ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ. Концепція і вимірювання ризиків
Уся життєдіяльність людини схильна до тих чи інших ризиків або до їх сукупності. До того ж він породжує невпевненість у майбутньому. Та й ризикованість будь-якого підприємства є аль-тернативою його дохідності. Але ризик — це насамперед дія «без вірного розрахунку, котра підлягає випадковостям».
Можливість прогнозувати з максимальним ступенем імовір-ності ту чи іншу подію в майбутньому дозволяє відпрацювати у планах і прогнозах стратегію протидії ризику. Співвідношення ступеня ризику і дохідності оцінюється за статистичними мето-дами, ймовірності дозволяють дати кількісну характеристику ри-зику. Так, ймовірність настання (чи не настання) тієї чи іншої по-дії, як правило, можливо чисельно виміряти у відсотках або інших відносних величинах.
Варіаційний аналіз і прогноз майбутніх подій стосовно під-приємства дозволяє ранжувати всі альтернативи за ступенем ри-зику та обрати найпридатнішу. Вибір альтернативи може прохо-дити в умовах визначеності та невизначеності. Наприклад, очікувані виплати по облігаціях уряду обов’язково відбудуться, але розмір цих виплат залежатиме від фактичного рівня інфляції, який не є визначеним. Таким чином рішення про придбання державних цінних паперів за умов ризику щодо настання події виплат по них має ймовірність, близьку до одиниці. Стосовно розміру виплат ризик підлягає визначенню. Інакше йдуть справи з виплатами дивідендів або відсотків по цінних паперах компаній і підприємств. Тут ризик зумовлюється невизначені-стю настання самої події (факту виплат) та розміру виплат. Якщо інвестор формує портфель цінних паперів, тобто купує папери різних емітентів і у різних кількостях, то залежно від структури цього портфеля він підпадає під різні ступені ризику .
Чим більше цінних паперів з невизначеними ризиками, тим нижчою є ймовірність отримання доходів від цього портфеля. Тому при прийнятті рішень щодо вкладання коштів інвестор по-винен виміряти ризик настання події одержання результату.
Існує кілька методів вимірювання ризиків, які використову-ються для вибору варіанта вкладення інвестицій.
1. Метод аналогій складається з вивчення досвіду інвесту-вання, оцінки результатів реалізованих проектів та екстраполяції їх на перспективу.
2. Метод моделювання ґрунтується на теорії ігор. Гіпотетич-ний інвестиційний проект (модель) «програється» з метою визна-чення реакції конкурентів.
3. Демонстраційний метод дозволяє визначити громадську думку стосовно інвестиційного проекту та з’ясувати коло потенційних інвесторів.
4. Методи математичної статистики дозволяють з’ясувати ймовірність настання події. Оскільки ризик є супутником будь-якого варіанта вкладання інвестицій, розрахунки проводяться з метою мінімізації можливих збитків, тобто визначаються ймовір-ність рівня втрат, ймовірність того, що вони не перевищать пев-ний рівень, який прийнятний для інвестора. По суті методи мате-матичної статистики являють собою математичне забезпечення методу аналогій.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ. Концепція і вимірювання ризиків» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику
Аудит визначення і використання фонду оплати праці
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Протоколи супутникових мереж
ДИЗАЙН, ЙОГО ОБ’ЄКТИ ТА ПРОГРАМИ


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2506 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП