ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Безпека життєдіяльності людини (БЖД)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Безпека життєдіяльності людини (БЖД)

2 3 4 5 6 7

Шпора

ЗАВДАННЯ 1. ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ РИСИ КАТАСТРОФ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

Катастрофи викликані силами природи або технічною діяльністю людини, є особливістю ХХ століття і причиною масового травматизму серед населення. ВІЗ пропонує ділити катастрофи за походженням: стихійні (природні), технологічні (рукотворні) і соціальні, специфічні. Загальні ознаки катастроф є:
а) раптовість
б) серйозна загроза здоров'ю і життю окремих груп населення і навіть всього суспільства
в) порушення звичного устрою життя
г) порушення цілісності навколишнього середовища.

Т.ч. під катастрофою розуміють надзвичайну ситуацію (ЧС), викликану силами природи або діяльністю людини і що супроводжується масовою поразкою людей і природи і для ліквідацій наслідків якої потрібне залучення сил і засобів ззовні району лиха.
ЧС декілька вужче поняття, ніж катастрофа, але їх часто вживають як синоніми.
Надзвичайною називають раптово виниклу ситуацію, яка характеризується:
– соціально-екологічним і економічним збитком
– необхідністю захисту населення від дії шкідливих для здоров'я чинників (хімічні агресивні речовини, РВ, мікроорганізми, переохолодження або перегрів, травмуючі і психогенні чинники)
– проведенням рятувальних, невідкладних медичних і евакуаційних робіт
– ліквідацією негативних наслідків того, що трапився.

ЗАВДАННЯ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЧС.

При класифікації ЧС розділяють на приватних, об'єктивних, місцевих, регіональних, глобальних. Зокрема по етіології:
1. Виробничі (технологічні) з вивільненням енергії – механічною, хімічною, термічною, радіаційною.
2. Транспортні – автомобільні, залізничні, авіаційні, на воді, зокрема водогосподарські, в тунелях.
3. Стихійні (природні) –
а) метеорологічні – бурі, морози, жара, засуха
б) топологічні – повені, обвали, сіли, урагани, тайфуни
в) тектонічні – землетрус, виверження вулканів.
4. Соціальні і специфічні: війни, епідемії, голод, суспільні безлади, тероризм, екологічні (пересихання річок, озер, хвороби водоймищ, глобальні зміни клімату).
По числу постраждалих ЧС бувають:
1) малі – постраждалих 25 – 100 чоловік, з яких 10-15 потребують госпіталізації
2) середні – відповідно 101 – 1000 і 51-250
3) великі – 1000 і більш, більше 250.

ЗАВДАННЯ 3. ОСНОВНІ ВРАЖАЮЧІ ЧИННИКИ ПРИ ЧС, ОСНОВНІ ВИДИ ПОРАЗКИ ЛЮДЕЙ

ОСНОВНІ ВРАЖАЮЧІ ЧИННИКИ ПРИ ЧС.
–динамічні (механічна дія на організм вибуховою хвилею, обвалів, метальні дії, вторинні снаряди, падіння з висоти, придавлення важкими предметами)
–термічна дія (високі або низькі температури, промениста енергія)
–електричний струм – блискавка
–радіаційні випромінювання
–хімічні – шкідливі речовини (сильнодіючі отруйні речовини – СДЯВ, ОВ, побутові хімікалії, ліки і ін.)
–біологічні
–психогенний чинник (психоневрологічний стрес, шок, оглушеність).
При дії на організм вказаних чинників для врятування життя і попередження несприятливих ускладнень необхідно надати першу медичну допомогу (ПМП) ПМП – це допомога, що надається постраждалим в найкоротші терміни при загрозі життю і здоров'ю в умовах ЧС.

ОСНОВНІ ВИДИ ПОРАЗКИ В ЧС.
1. Травми, переломи кісток, кровотечі.
2. Термічні опіки.
3. Радіаційні ураження.
4. Гострі хімічні отруєння.
5. Психоемоційні розлади.
6. Масові інфекційні захворювання.
7. Переохолодження, перегрів.
8. Комбіновані поразки (механіко-термічні, радіаційно-механічні і ін.)
9. Поразки електричним струмом.
10. Втопили.

ЗАВДАННЯ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.

Захист населення (ЗН) – система заходів, що проводяться державними органами управління, керівниками об'єктів, штабами ГО і всім населенням.
МЕТА ЗН:
–не допустити поразку людей
–максимально зменшити число уражених і таких, що постраждали в мирний і військовий час.
Основним принципом захисту населення є комплексне використання всіх способів і засобів від вражаючих чинників технологічних катастроф і стихійних лих.
Відповідно до цього проводяться наступні заходи щодо захисту населення:
– безперервне спостереження і лабораторний контроль за радіоактивним, хімічних і бактерійним зараженням об'єктів зовнішнього середовища
– загальне навчання населення способам захисту і діям в ЧС
– своєчасне сповіщення населення про виникнення стихійних лих, аварій, катастроф і інших надзвичайних ситуацій
– укриття населення в захисних спорудах
– застосування індивідуальних засобів захисту
– евакуація населення з небезпечних зон
– проведення спеціальних профілактичних і санітарно-гігієнічних заходів
– радіаційна, хімічна і бактеріологічна розвідка
– ліквідація наслідків ЧС

ЗАВДАННЯ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.

Розрізняють колективні і індивідуальні.
КОЛЕКТИВНІ – це інженерні споруди і об'єкти для групового захисту людей. До захисних установ відносяться:
а) герметизовані притулки
б) протирадіаційні притулки
в) прості укриття (щілини, траншеї, підвали та інші заглиблені швидкобудовані захисні споруди.).
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Виділяють три основні групи:
1) засоби захисту органів дихання
2) засоби захисту шкіри
3) засоби медичного захисту

ЗАВДАННЯ 6. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ.

До них відносяться протигази (що фільтрують і ізолюють). Захищають від РВ, СДЯВ, ОВ, патогенних мікроорганізмів. Найширше поширені фільтруючі протигази (загальновійськові, цивільні, дитячі). Пристрій їх засновано на принципі очищення зараженого повітря у внутрішніх шарах фільтруюче-поглинаючої коробки, в якій поміщено вугілля і протиаерозольний (протидимний) фільтр. Захист від окислу вуглецю забезпечується гопкодитовим патроном.
В даний час в системі ГО для дорослого населення використовуються наступні зразки ГП-5 ГП-5М ГП-7 ГП-7В.
ДИТЯЧІ ПРОТИГАЗИ.
–ДП-6м – дитячий протигаз для дітей 1.5 – 2 років
–ДП-6 для старшого віку
–ПДФ–7 – протигаз фільтрує для дітей молодшого і старшого віку
–ПДФ–Д – протигаз фільтрує для дітей 1.5 – 7 років.
–ПДФ–Ш – що фільтрує, шкільний, для дітей 7–17 років
Для захисту дітей у віці до 1.5 років є камери ЗАХИСНІ ДИТЯЧІ (КЗД-4 і КЗД–5)
ПРОМИСЛОВІ ПРОТИГАЗИ призначені для захисту від СДЯВ, конструктивно відрізняються від фільтруючих протигазів коробкою, яка може бути такою, що поглинає або фільтруюче-поглинаючої. Поглинаюча коробка забарвлюється в певний колір залежно від наявності в ній спеціальної шихти, що уловлює тільки деякі отруйні речовини.
Що фільтрують поглинаюча коробка має, окрім шихти, фільтр, що затримує всі аерозолі. Для відмінності ці коробки помічені на передній частині білою вертикальною смугою.
Користування промисловими протигазами аналогічно правилам користування цивільними і загальновійськовими протигазами.
ІЗОЛЮЮЧІ ПРОТИГАЗИ (ІП-4 ІП-46 ІП-46М) або кислодо-дозуючі прилади (КІП-5 КІП-7 КІП-8) повністю ізолюють органи дихання людини від зовнішнього повітря, дихання здійснюється за рахунок кисню, що вивільняється з регенеративного патрона або подається з кисневого балона. Ці типи протигазів і приладів використовують для роботи, коли в повітрі є високі концентрації СДЯВ і окисли вуглецю, а також недолік складу кисню у вдихаємому повітрі.
РЕСПІРАТОРИ. Для захисту органів дихання від РВ, БС, отруйних димів служать респіратори. Респіратор є фільтруючою напівмаскою, багатократного користування з часом перебування в ній до 12 годин. Респіратори бувають 2-х видів: Р-2 і Р-2д. Останній є модифікацією для дітей, має менші розміри, забезпечує безперервний час знаходження в нім до 4-го годин.
ПРОСТІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. До цих засобів захисту відносяться: протизапорошені тканинні маски ПТМ-1 і ватяно-марлеві пов'язки ВМП. Вони прості по своєму пристрою, можуть виготовлятися самим населенням і тому рекомендуються як масовий засіб захисту. Кожна людина повинна мати їх за місцем проживання і роботи.

ЗАВДАННЯ 7. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ШКІРИ.

Призначаються для захисту відкритих ділянок шкіри, одягу, взуття і спорядження від попадання на них краплиннорідких СДЯВ, збудників інфекційних захворювань, радіоактивних речовин і тому подібне Вони діляться на табельних (ОЗК, Д-1) і підручних (предмети побутового одягу).
За принципом дії табельні засоби діляться на тих, що фільтрують (повітропроникні) і ізолюють (повітронепроникні).
До фільтруючих засобів захисту шкіри відноситься комплект фільтруючого одягу ЗФО-58, до тих, що ізолюють – комплект ОЗК, легкий захисний костюм Л-1 і захисний комбінезон.
Ізолюючі засоби використовуються тільки особовим складом формувань ? при роботах в зонах зараження високими концентраціями СДЯВ, а також при виконанні, дезактиваційних і дезинфекційних робіт дегазацій. Для захисту від радіоактивного пилу можна використовувати звичайний одяг, додатково оснастивши її нагрудниками, капюшонами, бічними застібками.
Перебування в ізолюючому одязі обмежене за часом із-за порушення тепловіддачі і теплообміну, що сприятиме різкому перегріву організму.

ЗАВДАННЯ 8. ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ.

У системі заходів щодо захисту населення від вражаючих чинників технологічних катастроф і стихійних лих, масових захворювань значне місце відводиться медичним засобам індивідуального захисту. Вони призначені для профілактики і надання першої медичної допомоги населенню, дії радіоактивних, хімічних і інших вражаючих чинників технологічних і природних катастроф, що піддалася. З їх допомогою можна попередити або значно ослабити вражаючу дію цих чинників на організм людини і підвищити його стійкість до них.
До них відносяться:
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ ПАКЕТ, призначений для надання першої медичної допомоги при пораненнях і опіках. Це стерильний бинт з 2 ватяно-марлевими подушечками і шпилькою.
АЇ-2 (аптечка індивідуальна) для надання першої медичної допомоги постраждалому при дії РВ, ОВ, СДЯВ, для профілактики шоку, протибактерійного захисту.
ІПП-8 – індивідуальний протихімічний пакет. Для часткової санітарної обробки відкритих ділянок шкіри і прилеглого до них одягу при попаданні ОВ, РВ, бактерійних аерозолів. Містить флакон з полідегазуючою рідиною, здатною знешкоджувати ОВ, і 4 ватяно-марлевих тампона. Існують і ін. ІПП-9, ІПП-10

ЗАВДАННЯ 9. ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ АПТЕЧКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АЇ–2.

Аптечка індивідуальна містить медичні засоби, призначені для профілактики і надання першої мед. допомозі населенню при радіаційному опромінюванні, отруйливими речовинами і бактерійними засобами. Вона є футляром з пластика оранжевого кольору, в який вкладені пластмасові шприц-тюбики і пенали з лікарськими засобами.
Ця аптечка містить наступний набір лікарських засобів:
1). Протибольовий засіб – промедол (гніздо №1) знаходиться в шприц-тюбику, його застосовують при переломах, обширних ранах, опіках, що супроводжуються сильним болем, з метою попередження шоку.
2). Засіб для попередження отруєння фосфорорганічними отруйливими речовинами (ФОВ) – тарен (гніздо №2) – пігулка антидоту в пеналі червоного кольору. Одну пігулку приймають по сигналу «Хімічна тривога». Використовується сандружинницями по одній пігулці як засіб особистої профілактики поразки перед входом в осередок ураження. При появі ознак поразки приймають ще одну пігулку (приблизно через 5-6 годин). Дітям до 8 років засіб при отруєнні ФОВ і протиблювотний засіб на один прийом дають ј пігулки, дітям від 8 до 15 років Ѕ пігулки, решта засобів в скорочених дозах відповідно до інструкції, що додається в аптечці.
3). Протибактерійний засіб №2 – сульфадиметоксин (гніздо №3) – пігулки у великому пеналі білого кольору. Рекомендується приймати після опромінювання при виникненні шлунково-кишкових розладів (7 пігулок на 1 прийом в першу добу і по 4 пігулки в подальших 2-х доби).
4). Радіозахисний засіб №1 – цистамин (гніздо №4) – пігулки в 2-х пеналах малинового кольору. Приймають для особистої профілактики при загрозі опромінювання (всередину 6 пігулок і запити водою). При новій загрозі опромінювання, але не раніше, чим через 4–5 годин, приймають ще 6 пігулок.
5). Протибактерійний засіб №1 – хлортетрациклин (гніздо №5) – пігулки жовтого кольору в двох знебарвлених пеналах з квадратними корпусами. Приймають при загрозі бактерійного зараження або його виникненні, при перших ознаках інфекційного захворювання, а також для екстреної профілактики при роботі у вогнищах інфекційних захворювань. Спочатку приймають 5 пігулок (вміст одного пенала) і через 6 годин ще 5 пігулок (вміст другого пенала).
6). Радіозахисний засіб №2 – йодистий калій (гніздо №6) – пігулки в пеналі білого кольору. Приймають після випадання радіаційних опадів або при вживанні молока від корів, що пасуться на зараженій території. Рекомендується приймати дорослим і дітям по 1 пігулці в течії 10 днів для попередження або обмеження відкладення в щитовидній залозі людини радіоактивного йоду, який може поступити в організм з молоком.

ЗАВДАННЯ 10. ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ За допомогою ШПРІЦ-ТЮБІКА.

Шприц-тюбик виготовляється з пластмаси, він призначений для одноразового підшкірного або внутрішньом'язового введення лікарського препарату, що знаходиться в нім. Особливо зручний він при наданні невідкладної допомоги. Шприц-тюбик складається з герметично закритого корпусу (пластмасової судини, заповненої стерильним розчином ліків), на горловину якого нагвинчує канюля із стерильною ін'єкційною голкою, захищеною щільно одягненим на канюлю ковпачком, заповнюється ліками і стерилізується у фабричних умовах.
Правила користування шприц-тюбиком:
1). Однією рукою узяти шприц-тюбик за корпус, а вказівним і великим пальцем іншої руки – за ребристий обідок канюлі і, злегка натискаючи, повернути його разом з ковпачком за годинниковою стрілкою до упору. При цьому голка своїм внутрішнім коротким кінцем проколе мембрану, що закриває горловину тюбика.
2). Зняти ковпачок з голки, тримаючи її вгору. Натискаючи пальцями на стінки пластмасової судини, видалити з нього повітря (до появи перших крапель з голки).
3). Голку шприц-тюбика рішучим рухом, що коле, ввести в м'яз сідниці, стегна або плеча. У термінових випадках при наданні невідкладної допомоги, особливо в польових умовах, ін'єкцію можна робити через одяг.
4). Стискаючи пальцями корпус шприц-тюбика, видавити весь його вміст.
5). Не розтискаючи пальців, вийняти голку з м'яких тканин.
6). Використаний шприц-тюбик приколоти до одягу постраждалого на видному місці. У записці вказати час введення ліків.

ЗАВДАННЯ 10. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОТИХІМІЧНИМИ ПАКЕТАМИ (ІПП-8, ІПП-9, ІЇП-10).

Індивідуальний протихімічний пакет використовується для санітарної обробки відкритих ділянок шкіри і прилеглого до неї одягу при попаданні на них краплиннорідких ОВ, РВ, бактерійних аерозолів.
У зв'язку з швидким проникненням ОВ, зокрема ФОВ, навіть через непошкоджені шкірні покриви, ефективність дегазації знаходиться в прямій залежності від термінів початку санітарної обробки. Найбільша ефективність досягається у випадках, коли часткова санітарна обробка проводиться не пізніше, ніж через 5 мін після дії ОВ на незахищені шкірні покриви.
У комплект входить:
–скляний флакон з дегазуючим розчином
–4-ре ватяно-марлеві тампона.
При виявленні краплі отруйливої речовини на шкірі або засобах захисту необхідно:
–негайно розкрити пакет і рясно змочити тампоном дегазуючою рідиною флакона
–протерти тампоном відкриті ділянки шкіри (шию, грона рук) і зовнішню поверхню маски протигаза
–змочити інший тампон і протерти їм комір і краї манжет одяг, прилеглий до відкритих ділянок шкіри
–рясно змочити ще один тампон і промокальними рухами просочити одяг до шкіри в місцях попадання крапель отруйливої речовини
–при обробці шкіри особи необхідно стежити за тим, щоб дегазуюча рідина не потрапила в очі, оскільки вона дуже отруйна і вельми небезпечна для очей.

2 3 4 5 6 7


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП