ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Посередницькі, гарантійні, консультаційні та інформаційні послуги
Посередницькі послуги — це послуги, у наданні яких бере
участь третя сторона, що виступає посередником між замовником і виконавцем.
Серед посередницьких послуг, що надаються комерційними бан-ками, найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном. Перший вид послуг надається банком тоді, коли банк не-спроможний задовольнити кредитну заявку клієнта. Така ситуація може виникнути у випадку перевищення потрібної суми над встано-вленим лімітом кредитування.
Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валю-тою, майном здійснюються на основі доручення від клієнта.
Гарантійні операції полягають у зобов’язанні банку виплатити суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) вико-нати свої зобов’язання. До цієї групи операцій належать: гарантії повернення кредиту, гарантії відшкодування збитків, що виплива-ють з невиконання клієнтом умов контракту.
Плата за надання гарантійних послуг — це комісія. Банківські гарантії, особливо відомих своєю платоспроможністю банків, фак-тично означають доступ клієнта до кредиту.
Консультаційні послуги. Комерційні банки можуть консуль-тувати клієнтів з питань: економічного (фінансового) аналізу і бу-хгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аналізу платоспроможності господарсь-ких партнерів клієнта; організації емісії та вторинного обігу цін-них паперів; вибору напрямів інвестування коштів тощо. Як пра-вило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими опе-раціями: кредитними, лізинговими тощо. Такими послугами можуть займатись як менеджери підрозділів банку, так і працівни-ки спеціально створених підрозділів. Плата за консультацію вра-ховується у складі плати за основний вид операції, що супрово-джується консультацією.
Банки, використовуючи їх місце і роль в економіці, наявність су-часних засобів телекомунікацій та електронно-обчислювальної тех-ніки, завжди мають значну й різноманітну інформацію, що дозволяє їм займатися інформаційною діяльністю, а саме:
1) одержанням інформації;
2) використанням інформації;
3) поширенням інформації;
4) зберіганням інформації.
За режимом доступу інформація поділяється на:
• відкриту, доступ до якої забезпечується шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях;
• з обмеженим доступом.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Посередницькі, гарантійні, консультаційні та інформаційні послуги» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Теорема іррелевантності
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Послідовність аудиту нематеріальних активів
Визначення вартості капіталу
Чергування голосних і приголосних


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2620 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП