ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит установчих документів
Предметом аудиторської перевірки є дотримання за-конності створення сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм, їх установчих документів та юридичних за-сад на право функціонування підприємства відповідно до чинно-го законодавства.
Аудиторська перевірка поширюється на такі основні до-кументи:
• статут сільськогосподарського підприємства (конкретної ор-ганізаційно-правової форми);
• установчий договір;
• протокол зборів засновників;
• свідоцтво про державну реєстрацію;
• документи, пов’язані з приватизацією та акціонуванням сіль-ськогосподарського підприємства;
• документи, що підтверджують право власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації товариства з участю державних підприємств;
• свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державній податковій інспекції, державних цільових фондах тощо;
• договір на банківське обслуговування;
• зареєстровані зміни до установчих документів;
• реєстр акціонерів для акціонерних товариств;
• витяги із протоколів зборів засновників, акціонерів;
• витяги рішень зборів директорів;
• накази і розпорядження виконавчої дирекції;
• ліцензії на здійснення окремих видів діяльності;
• документи листування із засновниками та акціонерами;
• журнали реєстрації виданих доручень і повноважень при ре-єстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та інших діях других осіб (крім керівника) підприємства;
• внутрішні положення сільськогосподарського підприємства;
• документи про внесення часток коштів засновників до стату-тного капіталу чи у вигляді цінних паперів (виписки банку, при-буткові касові ордери, акти оприбуткування майна у натуральній формі як внеску до статутного капіталу тощо);
• методики оцінки часток (паїв), внесених у статутний капітал в натуральній і нематеріальній формах згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси»;
• річна фінансова звітність;
• звітність на дату ліквідації чи реорганізації капіталу сільсь-когосподарського підприємства;
• інші документи.
У процесі аудиторської перевірки з’ясовуються:
• організаційно-правова форма підприємства (акціонерне то-вариство, товариство з обмеженою відповідальністю, селянське (фермерське) господарство тощо);
• встановлення відповідності змісту установчих документів вимогам законодавчих і нормативних актів;
• своєчасність внесення змін в установчі документи;
• здійснення видів діяльності сільськогосподарського підпри-ємства відповідно до статуту;
• склад засновників сільськогосподарського підприємства;
• розмір статутного капіталу та часток (паїв) кожного із засновників;
• правильність застосування методів оцінки часток (паїв), вне-сених засновниками до статутного капіталу в натуральній і нема-теріальній формах, відповідно до погодженої засновниками (уча-сниками) підприємства їх справедливої вартості;
• своєчасність надходження внесків до статутного капіталу;
• розмір і форми часток засновників у статутному капіталі;
• правильність оформлення документів про внески засновни-ків сільськогосподарського підприємства до статутного капіталу;
• відображення у статуті сільськогосподарського підприємства напряму зовнішньоекономічної діяльності;
• кількість поточних рахунків у національній та іноземній ва-люті, які підприємство відкрило у комерційних банках, та основ-ні з них;
• права сільськогосподарського підприємства на створення на території України і за кордоном філій та інших структурних під-розділів, виділених на самостійний баланс;
• наявність ліцензій на здійснення видів діяльності, які підля-гають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства;
• встановлений засновниками порядок розподілу прибутку, який залишився у розпорядженні сільськогосподарського підпри-ємства після сплати податку на прибуток та інших обов’язкових платежів;
• правильність визначення доходів членів господарства, за-сновників і орендарів, утримання податків з доходів;
• правильність оформлення бухгалтерської документації та ві-дображення в бухгалтерському обліку операцій із формування статутного капіталу сільськогосподарського підприємства;
• відповідність записів у первинних документах записам у ре-гістрах бухгалтерського обліку за рахунками 46 «Неоплачений капітал» і 40 «Статутний капітал».
Всі ці дані потрібні аудитору для перевірки відповідності пер-винних документів чинному законодавству та правильності відо-браження операцій у бухгалтерському обліку на основі цих до-кументів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит установчих документів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку ...
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ютерної ...
Функціональні учасники інвестиційного процесу
Модемні протоколи


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2376 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП