ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Українознавство » Українознавство

Тарас Шевченко і національна ідея, нація, націоналізм
Козацьке суспільство впадало у сплін і сплячку, забувало героїзм і рани
борців за свободу й державу, ставало глухим до «маршу запорозьких козаків», а
тому і короткозорим, зрештою – приреченим на небуття.
Народ без ідеї, що храм без Бога. В почленованій та сто розтерзаній Україні
різні імперії вбивали ідею і віру: і прямо, й закамуфльовано – дискредитуючи
революцію, гайдамацькі рухи, борців за ідею. Лавиною вулканної магми «на
всіх якиках» попливла проповідь «благоденствія» упокореного народу, а в
цьому зв’язку – колабораціонізму: яничарства шляхетських верств. Усе
поглиблювався процес жахливого поділу – на панівні і рабсько-кріпатські
верстви. Українська нація, як зауважить М.Грушевський, усе очевидніше стає
неповною: народ (маси) без урядуючої верхівки (тулуб без голови). І українська
шляхта стає антагоністом стосовно своїх трудящих.
Нависає загроза національно-державницького колапса, а то й апокаліпсиса
нації.
Постає як фатум: бути, чи не бути?! Щоб відповісти, потрібно не лише
відчути хворобу, а й пізнати її причину, а вже тоді визначати рецепт лікування.
У медицині вирішують консиліуми. В суспільному житті – генії-провидці.
Консиліум, як ми бачили, працював століттями.
Саме на цьому етапі й мав з’явитися провіденційний геній України. І він
з’явився в особі Тараса Шевченка: і як еталонний тип Людини, і як феномен в
очевидній єдності трансцендентної та буттєвої сутності.
Найпереконливіше засвідчують сказане навіть окремі перлини ранньо-
поетичної корони Т. Шевченка – Людини й Поета, Художника і Мислителя,
Філософа-аналітика і Пророка, чарівника Слова:
Реве та стогне Дніпр широкий… 293
Для Шевченка Природа не фон, а камертон музики душі, як і Дніпро – не
просто могутня річка, а образ долі народної.
На чужині не ті люде –
Тяжко з ними жити!
Ще в найраніших творах Шевченковим пером дихає дихотомія: свій і
чужий світ. І не тільки як світ природи, а і як світ людського роду:
Тяжко-важко в світі жити
Сироті без роду:
…Тяжко-важко умирати
У чужому краю!
Отже – дихотомія дум ки і серця, буття і смерті.
І так само: «На вічну пам’ять Котляревському» – дихотомія діяльності і
пам’яті, усвідомлення спадкоємності великих традицій:
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди…
…Прилини до мене, хоч на одно слово,
Та про Україну мені заспівай!
І – перша епічна трагедія – «Катерина»: трагедія неможливості поєднатися
з чужим світом – і соціальним, і національним:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями… ∗
Трагедія удару щирого серця й холодно-жорстокого егоїзму, відчуття
кровного зв’язку та гіркоти розриву з рідною землею (Матір’ю-Землею) і
фатальності неприйняття з чужини, відчуження навіть від рідних батьків:
Взяла землі під вишнею, є
На хрест почепила;
Промовила: «Не вернуся!
В далекому краю,
В чужу землю, чужі люде
Мене заховають,
А своєї ся крихотка
Надо мною ляже…
Отже – трагедія розплати за гріх перед народною етикою та мораллю, ще
одна спроба не зрадити природній наперед визначеності бути носієм родового
начала хоча б в акті жертовної смерті, а водночас – неможливості перебороти
загальносвітовий фатум:
Єсть на світі доля,
А хто її знає?
Єсть на світі воля,

∗ Тут вірнопіддано-лукаві «вчені» робили зноску: «За Шевченка, мовляв, москалями називали
всіх, хто служив у царській армії, незалежно (?! – П.К.) від чину й національності». 294
А хто її має?
Єсть люде на світі –
Сріблом-злотом сяють,
Здається, панують,
А долі не знають, –
Ні долі, ні волі!
Як тут не згадати філософську поезію доби бароко з її спробою пізнати
природу добра і зла, сутнісне й показне, тимчасове і вічне у визначенні
критеріїв прекрасного і потворного, земного і потойбічного, бажаного й
реального щастя?
Не однакові на смак пливуть різні ріки,
Як і люди за життя – пани і каліки.
Смак однакий у річках, що впали у море –
Смерть рівняє нас усіх, усім рівня горе.
(Іван Величківський)

…Ні, я бачу, людині свого не творити
По своїй мислі годі у світі цім жити.
…На всій землі такої сили не назвати,
Щоб вічності могла би стало дорівняти…
…Що на землі назвемо: вічне і незгасне –
Коротше від хвилини, бо воно дочасне.
…Із бубнами своїми чи ж пізнаєм вічність?
…Прийде час, світ сховає навіки руїна –
Міста, фортеці, замки й церкви – все загине!..
(Іван Орновський)
І тоді стане добре усвідомленою ціна доброчинного й криводушного та
зажерливого поводження, патріотизму і кар’єризму, служіння високій меті і
гонитві за багатствами й чинами: смерть рівняє всіх – навіть посполитих і
гетьманів. Лишаються лише добрі справи, почуття та вчинки…
1914 року, коли царизм забороняв навіть ім’я Шевченкове, А.
Луначарський написав дуже змістовну статтю «Великий народний поет (Тарас
Шевченко)», у якій, відстоюючи геній, гідність і гуманізм, національну
домінанту життєтворчості великого Кобзаря, мотивував це тим, що він – як
ніхто у світі! – є воістину не лише народним, а й національним митцем.
Надзвичайно повчальною була саме диференціація та контамінація
народного і національного, оскільки одні з дослідників художнього слова і не
ставили питання про відмінності між народним і національним, інші
ототожнювали ці феномени, ще інші – зводили народне лише до
простонародного, а тому непримиренно ганили категорію національного як
цілком антагоністичну народному, безапеляційно тлумачачи націю як продукт
лише буржуазної системи та класу буржуазії. Вилущена з еволюційних процесів 295
родів та племен, нація стала бачитися хіба що тимчасовим епізодом («помилкою
природи»), який як появився з капіталістичною формацією, так і … зникне з
нею. А коли буржуазна система буття не зникне? То тим гірше для неї! В ім’я
соціалізму (комунізму) можна знебути як нації, так і науку про них. Більше
того, необхідно вести проти них тотальну війну на знищення.
Наслідок відомий: «вічне, бо єдино правильне» вчення архиреволюціонерів
виправдовувало гвалтування і зникнення десятків не тільки націй, а й народів та
мов і культур. Мав постати світ з єдиною «нацією-народом», а тим самим і
мовою та культурою, отже – й цивілізацією імперського типу, керованою
єдиним новообраним, тепер уже ідеологічними фанатиками, народом з єдиного
центра – з Москви. Що це – варіант зужитого єврейсько-римського месіанізму –
не бентежило, як не бентежило й те, що підносився як святиня інтернаціоналізм
й упосліджувався націоналізм, хоча ядром категорії інтернаціонального було…
національне. Інтер (між, а не над, поза, без) національне було лише формою
визначальної сутності, без якої, зрозуміло, не може існувати й форма.
У розлогій, аргументованій статті А. Луначарський талановито доводив, що
Т. Шевченко став новим явищем не лише в українській, а й у всій світовій
суспільній свідомості та культурі, бо не тільки узагальнив дух багатовікової
народної творчості, а й піднісся до категоріального загальнонаціонального
мислення, бачення та вираження і свого – українського, й інших народів
планети. Тобто, він писав про численні народи світу (від стародавніх – Єгипта,
Греції, Рима до новочасних країн Європи), однак головним було те, що він
бачив їх з висоти досвіду й долі, сказати б, філософії своєї нації. Цілої нації, а не
тільки пригнобленого «плебса» («істинного» народу»). А фундаментом, на
якому постав храм творчості українського пророка-апостола, виявилася
багатовікова життєдіяльність та творчість свого й інших народів.
І сучасні «інтернаціоналісти» практикують показ Т. Шевченка на фоні (не в
процесі, а саме на фоні), головним чином, зарубіжних реалій. Та не випадково
великий Кобзар вдавався до переспівів як «Плачу Ярославни», так і
найдавніших вітчизняних шедеврів: він і знав, і чув серцем потрясаючу
багатством багатотисячолітню спадщину народу. А пульсували в ній, як ми
бачили в творіннях до ХІV століття, доля і дух України. У наступні епохи
традиція іноді міліла, однак не переривалась, особливо у Слові.
Ось лише окремі фрагменти неперервного потоку української естетично-
суспільної свідомості.
Радуйтеся, страстотерпці Христові, заступники
Руської землі, що зцілення подаєте приходящим
до вас із вірою і любов’ю.
…Земля Руськая благословилася вашою кров’ю…
(Хвалебна пісня Борису і Глібу в «Повісті минулих літ») ∗

∗ Тут і далі цитуємо за виданням: Антологія української поезії: В 6-ти томах. – К.: Дніпро, 1984. 296
…Нині ратаї слова, словесних телят
до духовного ярма приводячи, і хресне
рало в мисленних борознах погружаючи,
і борозну покаяння накреслюючи, сім’я
духовне усипаючи, надіями майбутніх
благ веселяться…
(Кирило Туровський, ХІІ ст.).
«…Почнем же, браття, повість оцю од старого Володимира до нинішнього
Ігоря…»
І почнемо, думаючи про Бояна, Велесового внука, про те, як
«Русичі великії поля черленими щитами перегородили, шукаючи собі честі,
а князю – слави»;
як «були віки Трояна, минули літа Ярослава, були походи Олегові»;
як «воювання князям із поганими пропало, сказав-бо брат брату: «Се моє, і
те – моє теж» та як «Ігор і Всеволод уже лжу розбудили»;
як «тут німці і венеційці, тут греки і морава співають славу Святославу», –
але запанувала крамола, і як
«на Немизі снопи стелять головами,
молотять ціпами харалужними,
на току життя кладуть, віють душу од тіла»;
як стогне й страждає від розбрату Батьківщина і як плаче-квилить голосом
Ярославни:
…В Путивлі рано на валу:
«Вітрило-вітре мій єдиний!
Легкий, крилатий господине,
Нащо на дужому крилі
На вої любії мої,
На князя, ладо моє миле,
Ти ханові метаєш стріли?
Не мало неба і землі,
І моря синього?..
…Святеє сонечко зійшло
[І ти, господине,]
…Спалив єси луги, степи,
Спалив і князя, і дружину.
Спали мене на самоті!
Або не грій і не світи…
Загинув ладо… Я загину!»
(«Слово про похід Ігорів…» – переспів Т. Шевченка).

Немало печалі на землі руській. Та слово не має множити її, його місія –
піднімати дух і мрії. Тож 297
Вострубімо, як у злото ковані труби, в розум ума свойого, почнімо бити, як
у органи срібні, у знання мудрості своєї… аби сколихнути вас, корисні для
душі помисли!
Устань, славо моя, встань у псалтирі і в гуслях.
…Пане мій, не дивись на зовнішність мою,
а дивись, який я зсередини. Бо я хоч одягом і бідний,
але розумом багатий.
…Як в утлий міх лити, так нерозумного
навчати. Псам-бо і свиням не треба золота, а нерозумному мудрих слів.
(Данило Заточник)
А розум і доброчесність людині – як кораблеві вітрило, і особливо – коли
йдеться про високу мету життя та Батьківщину, якою неможливо не
захоплюватися:
О світло світла
і красно-прекрасна
земле Руська!
Множеством красот дивуєш ти:
озер множеством дивуєш ти,
ріками і колодязами вельми славними,
горами крутими, горбами високими,
садами монастирськими,
дібровами густими, полями розкішними,
звірами різними, птицями незліченними,
городами великими, селами гарними,
храмами церковними і князями грізними,
боярами чесними, вельмож множеством.
Усім єси сповнена, земле Руська,
о правовірна віро християнська!
Велика ця Земля й тим, що звідси пролягають шляхи до Угрів, Ляхів і Чехів,
Ятвягів і Литви, Німців і Корелів, Болгар і Черемисів…, а всі визнають, за
повелінням Бога, силу Русі – її князів (од Всеволода до Володимира Мономаха,
«котрим половці дітей своїх лякали в колисці, а литва із болота на світ не
виглядала»).
(Анонім, «Слово про погибель Руської Землі»)
І це говорилося не лише до співвітчизників. Іоанн в листі Посольства до
папи римського Сікста ІV звідомляв:
Немає бо різниці у Христі грекам і римлянам,
І нам, сущим руським слов’янам,
Всі єдині бо є, в чому хто званий.
…А творці закону, що є праведні в бога,
Єством бо закон той творячи
І маючи закон, прописаний у серцях своїх. 298
…У єдине тіло ми хрестимся.
І чи то іудеї, чи, може, елліни,
Чи раби, а чи вільні,
А чи ми то – руські сини і всі наші
великороднії й численнії слов’янськії мови –
Ми всі єдиним пивом духовним наповнюємося.
Адже все тіло не є один член, їх багато.
З цієї причини можуть бути й різні віросповідання та свій шлях до Бога:
Кожен із них у своєму хай стоїть,
І хай своє середостіння огородить,
І хай буде знищена ворожнеча поміж ними.
У ХV–ХVІІІ ст. закріплюється ідейно-культурне зближення України з
Європою, і не нівеляцією народної особовості, а, навпаки, плеканням її. Бо саме
зближення корелювалося роздумами про сутність життя, призначення людини й
народу та про шлях до мети.
Тому-то Павло Русин із Кросна (народився 1470 р. на Лемківщині) ставить
питання: «Що ж бо є тривке на зрадливім світі?» і кличе до пізнання і
самопізнання: «побачиш, вір, те, що було вчора, скрите від тебе», і особливо «в
пісні ж, десь на дні, по-мистецьки скрита, зблискує правда» (1509), зокрема –
про рідну землю, яка мила «владиці зористого неба!» і якій необхідно слати
найсердечніші вітання:
Здрастуй, о земле, ущерть повна багатства й добра!
…страх ти наводиш на знать гордовиту! Здрастуй, о земле моя, мила для
вчених людей… краю, могутній у війнах і миру навчитель! Здрастуй о
земле, твої рицарі – слава твоя! В тебе найліпші врожаї, і ти чарівніша за
інших, Справді заслужено славишся поміж країн!»
(«До Себастьяна Маді…»)
«Славишся і полями та покладами Землі, і вченими та лицарями,
трудівниками й елітою, вірою й розумом, особливою повагою до Аполлона,
оскільки саме він – і натхненник правдиво-красивого Слова, і «підпора
міцна всіх нездоланних військ Краю, і Батьківщини честь і слава велика він.
// Мудрий, світлий він ум, вірний, правдивий друг, // Добрий сторож всіх
прав, щедрий і чесний муж…» (Ода).
Чужі краї тотально полонять бездумні й порожні душі. Розумного
просвітлюють і зміцнюють у патріотизмі, в самоповазі та гідності. Тому
українська молодь, що з ХV ст. почала наводнювати Європу, ще гостріше
відчула потребу осмислення та розкриття долі й ролі своєї Батьківщини, її
минулого, особистого обов’язку у визначенні шляху до щасливого грядущого, в
розвитку світової цивілізації і культури, бо справжні люди не тікають від
покривдженої Вітчизни, не соромляться її, а стають на захист якнайдорожчої
особистої святині. Тому-то не лише П. Русин виявляє до рідного краю
найгарячішу любов, а й Севастіан Кленович закликає: 299
Музи, співайте про те, які випаси в русів розкішні,
Села багаті які в цій благодатній землі…
Може, тому, що не бачить горя, рабства та сліз матерів і дітей? Навпаки! –
Тому, що знає: трагедії були і в минулому, та народ, наснажений свободою і
гідністю, історичною пам’яттю, багатством душі, лицарською звитяжністю,
перемагав все і всіх, ставав володарем власної долі. Тож треба, кажучи словами
І. Франка, «не ридать, а здобувать хоч синам, як не собі, кращу долю в
боротьбі!», усвідомлюючи: в Україні є все для благодаті. «Й Альпи також тут
свої є», і могутні річки та безмежні ліси, а головне – є багатовікова культура та
незнищенна гідність людей.
Що є псевдодемократи?! Лиходії і в ділі, і в слові? Так де ж їх нема?! Аби
було усвідомлення того, що «Гей, і республіка людна занидіє так од укусів, як у
її громадян горла широкії є», – то обставини підкоряться волі. І аналогічно:
мети можна досягти, коли душа не потрапить в золоту сітку спокус.
Що помагає, коли закують в золоті тебе пута?
Золото тут аж ніяк рабства не влегшить твого,
Як зашморгнуть кому мають петлю і тоді задушити,
Чи є різниця, яка буде у нього петля?
Головне, щоб люд усвідомлював причину явищ та бід, щоб прагнули
єдності трудівники й урядовці, щоб ми пам’ятали: не одним селом живе народ.
Городе чесний, ти здалеку перший пророків фальшивих,
занюхавши, позачиняв брами свої перед злом.
Не доможуться добра місто й село і тоді, коли не усвідомлюватимуть:
«Київ на Чорній Русі значить стільки, як давній Рим для старих
християн, значення в нього таке ж.
Маємо пишатися, що «Русь зберігати дідівські закони належно уміє», а
тому усвідомлює те, що «Київ древній, колишня княжа велика столиця,
приховує численні сліди сивої старовини», а також, що живе великою
традицією: «Тож коли зв’яжуться словом два руси взаємно між себе, // Слово і
руку подав – вже твоїм другом стає.. // Дружби при тому зв’язок кріпший за
кровний бува… // Рідко розводяться ті, що побратимами є» (Роксоланія).
Прикметно, що С. Кленович зробив такий особливий наголос: «Є ще багато
таких, що тут залишків Трої шукають, // Казка однак ця пуста не до вподоби
мені». Частина навіть професорів Києво-Могилянського колегіуму і навіть у час
національно-визвольної боротьби мислили категоріями іудейської та греко-
римської міфології та історіософії. Тому у їхніх творах не просто траплялися, а
домінували образи й архетипи чужоземних подій і героїв.
Народні думи та історичні пісні, а головне – процеси, події, герої реальної
дійсності кардинально змінили ситуацію!
Симон Пекалід пише поему «Про острозьку війну під П’яткою» (1600 р.), у
якій «славить він зброю й мужів з-за порогів» – учасників битви, поклавши у
фундамент ідею: «Перемагати це плем’я уміє, не знає поразок, // Звикли пенати 300
його і до Азії, і до Європи». Тому поет і починає з уславлення не Афін чи Трої,
Гектора чи Ахілла, а славетного Острога, генеалогію князів Острозьких,
оскільки глава того роду «святе хрещення разом з народом прийняв, о
блаженний, // Та із синами своїми, якими ще й зараз гордиться // Дім наш
острозький, бо саме таким був підвладний монархам. // О Ярославе! (мається на
увазі Ярослав Мудрий – П.К.) // Ось Київ чудовий оддав тобі владу, і
Володимир, Давидове місто, і замок Острозький!»
Похід Косинського на Переяслав, бій його героїчних патріотів, висока мета
боротьби за пріоритети Батьківщини – ось що стає ідейно-моральною енергією
поеми.
Бачимо й драматично-печальні наслідки битви: «Гостре залізо серця
гордовиті наскрізь пробиває. // З уст запорожців убитих тече кров багряна
струмочком, // Стогін і лемент жахливий од болю розходиться всюди». Та
переважає поезія оптимізму: звитяга запорожців знаменує початок відродження
державницької свідомості народу, готовності йти по шляху самовизначення й
доленосного владарювання. Не менш важливо, що й Дем’ян Наливайко, наче
підхоплюючи естафету диспуту про своє і чуже, наголошує: щодо Острозьких,
то «не з їхніх предків грецькі Ахіллеси… Але й Острозькі добре плац (військові
позиції) тримають, їх із царями недарма рівняють». Як наслідок – за нових умов
відроджується своя діяльна еліта і своя слава.
Так століття зливали потоки свідомості маси й еліти, а тим самим вели до
злиття ідейно-теоретичної і раціонально-практичної (боротьби) діяльності та
свідомості, а це ставало горнилом нового типу загальносуспільної єдності –
етно-національної. Правда, традиції, мова, культура, законодавство, релігія і
військо, міжнародні контракти – все сприяло трансформації і буття, і свідомості
українців, і їхньої ментальності, волі і долі, і міжнародного світобачення (себе в
потоці історії).
Незаперечним свідченням нової єдності стає й те, що не лише народ
славить як Козака-нетягу, так і Байду та Конашевича-Сагайдачного, П.
Дорошенка і Б. Хмельницького, І. Богуна й Морозенка, Нечая і Кривоноса, а й
писемна (офіціозна) поезія, драматургія, історіософія, церковно-філософська
(отже, елітна) творчість підносить як героїв саме реформаторів
загальносуспільного буття та свідомості, патріотичних носіїв української етики,
моралі, етно-національної біопсихології.
Яскравий приклад – поезія Касіяна Саковича, зокрема присвячена Петру
Конашевичу-Сагайдачному:
На безсмертну славу ти заслужив, гетьмане,
Твоя слава на віки в пам’яті постане.
… Бо як Греція вбачала в Несторі героя,
В Ахіллесі, в Аяксі, а в Гекторі Троя,
Афіняни короля славлять Періклеса
І отого славного з ним Темістоклеса, 301
Рим хороброго свого хвалить Курціуша
І за щастя на війні славить Помпеуша, –
То і Русь тоді Петру нехай чинить славу
І співає похвалу нащадкам по праву…
… В тій могилі він лежить, доки не воскресне,
А нагробок провіща життя його чесне:
«Конашевич тут Петро, запорізький воїн,
Ліг од ран, які дістав у жорстокім бої:
За свободу нашу бивсь!»
За розквіт освіти і захищав свою віру…
Так бачилася роль не лише славного гетьмана, а й Запорожжя та
національно-визвольної війни, і не лише для України, а й для світової
цивілізації. А водночас – роль вождів-героїв та держави: саме національно-
державницька ідея об’єднала волю всіх верств суспільства і на цьому етапі
відіграла вирішальну роль. І не випадково, що практично всі сусіди-
колонізатори, раніше воюючи з українською елітою, освітою та церквою, мовою
й культурою, після 1654 року головні зусилля спрямували супроти української
держави та її серцевини – ідеї національно-державної суверенності та єдності
всіх верств суспільства.
Всякий живий організм і зростає, і руйнується, переважно, або
внутрішніми, або зовнішніми чинниками. У суспільному організмі надзвичайної
ваги набувають інтереси. Київську великосяжну державу підточували більше
зовнішні (монголо-татарська та польська, турецька, мадярська експансії), а
об’єднали – внутрішні (доценрові етнодержавні) чинники та інтереси. Досвід
показує, що тривалішою може бути зовнішня (відцентрова) тенденція,
руйнівнішою – внутрішня. Навіть кількасотлітня татаро-монгольська кормига
не зруйнувала кореневої системи українства, бо її сприймали як силу
чужеродну.
Руйнівнішими у структурі суспільної свідомості виявилися литовсько-
полтавські та московсько-російські анклави: вони маскувалися під свої –
етнічно, релігійно – сусідством і державою, а отже і спільними інтересами. Ці
«спільники» часом не зразу й не прямо загрожували самому існуванню
українства, бо фізично ті пітони не могли проковтнути значно більшої за них
імперії. Та й насправді, між елітою України та її сусідів існували навіть кровні
зв’язки, отже, й інтереси. Однак такі зв’язки (і на рівні імператорських та
королівських династій) існували і з Норвегією, Швецією, Данією, Англією,
Францією, Німеччиною, але ті були апріорі «чужі» і тому періодами виступали
навіть у ролі протекторів, отже – гарантів українського суверенітету чи й
рівноправних союзників (про що вели успішні перетрактації Б. Хмельницький
та І. Мазепа).
Польське, а згодом і московське, ярмо було подібне до шовкової чи золотої
петлі, бо рядилося в шати однорідності та спільності інтересів і на цій підставі 302
ідентифікувало свою й українську державну та церковну еліту, підміняло своєю
українську освіту, мову, культуру, а тим самим, цілком зрозуміло, й свідомість
та думку «одноетнічного» народу.
За монголо-татар і турків українське етнічне й державне було
усвідомлюваними аналогами. За литовсько-польської та московської систем
підтримується все гостріша диференціація етнічного і соціально-класового, а
тим самим – загально-народного, народного і національного, державного і
національно-державного, що й призводить до спільності інтересів мас різних
етносистем з одного боку, та інтересів панства різних етносів – з іншого та
гострої конфронтації між масами і «своєю» та «чужою» елітами. Більше того,
навіть у середовищі самих еліт. Коли ж враховувати, що Україна була
почленована різними сусідами, її державна система руйнувалась як цілісність,
то стане зрозумілою страшна сила руйнації молодої національної спільноти.
На гребінь суспільного життя піднімається міжконфесійна запекла
боротьба. Народна свідомість усе більше фіксує наростання диференціації
інтересів між трудівниками (у тому числі й козаками) і дуками-срібляниками, і
не тільки чужої, а й своєї шляхти.
Ось чому місцеблюститель і поет Л. Баранович пише і про незаперечну
консолідацію українства, і про те, що «Добро трухліє, викинуть воліють, //
Бідаку – брата свого – не жаліють», «За міру міра віддається ваша, // Від вас
убогим чи ж дісталась паша?» Очевидно ж, що ні. Боролися за одне, та
маєтності й чини розділили співвітчизників. «Брат брату – недруг, син батьку
ворожий, // Скрізь недовіра і всі насторожі. // Своєї тіні жахаються люди…»
(«Світ стрясають грози»). І хіба сліпий не помітить: «Так, як на човен хвилі
налітають, на Україну біди нападають. // Ні, іще гірше! Човен воду крає, //
А Україна в крові потопає» («Та ознака в Україні, що земля її в руїні»).
Причини – і те, що «татарин плюндрує, як в себе, кочує», і те, що на горло і
душу українській свободі та гармонії стають польсько-московські колонізатори,
і те, що носіїв народно-національної консолідації мордують і «свої», до речі,
нерідко вчорашні гноблені і тортуровані, ті, що звалися побратимами. Отож,
передовсім, від того – гірка печаль, що, як напише Т. Шевченко, і «свої діти
гірше ляха розпинають» Україну, і в рідному краї, – сумує Л. Баранович, – «так
ведеться, що лихо сміється». Відомий мислитель звертається до сусіда: «О, коли
б ти, ляше, вірші // В руській мові склав не гірші! // Звір це дикий для русина – //
Що польщизна, що латина… // Я б радів лиш, ляше-брате, // Коли б руську міг
ти знати, // Щоб вернулися часи ті, // Як ходили турка бити, // І святий гнів на
турчина // Єднав ляха і русина. // Схаменись, сваритись годі, // Не палімось у
незгоді!» – та лишається егоїстично-жорстоким серце і ляха, і московита, і…
свого потурнака. Він став антилюдяним, антипатріотом, яничаром, бо зрікся
загальнонаціонального інтересу. А розпад цілісного організму неминуче
зумовлює гниття і тлін, сморід, брехню і несправедливість. Деградацію душі. 303
Отже, розщеплення нації і смерть України? Це могли спричинити зовнішні сили
та внутрішній антагонізм.
Але допоки в попелі жевріє хоч одна іскра із великого вогнища, вона може
запалати. Українство відродило державу, а Гетьманщина, стала національно-
демократичною республікою. Її прагнули умертвити, але нація – це, як правило,
гармонія всенародного почуття й інтересу, державних і демократичних законів,
пам’яті й помислів про щасливе грядуще, самоідентифікація особи й
суспільства, енергія аналізу й творення гуманістичних інституцій, спільна мета і
дія об’єднаних територією (Землею), державою, мовою, культурою, психікою
мільйонів людей, що усвідомлюють і відстоюють свою єдність. Як
усвідомлюють свою ідентичність, харизму та загальнолюдську місію.
Годі, рицарю славний, марно сумувати…
… Отчу віру підперши, славу України
Піднесеш над Кавказу винеслі вершини! –
пише О. Бучинський-Аскольд, пояснюючи:
Не дивуйтеся, сусіде, що я із народів
Славлю тих, що у рабстві, і тих, що в свободі («Скептикові»), –
бо народи, сповнені енергії визволення, повстануть і переможуть, а українці
належать саме до таких народів.
Ось на такій національно-державницькій філософії і формуються, як ми
бачимо, і Г. Сковорода з його «De Libertate»:
Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш – болото
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане – герою!, –
і лицар народно-національної ідеї І. Котляревський та автор «Історії Русів» –
предтечі великого Т. Шевченка.
Не важко побачити й те, що Т. Шевченко став не лише будителем нації,
пророком її грядущого, а й витвором загальнонародної та національної
багатовікової традиції, а в його творчості відлунюють усі настрої, почуття, ідеї
та мрії, гніздяться архетипи та реальні образи поколінь, ідеали
загальнонародного й національного суспільства.
І що дивного? Т. Шевченко належав до когорти найосвіченіших геніїв своєї
доби: у його творчості віднаходимо ремінісценції та семантичні тропи
щонайменше з 27 мов світу, «журнал» містить майже 600 імен політиків,
філософів, митців, педагогів, царів, полководців планети. Його обдарування
було універсальним. А паралельно – він був нащадком козацького роду, що й
відобразилося у всій його життєтворчості».
Ще в «Тарасовій ночі» бачимо кобзаря й посполитих, яким він розкриває не
лише велику славу минулого, а й сумно-трагічне минуле: 304
Над річкою, в чистім полі,
Могила чорніє;
Де кров текла козацькая,
Трава зеленіє.
Сидить ворон на могилі
Та з голоду кряче…
Згада козак Гетьманщину,
Згада та й заплаче!
Хоча це – ще тільки квіточки. Прийдуть часи, коли козацькі діти й
цікавитися перестануть. Колонізатори і свої кирпогнучкошиєнкови зроблять
усе, щоб деформувати й спаплюжити українську історію, тож на питання «Що ж
ти такеє?» славних прадідів великих правнуки погані відповідають: «Нехай
скаже Німець. Ми не знаєм».
«Все йде, все минає – і краю немає», отже, провістив Т.Шевченко, мине і
драма летаргійного сну. Хто його породив? – «цар Микола її (українську
свободу, – П.К.) приспав». А щоб збудить? – то треба «громадою обух сталить,
взять, добре вигострить сокиру», бо бажаного еволюційного шляху недостатньо.
На історичну арену виходять гайдамаки. В суспільному житті їх паплюжать
і громлять об’єднані польсько-єврейсько-російські конфедерати; в ідеології та
мистецтві – імперські посіпаки та «неистовые виссарионы» Бєлінські.
Українські повстанці, речники соціальної і національної свободи, бризкають
вони жовчю, «разбойники, воры, пятно в нашей истории».
«Брешуть людомори?» – відповідає Т.Шевченко, бо за святую волю і честь
разбойник воювати не піде, не стане волочить по Сибірах кайдани.
Гайдамаками ставали доведені до відчаю лицарі справедливості й честі (як
Галайда, Залізняк, Гонта). А тому, коли радять співати не про них, а про
Матрьошку та Парашу, то їх відповідь одна: «Спасибі за раду. Палий кожух,
тілько шкода – не на мене шитий. А розумне ваше слово Брехнею підбите».
Де ж правда? І де вихід?
Для Т.Шевченка вона в звитязі Підкови, – коли «в Україні ревіли гармати.
Було колись – запорожці вміли панувати».
Як і автори «Літопису Аскольда» та інших історіософських творів, Т.
Шевченко певен: без пам’яті історії, та ще й правдивої і достойної, ні людини,
ні нації не існує і бути не може. Тому, як абсолютний імператив, і ставить
завдання пізнати «…Тую славу. Та читайте // Од слова до слова, // Не минайте
ані тили, // Ніже тії коми, // Все розберіть… та й спитайте // Тоді себе: що ми?...
// Чиї сини? яких батьків? // Ким, за що закуті?» І здійсніть це тим ретельніше,
що є немало охочих очорнити історію українства, і особливо – козацької
Гетьманщини, а ми, наголошує Т. Шевченко у другому (тоді в нездійсненому
виданні «Кобзаря», ще як слід не знаємо ні історії, ні характеру, ні справжніх
дум і сподівань народу. Через це й маємо:
Доборолась Україна 305
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Забуто святині і честь, запановують невігластво і байдужість; туманом
покривається майбутнє, зате клятвовідступники й антипатріотичні
христопродавці безкінечно вітійствують про братерство й поступ, свою
космополітичну всеїдність, за якою – розумовий примітив і духовна розпуста,
ницість люмпенів. На такому ґрунті не може вродити щедра нива добра, тож
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте, –
Як повчав Володимир Мономах,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь,
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються…
А коли вдастеся до «навчання так, як треба», то прийде своя мудрість і ви
переконаєтеся:
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! Волі!
Братерства братнього! – І ніяк не збагнете: не там шукаєте! Бо
загубили своє обличчя, а тому й свою честь та мету, змирилися з тим, що велика
нація стає населенням нікчемних рабів, а ви – їх катами…
Чудово, потрясаюче! Т.Шевченко пише «Посланіє і мертвим, і живим, і
ненарожденним землякам», які насправді живуть не лише в зовнішньому світі, а
й у ньому самому, до того ж на рівня і минулого, і сучасного, і майбутнього.
Саме контамінація часів і племен, часо-просторова сферичність бачення
свого народу в безмежній перспективі вселюдства дозволили Т. Шевченкові
побачити людину і світ об’ємно, не однолінійно і не одномірно, а як цілісні
системи в тріаді добре відомий український: Макросвіт (Природа), Мікросвіт
(Людина), Слово. І аналогічно до цього – побачити своє суспільство і як народ, і
як націю.
Пояснімо: на різних етапах історії митці бачили й виражали, як правило,
якусь одну домінанту буття та свідомості: родову чи етнічну, державну чи
релігійну, соціально-економічну, мовну, культурну, військову, правову чи
міжнародну, бо виступали з позицій якоїсь однієї соціальної верстви чи
політичної сили. 306
Тарас Шевченко бачить у єдності всі верстви суспільства, до того ж – у всіх
аспектах їхнього буття і розвитку. Тому, як ми бачили і побачимо далі, він
виступає від імені українського села і міста, творчої і політичної інтелігенції, у
диференціації, але і в синтезі інтересів усіх ланок та клітин суспільства, – а тим
самим від усього народу. Тому він і народний саме в цьому розумінні. А до
всього – Т. Шевченко є не тільки обсерватором подій і процесів, а й політичним
борцем, котрий сугестивно виражає нову якість почуттів та мислення свого
народу – національно-державницьку. Тому він і постає виразником інтересів та
ідеалів не якоїсь однієї суспільної верстви, і не тільки народу як сукупності
людей та верств, а й народу як духовно-психологічно сформованої історією
єдності, отже – всієї нації.
Як ніхто (і не лише в Україні), Т. Шевченко проникається досвідом і
виражає історичне буття народу, котрий живе не якоюсь однією гранню
філософії розвитку: соціальною чи економічною, державною чи релігійною,
мовно-культурною, правовою, а й усім спектром системи інтересів і тим самим
універсальної у своїй суті національної ідеї. Та й справді: ще в ранній період, у
поезії «Перебендя», Т. Шевченко ставить питання про сутність і покликання
мистецтва у зв’язку з філософією творчості, взаємовідносинами митця і маси
(«юрби»), а в підсумку – про сутність та місію мови (у тому числі й художньої).
Нерідко великого Кобзаря хвалили за показ ролі народного співця в житті
простолюду, зокрема, за його демократизм і простоту: Перебендя, старий та
химерний, умів розважати молодь, переводити настрій з веселого до сповненого
сліз, а всупереч офіційній політиці – ще й навертати до спогадів про славну
козаччину. І все те було насправді важливим.
Однак Т. Шевченко підносив проблему не лише взаєморозуміння, а й драми
митця і суспільства. Суспільство ж схильне було бачити в мистецтві переважно
обслуговуючу функцію, а Перебендя – ідейно наснажуючу, творящу громадян –
борців за свою долю. Тому молодь тішилася зустріччю з Перебендею, а він
потомок, Боянів і кобзарів-лицарів, після розважальної акції впадав у печаль та
смуток, бо нове покоління не надто переймалося не лише трагічною історією
минулого, а й тим, чому «старий заховався // В степу на могилі, щоб ніхто не
бачив (його болю й печалі, - П.К.), // Щоб вітер по полю слова розмахав, // Щоб
люде не чули, бо то Боже слово, // То серце по волі з Богом розмовля», бо коли
б почули, як він (подібно Ярославні!) співає на могилі, з сонцем, морем та
вітром розмовля, то «на божеє слово вони б насміялись, дурним би назвали!»
То не були безпідставні підозри й гіперболи. І про свою долю Т. Шевченко
писав:
Пройшло либонь десяте літо,
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито:
Ніхто не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене… 307
Насправді «Кобзар» не лишився непоміченим: його народ сприйняв як
боже одкровення власної історії, долі, грядущого. Але, як писали М.
Костомаров, П. Куліш, було радісно ступити в ту огненну ріку правди, і –
страшно: Т. Шевченко повертав у вчора, щоб іти в завтра, і йти звитяжно та
мужньо, як ходили у вирішальні бої за свободу та щастя мільйони загиблих,
однак славетних прадідів.
Ідеал великої України жив у серцях прямих нащадків запорожців, але спав
так глибоко, що вони часом навіть боялися його розбудить. Жили чи страхом,
чи своїм ментальним: а може, все якось владнається? З огляду на це, українців
було знеславлено й упосліджено, як народ недержавної волі та психіки, народ
без доброго майбутнього. Але позиція Т. Шевченка зумовлювалася знанням
справжнього народу: приспаного і пригнобленого, однак не зламаного. Тому і
його інвективи:
Возвеличу рабів отих малих, німих!
Я на сторожі коло них поставлю Слово.
Возвеличу до його справжньої сутності! – отже, до усвідомлення свого
покликання й історичної місії, до розуміння: королі й царі вели тотальний
наступ на українську свідомість, втравлювали в душі почуття самозневаги,
зневір’я у можливість добра, щоб вона й доконала в летаргійному сні. Тому і
захисна дія має бути не лише пасивно-оборонною, а й активно наступальною.
Щоб збудить хиренну волю,
Треба миром, громадою обух сталить,
Взять, добре вигострить сокиру
Та й заходиться вже будить!
Наша свобода, як наголошували Б. Хмельницький, І. Мазепа, – на вістрі
шаблі. Після зруйнування Запорозької Січі та ліквідації Гетьманщини
«Козацький марш» лунав хіба над могилами полеглих. Попередники Т.
Шевченка підвели до потреби відродження героїчної, національно-
державницької свідомості. Тарас Шевченко розбудив дрімаючий вулкан – і в
особі уярмлених посполитих, і в особі кращої частини інтелігенції.
Політичні керівники націй типу Мадзіні чи Кошута піднімали народ на
боротьбу за допомогою політичних партій і збройних загонів. В Україні вождів
типу Мадзіні не було, а партії виникнуть лише з 1847 року і то – під впливом Т.
Шевченка. Український поет-мислитель іде шляхом Д. Байрона і Ш. Петефі:
його мета не тільки особисто змагатися за права нації, віддати за неї життя, а
головне – просвітлювати націю і піднімати її до відстоювання своїх прав
Словом.
Першим громом такого роду на небосхилі уярмленого народу стали
«Гайдамаки».
Все йде, все минає – і краю немає,
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?
…Була колись шляхетчина, Вельможная пані;
Мірялася з москалями,
З ордою, з султаном,
З німотою…
А потім разом з єврейством ринули на Україну «разом сто конфедерацій»,
розбрелись по Польщі, Волині, по Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрелися та й забули
Волю рятувати,
Полишалися з жидами
Та й ну руйнувати,
Руйнували, мордували,
(аж до того, що «запродана жидам віра, в церкву не пускають»)
Церквами топили…
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили…
Драматична поема не стала спогадом-ностальгією за минулим. Твір став
проекцією у можливе майбутнє, питанням: якщо за тих умов народ боровся, то
чи можна миритися з рабством сьогодні?!
Лірика й епіка, драма й трагедія – все злилося в єдиному потоці, бо таким
було життя і бачив його Т. Шевченко. Це визначило і всю фактуру твору: події в
господі крамаря-єврея, пов’язані з Яремою («хамовим сином») і конфедератами,
для яких уже й сам баришник стає навіть приниженішим за «хамового сина»
(«Одчиняй, проклятий жиде! Бо будеш битий… одчиняй! Ламайте двері, поки
вийде старий паскуда!»). Тут уже навіть не комедія, а абсурд історії: у ХVІІ ст.
єврейство йшло на Україну з польською армією, фінансувало її і королів і,
ніколи не змішуючись з українським населенням, гнобило його не гірше
шляхти. Але тепер ситуація дещо змінилася: єврейство втратило привілеї як
союзника шляхти і мало виконувати всі забаганки конфедератів. Від того тиск
на український люд тільки зростав.
Вихід? Т. Шевченко показує і титаря з дочкою, і козацький (гайдамацький)
табір зі старшинами та вождями Залізняком і Гонтою. Історія зливається з
вимислом, минувшина – з реальністю. Поразка повсталих неминуча: до
польських живодерів приєднується армада російської цариці. Євреям би
підтримати лицарів свободи, та вони так само не тільки експлуатують, а й
зневажають українських «гоїв». Отож гайдамаки начебто одні проти цілого
світу. Та тільки начебто: гайдамаки – це тільки авангард великого народу,
однодумного з жертвами соціальної тиранії та етно-національного шовінізму.
Вони – безсмертні і непереможні, бо усвідомили і єдність з усім українством, і
високу мету життя.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Тарас Шевченко і національна ідея, нація, націоналізм» з дисципліни «Українознавство»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДА...
Модемні протоколи
Системи передачі даних
Вартість капіталу та інфляція
Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту


Категорія: Українознавство | Додав: koljan (20.01.2013)
Переглядів: 1552 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП