ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент організацій (Тести)
2 3 4 5 6

1. Недоліками матричної організаційної структури є:
а) складність регулювання відносин лінійних і функціональних керівників;
б) в умовах реорганізації збільшується потік інформації, який спричиняє перевантаження керівників;
в) виникнення конфліктів на підставі “боротьби за владу” між функціональними керівниками і керівниками проектів;
г) можливість для вищого керівництва зосередитись на вирішенні стратегічних проблем.

2. Перевагами дивізійної організаційної структури є:
а) внутрішньофірмова конкуренція;
б) дублювання функцій управління на рівні підрозділів;
в) забезпечує відносно швидке здійснення управлінських рішень завдяки своїй ієрархічності;
г) чіткість і простота взаємодії, неможливість отримання підлеглим суперечливих розпоряджень та вказівок.

3. Організаційної структура управління, яка ґрунтується на територіальній, споживчій, продуктовій департаменталізації, має назву:
а) матричної;
б) дивізіональною;
в) проектної;
г) неформальної.

4. Перевагами лінійної організаційної структури є:
а) відповідальність кожного за виконання свого завдання, надійний контроль та дисципліна;
б) спеціалізація діяльності функціональних керівників;
в) розвантаження вищого керівництва;
г) обмеження ініціативи у робітників на нижчих рівнях.

5. Організації, які характеризується динамічністю, гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем, демократизацією комунікацій, мають назву:
а) органістичні;
б) механістичні;
в) складні;
г) рухливі.

6. Вірне визначення механістичної організації – це:
а) організація, яка характеризується консерватизмом, негнучкою організаційною структурою управління, автократизмом у контролі та комунікаціях, фетишизацією стандартизації
б) організація, яка характеризується динамічністю, гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем, демократизацією комунікацій;
в) групи працівників, діяльність яких свідомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної мети. ;
г) групи працівників, що виникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної організації, створюються на основі спільних інтересів.

7. Вірне визначення органістичної організації – це:
а) організація, яка характеризується консерватизмом, негнучкою організаційною структурою управління, автократизмом у контролі та комунікаціях, фетишизацією стандартизації
б) організація, яка характеризується динамічністю, гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем, демократизацією комунікацій;
в) групи працівників, діяльність яких свідомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної мети. ;
г) групи працівників, що виникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної організації, створюються на основі спільних інтересів.

8. За характером адаптації до змін організації поділяють на:
а) великі, середні та дрібні організації;
б) механістичні та органістичні;
в) прості і складні;
г) формальні і неформальні.

9. За кількістю цілей організації поділяють на :
а) великі, середні та дрібні організації;
б) механістичні та органістичні;
в) прості і складні;
г) формальні і неформальні.

10. Сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що забезпечують її відповідність вимогам ринку у певний період часу, має назву:
а) конкурентоспроможність;
б) тотальний менеджмент якості;
в) рентабельність продукції;
г) система управління продуктовою політикою.

11. Вірне визначення децентралізованого контролю – це:
а) різновид контролю, який полягає у здійсненні лише відносно окремих об'єктів з усієї однорідної сукупності;
б) різновид контролю, який полягає у базуванні на соціальних нормах, цінностях, традиціях та корпоративній культурі; акцентуванні ува¬ги на самоконтролі та внутрішньогруповому контролі, що здійснюється на засадах соці¬альної взаємодії; прозорості інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю; забезпеченні двостороннього впливу тощо;
в) різновид контролю, який здійснюється на виході із системи (організації) і визначає кількісні та якісні аспекти результатів виробничо-господарської діяльності;
г) різновид контролю, який здійснюється у самій системі-організації у процесі виробничо-господарської діяльності. Він носить характер управлін¬ської необхідності; має ціль та охоплює конкретні робочі місця; використовує зовнішні ресурси, які перетворює в ресурси для внутрішнього споживання організації; спрямований на усі види діяльності організації тощо.

12. Вірне визначення попереднього контролю – це:
а) різновид контролю, який полягає у здійсненні лише відносно окремих об'єктів з усієї однорідної сукупності;
б) різновид контролю, який полягає у базуванні на соціальних нормах, цінностях, традиціях та корпоративній культурі; акцентуванні ува¬ги на самоконтролі та внутрішньогруповому контролі, що здійснюється на засадах соці¬альної взаємодії; прозорості інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю; забезпеченні двостороннього впливу тощо;
в) різновид контролю, який здійснюється на виході із системи (організації) і визначає кількісні та якісні аспекти результатів виробничо-господарської діяльності;
г) різновид контролю, який здійснюється у самій системі-організації у процесі виробничо-господарської діяльності. Він носить характер управлін¬ської необхідності; має ціль та охоплює конкретні робочі місця; використовує зовнішні ресурси, які перетворює в ресурси для внутрішнього споживання організації; спрямований на усі види діяльності організації тощо.

13. Вірне визначення вибіркового контролю – це:
а) різновид контролю, який полягає у здійсненні лише відносно окремих об'єктів з усієї однорідної сукупності;
б) різновид контролю, який полягає у базуванні на соціальних нормах, цінностях, традиціях та корпоративній культурі; акцентуванні ува¬ги на самоконтролі та внутрішньогруповому контролі, що здійснюється на засадах соці¬альної взаємодії; прозорості інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю; забезпеченні двостороннього впливу тощо;
в) різновид контролю, який здійснюється на виході із системи (організації) і визначає кількісні та якісні аспекти результатів виробничо-господарської діяльності;
г) різновид контролю, який здійснюється у самій системі-організації у процесі виробничо-господарської діяльності. Він носить характер управлін¬ської необхідності; має ціль та охоплює конкретні робочі місця; використовує зовнішні ресурси, які перетворює в ресурси для внутрішнього споживання організації; спрямований на усі види діяльності організації тощо.

14. Різновид контролю, який полягає у здійсненні лише відносно окремих об'єктів з усієї однорідної сукупності, має назву:
а) децентралізований;
б) завершальний;
в) якості;
г) вибірковий.

15. Вірне визначення картелі – це:
а) статутне об'єднання підприємств, у яких учасники не втрачають виробничу самостійність, а здійснюють загальну комерційну діяльність;
б) договірне об'єднання підприємств, переважно однієї галузі, для здійснення спільної комерційної діяльності;
в) статутне об'єднання підприємств, у яких учасники втрачають як виробничу, так і комерційну самостійність;
г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

16. Вірне визначення к концерну – це:
а) статутне об'єднання підприємств, у яких учасники не втрачають виробничу самостійність, а здійснюють загальну комерційну діяльність;
б) договірне об'єднання підприємств, переважно однієї галузі, для здійснення спільної комерційної діяльності;
в) статутне об'єднання підприємств, у яких учасники втрачають як виробничу, так і комерційну самостійність;
г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

17. Вірне визначення консорціуму – це:
а) статутне об'єднання підприємств, у яких учасники не втрачають виробничу самостійність, а здійснюють загальну комерційну діяльність;
б) договірне об'єднання підприємств, переважно однієї галузі, для здійснення спільної комерційної діяльності;
в) статутне об'єднання підприємств, у яких учасники втрачають як виробничу, так і комерційну самостійність;
г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

18. Статутне об'єднання підприємств, у яких учасники втрачають як виробничу, так і комерційну самостійність, має назву:
а) концерн;
б) синдикат;
в) трест;
г) пул.

18. Тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети, наприклад, будівництва заводу, має назву:
а) консорціум;
б) асоціація;
в) холдинг;
г) пул.

19. Договірне об'єднання підприємств, переважно однієї галузі, для здійснення спільної комерційної діяльності (наприклад, регулювання збуту виготовленої продукції) має назву:
а) синдикат;
б) асоціація;
в) холдинг;
г) картель.

20. Підберіть відповідну характеристику зовнішнього середовища підприємства, до якої відноситься визначення "... функція кількості інформації, якою володіє організація і впевненості у вірогідності цієї інформації":
а) рухомість зовнішнього середовища;
б) невизначеність зовнішнього середовища;
в) складність зовнішнього середовища;
г) взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища.

21. Якому етапу життєвого циклу організації відповідає "суттєве розширення цільових сегментів ринку, забезпечення високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування":
а) дитинство;
б) старіння;
в) рання зрілість;
г) юність.

22. Оберіть правильне визначення: концепція, що описує стратегію та тактику організації від появи її до припинення існування або відродження називається:
а) Розробкою стратегії організації;
б) Організацією стратегічного управління організацією;
в) Життєвим циклом організації;
г) Обґрунтуванням управлінських рішень.

23. Визначте, що відноситься до етапів життєвого циклу організації:
а) Головна мета, тип керівника, пріоритетні питання розвитку, спосіб керівництва, тип планування;
б) Вивчення ринку, визначення основних чинників попиту, розробка виробничої програми;
в) Народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження;
г) Виживання, досягнення прибутковості в короткий період.

24.Визначте, які риси відносяться до етапу життєвого циклу організації "дитинство":
а) Закріплення на ринку чи його окремих сегментах, забезпечення діяльності на рівні беззбитковості;
б) Суттєве розширення цільових сегментів ринку, забезпечення високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування;
в) Адміністративний тип керівництва, підтримка досягнутого статус-кво, самозадоволення, екстраполяційне планування, бюрократизм;
г) Пожвавлення, революційний тип керівництва, самокритичність, поновлення розвитку, творчий підхід до планування, агресивне керівництво, що спонукає до дії.

25. Визначте, які риси відносяться до етапу життєвого циклу організації "відродження":
а)закріплення на ринку чи його окремих сегментах, забезпечення діяльності на рівні беззбитковості;
б)суттєве розширення цільових сегментів ринку, забезпечення високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування;
в) суттєве оновлення форм, видів та напрямів діяльності, забезпечення умов для зростання прибутковості, залучення значних обсягів інвестицій;
г) пожвавлення, революційний тип керівництва, самокритичність, поновлення розвитку, творчий підхід до планування, агресивне керівництво, що спонукає до дії.

26. Визначте, які риси відносяться до етапу життєвого циклу організації "народження":
а) закріплення на ринку чи його окремих сегментах, забезпечення діяльності на рівні беззбитковості;
б) суттєве розширення цільових сегментів ринку, забезпечення високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування;
в) суттєве оновлення форм, видів та напрямів діяльності, забезпечення умов для зростання прибутковості, залучення значних обсягів інвестицій;
г) проникнення на ринок, забезпечення виживання за збиткової діяльності; забезпечення у достатніх обсягах капітальних вкладень для започаткування діяльності організації.

27. Визначте, які риси відносяться до етапу життєвого циклу організації "завершальна зрілість":
а) закріплення на ринку чи його окремих сегментах, забезпечення діяльності на рівні беззбитковості;
б) суттєве розширення цільових сегментів ринку, забезпечення високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування;
в) суттєве оновлення форм, видів та напрямів діяльності, забезпечення умов для зростання прибутковості, залучення значних обсягів інвестицій;
г) формування іміджу підприємства; збалансоване зростання; орієнтація на галузеву диверсифікацію діяльності з метою підтримання рівня конкурентоспроможності; забезпечення підтримання рівня прибутковості на оптимальному рівні.

28. Виділіть зовнішні чинники організаційних змін:
а) Невміння керівництва передбачати та правильно реагувати на зміни середовища;
б) Нові закони, нові технології виробництва, інфляція, зниження цін конкурентами;---
в) Рішення менеджерів вищого рівня організації, застосування нових методів управління в організації, запровадження нових форм стимулювання праці;
г) Боротьба профспілок за підвищення рівня заробітної плати.

29. Виділіть внутрішні чинники організаційних змін:
а) Невміння керівництва передбачати та правильно реагувати на зміни середовища;
б) Нові закони, нові технології виробництва, інфляція, зниження цін конкурентами;
в) Рішення менеджерів вищого рівня організації, застосування нових методів управління в організації, запровадження нових форм стимулювання праці;
г) Боротьба профспілок за підвищення рівня заробітної плати.
2 3 4 5 6

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП