ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит виробничої діяльності. Мета і завдання аудиту
Аудит виробничої діяльності має бути спрямований на виявлення резервів збільшення обсягів виробництва продукції та поліпшення її якості. Підвищення ролі аудиту в сфері виробниц-тва диктується посиленням конкуренції в умовах переходу до ринку, розвитком науково-технічного прогресу, підвищенням у цих умовах господарського ризику, впливу зовнішнього ринку. Останній потребує постійного дослідження. Цінним у вивченні зовнішнього ринку є досвід США .
При проведенні аудиту виробничої діяльності потрібно врахо-вувати чітко виражений технологічний характер галузі. Управ-ління сільськогосподарським підприємством багатогалузевого характеру функціонально поділяють на управління рослинниць-кою, тваринницькою та іншими галузями.
Виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств може бути об’єктом як зовнішнього, так і внутрішнього аудиту.
На зниження ризику й попередження банкрутства сільськогос-подарських підприємств насамперед спрямований внутрішній
аудит. Він має запобігти порушенням і зловживанням в операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності сільськогосподарських під-приємств і забезпечити ефективний контроль за раціональним ви-користанням ресурсів, що сприятиме зростанню прибутку.
Мета аудиту — підтвердити достовірність формування ви-трат, виходу продукції та правильність відображення їх в обліку.
Завдання аудиту виробничої діяльності — встановити:
• обґрунтування об’єктів і номенклатури статей витрат;
• документальне оформлення операцій з обліку витрат і вихо-ду продукції рослинництва та тваринництва;
• достовірність обліку витрат виробництва та калькуляції со-бівартості продукції рослинництва та тваринництва;
• правильність оформлення витрат та виходу продукції про-мислових, допоміжних та обслуговуючих виробництв;
• достовірність формування, розподілу та відображення в об-ліку загальновиробничих витрат;
• повноту оприбуткування продукції та правильність відобра-ження в обліку.
Джерела інформації:
• наказ про облікову політику підприємства;
• первинні документи з обліку витрат діяльності й виходу продукції;
• регістри синтетичного та аналітичного обліку;
• регістри оперативного, зооветеринарного, агротехнічного обліку, матеріали інвентаризації;
• звітність.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит виробничої діяльності. Мета і завдання аудиту» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ТА ВИСНОВОК
ПОПИТ НА ГРОШІ
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ
Протоколи супутникових мереж


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2281 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП