ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія
1 2 3 4 5

Евкаліпт кулястий — Eucalyptus globulus Lab. М'ята перцева (холодна) — Mentha piperitae L. (Скачати)
Біогеоценоз – жива природа певної території з одноманітним угрупуванням (Скачати)
Антропогенез (Скачати)
Анатомічна будова лишайників та способи їх розмноження. Поняття про рослинні угрупування (Скачати)
Агроценоз як екосистема (Скачати)
Лікарські рослини і сировина, що містять терпеноїди (Скачати)
Опорно-руховий апарат (Скачати)
Основні завдання класифікації і систематики рослин (сучасна система рослинного світу). Загальна організація рослинної клітини (Скачати)
Лікарські рослини: авран лікарський, аїр звичайний, алтея лікарська (Скачати)
Залози внутрішньої секреції (Скачати)
Білки м'яса. Будова м'язової тканини м'яса. Зміни білків м'яса під час кулінарної обробки. Білки риби. Зміни ваги м'яса і риби під час теплової обробки (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (копитняк європейський, малина звичайна, мати-й-мачуха) (Скачати)
Умовні рефлекси (Скачати)
Флора і фауна зимою (Скачати)
Шипшина – історія і сучасність (Скачати)
Механізми резистентності пухлинних клітин до цисплатина (Скачати)
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України (Скачати)
Травлення та засвоєння їжі (Скачати)
Генетика (Скачати)
Рослина в житті людини (Скачати)
Життя і наукова діяльність Чарлза Дарвіна (1809-1882) (Скачати)
Біотехнологія. Перспективи розвитку традиційної біотехнології. Ферментація в біотехнології. Засоби захисту рослин. Традиційна біотехнологія в інших сферах життя. Перспективні напрямки нової біотехнології. Клітинна інженерія. Генна інженерія. Генна інженерія в тваринництві. Генна інженерія в рослинництві. Генна інженерія на користь людині (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (Гірчак зміїний, Ефедра двоколоса, Осот городній) (Скачати)
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині (Скачати)
Лікарські рослини: авран лікарський, аїр звичайний, алтея лікарська (Скачати)
Залози внутрішньої секреції (Скачати)
Будова м'язової тканини м'яса (Скачати)
Умовні рефлекси (Скачати)
Флора і фауна взимку(Скачати)
Шипшина – історія і сучасність (Скачати)
Обмін речовин і енергії. Загальне поняття про обмін речовин і енергії. Білки, жири та вуглеводи, продукти, що містять ці речовини. Кінцеві продукти білкового, вуглеводневого та жирового обміну. Завдання-тести до теми (Скачати)
Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання. Річні шари. Рання і пізня деревини, схеми наростання річних шарів у стовбурі. Рання і пізня деревина річного шару. Серцевинні промені і серцевинні повторення. Роль серцевинних променів в житті дерева і в утворенні текстури деревини. Судини і поділ листяних порід на групи по розміщенню судин. Макробудова деревини: заболонь. Ядро, спіла деревина. Процес ядроутворення. Властивості, які визначають зовнішній вид деревини. Характеристика, методи визначення і що їх утворює (Скачати)
Поняття про еволюцію. Гіпотеза еволюції Ж.-Б. Ламарка (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (барвінок малий, евкаліпт кулястий, мак польовий) (Скачати)
Видільна система. Нирки (Скачати)
Шкіра. Будова і функції шкіри, гігієна шкіри (Скачати)
Класифікація риби (Скачати)
Обмін речовин та енергії (Скачати)
Птахи Прикарпаття (Скачати)
Фауна Карпат (Скачати)
Редукційний поділ - мейоз (Скачати)
Незвичайні рослини та тварини. Рослини-охоронці. Тварини — рекордсмени світу (Скачати)
Собаки - вірні друзі людей (Скачати)
Ботаніка як наука. Виникнення рослинного світу і коротка історія його розвитку. Подібність і відмінність між рослинами і тваринами. Значення рослин у житті природи і людини. Основні розділи ботаніки (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (волошка, первоцвіт, чебреці, вероніка, хвощ, чорниця, ромашка) (Скачати)
Акація біла (Скачати)
Осінь в лісі (Скачати)
Основи геоботаніки (рослина та середовище) (Скачати)
Тканини людини (Скачати)
Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини (Скачати)
Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини (Скачати)
Птахи, надряди птахів (Скачати)
Бактерії. Загальна характеристика. Розмноження бактерій. Поширення бактерій у повітрі, грунті, воді, живих організмах. Роль бактерій у природі і народному господарстві. Хвороботворні бактерії і боротьба з ними (Скачати)
Флора і фауна зимою, весною, літом (Скачати)
Вітамін D. Кальциферол (Скачати)
Волошка синя - Centaurea cyanus L. Первоцвіт весняний, або лікарський — Primula veris L. Вероніка лікарська — Veronica officinalis L. Хвощ польовий — Equisetum arvense L. Чорниця звичайна — Vaccinium myrtillus L. Ромашка лікарська (романець) — Matricaria recutita (chamomilla) L. (Скачати)
Походження людини (Скачати)
Учені-біологи України (Скачати)
Антропогеновий період (Скачати)
Функціональні основи життєдіяльності організму людини (Скачати)
Гендель як великий вчений-селекціонер (Скачати)
Теорія гена. Генетичні закони (Скачати)
Основи генетики людини (Скачати)
Формування органів та взаємодія частин зародка (Скачати)
Флора Карпат. Видовий склад. Бук лісовий (звичайний). Дуб звичайний. Смерека европейська. Високогірна рослинність. Лісова рослинність. Лучна рослинність. Основні закономірності розміщення типів рослинності (Скачати)
Фауна Карпат: ссавці. Білка. Борсук. Ведмідь. Видра. Вовк. Дикий кіт. Заєць-русак. Кабан. Козуля. Лисиця. Норка. Олень. Рись (Скачати)
Бактеріологічна зброя (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (аір, арніка, гірчак, евкаліпт кулястий, золототисячник, солодка гола, трилисник) (Скачати)
Історія розвитку ботаніки (Скачати)
Ботаніка: історія розвитку, завдання, об’єкти дослідження (Скачати)
Фауна Карпат: земноводні та плазуни (Скачати)
Фауна Карпат: птахи. Беркут. Глухар. Рябчик. Тетерук (Скачати)
Колорадський жук (Скачати)
Історія науки – наукові подвиги дослідників (Скачати)
Поняття про філогенез (Скачати)
Рослини – загальна характеристика (Скачати)
Внесок М.М.Гамалії в розвиток мікробіології (Скачати)
Дигенетичні і моногенетичні трематоди (смоктальні черви). Особливість життєдіяльності стьожкових червів. Представники. Ціп’як (Скачати)
Аїр звичайний (лепеха звичайна), Acorus calamus L. Арніка гірська, Arnica montana L. Гірчак зміїний (ракові шийки, змійовик), Pplygonum bistorta L. Золототисячник звичайний, Centaurium vulgare Raf. Солодка гола, Glycyrrhyza glabra L. Трилисник водяний (вахта трилиста, трифоль) - Menyanthes trifoliata L. (Скачати)
Загальна характеристика м’якотілих (Скачати)
Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів (Скачати)
Коливання і регуляція чисельності особин у популяціях рослинних і тваринних організмів (Скачати)
Ілля Ілліч Мечніков і явище фагоцитозу (Скачати)
Основні методи мікробіологічних досліджень. Основа мікробіологічних методів. Методи одержання чистої культури. Стерилізація. Дробова стерилізація. Пастеризація (Скачати)
Ферменти мікроорганізмів (Скачати)
Форма верхніх і нижніх кінцівок людини (Скачати)
Клонування (Скачати)
Біологічна продуктивність біоценозів (Скачати)
Динаміка біоценозів (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (очанка, жабрій, буквиця) (Скачати)
Досягнення українських селекціонерів у тваринництві (Скачати)
Видатні українські та зарубіжні зоологи (Скачати)
Круглі черви: класифікація, паразити людини, тварин і рослин (Скачати)
Малощетинкові: особливості будови основних органів тіла та фізіологічні особливості організму. Основні представники (Скачати)
Особливості тваринних організмів, тваринні клітини (Скачати)
Систематичний огляд класу земноводних і класу плазунів. Земноводні – водно наземні хордові тварини. Плазуни – перший клас наземних хребетних (Скачати)
Сумчасті ссавці: особливості життєдіяльності. Плацентарні ссавці: особливості життєдіяльності. Комахоїдні і рукокрилі ссавці (Скачати)
Клас Споровики. Найпростіші (Скачати)
Українські відомі біологи, які зробили свій внесок у розвиток біології (Скачати)
Успіх українських вчених у виведенні та покращенні існуючих сортів рослин (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (Валеріана лікарська, чистотіл звичайний, хвощ польовий) (Скачати)
Мечников Ілля Ілліч (1845-1916) біолог; один з основоположників ембріології, порівняльної патології, імунології і мікробіології (Скачати)
Черевний тиф (Typhus abdominalis) і паратифус (paratyphus abdominalis) (Скачати)
Птахи України. Шпак звичайний (Скачати)
Аденозинфосфатний пул в листках сортів озимої пшениці за різного водозабезпечення (Скачати)
Складові м’ясності туш свиней (Скачати)
Результати контрольного забою свиней великої білої породи (Скачати)
Проблеми інноваційного розвитку житлово-комунального господарства (Скачати)
Патогенність культурального штаму хламідій РМ-11 для білих мишей (Скачати)
Оцінка корів чорно-рябої молочної породи у різних умовах утримання (Скачати)
Оцінка бугаїв–плідників за типом будови тіла дочок при міжпородному схрещуванні (Скачати)
Арніка гірська — Arnka montana L. Беладонна лікарська (красаака) — Atropa belladonna L. Омела біла, або звичайна — Viscum album L. (Скачати)
Морфологічна склад, ШОЕ та вміст гемоглобіну крові в після операційний період при лапароскопічній оваріоектомії у свинок (Скачати)
Застосування індексної селекції при удосконаленні відгодівельних якостей свиней (Скачати)
Вміст загального білка та білкових фракцій у плазмі крові свиноматок на останньому тижні вагітності з урахуванням їх віку при фізіологічних та патологічних родах (Скачати)
Особливості біологічного землеробства за екстремальних погодних умов (Скачати)
Активність ряду ферментів шляху Ентнера–Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae (Скачати)
Розвиток природознавства (Скачати)
Амінокислотні резерви скелетних м‘язів білих щурів в умовах йодфторної недостатності (Скачати)
Біоелектрична активність трофотропної зони гіпоталамусу за умов довготривалого стресу (Скачати)
Вікові особливості накопичення сполук важких металів окремими видами двостулкових молюсків дністровського водосховища (Скачати)
Дослідження посухостійкості рослин в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ століття) (Скачати)
Арніка гірська — Arnka montana L. Оман високий – Inula helenium L. Конвалія звичайна – Convallaria majalis L. (Скачати)
К.А. Пурієвич – видатний вітчизняний фітофізіолог (Скачати)
Макрозообентос середньої ділянки Дністровського водосховища (Скачати)
Особливості анатомічної будови епідерми листків рослин з С3- типом фіксації вуглекислоти (Скачати)
Особливості антиоксидантної та антирадикальної активності деяких рослин (Скачати)
Особливості взаємного впливу компонентів агрофітоценозу шляхом кореневих виділень (Скачати)
Особливості епітелію рубця в представників родини Bovidae та їх гібридів (Скачати)
Родина Гвоздичні (Сaryophyllaceae Juss.) у флорі Буковини: хорологічні та еколого-ценотичні особливості (Скачати)
Фізіологія насіння у працях українських вчених (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Скачати)
Інстинкт як основа формування поводження тварин (Скачати)
Поняття про пагін. Видозміни пагона. Анатомічна будова стебла трав’янистих одно та дводольних рослин (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (шипшина голчаста, грицики, хвощ польовий) (Скачати)
Поняття про здоров'я, чинники, що визначають здоров'я, фактори, що зміцнюють і ослаблюють здоров'я (Скачати)
Біогеоценози (Скачати)
Етапи індивідуального розвитку (онтогенезу) організмів (Скачати)
Плазуни (рептилії) (Скачати)
Функція листків, види листків, будова (Скачати)
Мавпи, як вищий підклас ссавців, ссавці і екологія, морфологічні ознаки системи травлення і кровообігу ссавців (Скачати)
Будова і склад біосфери, ноосфера, роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери (Скачати)
Людина — частина живої природи. Організм людини. Шкіра — захисник організму. Бережи шкіру (Скачати)
Розмноження квіткових рослин (Скачати)
Органи відчуття: нюх, смак, дотик, зір, слух, рівновага і положення тіла в просторі. Та їх захисні реакції (Скачати)
Шипшина голчаста. Грицики. Кульбаба лікарська (Скачати)
Біосферний заповідник "Асканія-Нова". Природно-заповідний фонд Херсонської області. Біосферні заповідники. Історія виникнення заповідника (Скачати)
Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі (Скачати)
Ccавці у житті людини (свійські собаки і кішки) (Скачати)
Рептилії та плазуни: крокодили, ігуани, пітони, удави, отруйні змії, хамелеони (Скачати)
Проект Біосфера-2. Незвичайний експеримент американців (Скачати)
Клас ссавці (Скачати)
Промислові види ссавців (Скачати)
Різновидність метеликів (Скачати)
Теорії походження біосфери та її еволюція. Походження життя – творіння або абіогенний синтез. «Живе від живого!» Життя – вічне явище. Розвиток життя та програмування. Що це за система. Подвійне керування. Чи правий Дарвін та його теорія? Спонтанні мутації – двигун еволюції чи помилки «програми»? Стрибки еволюції та онтогенез. Еволюція—експеримент супермозку. Роль людини у еволюції. Два шляхи розвитку. Майбутнє людства яке воно? (Скачати)
Рослинні ресурси Івано-Франківської області (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (калина, обліпиха, ревінь, малина, звіробій, чистотіл) (Скачати)
Рослини лісів, луків, водойм (Скачати)
Тропічні рослини (їстівні). Дивовижні плоди акажу. Смачні банани. «Горіхи» коли. Чудодійні плоди. Найважливіші та найбільші горіхи в світі. Хлібини на дереві. «Мавп’ячий хліб». Прославлений дуріан. «Дині на дереві». Авокадо. Кофейне дерево. Звідки походить шоколад . Цукеркове дерево. «Наркотичний кактус». Маніюк. Найбільша у світі квітка (Скачати)
Таксономія роду Homo (Скачати)
Рівненський зоопарк (Скачати)
Вплив внутрішніх факторів на ріст рослин (Скачати)
Червона книга України, рослини, які занесені до неї (Скачати)
Біологічно активні речовини: вітаміни, гормони і ферменти (Скачати)
Риніофіти – перші наземні рослини (Скачати)
Володимир Вернадський - великий учений і мислитель, патріот України (Скачати)
Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі та пов’язана з ним патологія (Скачати)
Калина звичайна. Обліпиха крушиноподібна. Ревінь тангутський. Малина. Звіробій звичайний. Чистотіл звичайний (Скачати)
Найпростіші, саркодові. Загальна характеристика, анатомія тіла, класифікація, живлення, дихання, розмноження (Скачати)
Дарвінізм (Скачати)
Дерева та ліси України (Скачати)
Карельська береза (Скачати)
Біологічні засади мотивації: фізіологічні механізми біологічних (базових) потреб (Скачати)
Біологічні засади мотивації: класифікація потреб і мотивацій (Скачати)
Розвиток методики природознавства на Україні. Поняття про періодизацію розвитку методики біології в Україні. Педагогічна думка Київської Русі. Освіта на Україні в XIV-XVI ст. Школа і педагогічна думка на Україні в XVI- XVIІ ст. Роль Києво-Могилянської колегії у становленні освіти і педагогічної думки на Україні. Педагогічна думка на Україні XVIІІ ст.. Виділення природознавства як навчального предмета. Перший підручник з природознавства. Оформлення методики природознавства. 1786-1860рр. Становлення методики природознавства як наукової дисципліни 1860-1900рр. Зміцнення матеріалістичних основ методики природознавства 1900-1916 рр. Розвиток методики природознавства в радянський період. Внесок вітчизняних методистів у розвиток методики природознавства (Скачати)
Завдання, зміст курсу природознавства (Скачати)
Виховання любові до живого, непримиримого ставлення до жорстокості, садизму (урок з природознавства) (Скачати)
Водорості (Скачати)
Цисплатина (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (бузина чорна, лілія біла, терен звичайний) (Скачати)
Суть і значення травлення. Характеристика харчових речовин (Скачати)
Світоглядно-методологічні концепції біології (Скачати)
Інжир (Скачати)
Видатні українські біологи (Скачати)
Ервін Чаргафф – відомий біолог українського походження (Скачати)
Біографія В.І. Вернадського. Становлення В. Вернадського як науковця. В. Вернадський – перший президент Української Академії Наук. Головні відкриття В.І. Вернадського (Скачати)
Класифікація, будова і властивості ліпідів (Скачати)
Напрямки пристосування організмів (Скачати)
Нуклеїнові кислоти (Скачати)
Рослини: визначення, історія походження (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (Валер`яна лікарська, Конвалія звичайна, Звіробій звичайний) (Скачати)
Кільчасті черви (Скачати)
Осінні явища у природі (Скачати)
Зима в житті рослин і тварин (Скачати)
Взаємозв’язок між живими організмами (Скачати)
Види грибів, їх характеристика (Скачати)
Клас комах, загальна характеристика. Кімнатна муха (Скачати)
Електричне поле і ріст рослин. Поняття рослинних електрокультур. Вплив електричного поля на урожайність рослин (Скачати)
Електричні властивості тканинного організму. Електромагнітне поле живого. Електричні властивості тканин людини (Скачати)
Птахи-наші пернаті друзі (Скачати)
Білий лелека (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП