ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком
Необхідно розрізняти грошовий потік від балансового прибу-тку. Грошовий потік — це прибуток від інвестиційного проекту після оподаткування, але перед нарахуванням амортизації, ви-платою відсотків і дивідендів. Якщо розглядати грошовий потік і прибуток протягом усього життєвого циклу проекту, то вони будуть ідентичними, але їх розподіл у часі виявиться різним. З огляду на ва-ртість грошей у часі розподіл платежів у часі відіграє надзвичайно велику роль. Чисті грошові потоки показують різницю між надхо-дженням грошових потоків за проектом і їх відтоком. Вони демон-струють, чи варто реалізовувати інвестиційну пропозицію, на відмі-ну від оцінок, що ґрунтуються на принципах бухгалтерського обліку, які визначають, наприклад, як швидко потрібно амортизувати капітальну інвестицію. Немає сенсу звертати увагу на амортизацію, оскільки вона вже була врахована як відтік капіталу у першому році (роках) інвестиційного проекту. Так само не варто враховувати відсоткові платежі, оскільки вони вже враховані у дисконтній ставці, яка використовується для дисконтування грошових потоків.
Існує ще два міркування, які дають змогу пояснити відмін-ність між грошовим потоком від інвестиційного проекту і балан-совим прибутком. По-перше, кошти, що знаходяться на рахунку прибутків і збитків на першому році і підлягають оподаткуванню, вираховуються з прибутку цього самого року, але на практиці бі-льшість податків сплачується наступного року. По-друге, раху-нок прибутків і збитків не бере до уваги витрати оборотного ка-піталу. Відмінності узагальнені у табл. 3.2.
Таблиця 3.2
ВІДМІННОСТІ МІЖ ГРОШОВИМ ПОТОКОМ
І БАЛАНСОВИМ ПРИБУТКОМ
Показники Грошовий потік Балансовий прибуток
Дохід Коли надходять кошти Коли відбувається продаж
Експлуатаційні
витрати Коли перераховуються
кошти Коли здійснюються витрати
Амортизація Не включається Враховується на рахунку при-бутків і збитків
Податкові знижки Враховуються як грошові
потоки Включено в розрахунок податків
Податки Коли податки сплачуються (часовий лаг – один рік) Визначаються при розрахунку податків
Проте зрідка визначення грошових потоків за інвестиційним проектом є досить нескладним. Існує два шляхи встановлення грошових потоків для подальшого їх використання в інвестицій-ному аналізі:
• з неопрацьованих первинних даних;
• з уніфікованих форм фінансової звітності, таких як звіт по прибутках і збитках і баланс.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до ф...
Визначення вартості капіталу
СТАДІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ КРЕДИТУ. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-...
Особливості вживання деяких відмінкових закінчень іменників


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1895 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП