ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія
1 2 3 4 5

Суниця лісова. Аір болотистий. Кмин звичайний. Конвалія травнева. Мати-й-мачуха (Скачати)
Ефективність ендодонтичної терапії у собак (Скачати)
Живлення і формування урожайності культур зерно-бурякової сівозміни на лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України (Скачати)
Застосування енергії ЕМП в технологічних процесах виробництва і переробки продукції рослинництва (Скачати)
Застосування неінтерактивних технологій та засобів комп’ютерного навчання в дистанційному курсі «французька мова» у негуманітарних вищих навчальних закладах (Скачати)
Захист плодового розсадника від вічкової галиці та особливості її біології й шкідливості в центральному лісостепу України (Скачати)
Збереженість плодів яблуні інтродукованих сортів, вирощених в умовах центрального лісостепу України (Скачати)
Зміни антиокислювального комплексу в плодах груші під час тривалого зберігання з використанням антиоксидантів (Скачати)
Зміни якісних показників заморожених плодів чорної смородини (Скачати)
Каріометричні показники товстого відділу кишечника молодняку свиней при згодовуванні лактину к-10 (Скачати)
Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг (Скачати)
Роль білків в організмі (Скачати)
Менеджмент якості: сучасний стан та перспективи розвитку (Скачати)
Методи синтезу сполук цинку з амінокислотами (Скачати)
Методичні підходи до управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини (Скачати)
Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень студентів (Скачати)
Метод пункційної біопсії суглобового хряща (Скачати)
Необхідність розробки дидактичних основ курсу електронної комерції у професійній підготовці економістів в аграрних вищих навчальних закладах (Скачати)
Нові підходи до експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського (Скачати)
Нові підходи до трактування та практичного використання методів фінансового планування в банку (Скачати)
Оптимізація агроландшафтів як шлях збереження біорізноманіття в Лісостепу України (Скачати)
Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК (Скачати)
Калина. Тисячолистик. Лепеха звичайна (Скачати)
Особливості росту захисних лісових насаджень та їх вплив на властивості еродованих ґрунтів Овруцько-Словечанського Кряжу (Скачати)
Особливості формування та обрізування інтенсивних садів (Скачати)
Остеосинтез при переломах кісток передпліччя в ділянках метафізарних хрящів у собак (Скачати)
Оцінка генетичного потенціалу газонних трав та особливості вирощування їх в північному лісостепу України (Скачати)
Оцінка складових генофонду картоплі за перспективністю виділення джерел стійкості проти сухої фузаріозної гнилі (Скачати)
Підбір травосумішок для створення високопродуктивних сіножатей в умовах правобережного лісостепу України (Скачати)
Підготовка резерву керівних кадрів аграрних підприємств у навчальному закладі (Скачати)
Поведінка трутнів у бджолиній cім’ї (Скачати)
Показники білкового обміну високопродуктивних корів у сухостійний період за умов корекції їх вітаміно-мінерального живлення (Скачати)
Порівняльна характеристика якості плодів перцю солодкого із закритого грунту (Скачати)
Що таке тютюн? Вплив тютюну на дихальну систему. Тютюн і серцево-судинна система (Скачати)
Порівняльне вивчення традиційних і нових дезінфекційних засобів при знезараженні референс-мікроорганізмів (Скачати)
Принципи побудови інтегрованої системи управління якістю в медичному закладі санаторно-курортного типу (Скачати)
Природне насіннєве поновлення під наметом природних насаджень сосни звичайної в свіжих суборах та судібровах лісопаркової частини міста Києва та боярської ЛДС (Скачати)
Природне поновлення лісових насаджень на непридатних для сільськогосподарського виробництва землях Чернігівського Полісся (Скачати)
Проблеми екологізації використання земель регіональних ландшафтних парків (Скачати)
Проблеми застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні садивного матеріалу деревних порід (Скачати)
Проблеми кадрового менеджменту на підприємствах АПК та шляхи їх вирішення в сучасних умовах господарювання (на прикладі Закарпатської області) (Скачати)
Ріст і розвиток надземної частини клонових підщеп для груші (Скачати)
Радіоекологічний стан малих річок Полісся (Скачати)
Результати санітарної селекції клонів сортів винограду (Скачати)
Дослідження харчування (Скачати)
Хемосинтез і фотосинтез (Скачати)
Роль вапнування і диференційованого удобрення у відновленні родючості деградованих грунтів (Скачати)
Роль лісомеліоративного облаштування агроландшафтів при їх оптимізації (Скачати)
Роль трав’яних рослин у культурах сосни звичайної (Скачати)
Саморегуляція моральної діяльності (Скачати)
Санітарна оцінка букових лісостанів Північної Буковини (Скачати)
Селекційна цінність колекційних зразків у створенні нових сортів цибулі ріпчастої для умов Полісся (Скачати)
Ступені токсичності деяких складових пестицидів та стимуляторів росту рослин для медоносних бджіл (Скачати)
Удосконалення способів тимчасового збереження і підсаджування бджолиних маток (Скачати)
Формування регіонального овочепродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкових відносин (Скачати)
Формування фінансово-кредитної політики на державному та регіональному рівні (Скачати)
Генетика. Основні генетичні поняття. Методи генетичних досліджень. Висновок (Скачати)
Ціновий диспаритет: чи звужуються "ножиці" цін у сфері аграрного товарообміну? (Скачати)
Шляхи створення сортів пшениць дворучок з комплексним поєднанням основних ознак і властивостей (Скачати)
Щеплення рослин дині на різних підщепах в умовах зимових скляних теплиць (Скачати)
Яєчна продуктивність японських перепелів за різних рівнів натрію і калію у комбікормі (Скачати)
Якість та біохімічний склад компотів з плодів суниці залежно від сорту та рецептури приготування (Скачати)
Опис рослини Тису ягідного (Скачати)
Біосфера. Правила магнетизерів. Альфа-ритм. Інфразвуки. Магія каменів. Метали в людському організмі. Магія і кристали. Як розпізнати характер і нахили даної особи. Психіка. Єдність енергетики і тіла. Таємниця від’єднання духовної енергії від енергії тілесної. Як спрямовувати свою енергію. Про віщунство і пророцтво. Віра. Три небезпечних цикли. Магнітне поле (Скачати)
Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез АТФ (Скачати)
Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки (Скачати)
Ряд Страусоподібні (Скачати)
Різноманітності життєвих форм. Основні етапи походження життя на землі за О.І.Опаріним. Різноманітні гіпотези про походження життя на землі (Скачати)
Робоча програма курсу "Біологія" (Скачати)
Комахи з повним перетворенням (Скачати)
Зоологія – наука, що вивчає тварин (Скачати)
Біологічні ресурси України (Скачати)
Лишайники (Скачати)
Охорона рослин народами світу (Скачати)
Насіннєві плодові дерева (яблуня, груша) (Скачати)
Погода в циклонах та антициклонах (Скачати)
Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин (Скачати)
Квіти у міфах і переказах (тюльпан та фіалка) (Скачати)
Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності. Єдність організму і навколишнього середовища. Основні біологічні константи організму (Скачати)
Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі (Скачати)
Теорія походження життя на Землі (Скачати)
Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами (Скачати)
Комахи з неповним перетворенням (Скачати)
Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів (Скачати)
Лікарські рослини (Скачати)
Квітковий годинник карла Ліннея (Скачати)
Походження птахів (Скачати)
Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика (Скачати)
Рідна природа (Скачати)
Парнокопитні і непарнокопитні ссавці. Мавпи. Як вищий клас ссавців. Нервова і кровоносна система в еволюції розвитку тваринного світу. Ссавці і екологія навколишнього середовища. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища (Скачати)
Розвиток життя на Землі (Скачати)
Очищувальні та заспокійливі рослини (Скачати)
Структура і фізіологія нервової системи (Скачати)
Ящірки – загальна інформація (Скачати)
Будова рослин. Загальні ознаки вищих рослин. Рослинні тканини їх класифікація. Види твірних тканин їх будова та значення в рослинному організмі. Види покривних тканин (Скачати)
Вода природних джерел (Скачати)
Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу (Скачати)
Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин (Скачати)
Запліднення (Скачати)
Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (Бобівник, барбарис, яловець, сосна, суниці, цибуля, прополіс, кульбаба, меліса) (Скачати)
Клас Ссавці. Загальна характеристика. Свійський собака. Зовнішня будова. Скелет. М'язова система. Порожнини тіла. Травна система. Дихальна система. Кровоносна система. Органи виділення. Нервова система і органи чуття. Розмноження і розвиток. Поведінка. Турбота про потомство. Походження ссавців (Скачати)
Ліс – наше багатство (Скачати)
Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез. Синтезовані молекули і-РНК переходять із ядра в цитоплазму, а ДНК відновлює свою структуру (Скачати)
Необхідність виділення з організму продуктів обміну. Профілактика захворювань сечовидільної системи (Скачати)
Водорості. Підцарство Справжні водорості. (Нижчі рослини) (Скачати)
Біологія людини. Її складові частини. Поняття про здоров’я і хворобу людини. Організм людини як цілісна біологічна система. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. Буферні системи. Поняття про подразливість та рефлекс (Скачати)
Генетичний код та його властивості (Скачати)
Відділ Голонасінні (Скачати)
Царство Гриби. Загальна характеристика. Сучасна комплексна система мір захисту від паразитичних грибів. Хвороби людини викликані грибом. Роль грибів у природі і народному господарстві. Шкідливе значення грибів. Прокаріоти. Бактерії. Будова бактерії (бактеріальної клітини). Шапкові гриби. (їх будова, живлення, симбіоз з рослинами). Цвілеві гриби. Мукор (біла цвіль або головчата плісень). Пеніцил. Пілі (фімбрії). Ціанобактерії – синьозелені водорості. Мікрофлора водойм. Мікрофлора організму людини. Значення бактерій. Негативне значення бактерій – хвороботворні (патогенні) бактерії. Методи боротьби з бактеріями (Скачати)
Дихання (Скачати)
Чистотіл звичайний — Chelidonium majus L. Звіробій звичайний — Hypericum perforatum L. Шипшина собача — Rosa canina L. (Скачати)
Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством (Скачати)
Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції (Скачати)
Запліднення, розвиток зародка та плоду (вагітність). Можливі порушення перебігу вагітності, умови їх виникнення та профілактиика (Скачати)
Фізіологічні основи пам'яті та емоцій, увага та її роль у сприйнятті інформації. Пам'ять - одна з найважливіших функцій головного мозку (Скачати)
Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування листків (Скачати)
Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників (Скачати)
Людина і довкілля. Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства та довкілля. Вплив екологічних факторів на організм людини (Скачати)
Квітка. Функції квітки. Типи квіток. Запліднення. Утворення насіння і плодів. Плід. Значення плода. Типи плодів. Способи поширення плодів і насіння. Суцвіття. Запилення. Будова і склад насіння однодольних та дводольних рослин. Хімічний склад насіння (Скачати)
Корінь, особливості його будови та функцій (Скачати)
Склад, функції та значення крові (Скачати)
Лікарські рослини та їх застосування (кмин, нагідки, фіалка) (Скачати)
Імунна система (Скачати)
Людина розумна як біологічний вид (Скачати)
Мозок. Різновиди та будова (Скачати)
Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі) (Скачати)
Аналізатори (сенсорні системи), їх структура. Подразники та їх природа. Рецептори, органи чуття та їх значення. Гігієна зору, запобігання його порушенням (Скачати)
М’язи як частина опорно-рухової системи. Робота м’язів. Статистична і динамічна робота м’язів, їх втомлюваність та її фізіологічні причини. Причини виникнення викривлення хребта і розвитку плоскостопості, засоби запобігання цим аномаліям. Значення праці, фізичного виховання, заняття спортом та активного відпочинку для правильного формування скелета і розвитку м’язів (Скачати)
Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди (Скачати)
Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини (Скачати)
Обмін речовин і енергії у організмі людини. Вітаміни (Скачати)
Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи (Скачати)
Лікарські рослини (золототисячник, конвалія звичайна, шипшина) (Скачати)
Пагін, особливості його будови та функції. Видозміни пагона (Скачати)
Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика. Щитник чоловічий (чоловіча папороть). Відділ Плауноподібні. Плаун булавовидний. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Давні папоротеподібні та утворення кам’яного вугілля. Значення папоротеподібних. Відділ Хвощеподібні. Хвощ польовий, особливості будови та процесів життєдіяльності (Скачати)
Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика. Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення. Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі (Скачати)
Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем. Генетичне визначення статі. Народження дитини, годування материнським молоком. Ріст та розвиток дитини. Етапи новонародженості: грудний (немовля), ясельний, дошкільний та шкільний. Запліднення, розвиток зародка та плоду (вагітність). Вікові періоди у дітей. Можливі порушення перебігу вагітності, умови їх виникнення та профілактика. Смерть як завершення індивідуального розвитку. Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчат. Регуляція народжуваності. Поняття про клінічну смерть (Скачати)
Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система (Скачати)
Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку. Аналізатор слуху. Будова та функції органів слуху. Гігієна слуху та запобігання його порушенням. Органи дотику, нюху та смаку (Скачати)
Травлення. Органи травлення. Значення процесів травлення та всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті для життєдіяльності організму людини. Роль язика в перемішуванні їжі та сприйнятті її смаку. Ковтання їжі, механізм його здійснення. Будова шлунка, травлення в ньому і нервово-гуморальна регуляція його діяльності. Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення. Будова ротової порожнини та травлення в ній (Скачати)
Тривалість життя людини (Скачати)
Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. Подібність ланцетника до безхребетних та хордових тварин (Скачати)
Тип членистоногі загальна характеристика виду (Скачати)
Нагідки лікарські - Calendula Officinalis L. (Скачати)
Шкіра. Будова та функції шкіри (Скачати)
Щеплення рослин та його біологічне значення (Скачати)
Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів (Скачати)
Поняття про біологію. Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії. Основні методи біологічних досліджень. Проблеми взаємовідносин людини і оточуючого природного середовища. Основні ознаки живого. Різноманітність рослинного світу та його поширення по земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин (Скачати)
Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини (Скачати)
Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем (Скачати)
Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини. Біологічні основи вегетативного розмноження. Значення вегетативного розмноження рослин у природі та господарстві людини (Скачати)
Водорості. Зелені водорості. Червоні водорості. Значення водоростей у народному господарстві (Скачати)
Царство гриби (Скачати)
Cсавці. Загальна інформація (Скачати)
Жан Батист Ламарк (Скачати)
Бобівник трилистий — Menyanthes trifoliata L. Барбарис звичайний — Berberis vulgaris L. Яловець звичайний — Juniperus communis L. Сосна лісова — Pinus silvestris L. Суниці лісові — Fragaria vesca L. Цибуля ведмежа — Alliiyn ursinum L. Прополіс. Кульбаба лікарська — Taraxacum officinale Web. (ex Wigg.). Меліса лікарська — Melissa officinaJis L. (Скачати)
Екологія птахів. Роль та значення птахів в житті людини. Екологія птахів. Охорона та приваблювання птахів. Особливості органів кровообігу. Система травлення птахів (Скачати)
Клас Ссавці. Загальна характеристика (Скачати)
Комахи з повним перетворенням (Скачати)
Будова рослини. Корінь, пагін, стебло (Скачати)
Функції і анатомія листка (Скачати)
Флора і фауна влітку (Скачати)
Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів (Скачати)
За рахунок чого і як риби пристосовані до життя у воді? (Скачати)
Загальна характеристика грибів-паразитів (Скачати)
Гриби (Скачати)
Барвінок малий. Звіробій звичайний. Ромашка лікарська (Скачати)
Вплив нітратів на людський організм (Скачати)
Комахоїдні: їжаки, хохуля, землерийка, кріт (Скачати)
Гризуни: ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи (Скачати)
Історія розвитку кліматів планети (Скачати)
Природний добір — основна рушійна сила еволюції органічного світу (Скачати)
Сучасні погляди на еволюцію (Скачати)
Учені-біологи України (Скачати)
Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини (Скачати)
Основні представники нижчих та вищих грибів, їх біологія та значення (Скачати)
Основні представники нижчих та вищих грибів, їх біологія та значення (Скачати)
Конвалія звичайна, Convallaria majalis L. Льон звичайний — Linum usitatissimum L. Малина звичайна — Rubus idaeus L. (Скачати)
Поняття валеології (Скачати)
Природні фактори здоров’я (Скачати)
Радіочутливість живих систем та її модифікація (Скачати)
Розвиток життя на Землі (Скачати)
Рослини класів однодольних і дводольних, відмінності між ними. Основні родини класу однодольних (Скачати)
Сучасні погляди на проблему еволюції (Скачати)
Біотичні фактори (Скачати)
Онтогенез і філогенез тваринного організму. Розвиток життя на Землі (Скачати)
Історичний розвиток органічного світу (Скачати)
Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення (Скачати)
Кмин звичайний (Carum carvi L.). Нагідки лікарські (Calendula officinalis L.). Фіалка триколірна (Viola tricoloris L.) (Скачати)
Залози внутрішньої секреції, гормони та їх роль у регуляції людини (Скачати)
Загальна характеристика відділу голонасінних. Біологія хвойних. Чергування поколінь у сосни звичайної (Скачати)
Загальна організації рослинної клітини (Скачати)
Екосистема (Скачати)
Вплив генотипу та факторів навколишнього середовища на розвиток організму (Скачати)
Вплив біоритмів та космосу на працездатність і стан здоров’я людини (Скачати)
Віруси – неклітинні форми життя (Скачати)
Визначення антропології як науки (Скачати)
Відмінність скелету тварини від людини (Скачати)
Будова і значення ядра в клітині. Типи поділу рослинних клітин (Скачати)

1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП