ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Ліцензування банківської діяльності
З метою підвищення надійності та стабільності банківської сис-теми, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає ко-мерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.
Ліцензування — це порядок видачі комерційним банкам, які набу-ли статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх бан-ківських операцій. Перелік операцій, що підлягають ліцензуванню, ви-значається Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Існує 30 видів банківської діяльності, що підлягають ліцензуван-ню. Основні з них такі:
1. Касове обслуговування клієнтів.
2. Інкасація грошових коштів та перевезення цінностей.
3. Збереження цінностей.
4. Ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів.
5. Проведення операцій з касового виконання Державного бю-джету України.
6. Надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку.
7. Кредитування юридичних і фізичних осіб.
8. Лізинг і факторинг.
9. Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
10. Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб.
11. Емісія цінних паперів.
12. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та міжнародних ринках.
13. Операції з банківськими металами на валютному ринку України та міжнародних ринках.
14. Фінансування капітальних вкладень.
15. Видача гарантій, поручительств.
16. Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
17. Довірчі операції.
Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ. Філії КБ здійснюють операції згідно з Положенням про філію та лише за умови наявності і в ме-жах дозволу, наданого банком — юридичною особою. Копія дозво-лу у 3-денний строк надається регіональному управлінню НБУ за місцем розташування філії та головного банку — юридичної особи.
Новоствореному КБ надають ліцензію в разі дотримання таких умов:
1) на час прийняття рішення зареєстрований статутний капітал банку повинен бути повністю сплачений;
2) наявність професійно придатних керівних осіб банку;
3) наявність підрозділу, що виконує відповідні банківські операції;
4) наявність підрозділу внутрішнього аудиту, укомплектованого професійно придатними кваліфікованими кадрами;
5) наявність внутрішніх нормативних документів банку, що рег-ламентують відповідні операції;
6) забезпеченість необхідним банківським обладнанням;
7) відповідність приміщення банку вимогам НБУ;
8) наявність угоди про оренду приміщення на строк не менше
5 років або свідоцтва на право власності.
Крім додержання загальних умов для отримання ліцензії, НБУ встановив особливі вимоги. Вони стосуються наявності:
1) технічних умов (для касових операцій — відповідним чином обладнані приміщення, належна організація охорони і т. д.);
2) відповідного розміру статутного фонду;
3) відповідної кваліфікації працівників;
4) відповідного строку діяльності банку;
5) відповідних внутрішніх регламентуючих ту чи іншу операцію документів;
6) задовільної діяльності КБ.
Так, для ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України строк діяльності банку повинен бути не менше 1 року, зареєстрований та сплачений статутний капітал має становити 3 млн євро.
Для надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку, кредитування юридичних і фізичних осіб та проведення фінансового лізингу необхідно мати відповідні Положення про кредитування, Положення про кредитну раду тощо.
Для залучення депозитів фізичних осіб строк діяльності банку мусить бути не менше 2 років, відсутні сумнівні та безнадійні кре-дити, не покриті резервами, необхідна наявність зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу у розмірі 3 млн євро.
Для розширення ліцензії банку необхідно врахувати такі додатко-ві умови:
1) статутний капітал діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не меншому за встановлений НБУ;
2) відповідність формування резервного фонду банку вимогам законодавства та НБУ;
3) відповідність формування фонду гарантування вкладів фізич-них осіб вимогам законодавства та нормативним актам НБУ;
4) відповідність формування резерву покриття можливих втрат за банківськими позичками законодавству України та нормативним актам НБУ;
5) дотримання банком економічних нормативів за попереднє пів-річчя;
6) сума сумнівних та безнадійних кредитів не повинна переви-щувати розміру фактично сформованого резерву на покриття мож-ливих втрат за позичками банку;
7) наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про ді-яльність банку за попередній звітний рік.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Ліцензування банківської діяльності» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Чиста теперішня вартість
Аудит виходу продукції рослинництва
Антоніми
НЕОКЛАСИЧНИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Аудит операцій за рахунками в банках


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2032 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП