ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Українознавство » Українознавство

Козацтво як становий хребет нації
Виразником тієї волі та долі стало козацтво; наголосимо: козацтво як нерв і
хребет української загальнонаціональної системи (спільноти).
З цієї причини наголосимо й на тому, що досі не перевелися охочекомонні
«ідеологи» трактувати козацтво як передусім, а то й головним чином елітно-
військову верству та лаштувати й сучасних козаків – і справжніх, і «липових» 283
(схильних хіба що хизуватися мундирами та званнями, як правило,
полковницькими і генеральським та гетьманськими, – у більшості випадків
бутафорськими) до «єдності» з «козаками» донськими й кубанськими,
татарськими й білоруськими та московськими.., як такими, що і в минулому
були, мовляв, єдиною соціальною верствою.
Історія підтверджує, що козацтво й справді мало в своєму організмі
різноетнічні елементи військового шталту. Більше того, на початковому етапі
частина «козаків» займалась добичництвом, а згодом була на службі в урядів
різних держав (польської й кримськотатарської, московської у тому числі).
Вони й гинули за плату.
Але, по-перше, в дійсності то були не козаки, а так звані «вільні люде»,
схильні до «легкого» життя; а по-друге, навіть ті ватаги складалися із
знедоленого, а тому протесаного контингенту, який мав і зачатки соціальної
ідеології: берегти кордони й визволяти проданих у рабство на велелюдних
торжищах. Тих не можемо ні ідеологізувати, ні безоглядно ганити.
Інша справа – елітне козацтво, котре спочатку боролося з турецько-
татарськими експансіями, а згодом склало основу соціальних і національних
визвольних рухів, а далі й державотворчих та культуротворчих процесів. Отже,
стало хребтом Козацької Республіки, принципово змінило політичну,
законотворчу, соціально-економічну карту не лише України, а й всієї Європи.
І головним тут виявилось те, що козацтво стало ядром, а далі й
структуротворчою енергією, «тілом» нації. Зібране на Запорожжі, воно
розлилося по всій Україні, бо з самого формотворчого періоду стікалося з усієї
української землі.
На думку І. Каманіна організація, козацтва припадає на ХV ст. Л. Падалка
відносив початок на кінець ХVІ ст. А М. Грушевський, стоячи на аналогічній
позиції, водночас уточнював: «Це не могло статися так відразу, і розвій Січі,
супроти сього треба класти на передні десятиліття…» ∗ .
Великі ріки започатковуються струмками. Так було й із козацькою рікою:
оспівана і історичних піснях і народних думах, Хортицька Січ виникла (як
фортеця) ще в перші десятиліття ХVІ ст. у 1557 р. орда хана Девлет-Гірея
упродовж 24 днів штурмувала козацьку твердиню, однак мала відпустити «з
великим соромом». Турецька армія з флотом зруйнувала фортецю, але Байда
(Вишневецький) відновив її. Чи треба великої проникливості, щоб усвідомити:
якщо для подолання козацької твердині потрібна була армія цілої імперії, бо її
репрезентантами були не «добичники», а могутні духовно лицарі? Саме лицарі,
свідомі всенародної місії, і цілком природно, що «ідея Вишневецького заложити
постійну, сильну укріплену твердиню … у 1550- х рр.. не зосталося без сильного
впливу на її еволюцію: вона викінчила (! – П.К.) процес творення того

∗ Див: Україна – козацька держава. – К., 2004. – С. 2, 9. 284
акрополя Дніпрового Низу, яким стає запорозький кіш Січа» (М.
Грушевський) ∗ .
І все те означає, що козацтво найперше проявило себе як формація
національно-патріотична, оборонно-визвольна. Та формація відповідала і
загально-європейським вимогам та стандартам середини ХV–ХVІІІ століть, але
з усією очевидністю зароджувалася на ґрунті багатовікової вітчизняної традиції
– принаймні від Святослава до Володимира Великого, Ярослава Мудрого,
Володимира Мономаха. Романа і Данила Галицьких.
Переконливим доказом тому є й історія Томасівської (70-ті роки ХV ст. –
1593), Базавлуцької (1593–1638), Микитинської (1639–1652), Чортомлицької
(1652–1709), Кам’янської (1709–1711, 1730–1734), Олешківської (1711–1728),
Підпільненської (Нової) (1734–1775), Задунайської (1775–1828) Січей.
І знову найперше – своєю орієнтацією на відновлення та захист
національно-державницьких пріоритетів. Навіть на теренах кубанських (тоді
своїх) чи турецьких (як Задунайська Січ) козацтво боролося за всю Україну,
прагнучи як розбудувати її всередині, так і відстояти суверенітет та престиж за
межами Батьківщини. (як К. Гордієнко, І. Мазепа, П. Орлик).
І особливо важливо, що національна свідомість захисників Батьківщини
органічно зливалася із соціально-культурною парадигмою: козацтво своїми
революційними діями переплавило населення (суспільство, народ) у НАЦІЮ
європейського типу. І спонукали до цього українські верстви як етнодержавні
традиції (історична, релігійна, культурна, філософська пам’ять), так і
новочасний соціальний, конфесійний, національний гніт (практика житейського
моря).
Ось що засвідчують факти.
За твердженням шляхтича С. Зборовського, на 1581 р. на Токмаківській
Січі перебувало на лише 20 тисяч людей, серед яких 3 тисячі козаків з
артилерією. Для всіх були «Ой Січ-мати! Ой Січ-мати! А Великий Луг –
батько!»
«Вищим органом влади на Запорозькій Січі була рада, право на участь у
якій малі всі козаки!» ∗∗ . За твердженням Д. Яворницького в козаки приймали
представників різних етносів і станів, що брали обітницю: самостійно і
незалежно ні від кого представляти себе в товаристві; спілкуватися народною
(українською) мовою; сповідувати православ’я; і коли потрібно, то за спільну
справу віддати й життя, адже мета козацтва – не добичництво і гультяйство,
а Батьківщина, Бог, свобода, справедливість, вони – понад усе!
«Проводились також ради старшинські та на представницькій основі
депутацій від куренів. Курені були військово-адміністративним одиницями
запорозький козаків, що початково формувалося як своєрідна лицарські

∗ Грушевський. М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. 7. – С. 139.
∗∗ Україна – козацька держава. – К., 2004. – С. 47. 285
земляцькі об’єднання. В козацькій республіці вони репрезентували різні регіони
та міста України. Зібрання козаків на вимогу сіроми (черні) звалися чорними
або чорницькими радами. До компетенції загальної козацької ради належали
найважливіші питання життя Запорозької Січі: встановлення громадського та
військового устрою; розподіл серед товариства земель, пасовиськ, рибних і
соляних промислів; вирішення питань війни і миру; ведення переговорів з
представниками інших країн.
…На часи Токмаківської Січі припадає велике козацьке повстання в
Україні 1591–1593 рр. під проводом гетьмана реєстрових козаків Кшиштофа
Косинського, який пройшов добрий лицарський вишкіл на Запорожжі.
Потім буде десятки подібних повстань, які зрештою переростуть у загальну
революцію.
Ті повстання часом порівнюють із селянськими війнами в Європі. І між
ними насправді була чимало подібники. Як і українська революція, «жакерія»
(відтак – селянин), до прикладу, було могутнім воле виявом мас.
Але була між ними і принципова відмінність: селянські повстання ставили,
як правило, лише соціально-економічні вимоги й спрямовувалися проти
вітчизняної урядуючої системи.
Українська революція була як соціально, так і національною та культурно-
духовною і спрямовувалась як проти іноземних поневолювачів (а згодом і своїх
можновладців-перевертнів), так і за відновлення своєї державності та
всенародних вольностей. не випадково ж і при обговоренні статей угоди з
московським царем українська сторона на перший план висувала вимога повної
автономії. власної політико-адміністративної та судової системи, власної церкви
й демократичної системи управління.
Токмаківська Січ розпочала визвольні походи на турецькі й татарські
фортеці в пониззі Дніпра, Дніпра та Дону. Тут наприкінці 1647 р. заклав табір
Богдан Хмельницький.
Традиції Токмаківської Січі продовжила Січ Базавлуцька, з якої пішли у
світ славетні гетьмани Самійло Кішка, Петро Сагайдачний, Михайло
Дорошенко, Іван Сулима, а щоб уявити масштаби їхньої діяльності, достатньо
нагадати: козаки Базавлуцької Січі 1604 р. робили турецький флот й спалили
Варну; 1608 р. розгромили Очаків і Перекоп; 1609 р. здійснили походи на
Білгород, Ізмаїл та Кілію і Кафу. де звільнили масу невільників; так само вони
звільнили бранців, розбивши турецький флот і захопивши Трапезунд. 1624 та
1620 років запорожці ходили на Стамбул… На Базавлуці 1618 р. вирішувалось
питання проходу П. Сагайдачного на Москву. 1602 р. там же було ухвалено
відновити в Україні ієрархію православної церкви та про вступ Війська
Запорозького до Київського братства. Оригінальні то були «добичники» й
«гультяї»! – чи не правда?
Що керувало тими вчинками? Гетьман Яків Костяниця 1638 року в
універсалі до українського народу писав про це так: маємо на меті «скинути при 286
Божій помочі з вас, народу нашого православного, ярмо, навколо і ляхвське
тиранське мучительство, щоб помститися за вчинені образи, розор і катівські
ґвалти» ∗ .
А що соціальне ярмо та мучительство й катівські ґвалти іноземців були
невимовно тяжкими, свідчать і літописи Самовидця, Величка, Грабянки, і маса
фактів тогочасної реальної дійсності.
Як не дивно, але про невимовний гніт в Україні знали та писали навіть у
державних актах і урядуючі верстви окупантів. Але і не думали про
встановлення справедливого порядку, а дбали лише про те, щоб утримати
панування. Так, намагаючись перепинити козацький дух і рух, автори
Конституції Вального Сейму 1590 р., узагальнюючи свої інтереси з татарами та
турками, наполягали: «Непорядок і свавілля на пограниччі є причиною і
поштовхом до всього того, що тепер діється». Тому в ім’я наведення порядку,
потрібно рішуче обмежити бунтівників навіть у фізичному пересуванні;
начальника, сотники, старшини мають головою відповідати й робити все, щоб
«перешкоджати тому, аби з їх міста, містечка, села ніхто не виходив на низ»;
«Виконуючи згадану присягу, всі… урядники, бурмістри й отамани мусять з
великою ретельністю наглядати за вищезгаданими і не допускати, щоб жоден
свавільник мав схованку чи якийсь склад. А хто виявить недбальство і,
порушуючи присягу, недостатньо пильно виконуватиме свої обов’язки, таких
старости їхні власні пани особисто або через своїх урядників можуть карати
смертю. Так само на смерть мають бути покарані і свавільники, схоплені у
вказаних володіння» ∗∗ .
Хапали й карали. На горло: вішали і стріляли. Нищили господарства й
православні громади. Зі «схизматами» поводилися гірше як із рабами: і тому,
що підкорені, і тому, що етнічно чужі. Тоді й ставало реальністю те, про що
говорилося в універсалі 16 січня 1592р. Сигізмунда ІІІ: «Дійшло до нас, що на
Україні – у воєводствах Волинському, Київському, Брацлавському, – яку селах,
так і в містечках та містах люди свавільні, не зважаючи на зверхність нашу і
право посполите, вчинили великі й нечувані шкоди, кривди, грабунки та
вбивства. Ті люди вторгаються ще й до сусідніх держав» (турків і татар), і від
цього Річ Посполита опиняється в небезпеці.
Що Україна в стані руїни – це колонізаторів не те що не печалило, а й не
обходило. Її чекали лише усе страшніші кари: «Отже, проголошуємо
позбавленнями честі на батьківщині, банітованими з королівства і власних
маєтків Кшиштофа Косинського і все його товариство… оголошуємо їх навічно
бунтівниками і ворогами батьківщини… ми конфіскуємо на користь держави
усі їхні нерухомі маєтки… усьому низовому війську, так і декому з козаків
особисто … віднині відміняємо і скасуємо на вічні часи усі їхні права й

∗ Див: Щербак В. Базавлуцька Січ – Козацькі Січі. – К., 1998. – С. 61.
∗∗ Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія. – К., 1996. – Кн.2. –С. 38–39. 287
привілеї… караємо їх смертю без усякого звертання до нас і без права на
апеляцію, як для шляхтичів, так і для осіб простого стану!!!».
І це – в Конституції (1592 р.) І це – щодо шляхти так козаків. А що ж
чинилося над мільйонами незахищеного люду?!
Деякі польські «патріоти» досі відповідають: Королівська влада прийшла в
Україну з культуртрегерською місією, мала ощасливити українців, – а то
останні не зрозуміли тих винятково благородних замірів. Замість того, щоб
денаціоналізуватися й примиритися зі шляхетським фордизмом, вони почали
усвідомлювати себе як люди і нація й зрештою вилили свою волю у
визвольну революцію. Вилили мільйони посполитих і в найкращому а частина
світської, духовної, культуротворчої шляхти.
Прості арифметичні розрахунки показують, що той процес був
загальнонародним, усвідомленим, доленосним, а це властиво лише національно-
державницьким рухам.
Найперше: козацький (всенародний) рух охоплював усі землі України, а
«географія походів козацьких полків, –як показують автори «України –
Козацької держави», досить широка – від Балтійського моря, Москви аж до
Відня, Молдови і Криму». Убирав він у себе й представників інших етносів.
«Міг же з Сербії (точніше – Герцеговини. – П.К.) переселялися до Речі
Посполитої (а згодом до війська Богдана Хмельницького. – П.К.) в ХV ст.
предок Лесі Українки Косач (А також еллін – предок Михайла Драгоманова. –
П.К.). Були серед козацтва і представники найродовитіших шарів, у тому числі
– князі та бояри, вище духовенство. 1621 р. «київські владики наголошують, що
запорозьке військо є спадкоємцем руських воїнів: «Це ж бо Плінія славного
народу руського. а з насіння Яфетового, що воювало грецьке цісарство Чорним
морем і суходолом. Це з того покоління військо, що за Олега, монарха руського,
в своїх моноксилах по морю і ао землі плавало і Константинополь штурмувало.
Це ж вони за Володимира, монарха руського, воювали Грецію, Македонію,
Ілрих. Це ж їх предки разом з Володимиром хрестилися… » ∗ .
Ідею Спадкоємності традицій Київської Русі виразив у «Вірші на жалобній
погреб зачного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного» (1622) ректора
Київської братської школи Касіян Сакович. А 1649 р. Богдан Хмельницький
рішуче заявив польським послам, що Українсько-козацька держава збройно
захищатиме свої кордони не лише по чернігово-сіверські землі, а й по
Володимирі Львові. Ярославль, Перемишль, Галич і Холм ∗ .
Цілком природно, що Україну бачили нацією-державою і численні
зарубіжні свідки подій.

∗ Див.: Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.; Л., 1913. – С. 263.
∗ Див.: Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. 288
По-перше, окремі з них і в ХVІІ ст. бачили прямий зв’язок народу козаків з
сарматами чи й антами та склавінами. На цій підставі також вони розрізняли
українців, поляків і росіян як народи абсолютно різні.
Уже говорилося про розвідку українсько-козацької генези польськими
шляхтичами, зокрема П. Пясецьким, С. Твардовським, В. Коховським, що
стояли на ґрунті етимологічної школи. Російський історик О. Рігельман
виводив, козацтво з хозарських племен. Інші російські історики гадали, що
козацтво є спадкоємцем половців і чорних клобуків (М. Карамзін) або ж
походять з Кавказу (В.Татіщев). Різниця велика, але головне, що всі зарубіжні
історіографи розглядали українців-козаків і як народ давній, і як народ
абсолютно самодостатній, а тому правомірно претендуючий на особовість.
Щодо українсько-татарських взаємин, то вони розгорталися з ХVІ ст., коли
зіткнулися на просторах Степу дві колонізаційні фаланги – українська й
кримськотатарська. Від татарських кочівників може походити й слово «козак»
(«вільна людина», захисник прикордоння), однак лише стосовно окремої
воєнізованої верстви, а не всього українства. І стосунки татарсько-українські
розгорталися не на державному, а на господарсько-аргесивно-експансивних, з
боку українського – оборонно-визвольних. Через що із самого початку у
воєнізованих експедиціях брали участь і керівники міст. І загалом, «актові
матеріали і наративні джерела, переконливо свідчать про вихід козаків з
українських міст. Характерний приклад – Черкаси: у 1552 р. там проживало 223
міщанина, 9 князів, бояр і панів; 25 слуг, 2 пушкарі, 66 чоловік старостиної
челяді, 160 рабів і 250 козаків.
Спочатку на чолі козацьких когорт стояли і польські шляхтичі, зокрема –
українського походження, проте в час визвольної боротьби її очолювала власна
етнічна еліта. Кореневі зміни відбулися і в світоглядних метаморфозах.
Скажімо, 1616 року у Білій Церкві було «послушних міщанських домів» 300, а
не бажаних бути послушними – понад 300; у Богуславі відповідно 200 й 400; у
Каневі – 160 і 346; у Корсуні – 200 і 1300; у Переяславі – 300 і 700; у Черкасах –
150 і 800; у Чигирині – 50 і 500… І всі ті «непослушні» й вважали себе
козаками. А козаки, як зазначили іноземці, були найбільш динамічними
виразниками загальнонародних прагнень та ідеалів.
Як писав Гійом Левассер де Боплан, серед козаків були громадяни як
«люди, досвідчені у всіх взагалі необхідних для життя ремеслах; теслі для
будівництва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум’яки, римарі,
Швеці, бояри, кравці… Всі уміють добре обробляти землю, сіяти, жати,
випікати хліб, готувати м’ясні страви, варити пиво і мед» ∗ . І Звичайно ж, кувати
зброю, звитяжно воювати, відстоювати свою свободу і віру. Природно, що
козаків прагнули мати в своїй орбіті королі найсильніших у Європі армій –
польської і шведської, а в Маніфестів шведського короля Густава Адоль 1631 р.

∗ Див.: Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1908. – Т. 8. 289
зазначалося: «благородні і вільні лицарі, мужі хоробрі – володарі Дніпра і
Чорного моря, і щонайважливіше, релігії християнської грецької старинної
завзяті оборонні» запрошуються на службу до шведської держави. Аналогічна
пропозиція поступила й від римського імператора.
Враження буде неповним, якщо не згадаємо: П. Алепський, мандруючи по
Московії й Україні, захоплено писав: « ...коли в Москві я відчувався звірем, на
якого щомиті полюють царські опричники, та в Україні я відчув себе людиною,
бо народ тут розумний, привітний і відкритий, а йде це як від традиції, так і
тому, що тут є освіченими навіть жінки і діти, а панує культ не лише чистої
віри, свободи, освіти, а й мистецтва, жінки честі й краси. Українці є чи не
найосвіченішою нацією Європи».
Незаперечним суб’єктом міжнародної цивілізації бачив Україну й автор
«Діаріуша» посланець імператора Священної Римської імперії Еріх Лясота. Це
народ, писав той, для якого понад усе є свобода, людська, соціальна і
національна гідність; народ, котрий сам визнає, що «йде за прикладом своїх
предків, які дотримувались лицарських звичаїв».
Були й ті, хто, як П’єр Шевальє, вважали «козаки – це тільки військо, а не
народ, як багато хто думав», – однак і він мусив визнавати, що мали рацію ті
«багато хто». Через несправедливу політику сусідів «селяни Україні… неначе
раби», але це не повинно заполоняти основного: « мешканці України, які
свободні всі (! – П.К.) називаються, козаками і які з гордістю носять це ім’я,
мають гарну поставу, бидвоні, міцні, спритні до всякої роботи, щедрі і мало
дбають про нагромадження майна, дуже волелюбні і нездатні терпіти ярма,
невтомні, сміливі й хоробрі», – тож мають усі підстави для все
Суголосні думки висловлював і автор «Історичної дисертації про козаків»
(1684) Йоган Йоахім Мюллер. «Це наукове дослідження про мужів, котрі
подібні до тих козаків, які живуть у пониззі Борисфена… Найтрагічнішу згадку
про козаків ми відносимо до 1206 року, коли незліченні маси татар вдерлися на
Україну. Саме тоді руси покинули свої поля і обернули вигнуті рала на коси та
шаблі і виставили цю зброю проти різних загарбницьких племен… Козацьке
військо збільшується так. З сільських плебеїв, вживаючи тут визначенні Катона
(«Про землеробство», р. 1) козаки відбирають для себе найхоробріших людей…
козаки являють собою дужих, загартованих людей на сонці людей, що
харчуються простими справами… дуже дисципліновані, а їхня хоробрість не є
таємницею для жодного народу (як, нагадаємо, не була таємницею хоробрість
Кия, Святослава, Байди, Богуна. – П.К.)… Коли вся Русь була охоплена
повстанням, по під владою Хмельницького перебувало понад 200 тисяч воїнів…
Козаки оберігали свою волю і вимагали її все більше … імператор Рудольф
прислав послів, пропонуючи союз проти турків і передав великі дари». Вірні
лицарській честі і через присягу Речі Посполитої, «ті блискучі дарунки були
погордливо відхилені всією старшиною… Сигізмунд ІІІ видав декрет… щоб цей
рід було знищено», але він вистояв. Блискучі перемоги козаки здобували не лише над польським військом, а й над татаро-турецьким, і не раз «після
блискучої перемоги» так переслідували, що «можна писати нову «Іліаду».
Зважаючи на все те, автор дисертації молив бога, «щоб він сприяв прагненням
козаків до перемоги і надихав на нові достославні вчинки».
А славнозвісний Йоган Гердер пророкував Україні майбутнє Нової Еллади.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Козацтво як становий хребет нації» з дисципліни «Українознавство»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДА...
Технічні засоби для організації локальних мереж типу TOKEN RING; ...
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТУ
Аудит надзвичайних доходів і витрат
ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ


Категорія: Українознавство | Додав: koljan (20.01.2013)
Переглядів: 1237 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП