ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент стратегічний (Тестові завдання на ДЕК)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент стратегічний (Тестові завдання на ДЕК)
1 2 3 4 5 

192. До фінансових цілей компанії можуть належати:
а) швидке зростання річного доходу, вищі дивіденди;
б) велика частка ринку, краща якість продукції;
в) збільшення прибутку, нижчі витрати по відношенню до основних конкурентів;
г) всі відповіді правильні.

193. До стратегічних цілей компанії може належати:
а) кращий рівень обслуговування клієнтів, підвищення курсу акцій;
б) швидке зростання заробітної плати, повне задоволення покупців;
в) ширший та привабливий набір продуктів, краща якість продукції;
г) всі відповіді правильні.

194. Основним завданням цього етапу стратегічного планування є визначення ступеня досягнення мети, виявлення проблем і перешкод, визначення причин виникнення цих проблем:
а) аналіз зовнішнього середовища;
б) розробка стратегії;
в) оцінка реалізації стратегії;
г) визначення цілей діяльності.

195. Здатність забезпечити покупця унікальною і більшою цінністю у вигляді нової якості товару, особливих споживчих властивостей чи післяпродажного обслуговування – це:
а) диференціація;
б) конкуренція;
в) концентрація;
г) інтеграція.

196. Будь-яке нововведення, що дає організації реальне збільшення її успіху на ринку:
а) концентрація;
б) інновація;
в) конкурентна перевага;
г) інтеграція.

197. Поліпшення технології, удосконалення способів і методів ведення справ – це:
а) концентрація;
б) інновація;
в) конкурентна перевага;
г) інтеграція.

198. Найбільш типове джерело одержання конкурентних переваг:
а) нові технології;
б) нові запити споживачів;
в) поява нового сегменту ринку;
г) всі відповіді правильні.

199. Конкретну ринкову позицію організації визначають:
а) її конкурентні переваги;
б) зміни “правил гри” на ринку;
в) способи і методи ведення справ;
г) всі відповіді правильні.

200. Найважливіша причина збереження конкурентної переваги комерційної організації:
а) зміни “правил гри” на ринку;
б) постійна модернізація виробництва і/чи інших ключових видів її діяльності;
в) зміна попиту і пропозиції;
г) тісні зв’язки з клієнтами.

201. Кількість організаційних рівнів на яких розробляється стратегія в диверсифікованій компанії:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) визначається для кожної компанії окремо.

202. Кількість організаційних рівнів на яких розробляється стратегія в одногалузевому підприємстві:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) визначається для кожної компанії окремо.

203. Причина, через яку корпоративна і ділова стратегії збігаються в одногалузевому підприємстві:
а) стратегія компанія розробляється для одного-єдиного виду діяльності;
б) необхідно швидко змінити конкурентоспроможність компанії;
в) обмеження вільного інвестування;
г) всі відповіді правильні.

204. Стратегія організації – це:
а) основне призначення організації, чітко визначена причина її існування;
б) генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу ресурсів організації для досягнення її цілей;
в) процес визначення цілей діяльності організації;
г) основна мета у сфері виробництва.

205. Ознаками положення на галузевому ринку стратегічного господарського підрозділу “дійна корова” відповідно до матриці Бостонської консультативної групи є:
а) значна частка ринку, що збільшується швидкими темпами;
б) значна частка ринку, що збільшується повільними темпами;
в) незначна частка неперспективного ринку;
г) незначна частка перспективного ринку.

206. До основних етапі життєвого циклу продукту належать:
а) конструювання, виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля;
б) розробка, фінансування, виробництво, збут;
в) виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад;
г) виробничий, ціновий, збутовий, комунікативний.

207. Стратегічний господарський підрозділ “собака” відповідно до матриці Бостонської консультативної групи перебуває на такому етапі життєвого циклу товару:
а) зростання;
б) зрілість;
в) упадок;
г) виведення на ринок.

208. При проведенні SWOТ-аналізу визначаються:
а) основні стратегічні групи конкурентів фірми;
б) частка ринку підприємства та темпи її зростання;
в) сильні та слабкі сторони фірми, загрози і можливості із зовнішнього середовища;
г) п’ять основних сил конкуренції.

209. Основними завдання керівництва підприємства при реалізації стратегії є:
а) розробка нової місії організації;
б) приведення структури управління у відповідність до нової стратегії;
в) забезпечення зниження витрат на маркетинг, рекламу;
г) проведення SWOТ-аналізу.

210. Матриця БКГ класифікує бізнес-одиниці підприємства за такими показниками:
а) конкурентні переваги, галузеве оточення;
б) відносна частка ринку, темпи зростання галузевого ринку;
в) привабливість галузі, “сила” бізнесу;
г) новизна товару, новизна ринку.

Правильні відповіді на тестові завдання

1 а

2 в

3 а

4 а

5 б

6 в

7 а

8 б

9 г

10 а

11 в

12 г

13 б

14 в

15 а

16 г

17 б

18 в

19 б

20 в

21 а

22 а

23 в

24 а

25 а

26 б

27 в

28 а

29 г

30 б

31 в

32 а

33 а

34 г

35 а

36 б

37 в

38 а

39 а

40 а

41 б

42 в

43 а

44 б

45 в

46 б

47 а

48 б

49 в

50 в

51 б

52 г

53 г

54 а

55 б

56 а

57 г

58 г

59 г

60 г

61 в

62 г

63 а

64 а

65 б

66 г

67 г

68 б

69 а

70а

71 б

72 в

73 а

74 а

75 б

76 г

77 в

78 в

79 а

80 а

81 а

82 г

83 б

84 в

85 б

86 а

87 а

88 б

89 а

90 а

91 б

92 в

93 г

94 г

95 б

96 а

97 б

98 б

99 в

100 г

101 г

102 в

103 в

104 а

105 а

106 в

107 в

108 в

109 г

110 а

111 г

112 б

113 а

114 б

115 в

116 в

117 в

118 г

119 г

120 а

121 а

122 а

123 а

124 б

125 в

126 г

127 б

128 а

129 г

130 б

131 в

132 г

133 а

134 б

135 а

136 в

137 а

138 в

139 г

140 г

141 г

142 а

143 б

144 а

145 б

146 в

147 г

148 а

149 в

150 а

151 б

152 а

153 б

154 в

155 а

156 а

157 г

158 б

159 а

160 б

161 г

162 в

163 б

164 в

165 а

166 г

167 а

168 б

169 г

170 в

171 а

172 в

173 б

174 в

175 а

176 г

177 б

178 а

179 б

180 а

181 в

182 б

183 г

184 в

185 а

186 б

187 б

188 а

189 в

190 б

191 а

192 а

193 в

194 в

195 а

196 в

197 б

198 г

199 а

200 б

201 в

202 б

203 а

240 б

205 б

206 в

207 в

208 в

209 б

210 б


Література
1) Бізнес-менеджмент. Под ред. Л.І.Федуловой. – К.: Науковий світ, 2002. – 593 с.
2) Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навч. посіб. За ред. Василенко В.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
3) Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 392 с.
4) Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с.
1 2 3 4 5 

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП