ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Медицина

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Медицина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сторонні тіла лор-органів, гострий стенозувальний ларинготрахеїт (несправжній круп), гострий стеноз гортані (Скачати)
Диференційна діагностика ком у дітей. Принципи невідкладної допомоги (Скачати)
Кардити: сучасні погляди на патогенез. Клінічні варіанти. діагностика. Лікування. кардіомопатії: клініко-параклінічна діагностика. Лікування (Скачати)
Ревматичні захворювання: системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, ювенільний ревматоїдний артрит. Сучасні погляди на патогенез. особливості клініки, перебігу у дітей. Діагностика, диференційна діагностика. лікування. Диспансеризація (Скачати)
Ревматоїдний артрит у дітей: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування (Скачати)
Кровотечі шлунково-кишкового тракту у дітей (Скачати)
Ураження легень при спадковій патології. Вроджені вади розвитку бронхолегеневої системи у дітей. Особливості клініки, діагностики. Принципи лікування, диспансеризації (Скачати)
Ураження легень при дифузних захворюваннях сполучної тканини, патології серцево-судинної системи, гемобластозах, лимфогрануломатозі (Скачати)
Ураження легень при спадкових захворюваннях: особливості клініки, діагностики, перебігу. Принципи посиндромної терапії (Скачати)
Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак: сучасні погляди на патогенез, особливості перебігу у дітей. Діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування (Скачати)
Клініко-параклінічні критерії діагностики, диференційної діагностики хронічних колітів у дітей. Принципи лікування (Скачати)
Порушення серцевого ритму у дітей: клініко-параклінічна діагностика, інтенсивна терапія (Скачати)
Саркоїдоз (Скачати)
Гастроезофагальна рефлюксна хвороба у дітей. Клініко-параклінічна діагностика панкреатиту (Скачати)
Сучасна концепція збалансованого вигодовування дітей. Вигодовування дітей раннього віку. Принципи дієтотерапії при різних захворюваннях у дітей (Скачати)
Гломерулонефрити. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, перебіг, ускладнення, діагностика. Принципи лікування і диспансеризації (Скачати)
Гостра ниркова недостатність. Гемолітико-уремічний синдром. Порушення метаболізму, клініка, діагностика та інтенсивна терапія (Скачати)
Гостра і хронічна серцево-судинна недостатність у дітей: причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Сучасний підхід до фармакології серцевих глікозидів і кардіотропних препаратів у дітей (Скачати)
Сучасні підходи до гемотерапії у педіатричній практиці. ДВЗ-синдром: патогенез, клініка, діагностика, тактика лікування (Скачати)
Ураження легень при первинній імунологічній недостатності: особливості клініки, діагностики, принципи лікування (Скачати)
Тромбоцитопатії: патогенез, клініко-параклінічні критерії діагностики, диференційної діагностики. Сучасні підходи до лікування (Скачати)
Структура та організація роботи дитячих лікувально-профілактичних установ. Контроль за станом здоров’я дітей. основні нормативні документи (Скачати)
Особливості імунної відповіді при інфекційних процесах. Особливості перебігу інфекційних хвороб у дітей раннього віку. ВІЛ-інфекція: епідеміологія, клініка, діагностика, терапія та профілактика. Вроджена ВІЛ-інфекція (Скачати)
Організація реанімаційної служби в Україні. Клініко-параклінічні критерії моніторингу під час інтенсивної терапії. Гостра дихальна недостатність. Конвульсивні стани (Скачати)
Сучасні погляди на рахіт: особливості порушень метаболізму, класифікація, клініка, діагностика. Принципи лікування та профілактика. Діагностика, диференційна діагностика рахітоподібних захворювань (Скачати)
Пролапс мітрального клапану у дітей (Скачати)
Респіраторні алергози у дітей. поліноз. Фактори ризику і причини їх розвитку, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування (Скачати)
Гострі респіраторні вірусні інфекції: етіологія, патогенез, особливості клініки, діагностики, перебігу. Диференціальна діагностика. Ускладнення, принципи лікування. Псевдокруп: клініка, перебіг, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування (Скачати)
Гострі стани в алергології: причини, клініка, діагностика, невідкладна терапія (Скачати)
Клінічна фармакологія гормонів, гормоноподібних препаратів та протигормональних засобів (Скачати)
Клінічна фармакологія гормонів, гормоноподібних препаратів та протигормональних засобів. Основні механізми дії препаратів, які впливають на якість метаболізму в організмі дитини: гемостатиків, вітамінів, ферментів, їх інгібіторів, засобів, що впливають на тканинний обмін (Скачати)
Актуальні проблеми діагностики, диференційної діагностики захворювань гепато-біліарної системи у дітей. Сучасні підходи до лікування, (гепатити і цирози) (Скачати)
Хронічні гепатити у дітей: класифікація, клініка, діагностика. Сучасні методи лікування. профілактика. Цироз печінки (Скачати)
Гостра дихальна недостатність, респіраторний дистрес-синдром дорослого типу у дітей: патогенез, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика, невідкладна допомога (Скачати)
Виразкова хвороба у дітей. сучасні погляди на етіологію, патогенез. Клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні аспекти лікування. Диспансеризація (Скачати)
Бронхіальна астма: особливості клініки, діагностики у дітей різних вікових груп. Лікування. Диспансеризація (Скачати)
Загальна фізіологія залоз внутрішньої секреції (загальна ендокринологія) (Скачати)
Фізіологія біологічно-активних речовин (окрема ендокринологія) (Скачати)
Гіпоталамо-гіпофізарна система (Скачати)
Гормони підшлункової, щитовидної та прищитовидних залоз (Скачати)
Гормони наднирників (Скачати)
Статеві залози (Скачати)
Фізіологія м’язів (Скачати)
Фізіологія синаптичної передачі (Скачати)
Загальна фізіологія ЦНС (Скачати)
Роль ЦНС в регуляції соматичних функцій (Скачати)
Фізіологія вегетативної нервової системи (Скачати)
Сенсорні системи мозку (Скачати)
Фізіологічні основи болю та знеболення (Скачати)
Фізіологія слухової, вестибулярної та зорової аналізаторних систем (Скачати)
Гомеостатична функція нирок (Скачати)
Фізіологія збудливих тканин. Електрогенез процесу збудждення. Сучасні уявлення про будову і функції мембран (Скачати)
Закони подразнення збудливих тканин. Дія постійного струму на тканини (Скачати)
Травлення в ротовій порожнині (Скачати)
Травлення в шлунку (Скачати)
Травлення в тонкій кишці (Скачати)
Групи крові. Згортання крові. Ізосерологічні системи крові людини (Скачати)
Гостра кишкова непрохідність (Скачати)
Гострий панкреатит та псевдотуморозні захворювання панкреатогепатобіліароної зони (Скачати)
Грижі живота (Скачати)
Захворювання артерій (Скачати)
Захворювання молочної залози (Скачати)
Обтураційна жовтяниця доброякісного і злоякісного генезу (Скачати)
Гострий панкреатит та псевдотуморозні захворювання панкреатогепатобіліароної зони (Скачати)
Гострий панкреатит та псевдотуморозні захворювання панкреатогепатобіліароної зони (Скачати)
Жовчнокам’яна хвороба. Гострий та хронічний холецистит (Скачати)
Захворювання вен нижніх кінцівок (Скачати)
Неспецифічний виразковий коліт (Скачати)
Ускладнення гриж (Скачати)
Невралгія трійчастого нерва (Скачати)
Клінічна фармакологія засобів антиангінальної терапії (Скачати)
Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів (Скачати)
Основи клінічної фармакології (Скачати)
Клінічна фармакологія протизапальних засобів (Скачати)
Історія та шляхи розвитку оториноларингології на Україні (Скачати)
Слуховий аналізатор (Скачати)
Гостре гнійне запалення середнього вуха. Мастоїдит. Антротомія (Скачати)
Вестибулярний аналізатор (Скачати)
Хронічне гнійне запалення середнього вуха. Радикальна операція вуха. Тимпанопластика (Скачати)
Отогенні внутрішньочерепні ускладнення та отогенний сепсис (Скачати)
Негнійні захворювання вуха: гострий і хронічний катар середнього вуха, нейросенсорна приглухуватість, отосклероз, хвороба меньєра. Кохлеарна імплантація (Скачати)
Морфолого-фізіологічні особливості носа та приносових пазух. Дефекти та деформація зовнішнього носа, викривлення перетинки носа, фурункул, носова кровотеча, гострий нежить (Скачати)
Форми хронічних ринітів. Запальні хвороби приносових пазух носа. Риногенні ускладнення (Скачати)
Морфолого-фізіологічна характеристика лімфаденоїдного горлового кільця. Класифікація тонзилітів. Ангіни. Поразка мигдаоиків при гострих інфекційних захворюваннях системи крові (Скачати)
Хронічний тонзиліт та його значення в клініці внутрішніх і дитячих хвороб. Гіперплазія піднебінних та глоткових мигдаликів (Скачати)
Структурні особливості і функції гортані. Ларингіти. гострий ларинготрахеїт у дітей. Стеноз гортані (Скачати)
Пухлини лор органів (Скачати)
Інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів (Скачати)
Розвиток отоларингологічної науки. Клінічна анатомія та фізіологія вуха. Методи дослідження лор-органів (Скачати)
Сторонні тіла ЛОР-органів. Сторонні тіла носа та приносових пазух (Скачати)
Клінічна анатомія глотки, гортані. Поширені захворювання глотки і гортані. Допомога цим хворим (Скачати)
Гостра ниркова недостатність (Скачати)
Клініка, діагностика та інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності. Корекція порушень кислотно-лужного стану (Скачати)
Організація протиракової боротьби. Епідеміологія та сучасні відомості про причини виникнення злоякісних пухлин. Закономірності пухлинного росту, канцерогенез. Організація ранньої діагностики раку (Скачати)
Загальні принципи лікування злоякісних пухлин (Скачати)
Рак стравоходу і шлунка (Скачати)
Колоректальний рак: етіопатогенетичні чинники, особливості клінічної картини, діагностика та тактика лікування (Скачати)
Пухлини органів біліопанкреатодуоденальної зони (Скачати)
Рак легенів: етіологія, клініка, діагностика, лікування (Скачати)
Пухлини щелепно-лицевої ділянки: пухлини губи, слизової порожнини рота, язика, слинних залоз, фактори ризику, клініка, діагностика і лікування (Скачати)
Пухлини шиї. Рак щитовидної залози (Скачати)
Передпухлинні захворювання та рак молочної залози – етіологія, патогенез, фактори ризику, клініка,діагностика і лікування (Скачати)
Пухлинні гемобластози (Скачати)
Злоякісні пухлини нирки, сечового міхура, простати і яєчок (Скачати)
Завдання, методи, принципи організації патологоанатомічної служби і її значення в системі здоровоохорони. Завдання секційного курсу. Аутопсія. Положення про патологоанатомічне дослідження і про порядок розтину померлих у лікувально-профілактичних закладах. Документація патологоанатомічного розтину. Значення аутопсії для медичної науки і практичної здоровоохорони (Скачати)
Клініко-патологоанатомічні конференції, лікувально-контрольні комісії (ЛКК) і їх значення в покращенні лікувально-діагностичної роботи лікувальних установ. Помилки клініко-анатомічної діагностики. Біопсія: види та значення в діагностиці захворювань (Скачати)
Анемії (Скачати)
Аритмії серця (Скачати)
Гіпоксія (Скачати)
Гарячка (Скачати)
Екстремальні стани (Скачати)
Запалення (Скачати)
Захворювання нирок: гломерулонефрит, пієло-нефрит, нирковокам’яна хвороба (Скачати)
Інфекційний процес (Скачати)
Патогенна дія факторів зовнішнього середовища (Скачати)
Патологічна фізіологія нирок (Скачати)
Патологія вінцевого кровообігу (Скачати)
Патологія водно-електролітного обміну (Скачати)
Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи, Гонад і Епіфіза (Скачати)
Патологія ендокринної системи (Скачати)
Патологія зовнішнього дихання (Скачати)
Патологія наднирників (Скачати)
Патологія щитоподібної та прищитоподібних залоз (Скачати)
Патофізіологія печінки (Скачати)
Патофізіологія системи крові (Скачати)
Патофізіологія травлення (Скачати)
Порушення білкового та вуглеводного обмінів (Скачати)
Порушення вищої нервової діяльності (Скачати)
Порушення гемостазу (Скачати)
Порушення енергетичного обміну. Голодування (Скачати)
Порушення ліпідного обміну (Скачати)
Патологічна фізіологія нервової системи. Порушення сенсорної функції нервової системи (Скачати)
Порушення системи лейкоцитів (Скачати)
Порушення травлення у кишечнику (мальдігестія) (Скачати)
Предмет, задачі і методи патологічної фізіології (Скачати)
Пухлини (Скачати)
Реактивність і алергія (Скачати)
Розлади рухової і трофічної функції нервової системи. Формування і регуляція рухової активності людини (Скачати)
Серцева недостатність (Скачати)
Спадковість і патологія (Скачати)
Ушкодження клітини (Скачати)
Здоров'я населення і методи його вивчення (Скачати)
Зміст і організація роботи терапевтичного відділення поліклініки (Скачати)
Показники діяльності стаціонарної (лікарняної) медичної допомоги (Скачати)
Організація медичної допомоги робітникам промислових підприємств (Скачати)
Особливості організації медико-соціального забезпечення сільського населення (Скачати)
Медичне страхування. Поняття і суб'єкти медичного страхування (Скачати)
Контроль якості медичної допомоги (Скачати)
Медико-соціальні критерії способу життя, санітарна освіта (Скачати)
Профілактика і її основні види (Скачати)
Злоякісні новоутворення й організація медичної допомоги при них (Скачати)
Методи виміру зв'язку між явищами. Кореляційний аналіз (Скачати)
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності та інвалідність (Скачати)
Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я (Скачати)
Організація стоматологічної допомоги населенню (Скачати)
Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я (Скачати)
Міжнародне співробітництво. всесвітня організація охорони здоров'я (Скачати)
Основні проблеми переходу до організації первинної медичної допомоги за принципом лікаря загальної практики (сімейного лікаря) (Скачати)
Організація швидкої і невідкладної медичної допомоги (Скачати)
Організаційно-правові основи медичної діяльності. Право на заняття медичною чи фармацевтичною діяльністю в Україні (Скачати)
Основи управління (менеджменту) в охороні здоров’я (Скачати)
Автоматизоване управління об’єднаною лікарнею і профілактичною роботою лікувальних установ (Скачати)
Автоматизовані системи управління охороною здоров'я (Скачати)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (Скачати)
Методи вивчення захворюваності населення (Скачати)
Критика буржуазних теорій медицини та охорони здоров’я (Скачати)
Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям (Скачати)
Організація медичної допомоги робітникам промислових підприємств (Скачати)
Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню (Скачати)
Організація санітарно-епідеміологічного обслуговування населення (Скачати)
Організація стаціонарної медичної допомоги дорослому населенню (Скачати)
Організація стоматологічної служби (Скачати)
Організація швидкої та невідкладної медичної допомоги (Скачати)
Основні принципи побудови і функціонування АСУ в охороні здоров’я (Скачати)
Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах нового господарчого механізму (Скачати)
Організація відновлювального лікування, реабілітація (Скачати)
Система охорони здоров’я в розвинутих країнах світу. Принципи організації медичної допомоги в економічно розвинутих країнах (Скачати)
Соціально-медичні аспекти нового господарчого механізму в охороні здоров’я (Скачати)
Державна влада та структура органів управління (Скачати)
Вади постави сколіоз. Вроджені деформації шиї і грудної клітки (Скачати)
Охорона здоров'я жінок і дітей (Скачати)
Організація стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги (Скачати)
Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям (Скачати)
Лікувальна робота. Дільничний педіатр (Скачати)
Організація стаціонарної допомоги дітям (Скачати)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (Скачати)
Організація стаціонарної медичної допомоги дорослому населенню (Скачати)
Соціально-гігієнічне значення найважливіших захворювань і організація лікувально-профілактичної допомоги при них. Хвороби системи кровообігу й організація медичної допомоги при них (Скачати)
Туберкульоз і організація медичної допомоги хворим туберкульозом (Скачати)
Травматизм і організація медичної допомоги при травмах (Скачати)
Основи медичної статистики (Скачати)
Стандартизовані коефіцієнти. Загальні інтенсивні коефіцієнти (народжуваності, смертності, дитячої смертності, захворюваності і т.д.) (Скачати)
Медична статистика. Динамічні ряди (Скачати)
Медична статистика. Середні величини (Скачати)
Захворюваність і інвалідність (Скачати)
Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблеми пов'язані зі здоров'ям (Скачати)
Охорона здоров'я в закордонних країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я (Скачати)
Клініка, діагностика, особливості перебігу та лікування абсцесів флегмони з локалізацією біля верхньої щелепи (Скачати)
Бойові пошкодження м’яких тканин обличчя, лицевого скелету. Надання допомоги у воєнний час на етапах медичної евакуації (Скачати)
Вади розвитку слинних залоз. Кісти і нориці слинних залоз (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП