ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Психологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Психологія

1 2 3 4 5

Які психологічний захист діє в такій ситуації: “Студенту, що прийшов до деканату з якимось запитанням, різко і образливо відмовили у відповіді. Він промовчав, а прийшовши додому, нагрубив матері”? заміщення
Які психосоціальні властивості можна виміряти точно?атрибути особистості
Які слова є ключовими в назві курсу “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” ?діяльність,навчання
Які співвідношення типу темпераменту з типом нервової системи є вірними ? холерик - сильний, неврівноважений, рухливий; флегматик - сильний, врівноважений інертний; меланхолік – слабкий
Які ствердження щодо задатків є вірними ? задатки встановлюють певні межі для розвитку здібностей, але ще не визначають успішної діяльності; задатки є багатозначними, в основі різних здібностей лежать одні й ті ж задатки
Які твердження щодо особливостей психологічного віку з вірними? всі
Які твердження щодо психічного відображення є вірними ? Сист якість...
Які твердження щодо психічного відображення є вірними ? системна якість високо організованої матерії,яка полягає у відобр.субєктом обєкт.світу і на цій основісаморег.поведінки та діяльності
Які типи цілей навчання були виділені Б.Блумом?Афективна, конгніти
Які умови навчання визначає теорія “дидактичний утилітаризм”?Навчальні програми формуються у відповідності з інтересами учнів, практичні вм-ня учнів форм у ході вирішення їх актуальних проблем, поєднання навчання і гри
Які умови навчання визначає теорія “дидактичний формалізм”?Вивчення лише тих навчальних предметів, які розвивають розумові здібності учнів
Які умови навчання визначає теорія “енциклопедизм”?Велика кількість різном навчальних предметів
Які формулювання цілей навчання є правильними?Пояснити студентам
Які функції може реалізовувати зміст навчання?Пізнавальну, оцінну , Регулюючу, перетворюючу, Відтворювальну
Які характеристики є суттєвими щодо поняття “індивід” ?людина як одинична особа;хомосапієнс
Які характеристики є суттєвими щодо поняття “індивідуальність” ?своєрідн.,неповт. Особист. Проявл.через особлив характеру і темпераменту
Які характеристики є суттєвими щодо поняття “людина” ?всі відпов.
Які характеристики є суттєвими щодо поняття “особистість” ?включенність в сусп.відн.
Які характеристики повинні бути притаманними групі навчання, щоб успішно здійснювати дидактичне тестування?Попер. досвід тестування, волод. Загальною термінол-ю наук. знання
Які характеристики притаманні інтуїтивному типу за типологією К.Юнга, К.Бріггс, І.Майерс?на точні запитання дає розмиті відповіді,думає відразу про декілька речей;час для нього відносна категорія,любить мріяти
Які характеристики притаманні конструктивному типу за типологією К.Юнга, К.Бріггс, І.Майерс?любить порядок,не любить сюрпризи,чітко планує свій час,почату справу доводить до кінця
Які характеристики притаманні мислительному типу за типологією К.Юнга, К.Бріггс, І.Майерс?має сильну волю здатний приймати складні рішення надає перевагу науковим та логічним теоріям,має добру память на номери та цифри
Які характеристики притаманні сприймаючому типу за типологією К.Юнга, К.Бріггс, І.Майерс?часто змінює тему розмови не поспішає з прийняттям рішень,керується принципом поживимо побачимо.прагне до пізнання нового
Які характеристики притаманні чутливому типу за типологією К.Юнга, К.Бріггс, І.Майерс?уникає конфліктів,чуйний,допомогає іншим ,створює враження нерішучого
Які характерні особливості ектоморфного соматипу за У.Шелдоном? витягнуте обличчя, слабкі мязи, довгі ноги, добре розвинута нервова система
Які характерні особливості ендоморфного соматипу за У.Шелдоном? кругла голова, виражені відкладення жиру, слабко розвинут ікісткі і мязи , тонкі руки та ноги ,функціон домінубть органи травлення
Які характерні особливості мезоморфного соматипу за У.Шіелдоном ? широкі плечі, мускулисті ноги та руки , могутня голова , мінім кільк підшкірного жиру
Якій формі мислення можна дати таке визначення : “відбиття логічних зв’язків між предметами і явищами, в яких, як правило, щось стверджується або заперечується” ?судження
Якій формі мислення можна дати таке визначення : “відображення загальних і істотних властивостей предметів і явищ дійсності, що виражається словом або кількома словами, щоб склався уза-гальнений образ оточуючої дійсності” ?поняття
Якій формі мислення можна дати таке визначення: “елементарні зв’язки уявлень і понять між собою, завдяки яким одне уявлення чи поняття викликає інше”?асоціації
Якій формі мислення можна дати таке визначення: “пізнання зв’язків між предметами, явищами, що переживається як задоволення пізнавальної потреби”?розуміння
Якій формі мислення можна дати таке визначення: “утворення шляхом міркування нового судження на основі кількох взаємопов’язаних засновків-суджень”?умовивід
Якому психічному процесу можна дати таке визначення : “відображення значимості та відношення людини до навколишнього світу та внутрішнього стану”?емоції
Якому психічному процесу можна дати таке визначення : ”спрямованість та зосередженість свідомості людини на певних об'єктах при одночасному відволіканні від інших”?увага
Якості особистості - це ... такі властивості, які мають різний ступінь вияву, залежно від ситуації; властивості, які потенційно точно не вимірюються
Якості особистості - це психосоціальна підструктура;
Якою є швидкість читання “про себе” у спеціалістів інтелектуального профілю (слів за хвилину) ?251-350
Якою є швидкість читання “про себе” у студентів (слів за хвилину)?181-250
Якою є швидкість читання “про себе” у школярів молодших класів (слів за хвилину) ? 30-75
Якою є швидкість читання “про себе” у школярів середніх класів (слів за хвилину) ?76-140
Якою є швидкість читання “про себе” у школярів старших класів (слів за хвилину) ?141-180
Якою за своєю формою є навчальна діяльність?Груповою
Якщо ціль діяльності має протилежне до мотиву значення, то такому випадку сенс діяльності для суб'єкта буде мати ... ???
Якщо ціль діяльності має протилежне до мотиву значення, то такому випадку сенс діяльності для суб'єкта буде мати ... мінімальне значення
Якщо ціль діяльності співпадає з мотивом діяльності, то в такому разі сенс діяльності буде мати для суб’єкта... максимальне значення
1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП