ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Медицина

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Медицина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Профілактика інсульту у хворих із фібриляцією передсердь (Скачати)
Профілактика остеопоротичних переломів у людей похилого віку (Скачати)
Профілактика тромбоемболічних ускладнень у церебральному басейні при миготливій аритмії (Скачати)
Радіація та імунна система — неоднозначність взаємодії (Скачати)
Рак прямої кишки, рак ободової кишки, поширений колоректальний рак: діагностика, лікування та спостереження хворих. Клінічні рекомендації ESMO (Скачати)
Ранній ревматоїдний артрит: клініко-патофізіологічні аспекти (Скачати)
Раптова серцева смерть. Фактори ризику та профілактика (Скачати)
Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика (Скачати)
Реабілітація дітей з атопічним діатезом (Скачати)
Репродуктивне здоров'я і неплідність (Скачати)
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених: проблеми та перспективи профілактики і лікування з позицій доказової медицини (Скачати)
Риніти: етіопатогенез, діагностика, лікування (Скачати)
Розсіяний склероз: сучасні підходи до лікування (Скачати)
Роль препаратів магнію в лікуванні невиношування вагітності (Скачати)
Саркоїдоз органів дихання (Скачати)
Своєчасна діагностика здоров'я дітей: оцінка адаптаційних можливостей (Скачати)
Синдроми ураження серцево-судинної системи при професійних захворюваннях (Скачати)
Синдром "сухого ока": клініка, діагностика, лікування (Скачати)
Системна ензимна терапія: перспективи застосування в клінічній нефрології (Скачати)
Сприятливі впливи цілеспрямованого зменшення ваги. Вплив на смертність (Скачати)
Стан гемодинаміки та показників активності ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензину-ІІ у хворих на цукровий діабет із артеріальною гіпертензію та нефропатією в динаміці лікування кардилолом та кардиталом (Скачати)
Стандарти клінічного застосування холтерівського моніторування ЕКГ (Скачати)
Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників (Скачати)
Судинна деменція (Скачати)
Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування акушерського і гінекологічного сепсису (Скачати)
Сучасні аспекти функціональної нейрохірургії (Скачати)
Сучасні підходи до ведення нормальних пологів (Скачати)
Сучасні підходи до діагностики та лікування кашлю у дітей (Скачати)
Сучасні підходи до лікування легеневої артеріальної гіпертензії (Скачати)
Сучасні підходи до медикаментозного лікування хворих на гайморит із використанням препарату цефадроксил (Скачати)
Сучасні питання етіології, патогенезу та лікування синуїтів (Скачати)
Сучасні погляди на лікування гострих кишкових інфекцій у дітей (Скачати)
Сучасні принципи діагностики та лікування вроджених вад нирок і сечових шляхів у дітей (Скачати)
Сучасні принципи діагностики та лікування не госпітальних пневмоній (Скачати)
Сучасні принципи діагностики та лікування тромбоемболії легеневої артерії (Скачати)
Сучасні принципи реанімації новонароджених (Скачати)
Сучасна діагностика і лікування мікозів верхніх дихальних шляхів та вуха (Скачати)
Сучасна діагностика сторонніх тіл стравоходу (Скачати)
Сучасний підхід до фармакотерапії бронхіальної астми (Скачати)
Сучасний погляд на псоріатичну хворобу (Скачати)
Сучасний погляд на хірургічне лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (Скачати)
Тієнопіридини у лікуванні і профілактиці ускладнень атеротромбозу. Оригінальні та генеричні препарати: чому надати перевагу? (Скачати)
Тактика ведення пацієнтів із нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда без елевації сегмента ST (Скачати)
Тенденції і перспективи розвитку хірургічних втручань у колопроктології (Скачати)
Тромбоцитози в лікарській практиці (Скачати)
Туберкульоз і вагітність (Скачати)
Тубуло-інтерстиціальний нефрит: діагностика та лікування (Скачати)
Ураження нирок при поширених мікозах, паразитозах, інвазіях (Скачати)
Харчова алергія у дітей та її дієтотерапія (Скачати)
Холестероз жовчного міхура (Скачати)
Холестероз жовчного міхура у практиці сімейного лікаря (Скачати)
Хронічний вірусний гепатит В. Корекція імунологічних та мікроциркуляторних порушень (Скачати)
Хронічний обструктивний бронхіт: сучасні технології лікування (Скачати)
Целекоксиб-Авант у лікуванні хворих на ревматичні захворювання суглобів (Скачати)
Шляхи інтеграції медичних університетів у систему медичної освіти країн заходу (Скачати)
Окисно-відновлювальні процеси у фармацевтичному аналізі (Скачати)
Бактеріофаги (Скачати)
Соки. Ліки чи отрута (Скачати)
Гельмінтози - загроза генофонду України (Скачати)
Вікові особливості крові та кровообігу (Скачати)
Вікові особливості опорно-рухового апарату (Скачати)
Вікові особливості органів дихання (Скачати)
Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів (Скачати)
Загальні відомості про опорно-руховий апарат. Частини скелету і їх розвиток (Скачати)
Загальна будова дихальної системи (Скачати)
М’язова система. Будова і скорочення м’язів. Класифікація скелетних м’язів (Скачати)
Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Ріст і розвиток дитячого організму (Скачати)
Система кровообігу (Скачати)
Основні методи реанімації (Скачати)
Арт-терапія в соціальній сфері (Скачати)
Арт-терапевтична робота з дітьми і підлітками (Скачати)
Загальні закономірності арт-терапевтичної роботи (Скачати)
Комбінація арт-терапії з іншими формами терапії творчістю (Скачати)
Артерії (Скачати)
Вікові, статеві, індивідуальні особливості м'язів лиця та жувальних м'язів (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів верхньої та нижньої кінцівок. (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів живота (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів спини, грудної клітки і діафрагми (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів шиї (Скачати)
Ділянки та частини тіла (Скачати)
Дихальний апарат. Механізм дихання. Вікові, статеві та індивідуальні особливості дихального апарату (Скачати)
Ендокринні (безпроточні) залози (Скачати)
Анатомія людини. Загальний покрив: шкіра та її похідні (Скачати)
Кістки тулуба та з'єднання їх (Скачати)
Кисть у цілому. Розвиток кісток вільної верхньої кінцівки. Вікові, статеві та індивідуальні особливості кісток верхньої кінцівки (Скачати)
Клітинна теорія. Будова клітини. Розмноження клітин та утворення білка. З'єднання клітин та міжклітинна речовина (Скачати)
Лімфатична система. Філо- та онтогенез лімфатичної системи. Селезінка. Філо- та онтогенез селезінки (Скачати)
Методи та методики морфологічного дослідження. Анатомічна, гістологічна та ембріологічна термінології (Скачати)
Нервова система. Центральна нервова система. Нервова система (Скачати)
Органи чуттів. Органи зору, нюху і смаку (Скачати)
Переддверно-завитковий орган (Скачати)
Периферична та автономна нервова система. Периферична нервова система (Скачати)
Поняття про орган, систему органів та організм. Короткі відомості з ембріології (Скачати)
Розвиток кісток вільної нижньої кінцівки. Розвиток кісток заплесна, плесна і пальців. Вікові, статеві та індивідуальні особливості скелета вільної нижньої кінцівки. Розвиток кісток голови; вікові, статеві, індивідуальні та расові особливості їх (Скачати)
Розвиток кісток таза, вікові, статеві та індивідуальні особливості їх (Скачати)
Розвиток кісток тулуба, їхні вікові, статеві та індивідуальні особливості. Розвиток кісток пояса верхньої кінцівки (Скачати)
Сечостатевий апарат. Сперматогенез та овогенез. Вікові, статеві та індивідуальні особливості сечостатевого апарату (Скачати)
Тканини, класифікація їх та взаємний зв'язок (Скачати)
Учення про кістки та з'єднання їх (Скачати)
Учення про м'язи. Походження та розвиток м'язів і фасцій (Скачати)
Учення про нутрощі. Травний апарат (Скачати)
Учення про судини. Вікові, статеві та індивідуальні особливості серця і судин. Особливості кровообігу плоду (Скачати)
Вступ до анатомії людини. Загальні відомості з історії анатомії, гістології та ембріології (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів верхньої та нижньої кінцівок (Скачати)
Артерії (Скачати)
Вікові, статеві, індивідуальні особливості м'язів лиця та жувальних м'язів (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів живота (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів спини, грудної клітки і діафрагми (Скачати)
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів шиї (Скачати)
Ділянки та частини тіла (Скачати)
Дихальний апарат. Механізм дихання. Вікові, статеві та індивідуальні особливості дихального апарату (Скачати)
Ендокринні (безпроточні) залози (Скачати)
Анатомія людини. Загальний покрив: шкіра та її похідні (Скачати)
Кістки тулуба та з'єднання їх (Скачати)
Кисть у цілому. Розвиток кісток вільної верхньої кінцівки. Вікові, статеві та індивідуальні особливості кісток верхньої кінцівки (Скачати)
Клітинна теорія. Будова клітини. Розмноження клітин та утворення білка. З'єднання клітин та міжклітинна речовина (Скачати)
Лімфатична система. Філо- та онтогенез лімфатичної системи. Селезінка. Філо- та онтогенез селезінки (Скачати)
Методи та методики морфологічного дослідження. Анатомічна, гістологічна та ембріологічна термінології (Скачати)
Нервова система. Центральна нервова система. Нервова система (Скачати)
Органи чуттів. Органи зору, нюху і смаку (Скачати)
Переддверно-завитковий орган (Скачати)
Периферична та автономна нервова система Периферична нервова система (Скачати)
Поняття про орган, систему органів та організм. Короткі відомості з ембріології (Скачати)
Розвиток кісток вільної нижньої кінцівки. Розвиток кісток заплесна, плесна і пальців. Вікові, статеві та індивідуальні особливості скелета вільної нижньої кінцівки. Розвиток кісток голови; вікові, статеві, індивідуальні та расові особливості їх (Скачати)
Розвиток кісток таза, вікові, статеві та індивідуальні особливості їх (Скачати)
Розвиток кісток тулуба, їхні вікові, статеві та індивідуальні особливості. Розвиток кісток пояса верхньої кінцівки (Скачати)
Сечостатевий апарат. Сперматогенез та овогенез. Вікові, статеві та індивідуальні особливості сечостатевого апарату (Скачати)
Тканини, класифікація їх та взаємний зв'язок (Скачати)
Учення про кістки та з'єднання їх (Скачати)
Учення про м'язи. Походження та розвиток м'язів і фасцій (Скачати)
Учення про нутрощі. Травний апарат (Скачати)
Учення про судини. Вікові, статеві та індивідуальні особливості серця і судин. Особливості кровообігу плоду (Скачати)
Вступ до анатомії людини. Загальні відомості з історії анатомії, гістології та ембріології (Скачати)
Гігієна повітря (Скачати)
Гігієна води (Скачати)
Гігієнічні вимоги до умов занять фізичною культурою і спортом (Скачати)
Харчування в системі підготовки спортсменів (Скачати)
Організація харчування спортсменів (Скачати)
Особиста гігієна школяра (Скачати)
Гігієна навчання та фізичного виховання дітей шкільного віку. Гігієнічна характеристика вікових анатомно-фізіологічних особливостей дітей шкільного віку (Скачати)
Гігієнічні вимоги до занять окремими видами спорту. Загальні основні положення гігієнічного забезпечення спортивної підготовки (Скачати)
Гігієнічне забезпечення підготовки спортсмена в різних клімато-географічних і погодних умовах (Скачати)
Гігієнічні вимоги до структури, змісту і дозування (Скачати)
Сифіліс – одна з найбільш актуальних проблем сучасної венерології (Скачати)
Майбутня мама. Зміни в організмі під час вагітності (Скачати)
Хвороби, які передаються статевим шляхом (Скачати)
Догляд за нігтями. Ідеальні нігті (Скачати)
Інтелектуальне здоров'я. Основи вищої нервової діяльності (Скачати)
Інтимне життя (Скачати)
Інфекційні хвороби (Скачати)
Що повинно бути в аптечці? Абетка лікарських трав (Скачати)
Алкоголізм (Скачати)
Будова та функції травної системи. Її роль у збереженні здоров'я (Скачати)
Будова головного мозку (Скачати)
Венеричні захворювання. СНІД (Скачати)
Видільна система (Скачати)
Вплив людини на навколишнє середовище (Скачати)
Для тих, хто хоче бути високим (Скачати)
Вправи для шиї, стегон, сідниць. Вправи для стегон (Скачати)
Вагітність. Гігієна вагітної жінки (Скачати)
Методи індивідуальної гігієни порожнини рота (Скачати)
Демографічні проблеми у світі (Скачати)
Дихальна система (Скачати)
Догляд за волоссям (Скачати)
Екологія життя людини. Середовище, у якому ми живемо (Скачати)
Загартовування (Скачати)
Що таке контрацепція? (Скачати)
Краса шкіри (Скачати)
Кров і система кровообігу (Скачати)
Культура харчування (Скачати)
Лазня парить, лазня править (Скачати)
Електромагнітне забруднення. Магнітні бурі. Шум (Скачати)
Медицина і ти (Скачати)
Крапля нікотину вбиває коня (Скачати)
Надання першої допомоги. Штучне дихання і непрямий масаж серія (Скачати)
Вища нервова діяльність людини. Нервова система (Скачати)
Наркотики — ліки чи...? (Скачати)
Одяг – ваше обличчя (Скачати)
Опорно-рухова система (Скачати)
Організм людини як біологічна система. Клітини людського організму (Скачати)
Органи чуттів. Органи зору (Скачати)
Вміст у продуктах корисних речовин (Скачати)
Значення та охорона тварин. Охорона риб (Скачати)
Перша допомога при електротравмах, ураженні блискавкою, опіках, обмороженнях, отруєнні газом (Скачати)
Принципи надання першої допомоги та правила транспортування потерпілого (Скачати)
Користь ванни (Скачати)
Радіаційне забруднення (Скачати)
Репродуктивна система людського організму (Скачати)
Розпорядок дня школяра (Скачати)
Рух — це життя (Скачати)
Самонавіяння (Скачати)
Серце, його будова (Скачати)
Дзеркало душі. Система психодіагностичних методик (Скачати)
Органи чуттів. Слухова сенсорна система (Скачати)
Сновидіння — сенс чи марення? (Скачати)
Сон – найдорожче у світі (Скачати)
Таємниці всередині нас. Ми дорослішаємо (Скачати)
Темпераменти (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП