ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія
1 2 3 4 5

Охорона рослинного й тваринного світу (Скачати)
Що таке сон? Швидкий і повільний сон. Сновидіння. Сон і сновидіння тварин (Скачати)
Рослинні тканини їх класифікація (Скачати)
Лікарські рослини високогір’я Карпат (Скачати)
Тканини: епітеліальна, сполучна, м'язева і нервова (Скачати)
Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення (Скачати)
Тваринний світ Івано-Франківської області (Скачати)
Полімеразна ланцюгова реакція (копіювання ДНК) (Скачати)
Ембріональний період, або ембріоенез (Скачати)
Скелет людини (Скачати)
Клас Рептилії (Скачати)
Малина. Шавлія мускатна. Ромашка аптекарська. Мати-й-мачуха (Скачати)
Ендокринні залози (Скачати)
Щука звичайна. Зовнішній вигляд та будова тіла. Ареал. Розмноження. Життєвий цикл. Спосіб життя. Значення для людини (Скачати)
Лисиця звичайна. Загальна характеристика. Розповсюдження. Екологія. Харчування. Спосіб життя. Розмноження. Поведінка. Господарське значення. Джерела (Скачати)
Сагайдачне дерево (Скачати)
Цукровий буряк (Скачати)
Груша звичайна (Скачати)
Картопля — продовольча культура. Історія завезення в Європу. Харчова і лікувальна цінність. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості. Сорти картоплі. Виродження картоплі (Скачати)
Картопля (Скачати)
Легенди та перекази про диких птахів (Скачати)
ШПАК (Sturnus vulgaris) (Скачати)
Розмаїття природних умов та біотопів (місцепроживань) зумовлює багатство тваринного світу України (Скачати)
Барвінок прямий, мухомор червоний, персик звичайний, яловець козачий (опис рослин) (Скачати)
Загальна характеристика мохоподібних. Характеристика зелених мохів. Зозулин льон. Його морфологія та цикл розвитку. Торф'яний мох, його будова та значення в народному господарстві (Скачати)
М.І.Вавілов – великий вчений, генетик, організатор науки, мандрівник (Скачати)
Значення робіт, виконаних школою Г.Менделя (Скачати)
Вплив біоритмів і космосу на працездатність і стан здоров’я людини (Скачати)
Використання агровиробничого потенціалу земель та забезпечення сталого розвитку агроекосистем (Скачати)
Добрива і біологічна якість сільськогосподарської продукції (Скачати)
Ліси як могутній фактор забезпечення екологічної рівноваги агроландшафтів (Скачати)
Агрокліматичні умови (Скачати)
Умови перезимівлі озимих зернових культур (Скачати)
Парниковий ефект атмосфери: проблеми і перспективи (Скачати)
Калина звичайна, капуста городня (Скачати)
Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату (Скачати)
Фізико-хімічна характеристика та використання грунтів Лісостепу (Скачати)
Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель (Скачати)
Агровиробниче групування ґрунтів (Скачати)
Ґрунтозахисні енерго-, ресурсо- і вологозберігаючі технології вирощування культур (Скачати)
Районування культур у підзонах за режимом зволоження (Скачати)
Система обробітку ґрунту (Скачати)
Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі (Скачати)
Біологічні особливості ранніх ярих зернових культур (Скачати)
Пізні ярі зернові й круп’яні культури (Скачати)
Актинідія коломікта, астрагал шерстистоквітковий (Скачати)
Створення екологічно чистих сировинних зон. Агроекологічний принцип класифікації земельних територій (Скачати)
Визначення рівня захисних біологічних можливостей ґрунту від забруднення (Скачати)
Парнокопитні (Artiodactyla) (Скачати)
Квіти і трави Карпат (Скачати)
Лікарські рослини, їх поширення і застосування (Скачати)
Рослини – цілителі. Рослини в народній медицині (Скачати)
Дослідження видового складу лускокрилих на території Івано-Франківської області (Скачати)
Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі (Скачати)
Характеристика вегетаційних станів у залежності від пір року (Скачати)
Рослинна клітина (Скачати)
Генетик академік Вавілов Микола Іванович (Скачати)
Квітка: будова, суцвіття, запилення, заплідненяя, розповсюдження насіння (Скачати)
Особливості зростання Тису ягідного на правому березі річки Прут біля м. Коломия (Скачати)
Критерії загального фізичного та статевого розвитку підлітків (Скачати)
Павук-хрестовик як частина живої природи (Скачати)
Подразливість і збудливість. Порушення і гальмування (Скачати)
Спостереження – ведучий метод методики викладання природознавства (Скачати)
Характеристика шкірного, внутрішніх органів, рухового аналізаторів (Скачати)
Ропуха очеретяна (Скачати)
Жиророзчинні вітаміни. Хімічний склад мікроорганізмів (Скачати)
Флора урочища Козмищик (Скачати)
Опис рослин: копитняк європейський, рожа лікарська, алтея лікарська, фіалка запашна (Скачати)
Флора заповідного урочища “Станіславівка” (Придністровське Покуття) (Скачати)
Флора долини р. Чорний Черемош в середній течії (Скачати)
Фітогормони (Скачати)
Філософський аналіз біоетики - традиції і сучасність (Скачати)
Топінамбур, як технічна культура (Скачати)
Структура білків і пептидів (Скачати)
Родина в'юркові (Fringillidae) (Скачати)
Орнітофауна Ходорівщини (Скачати)
Орнітофауна населених пунктів Делятинщини (Скачати)
Орнітофауна Коломийщини (Скачати)
Слива домашня і смоковниця звичайна (Скачати)
Орнітофауна Войнилівської височини (Скачати)
Мікробіологія. Історія виникнення (Скачати)
Лишайники та людина: Минуле, сьогодення та майбутнє (Скачати)
Лікарські рослини долини річки Бистриці Надвірнянської в середній течії (Скачати)
Космічна мікробіологія (Скачати)
Лісова фауна заповідника “Горгани” (Українські Карпати) (Скачати)
Луї Пастер – основоположник біології як науки, життя і творчість (Скачати)
Дослідження флори гори Рахово та її детальне вивчення (Скачати)
Дендрофлора і рослинність Чорнотисянського лісництва. Використання і охорона (Скачати)
Вирощування озимої пшениці (Скачати)
Аґрус і гарбуз звичайні (Скачати)
Біосфера як середовище існування і джерело ресурсів (Скачати)
Біолого-екологічні особливості тису ягідного, його поширення в Покутському Передкарпатті. Проблеми його охорони та відтворення (Скачати)
Біологічно активні речовини рослинного походження з антибіотичними властивостями (Скачати)
Аналіз стерильності пилку досліджуваних видів в умовах урбоекосистеми. Морфометричні показники пилкових зерен (Скачати)
Риби. Ряд оселедцеподібні.Ряд лососеподібні. Ряд коропоподібні. Ряд окунеподібні. Надряд дводишні. Ряд осетроподібні. Господарське значення риб (Скачати)
Орнітофауна Прикарпаття: Рожнятівський район (Скачати)
Орнітофауна Івано-Франківської області (фауна птахів Войнилівської височини) (Скачати)
Орнітологія (Скачати)
Ряди: гризуни, китоподібні, хижі на Україні (Скачати)
“Знайомі незнайомці” (походження культурних рослин, овочів, фруктів) (Скачати)
Подорожник (Скачати)
Родина пасльонових (Solanaceae) (Скачати)
Теорія О.І.Опаріна про походження життя на Землі (Скачати)
Популяція і мікроеволюція (Скачати)
Лентець широкий (Скачати)
Ромашка лікарська chamomilla recutita (l.) rau schert (Скачати)
Скорпіони.Тіло. Кінцівки. Кишечник. Органи чуття. Органи кровообігу. Легеневі мішки. Статеві органи (Скачати)
Чарльз Дарвін (Скачати)
Андреас Везалій – засновник сучасної анатомії, представник Пауданської школи (Скачати)
Біотехнологія (Скачати)
Єдність організму і навколишнього середовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності (Скачати)
Білки, жири і вуглеводи як джерело енергії (Скачати)
Серце, кровообіг, цикли роботи серця (Скачати)
Тваринний світ Австралії (Скачати)
Тваринний світ Північної Америки (Скачати)
Тваринний світ України (Скачати)
Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) (Скачати)
Генна інженерія: проблеми та перспективи (Скачати)
Предмет, завдання і місце біогеографії (Скачати)
Біосфера (Скачати)
Основні положення екологічної географії (Скачати)
Зміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності (Скачати)
Біоценоз. Біоценоз, як єдність рослинності і тваринного населення. Склад і структура біоценозу. Зв’язки в біоценозі. Динаміка біоценозів. Основні закономірності розподілу біоценозів. Класифікація біоценозів (Скачати)
Поняття про ареал (Скачати)
Вчення про походження рослин і тварин (Скачати)
Флористичне районування землі. Поняття про флору та її ознаки. Одиниці та принципи флористичного районування. Флористичне районування суші. Флористичне районування Світового океану (Скачати)
Фауністичне районування землі. Одиниці та принципи фауністичного районування. Типи фауни. Фауністичне районування суші (Скачати)
Океанічна і морська фауна (Скачати)
Зимові явища в природі (Скачати)
Основи здорового способу життя (Скачати)
Завдання природознавства, методологічні основи природознавства та методики викладання природознавства, їх зв’язок з іншими предметами (Скачати)
Розповідь учителя на уроках природознавства (з прикладом уроку) (Скачати)
Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних (Скачати)
Поняття про асептику. Шляхи її досягнення (Скачати)
Структурно-функціональні особливості червоподібного паростка в онтогенезі (Скачати)
Історія аграрної науки на сторінках реферативних видань державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН (Скачати)
Історія теорії і практики обробітку грунту: сучасні погляди і узагальнення (Скачати)
Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії (Скачати)
Історичний досвід спілкування України зі Сполученими Штатами Америки (кінець ХІХ — початок ХХ століття) (Скачати)
Абрахам Лінкольн і національна сільськогосподарська бібліотека США (Скачати)
Відомий учений у галузі картоплярства академік УААН Анатолій Андрійович Кучко (Скачати)
Діяльність професора М.О. Тюлєнєва в розвитку сільськогосподарської осушувальної меліорації на торфово-болотних грунтах (Скачати)
Діяльність професора С.В. Шевченка в контексті розвитку лісівничої науки (1920-1990 рр.) (Скачати)
Директивно-економічні, організаційні чинники в ланцюзі змін господарювання в українському селі (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) (Скачати)
Забруднення навколишнього середовища по місту Коломия (Скачати)
Життєвий перелом професора А. Сліпанського (Скачати)
З історії агрономічної допомоги населенню (Скачати)
З історії вивчення галофільної рослинності в Україні засобами бібліотечно-інформаційної роботи (Скачати)
З історії діяльності українського наукового інституту в Берліні та українського вільного університету в Мюнхені (Скачати)
Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922 — 1927 роках (Скачати)
Наукова школа академіка В.Я. Юр'єва (Скачати)
Науковий потенціал української академії аграрних наук (Скачати)
Нотатки з історії науки: думки В. І. Вернадського і сучасника (Скачати)
Організація архівної справи в ДНСГБ УААН: стан та перспективи (Скачати)
Початки відтворюючої аграрної діяльності на теренах сучасної України (VIII-VII тисячоліття до н.е.) (Скачати)
Біосфера (Скачати)
Репертуар української сільськогосподарської періодики 20-30-х рр. ХХ ст. — джерельна база з історії науки і техніки (Скачати)
Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьогодення (Скачати)
Розвиток селекції озимої пшениці у контексті міжнародного співробітництва (Скачати)
Світлокультура рослин — історія виникнення і становлення (Скачати)
Соціально-економічні та політичні передумови створення української академії сільськогосподарських наук (1956 р.) (Скачати)
Становлення наукових установ при сільськогосподарських товариствах правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) (Скачати)
Становлення сільськогосподарської освіти в контексті всесвітньої історії (Скачати)
Трагічна доля прибічника врожаїв (Скачати)
Pythium ultimum var. ultimum trow — збудник пітіозної кореневої (Скачати)
Інтенсивність дихання плодів дині, кабачків та огірків при зберіганні (Скачати)
Вступ до курсу “Зоологія”. Зоологія, як наука. Предмет і метод дослідження. Зв’язок з ін. дисциплінами. Теорія еволюції. Основні властивості організму. Особливості анатомічної будови: тваринної клітини. Основні типи тварин тваринного організму (Скачати)
Інтенсивність окисних процесів під час тривалого зберігання ягід чорної смородини, оброблених антиоксидантами (Скачати)
Інтенсивність транспірації листя в ландшафтних лісових культурах зеленої зони м. Києва (Скачати)
Інтенсифікація прийомів з післязбиральної обробки і первинної переробки (Скачати)
Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу (Скачати)
Адміністративні делікти у сфері земельних правовідносин (Скачати)
Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей (Скачати)
Аналіз особливостей лісопожежної обстановки та стану протипожежної охорони лісу в зонах радіаційного забруднення (Скачати)
Аналіз співвідношення фактичної чисельності та оптимальної ємності ратичних гірського Криму (Скачати)
Біологічні особливості фітопатогенного некротрофного гриба Botrytis cinerea Pers (Скачати)
Багатокомпонентні препарати для підвищення посівної якості насіння деревних порід (Скачати)
Комахоїдні і рукокрилі ссавці. Гризуни. Ластоногі і щитовидні ссавці (Скачати)
Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах (Скачати)
Історичні передумови зародження та становлення англійської мови у Великобританії (древньоанглійський період) (Скачати)
Вміст макро та мікроелементів у сортименту капусти савойської (Скачати)
Вміст хлорорганічних пестицидів у зразках води та молока з Київської і Чернігівської (Скачати)
Вплив деяких біологічно активних речовин на ріст і розвиток сіянців сосни звичайної (Скачати)
Вплив норм висіву насіння та рівня азотного живлення на густоту продуктивного стеблостою різних сортів ярого пивоварного ячменю в умовах правобережного лісостепу України (Скачати)
Вплив різних норм мінеральних добрив на якість картоплі, призначеної для переробки (Скачати)
Вплив сорту й метамірності на обкорінюваність зелених стеблових живців актинідії чудової (ківі) (Скачати)
Вплив температурних умов та способів зберігання на пивоварні якості гранульованого хмелю (Скачати)
Втрати ефірної олії хмелю в процесі зберігання (Скачати)
Багатощетинкові. Особливості будови і фізіологія основних органів. Малощетинкові, Особливості будови і фізіології органів тіла. Тип члене стоноги. Загальна характеристика (Скачати)
Гематологічні показники та ферментативна активність плазми крові щурів за дії гліцинату марганцю (Скачати)
Діагностування експлуатаційних режимів роботи і захист асинхронного двигуна за температурою сталі та кратністю сили струму (Скачати)
Динаміка вмісту 137сs в кормових рослинах борів українського (Скачати)
Динаміка перекисних процесів ліпідів сої під впливом антиоксидантів при зберіганні зерна (Скачати)
Динаміка фенольних речовин в ягодах замороженого винограду при тривалому зберіганні (Скачати)
ДНК-тестування бджіл української і карпатської порід (Скачати)
До вивчення мезопланктону малих водойм канівського природного заповідника (Скачати)
Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов у НАУ (Скачати)
Експериментальне визначення опору переміщенню пруткових конвеєрів (Скачати)
Ентропійний і негентропійний принципи інформації в біології (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП