ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит запасів. мета і завдання аудиту
Мета аудиту — підтвердити законність господарських операцій щодо запасів та правильність відображення їх в обліку.
Завдання аудиторської перевірки запасів — встановити:
• правильність віднесення активів сільськогосподарського підприємства до запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств;
• забезпечення зберігання запасів і дотримання встановлених нормативів їх виробничого використання;
• дотримання основного принципу ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності;
• правильність визначення первісної (історичної) або чистої вартості реалізації запасів;
• повноту та правильність відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх напрямами;
• доцільність вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства;
• правильність визначення вартості запасів, що вибули, за ви-браним підприємством методом оцінки;
• правильність і повноту відображення в обліку господарських операцій з вибуття запасів;
• правильність розподілу вартості використаних на виробниц-тво запасів та за об’єктами калькулювання.
Джерелом інформації для перевірки запасів є:
1) наказ про облікову політику;
2) первинні документи з обліку запасів: журнал обліку ван-тажів, що надійшли, довіреність, акт списання бланків довіре-ностей, журнал реєстрації довіреностей, прибутковий ордер, акт про приймання матеріалів, лімітно-забірна картка, акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картка складсько-го обліку матеріалів, відомість обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний ярлик, сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу, матеріальний звіт, відомість на поповнення (вилучення) постій-ного запасу інструментів (пристроїв), картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, замовлення на ремонт або за-точування інструментів (пристроїв), акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні, особова картка обліку спецодягу, взуття та запобіжних засобів, відомість обліку вида-чі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, акт закупки запасів, акт про брак, відомість про брак, накладна на здачу го-тової продукції на склад, опис-акт уцінки товарів і продукції, які залежались, і лишків запасів;
3) облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку запасів;
4) акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;
5) звітність (Баланс (ф. № 1), примітки до фінансової звітності (ф. № 5)).
Послідовність проведення аудиту:
• встановлення забезпечення підприємства нормативними до-кументами щодо прийому, обліку, зберігання й відпуску запасів;
• підготовча робота для проведення перевірки запасів (розроб-ка плану та програми аудиторської перевірки запасів);
• ознайомлення з формою ведення обліку й контролю, з доку-ментооборотом і процедурами обліку запасів;
• перевірка повноти виправлення помилок, що були виявлені попередньою аудиторською перевіркою;
• встановлення правильності віднесення активів до запасів;
• забезпечення зберігання запасів;
• встановлення дотримання встановленого П(С)БО 9 порядку визначення первісної (історичної) або чистої вартості запасів;
• перевірка правильності та повноти відображення в бухгал-терському обліку надходження та вибуття запасів;
• правильність розподілу малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) за групами;
• встановлення відповідності даних аналітичного та синтетич-ного обліку;
• повнота й достовірність відображення даних про наявність і рух запасів у звітності.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит запасів. мета і завдання аудиту» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Как надо понимать закон инерции
Загальна характеристика витрат на організацію телекомунікацій
Теорія інвестиційного портфеля
Аудит нерозподіленого прибутку
Отдача огнестрельного оружия


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 3830 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП