ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Комп’ютерний аудит

Типи комп’ютеризованих методів аудиту
Комп'ютеризація обліку суттєво впливає на проведення аудиту. Однак і сам комп'ютер може стати інструментом аудитора, що дає змогу не тільки скоротити час та заощадити кошти при проведенні аудиту, а й провести більш детальну перевірку і скласти якісний аудиторський висновок.
Обробка економічної інформації клієнта за допомогою комп'ютера має такі переваги перед традиційними методами обробки інформації:

надає можливість збільшити ефективність аудиторської роботи, зменшивши при цьому витрати;
зменшує кількість даних, що обробляються вручну,
внаслідок чого в аудитора з'являється час для детальнішої
перевірки документів;
надає можливість розширити сферу аудиторської перевірки, збільшити кількість проведених тестів;
зниження ризику аудитора, пов'язаного з тестами,
вибірковою перевіркою;
зручність користування: можливість одночасно працювати з багатьма документами та спостерігати, як зміна показників одного документа відображається на інформації інших, пов'язаних з ним.
Автоматизація аудиторської діяльності можлива, тому що бухгалтерський облік пов'язаний із застосуванням різних математичних прийомів, регламентованих правил перетворення інформації (математичних формул, відображень одних множин в інші, дій з таблицями). Математичні формули використовують при розрахунках сальдо, оборотів за рахунками, платежів до бюджету і до позабюджетних фондів, показників фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта. Прикладом відображення множини господарських операцій в множину бухгалтерських записів може слугувати будь-який довідник бухгалтерських записів (проводок). Такі довідники орієнтовані звичайно на зміст господарських операцій, що враховуються. Застосування і використання робочих таблиць, класифікаторів і роботу з ними можна проілюструвати описом взаємної відповідності показників різних форм звітності, а також довідником-класифікатором допустимих бухгалтерських проводок.
А. Тіттанен зазначає, що аудит з використанням комп'ютерів (computer-assisted auditing) — це єдиний шлях проведення аудиту в безпаперових бухгалтерських інформаційних системах (paperless accounting information systems). Досліджуючи роль комп'ютерів у аудиті, вона звертає увагу на використання обчислювальної техніки кінцевим користувачем (end-user computing — EUC) у сфері аудиту. Загальним визначенням цього поняття (EUC) є використання комп'ютера і його програмного забезпечення для того, щоб об'єднувати й аналізувати дані з різних джерел. Методику EUC обирають на основі:
елементів інформаційної системи — загальне та спеціальне тренування користувачів з метою отримання ними відповідних знань (user training);
елементів бухгалтерської системи — загальне знання
бухгалтерських інформаційних систем (accounting
information systems — AIS), аудиторського процесу (audit
process), наявність аудиторського досвіду (audit experience and
expertise), аудиторських технологій (audit firm technologies),
систем підтримки прийняття рішень та експертних систем
(Decision Support Systems and Expert Systems);
елементів біхевіористської системи — суб'єктивна
думка аудитора (judgement in auditing) і ставлення до комп'ютерних програм (attitudes).
Комп'ютеризовані методи аудиту можуть дозволити провести більший обсяг перевірки електронних операцій та файлів з обліковою інформацією. Такі методики можуть використовуватися, щоб здійснити вибірку операцій з ключових електронних файлів, відсортувати операції за окремими параметрами або перевірити всю генеральну сукупність замість вибірки.
Варто зазначити, що в деяких системах обліку, де використовують комп'ютерну обробку значної частини операцій, можуть виникати складнощі в отриманні чітких результатів без допомоги спеціальних комп'ютерних програм. Хоча, з іншого боку, при невеликих обсягах даних ефективнішими можуть бути методи обробки даних без використання комп'ютера. До того ж, можна не отримати адекватної технічної допомоги від клієнта, що зробить використання спеціалізованих методів аудиту неефективним. Але в цілому КІСП спонукає аудиторів здійснювати аудиторські перевірки з використанням комп'ютеризованих методів аудиту (Computer-Assisted Audit Techniques — CAATs). Дж. Чемплейн дав найбільш загальне визначення комп'ютерним технологіям в аудиті — це будь-які комп'ютерні програми, що їх використовують для підвищення ефективності аудиту через автоматизацію процесів, збільшення розміру аудиторської вибірки та створення нових аудиторських процедур22. Є два основні типи CAATs, що їх використовує аудитор (рис 3.1.):
програмне забезпечення аудиту: комп'ютерні програми, що їх використовують для перевірки змісту файлів
клієнта;
контрольні дані: дані, що їх використовують для
комп'ютерної обробки з метою перевірки функціонування
комп'ютерних програм клієнта.
Спеціальні програмні засоби комп'ютерного аудиту призначені для проведення аудиту безпосередньо комп'ютерної системи клієнта шляхом її тестування з використанням різних методів. Результатом є висновок про ефективну роботу процедур контролю і захист даних у системі. Це дає змогу оцінити ризик неефективності контролю і визначити можливість використання бази даних клієнта при проведенні аудиторської перевірки.
Програмні засоби забезпечують роботу з великими масивами даних, які перевіряються при виконанні аудиторських процедур (наприклад, перевірка і аналіз записів, зіставлення даних різних файлів, розмітка і роз-друковування вибірок, генерація звітів тощо).

Рис. 3.1. Два основні типи комп'ютеризованих методів аудиту

Такі програмні засоби підтримки аудиторських процедур припускають виконання певних тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюють перевірку й аналіз записів на основі визначених критеріїв з метою визначення їх якості, повноти і правильності. Для цього також використовують різноманітні бази знань, що допомагає визначити невідповідності й прийняти необхідні рішення. Подібне програмне забезпечення дає змогу робити тестування розрахунків, виконувати необхідні перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними, кошторисними, попередніми даними.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Типи комп’ютеризованих методів аудиту» з дисципліни «Комп’ютерний аудит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Еволюція стандартів стільникового зв'язку
Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком
Аудит нематеріальних активів. Мета і завдання аудиту
Аудит доходів та витрат іншої діяльності
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО...


Категорія: Комп’ютерний аудит | Додав: koljan (05.03.2012)
Переглядів: 1777 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП