диспепсія. Народні методи лікування (Скачати)
Дискінезія жовчовивідних шляхів. Народні методи лікування (Скачати)
Дисбактеріоз. Народні методи лікування (Скачати)
Дизентерія. Народні методи лікування (Скачати)
Діатез ексудативний. Кропив'янка. Народні методи лікування (Скачати)
Діабет цукровий. Народні методи лікування (Скачати)
Грип. Народні методи лікування (Скачати)
Грижа. Народні методи лікування (Скачати)
Головний біль. Народні методи лікування (Скачати)
Гіпергідроз. Глаукома. Народні методи лікування (Скачати)
Гикавка. Гідроцефалія. Народні методи лікування (Скачати)
Герпес. Народні методи лікування (Скачати)
Гепатит. Народні методи лікування (Скачати)
Геморагічний діатез. Народні методи лікування (Скачати)
Гельмінтоз. Народні методи лікування (Скачати)
Гастрит хронічний. Народні методи лікування (Скачати)
Гастрит гострий. Народні методи лікування. Гастрит — запалення слизової оболонки шлунка. Гострий гастрит — гостре запалення слизової оболонки шлунка (Скачати)
Гайморит. Народні методи лікування (Скачати)
Вульвіт. Народні методи лікування (Скачати)
Вугрі. Народні методи лікування (Скачати)
Вовчак червоний системний. Народні методи лікування (Скачати)
Вітряна віспа. Народні методи лікування (Скачати)
Вітиліго. Народні методи лікування (Скачати)
Відмороження та обмороження. Народні методи лікування (Скачати)
Випадіння прямої кишки. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Народні методи лікування (Скачати)
Веснянки. Вивих. Народні методи лікування (Скачати)
Варикоцеле. Гідроцеле. Вегетативно-судинна дистонія. Народні методи лікування (Скачати)
Бронхіт. Народні методи лікування (Скачати)
Бронхіальна астма Народні методи лікування (Скачати)
Бородавки. Ботулізм. Народні методи лікування (Скачати)
Блювання. Нудота. Відрижка. Народні методи лікування (Скачати)
Блефарит. Народні методи лікування (Скачати)
Бешиха. Народні методи лікування (Скачати)
Безсоння. Народні методи лікування (Скачати)
Базедова хвороба. Народні методи лікування (Скачати)
Асцит (Водянка). Народні методи лікування (Скачати)
Апетит. Народні методи лікування (Скачати)
Апендицит. Народні методи лікування (Скачати)
Анемія. Народні методи лікування (Скачати)
Ангіна. Народні методи лікування (Скачати)
Алергія. Народні методи лікування (Скачати)
Аденоїдит. Народні методи лікування (Скачати)
Абсцес. Народні методи лікування (Скачати)
Лікування запального процесу та гарячки природними методами. Народні методи лікування (Скачати)
Догляд за шкірою та слизовими оболонками. Народні методи лікування (Скачати)
Харчування дитини грудного віку. Народні методи лікування (Скачати)
Особливості раннього дитячого віку та догляд за грудною дитиною. Народні методи лікування (Скачати)
Загартовування дитини. Народні методи лікування (Скачати)
Вправи для ранкової гімнастики, які сприяють загальному розвитку. Народні методи лікування (Скачати)
Лікувальні вправи для дітей для дітей 2—5 років. Народні методи лікування (Скачати)
Лікувальні вправи для дітей грудного віку. Народні методи лікування (Скачати)
Лікувальна гімнастика. Народні методи лікування (Скачати)
Масаж. Народні методи лікування (Скачати)
Техніка виконання деяких лікувальних маніпуляцій. Обтирання водою з оцтом. Гірчичники. Припарки. Банки. Клізми. Газовідвідна трубка. Свічки. Інгаляції. Народні методи лікування (Скачати)
Багатошарові пов'язки. Народні методи лікування (Скачати)
Компреси. Народні методи лікування (Скачати)
Обтирання. Обливання. Обмивання. Розтирання. Обгортання. Народні методи лікування (Скачати)
Водолікування. Народні методи лікування (Скачати)
Радіозахисні властивості рослин. Народні методи лікування (Скачати)
Щадна дієта. Народні методи лікування (Скачати)
Природні препарати кальцію. Народні методи лікування (Скачати)
Стафілококова інфекція. Народні методи лікування (Скачати)
Сепсис. Народні методи лікування (Скачати)
Себорея. Народні методи лікування (Скачати)
Розтягнення зв'язок, суглобів, сухожилків. Сальмонельоз. Народні методи лікування (Скачати)
Риніт. Народні методи лікування (Скачати)
Ревматизм. Народні методи лікування (Скачати)
Рахіт. Народні методи лікування (Скачати)
Раптова зупинка дихання. Раптова зупинка серця. Народні методи лікування (Скачати)
Рани. Народні методи лікування (Скачати)
Рак щитовидної залози. Народні методи лікування (Скачати)
Пухирчатка новонароджених. Народні методи лікування (Скачати)
Псоріаз. Народні методи лікування (Скачати)
Укуси бджіл, ос, комарів, змій, павуків, скажених тварин. Народні методи лікування (Скачати)
Прорізування зубів. Народні методи лікування (Скачати)
Пронос. Народні методи лікування (Скачати)
Пороки (вади) серця. Народні методи лікування (Скачати)
Попрілість. Народні методи лікування (Скачати)
Поліпи. Народні методи лікування (Скачати)
Поліомієліт. Народні методи лікування (Скачати)
Пневмонія. Народні методи лікування (Скачати)
Плоскостопість. Народні методи лікування (Скачати)
Пліснявка. Народні методи лікування (Скачати)
Плеврит. Народні методи лікування (Скачати)
Пієлонефрит. Народні методи лікування (Скачати)
Періодонтит. Народні методи лікування (Скачати)
Переломи кісток. Народні методи лікування (Скачати)
Педикульоз (вошивість). Народні методи лікування (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП