ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит додаткового капіталу
Додатковий капітал — суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, суми до-
оцінки активів та вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб та інші його види.
Мета аудиту — встановити законність і достовірність здійс-нених операцій щодо додаткового капіталу.
Основні завдання аудиту додаткового капіталу — встано-вити правильність:
• визначення величини додаткового капіталу;
• використання додаткового капіталу;
• відображення операцій щодо додаткового капіталу в бухгал-терському обліку.
Правильність визначення величини додаткового капіталу ау-дитор має перевірити за його видами: емісійний дохід, інший вкладений капітал, дооцінка активів, безоплатно одержані необо-ротні активи, інший додатковий капітал.
Операції, що впливають на додатково внесений капітал.
У бухгалтерському обліку різні види додаткового капіталу мають бути відображені на відповідних рахунках та субрахунках. На субрахунку 421 «Емісійний дохід» обліковується різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій. Викуплені власні акції оприбутковують так:
Д-т 451 «Вилучені акції»
К-т 30 «Каса» або
К-т 31 «Рахунки в банках».
При перепродажу акцій:
Д-т 30 «Каса» або
Д-т 31 «Рахунки в банках» на фактично одержану суму від продажу акцій
К-т 421 «Емісійний дохід» на різницю між виручкою і номі-нальною вартістю проданих акцій
К-т 451 «Вилучення акцій» на номінальну вартість проданих акцій.
На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковується інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески без рішень про зміни розміру статутного капіталу.
На субрахунку 423 «Дооцінка активів» обліковується сума до-оцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбаче-них законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерсь-кого обліку. На суму дооцінки початкової вартості основних за-собів дебетують рахунок 10 «Основні засоби» і кредитують суб-рахунок 423 «Дооцінка активів». На суму збільшення зносу об’єктів у результаті проведеної дооцінки роблять запис:
Д-т 423 «Дооцінка активів»
К-т 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».
На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» обліковується вартість необоротних активів, безоплатно одержа-них підприємством від інших осіб. При безоплатному одержанні необоротних активів дебетують рахунки 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні ак-тиви» і кредитують субрахунок 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».
На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковують-ся інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит додаткового капіталу» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Планування аудиторської перевірки підприємства
Протоколи супутникових мереж
Визначення життєвого циклу проекту
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
Врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2520 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП