ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Менеджмент стратегічний (Тестові завдання на ДЕК)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Менеджмент стратегічний (Тестові завдання на ДЕК)
1 2 3 4 5

96. Стратегія, в результаті якої проходить об’єднання підприємств. що знаходяться на різних технологічних етапах виробничого процесу:
а) стратегія інтегрованого зростання;
б) стратегія диверсифікації;
в) функціональна стратегія;
г) міжнародна стратегія.

97. Стратегія, яка спрямована на зростання підприємства за рахунок підсилення контролю над постачальниками чи об’єднання з ними, а також за рахунок створення власних структур, які здійснюють постачання:
а) стратегія диверсифікації;
б) стратегія регресивної інтеграції;
в) стратегія прогресивної інтеграції;
г) функціональна стратегія.

98. Стратегія, метою якої є захист стратегічно важливих джерел сировини, зменшення залежності від постачальників:
а) стратегія диверсифікації;
б) стратегія регресивної інтеграції;
в) стратегія прогресивної інтеграції;
г) функціональна стратегія.

99. Стратегія, яка виявляється в зростанні підприємства за рахунок приєднання функцій, які раніше виконувалися структурами, що знаходяться між підприємством і кінцевими споживачами:
а) стратегія диверсифікації;
б) стратегія регресивної інтеграції;
в) стратегія прогресивної інтеграції;
г) функціональна стратегія.

100. До стратегічних переваг стратегії вертикальної інтеграції відноситься:
а) зменшення залежності підприємства від постачальників;
б) перетворення постачання із витратного в прибутковий процес, якщо воно організується дочірніми структурами;
в) більш чітка і якісна система розподілу збуту продукції підприємства за нижчими цінами для споживачів;
г) всі відповіді правильні.

101. Стратегічними обмеженнями вертикальної інтеграції є:
а) збільшення капіталовкладень у власні дочірні структури, зацікавленість в захисті власних інвестицій і тенденція до збереження застарілих технологій і виробничих потужностей;
б) обмеження свободи вибору постачальників, зменшення виробничої мобільності підприємства;
в) необхідність різноманітних здібностей, знань і навичок для вищих менеджерів інтегрованого підприємства;
г) всі відповіді правильні.

102. Стратегія, яка передбачає об’єднання підприємств, що діють і конкурують на спільному ринку:
а) стратегія регресивної інтеграції;
б) стратегія прогресивної інтеграції;
в) стратегія горизонтальної інтеграції;
г) стратегія концентрації.

103. Стратегія, мета якої посилення позицій підприємства в галузі шляхом поглинання конкурентів чи встановлення контролю над ним:
а) стратегія регресивної інтеграції;
б) стратегія прогресивної інтеграції;
в) стратегія горизонтальної інтеграції;
г) стратегія концентрації.

104. Стратегія, яка базується на пошуку та використанні додаткових можливостей даного бізнесу для виробництва нової продукції, яка з технічної і маркетингової точки зору подібна до продукції фірми (як правило, ці товари привертатимуть увагу нових груп споживачів):
а) стратегія концентричної диверсифікації;
б) стратегія горизонтальної диверсифікації;
в) стратегія вертикальної інтеграції;
г) стратегія горизонтальної інтеграції.

105. Сильна сторона багатонаціональної стратегії:
а) відповідність місцевим умовам країни;
б) монополія на дешеву сировину;
в) можливість впровадження нового устаткування;
г) переважання нецінової конкуренції.

106. Недоліки багатонаціональної стратегії:
а) переважає нецінова конкуренція, неможливість імітації унікальних можливостей без значних витрат;
б) зменшення накладних витрат, монополія на дешеву сиро;
в) недостатнє врахування конкурентних переваг фірми, не передбачається координація діяльності по країнах;
г) всі відповіді правильні.

107. До функціональних стратегій належать:
а) стратегія горизонтальної і вертикальної інтеграції;
б) стратегія скорочення і ліквідації;
в) маркетингова і виробнича стратегія;
г) міжнародна та багатонаціональна стратегія.

108. До функціональних стратегій належать:
а) активна і пасивна стратегія;
б) стратегія горизонтальної і вертикальної інтеграції;
в) фінансова та інноваційна стратегія;
г) міжнародна та багатонаціональна стратегія.

109. Підприємство планує свою маркетингову стратегію за допомогою:
а) маркетингової інформаційної системи;
б) маркетингових досліджень;
в) розуміння поведінки покупців;
г) всі відповіді правильні.

110. Вибір цільового ринку і визнання оптимальної структури елементів комплексу маркетингу здійснюється під час:
а) планування маркетингової стратегії;
б) вибору і оцінки маркетингової стратегії;
в) реалізації маркетингової стратегії;
г) всі відповіді правильні.

111. Елемент структури комплексу маркетингу:
а) товарна політика;
б) цінова політика;
в) збутова політика;
г) всі відповіді правильні.

112. Елемент структури комплексу маркетингу:
а) кадрова політика;
б) товарна політика;
в) мотиваційна політика;
г) всі відповіді правильні.

113. Рішення щодо рівня якості, характеристик продукції, марочної назви, дизайну, упаковки належить до :
а) товарної політики;
б) цінової політики;
в) збутової політики;
г) всі відповіді правильні.

114. Рішення щодо загального рівня цін, реакції на зміни цін конкурентами, зв’язку ціни і якості продукції належить до:
а) збутової політики;
б) цінової політики;
в) товарної політики;
г) всі відповіді правильні.

115. Рішення щодо методу розподілу товарів, вибору типу каналу товароруху, вибору посередників належить до:
а) товарної політики;
б) цінової політики;
в) збутової політики;
г) всі відповіді правильні.

116. Рішення щодо організації оптової та роздрібної торгівлі, сервісного обслуговування належить до:
а) товарної політики;
б) кадрової політики;
в) збутової політики;
г) всі відповіді правильні.

117. Рішення щодо застосування реклами, участі у виставках, проведення спонсорської діяльності належить до:
а) цінової політики;
б) збутової політики;
в) комунікативної політики;
г) товарної політики.

118. Стратегія фінансування включає:
а) визначення методів фінансування;
б) управління рухом фінансових ресурсів та капіталу;
в) фінансову планування;
г) всі відповіді правильні.

119. До основних принципів фінансової стратегії належать:
а) збалансування матеріальних та фінансових потоків;
б) прогнозування альтернативних варіантів розвитку підприємства з точки зору фінансових характеристик його діяльності;
в) фінансовий контроль та аналіз діяльності підприємства;
г) всі відповіді правильні.

120. Значення даної функціональної стратегії зростає в наукомістких сферах бізнесу, в її основі знаходиться управління дослідженнями, розробками, створення та використання нововведень різних типів:
а) інноваційна стратегія;
б) виробнича стратегія;
в) фінансова стратегія;
г) стратегія управління персоналом підприємства.

121. В межах даної стратегії приймаються рішення щодо розвитку власної науково-технічної бази, проведення досліджень самостійно чи в кооперації з іншими організаціями:
а) інноваційна стратегія;
б) стратегія управління персоналом підприємства;
в) фінансова стратегія;
г) виробнича стратегія.

122. В межах даної стратегії приймаються рішення щодо придбання ліцензій на право виробництва товарів та послуг, управління новими проектами та програмами:
а) інноваційна стратегія;
б) виробнича стратегія;
в) фінансова стратегія;
г) маркетингова стратегія.

123. Традиційна інноваційна стратегія передбачає:
а) підвищення якості продукції на існуючій технологічній база;
б) орієнтацію на продукт-лідер на ринку, який не потребує високих витрат на наукові розробки та дослідження;
в) закупку ліцензійній з мінімальними витратами на власні наукові розробки та дослідження;
г) не відставати від інших, але і не претендувати на домінування.

124. Опортуністична інноваційна стратегія передбачає:
а) закупку ліцензійній з мінімальними витратами на власні наукові розробки та дослідження;
б) орієнтацію на продукт-лідер на ринку, який не потребує високих витрат на наукові розробки та дослідження;
в) підвищення якості продукції на існуючій технологічній база;
г) не відставати від інших, але і не претендувати на домінування.

125. Імітаційна інноваційна стратегія передбачає:
а) не відставати від інших, але і не претендувати на домінування;
б) орієнтацію на продукт-лідер на ринку, який не потребує високих витрат на наукові розробки та дослідження;
в) закупку ліцензійній з мінімальними витратами на власні наукові розробки та дослідження;
г) підвищення якості продукції на існуючій технологічній база.

126. Оборонна інноваційна стратегія передбачає:
а) підвищення якості продукції на існуючій технологічній база;
б) бути першим на ринку за рахунок високого рівня інноваційного процесу, кваліфікованих кадрів, можливостей до розподілу ризику та інших конкурентних переваг;
в) орієнтацію на продукт-лідер на ринку, який не потребує високих витрат на наукові розробки та дослідження;
г) не відставати від інших, але і не претендувати на домінування.

127. Наступальна інноваційна стратегія передбачає:
а) не відставати від інших, але і не претендувати на домінування;
б) бути першим на ринку за рахунок високого рівня інноваційного процесу, кваліфікованих кадрів, можливостей до розподілу ризику та інших конкурентних переваг;
в) закупку ліцензійній з мінімальними витратами на власні наукові розробки та дослідження;
г) підвищення якості продукції на існуючій технологічній база.

128. Вид стратегії, який існує у вигляді програми розробки на управління процесами створення продуктів і послуг на підприємстві:
а) виробнича стратегія;
б) інноваційна стратегія;
в) маркетингова стратегія;
г) фінансова стратегія.

129. До основних розділів програми розробки на управління процесами створення продуктів і послуг на підприємстві належить:
а) освоєння нових видів продукції;
б) вдосконалення технології та техніко-організаційного рівня виробництва, систем управління та планування виробництва;
в) економія витрат, модернізація, технологічне переозброєння, реконструкція;
г) всі відповіді правильні.

130. Можливим варіантом виробничої стратегії підприємства може бути:
а) закупки ліцензій з мінімальними витратами на власні наукові розробки та дослідження;
б) зміни у технологічному процесі;
в) організація систем підготовки необхідних фахівців;
г) організація проведення контролю, оцінки та атестації працівників.

131. Основний ресурс, від якого, з точки зору стратегічного управління, залежить ефективність діяльності підприємства:
а) власний капітал;
б) наукові розробки;
в) персонал;
г) основні фонди.

132. В рамках стратегії управління персоналом:
а) формується і здійснюється кадрова політика підприємства;
б) організується система підготовки необхідних фахівців;
в) формується резерв працівників різного рівня;
г) всі відповіді правильні.

133. В рамках стратегії динамічного зростання підприємства головним є:
а) залучити в організацію висококваліфікованих працівників, які вміють швидко адаптуватися до змін;
б) провести значне скорочення працівників, набір не відбувається;
в) організувати проведення контролю, оцінки та атестації працівників;
г) всі відповіді правильні.

134. В межах стратегії ліквідації підприємства проводиться:
а) залучення в організацію висококваліфікованих працівників, які вміють швидко адаптуватися до змін;
б) значне скорочення працівників, набір не відбувається;
в) формується резерв керівників різного рівня;
г) організується система підготовки необхідних фахівців.

135. Перелік основних напрямків господарсько-комерційної діяльності, які здійснюються стратегічними бізнес-одиницями підприємства:
а) портфель бізнесів;
б) фінансовий план;
в) стратегія;
г) тактика.

136. Це відділення, філіал чи група підрозділів, які відповідають за окремий напрямок бізнесу підприємства (продукт, групу продуктів, сегмент ринку, окремий ринок, регіон):
а) портфель бізнесів;
б) материнська компанія;
в) стратегічна бізнес-одиниця;
г) дочірня компанія.

137. Один із найбільш розповсюджених методів аналізу основних бізнесів підприємства:
а) матричний;
б) моделювання;
в) статистичний;
г) економічний.

138. Таблиця, в якій порівнюється стратегічні позиції бізнес-одиниць підприємства:
а) “Управлінська сітка” Блейка-Моутона;
б) піраміда А.Маслоу;
в) матриця портфелю бізнесів;
г) матрична структура управління.

139. Показник, який може бути використаний для побудови матриці портфелю бізнесів:
а) темп зростання галузі;
б) частка ринку;
в) привабливість галузі;
г) всі відповіді правильні.

140. Показник, який може бути використаний для побудови матриці портфелю бізнесів:
а) частка ринку;
б) темп зростання галузі;
в) конкурентоспроможність і стадія розвитку продукту чи ринку;
г) всі відповіді правильні.

141. Найчастіше при аналізі бізнес-портфеля підприємства використовується:
а) матриця “зростання-частка ринку” БКГ;
б) матриця І.Ансоффа “товари-ринки”;
в) матриця “привабливість галузі - конкурентна позиція”;
г) всі відповіді правильні.

142. Горизонтальна вість матриці “зростання-частка ринку” БКГ показує:
а) частку ринку, яку займає стратегічна бізнес-одиниця відносно лідера ринку;
б) річні темпи зростання галузевого ринку;
в) наглядну картину порівняльної “сили” кожної бізнес-одиниці в портфелі підприємства;
г) потребу кожної бізнес-одиниці в фінансуванні.

143. Вертикальна вість матриці “зростання-частка ринку” БКГ показує:
а) частку ринку, яку займає стратегічна бізнес-одиниця відносно лідера ринку;
б) річні темпи зростання галузевого ринку;
в) наглядну картину порівняльної “сили” кожної бізнес-одиниці в портфелі підприємства;
г) потребу кожної бізнес-одиниці в фінансуванні.
1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП