ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Телекомунікації в бізнесі

Модель протоколів INTERNET
Модель протоколів Internet виникла в 1972—1983 рр. під час роз-витку мережі ARPANET. Спершу вона мала три рівні протоколів — мережний, транспортний, додатків. Згодом з’явився міжмережний рівень. Набір протоколів має назву ТСР/ІР.
рівням еталонної моделі OSI
• PPP (Point to Point Protocol) — протокол для підключення комп’ютера до мережі через послідовний порт. Додатково забезпе-чує виявлення похибок та стиснення даних. Офіційний протокол Internet. Менш чутливий до неякісних ліній зв’язку.
2) Internet — протоколи маршрутизації обробляють адресацію даних і визначають найкращі шляхи до адресата. Можуть також за-безпечувати розбиття довгих повідомлень на декілька повідомлень меншої довжини, що послідовно передаються і компонуються в єдине ціле на комп’ютері-адресаті. Серед них:
• IP (Internet Protocol) забезпечує фактичну передачу даних, додає ІР-адресу до заголовка датаграми, визначає найкращий маршрут, забезпечує розбиття великих датаграм і наступне їх компонування;
• ICMP (Internet Control Message Protocol) — система повідомлення (відправника) про похибки, вмонтована в ІР. Обробляє повід-омлення про похибки і зміни в мережних апаратних засобах, що впливають на маршрутизацію;
• RIP (Routing Information Protocol) — один із декількох протоко-лів, що визначають найкращий маршрут доставки повідомлення.
• OSPR (Open Shortest Path First) — альтернативний протокол ви-значення маршрутів.
• DNS (Domain Name System) визначає числові ІР-адреси за до-менними іменами машин.
3) Transport. Протоколи цього рівня керують передачею даних між двома машинами. Кожний вид сервісу ТСР/ІР дозволяє викори-стання одного з двох поданих нижче протоколів:
• TCP (Transmission Control Protocol) підтримує передачу даних, основану на логічному з’єднанні між DTE (посилаючим і приймаю-чим комп’ютерами). Більш надійний, здійснює підтвердження отримання повідомлень. Визначаються логічні ТСР-порти (номери) кожного з сервісів для зв’язку з прикладними програмами. (Со-кет = ІР адреса + номер порту);
• UDP (User Datagram Protocol) підтримує передачу даних без встановлення логічного з’єднання. (Дві машини з’єднано в тому ро-зумінні, що обидві підключені до Internet, але не підтримують зв’язку між собою через логічне з’єднання). Протокол просто додає до сформованого повідомлення ІР-адресу і відправляє його. Якщо через деякий час підтвердження про отримання не надходить, то по-відомлення передається ще раз.
4. Application забезпечує прикладні сервіси — програми, що ви-користовуються для отримання доступу до різних послуг. Це такі протоколи як:
• FTP (File Transfer Protocol) — передає файли між комп’ютерами в текстовому або двійковому форматі;
• TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — один із найпростіших протоколів передачі файлів. Не вимагає реєстрації на віддаленому комп’ютері (UDP-передача). Багато версій TCP/IP не підтримують;
• TELNET — забезпечує віддалений термінальний доступ до сис-теми, тобто користувач одного комп’ютера може з’єднуватися з ін-шим комп’ютером і почуватися так, ніби він працює за комп’ютером віддаленої машини. Це дозволяє скористатися обчис-лювальними ресурсами потужнішої машини;
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — підтримує роботу елек-тронної пошти в різних мережах. Стандартний протокол для UNIX-систем. Пакети для роботи з електронною поштою у Windows під-тримують, як і інші.
Існують також інші протоколи, що належать до групи ТСР/ІР.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Модель протоколів INTERNET» з дисципліни «Телекомунікації в бізнесі»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Апаратна база комп’ютерної телефонії
Криптографічні методи захисту інформації
Аудит резервного капіталу
Аудит звітності з податку на прибуток
Аудит руху необоротних активів


Категорія: Телекомунікації в бізнесі | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1680 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП