ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит реалізації доходів і витрат діяльності та формування фінансових результатів. Мета і завдання аудиту
Аудит реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) про-водиться при підтвердженні достовірності фінансової звітності підприємства, а також у формі самостійної перевірки.
Мета аудиту — перевірка достовірності та правильності ві-дображення в обліку виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), доходів і витрат діяльності та фінансових ре-зультатів.
Завдання аудиту — встановити:
• дотримання договірних зобов’язань щодо реалізації продукції;
• своєчасність і правильність оформлення процесу реалізації первинною документацією, що є основою для списання проданої продукції та проведення розрахунків з покупцями, заготівельни-ми й іншими організаціями;
• відповідність аналітичного обліку за видами реалізованої продукції даним синтетичного обліку;
• правильність визначення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) за безготівковими розрахунками, готівку та за бартером;
• правильність визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) та визначення результатів від реалізації (в тому числі за бартером та взаємозаліком);
• обґрунтованість встановлення якості реалізованої продукції, застосування цін і тарифів;
• правильність списання транспортних витрат на собівартість реалізованої продукції;
• втрати на стадії збуту та відповідальних за це осіб;
• правильність визначення фінансових результатів;
• дотримання порядку відображення в податковому обліку сум, які включають до валових доходів та витрат.
Ці завдання аудиту мають бути реалізованими за кожним із каналів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Основними каналами реалізації сільськогосподарської продукції є:
• продаж продукції заготівельним організаціям на основі до-говорів контрактації, укладених між ними та сільськогосподарсь-кими підприємствами;
• реалізація продукції безпосередньо підприємством та через по-середників — аграрні біржі та агроторгові будинки, товарні біржі, аукціони за форвардними, ф’ючерсними контрактами, опціонами та спо-товими угодами або здійснення поточних торгових операцій за зразками продукції через своїх повноважних представників чи броке-рів;
• реалізація продукції на основі укладених договорів за готів-ку та за бартером іншим підприємствам;
• реалізація виробленої продукції через власну торговельну мережу;
• реалізація сільськогосподарської продукції працівникам го-сподарства за готівку, в рахунок заробітної плати або видача у формі натуральної оплати праці;
• повернення позик сільськогосподарською продукцією, яка враховується у складі реалізації;
• виконання робіт, надання послуг на сторону, реалізація мате-ріальних цінностей, нематеріальних активів, основних засобів, що не використовуються, валюти, цінних паперів та інших активів;
• передача (реалізація) житлових будинків працівникам гос-подарства;
• обмін неподібними активами — фінансові інвестиції підприємств (придбання цінних паперів та участь у статутних фондах інших підприємств через передачу продукції (інших активів), у рахунок їх оплати, за якими визначається результат).
Джерелами інформації для перевірки є:
1) договори на поставку продукції;
2) первинні документи;
3) регістри з обліку готової продукції та її реалізації;
4) Головна книга;
5) фінансова звітність;
6) матеріали попередньої аудиторської перевірки.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит реалізації доходів і витрат діяльності та формування фінансових результатів. Мета і завдання аудиту» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СТАДІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ КРЕДИТУ. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
Аудит інвестицій. Мета, завдання та джерела перевірки
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-...
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
СТРУКТУРА ГРОШОВОГО РИНКУ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1826 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП