ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Біологія, генетика, мікробіологія, анатомія
2 3 4 5

Холера (Скачати)
Нервова система (Скачати)
Вступ до мікробіології. Історія розвитку мікробіології. Морфологія мікроорганізмів (Скачати)
Черви (Скачати)
Україна в духовному світі Вернадського (Скачати)
Клас Павукоподібні (Скачати)
Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи. Охорона плазунів. Птахи – теплокровні хребетні тварини пристосовані до польоту. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови органів тіла птахів (Скачати)
Систематика, класифікація та номенклатура мікроорганізмів (Скачати)
Морфологія бактерій. Будова бактеріальної клітини (Скачати)
Характеристика нетипових представників груп бактерій. Коротка характеристика грибів та найпростіших. Коротка характеристика вірусів і пріонів (Скачати)
Охорона птахів. Особливості органів кровообігу системи травлення птахів. Ссавці – найдосконаліші тварини. Загальна морфо-фізіологічна характеристика (Скачати)
Меліса лікарська —Melissa officinalis L. Подорожник великий —Plantago major L. Сухоцвіт багновий-Gnaphalium uliginosum L. (Скачати)
Шкідливі звички: тютюнопаління (Скачати)
Чистотіл звичайний — Chelidonium majus L. Звіробій звичайний — Hypericum perforatum L.Шипшина собача —Rosa canina L. (Скачати)
Орган, система органів (Скачати)
Структура уроку, основний зміст і методи роботи з Біології (Скачати)
Генетика. Методи генетичних досліджень (Скачати)
Різноманітності життєвих форм. Основні етапи походження життя на землі за О.І.Опаріним. Різноманітні гіпотези про походження життя на землі (Скачати)
Малощетинкові. Особливості будови і фізіології органів тіла. Основні представники. Тип членистоногі. Загальна характеристика. Гетерономна сегментація. Особливості покриву. Тип членистоногих – високоорганізовані безхребетні. Тварини з сегментовидними кінцівками. Членистоногі. Органи руху, кровообігу. Система виділення і розмноження. Особливості біології ракоподібних. Рак річковий (Скачати)
Багатощетинкові. Особливості будови і фізіологія основних органів. Малощетинкові. Особливості будови і фізіології органів тіла. Тип членистоногі. Загальна характеристика (Скачати)
Система схрещувань організмів та їх генетичні наслідки (Скачати)
Завдання сучасної селекції. Поняття про сорт, породу, штам. Штучний добір та його форми (Скачати)
Деревій цілолйстий. Жовтець повзучий. Лілія лісова (Скачати)
Структурно-функціональні аспекти адаптації серця до фізичних навантажень. Вплив фізичних навантажень на гіпертрофію і секреторну функцію передсердь (Скачати)
Хрящеві риби. Акули і скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності. Кісткові риби. Особливості будови та життєдіяльності. Біологія ставкових риб. Амфібії – клас земноводно хордових тварин (Скачати)
Ластоногі і щитовидні ссавці. Мавпи. Як вищий клас ссавців. Ссавці і екологія навколишнього середовища. Тваринний світ і екологія навколишнього середовища (Скачати)
Особливості анатомічної будови тваринної клітини. Основні тканини тваринного організму. Органи багатоклітинних організмів (Скачати)
Симетрія тіла. Розвиток і розмноження тваринних організмів. Онтогенез і філогенез тваринного організму. Розвиток життя на землі. Система тваринного світу (Скачати)
Будова і життєві функції комах. Комахи з повним циклом перетворення. Досконалість нервової системи і органів чуття. Черевоногі молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання. Молюски двостулкові (Скачати)
І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог (Скачати)
Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних (спорідни, павуки, кліщі). Особливості організації повуковидних первинно наземних тварин. Повуковидні. Органи зору, нервова і кровоносна система. Метафридіальні органи виділення та мальнігієві судини (Скачати)
Тип членистоногі – високоорганізовані безхребетні тварини з сегментовидними кінцівками. Членистоногі. Органи руху, кровообігу. Система виділення і розмноження. Особливості будови ракоподібних. Рак річковий (Скачати)
Гідроїдні. Особливості життєдіяльності, основні представники. Загальна характеристика і класифікація типу плоских червів. Війкові черви. Будова органів і особливості життєдіяльності (Скачати)
Круглі черви паразити рослинного і тваринного організмів. Парнокопитні і непарнокопитні савці. Кільчасті черви будова і особливості органів (Скачати)
Мислення (Скачати)
Вступ до курсу „Зоологія”. Зоологія, як наука. Предмет і метод дослідження. Зв’язок з іншими науками. Теорія еволюції. Основні властивості тваринного організму (Скачати)
Будова і життєві функції комах. Комахи з повним циклом перетворення. Досконалість нервової системи та органів чуття. Черевоногі молюски. Особливості будови і фізіології організму. Умови проживання (Скачати)
Організм людини як єдине ціле (Скачати)
Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності. Єдність організму і навколишнього середовища. Основні біологічні константи організму (Скачати)
Обмін речовин і енергії в організмі (Скачати)
Морфологія мікроорганізмів (Скачати)
Комахоїдні і рукокрилі ссавці. Гризуни. Ластоногі і щитовидні ссавці (Скачати)
Видатні мікробіологи. Володимир Дмитрович Тимаков (Скачати)
Історичні нариси розвитку мікробіології (Скачати)
Людина як біологічний і соціальний об’єкт (Скачати)
Україна: кам’яний вік біотехнології. Екологічні проблеми рік та морів в Україні(Скачати)
Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних. Основні представники. Роль та значення в житті людини. Охорона земноводних. Плазуни – перший клас наземних хребетних тварин. Основні органи плазунів. Систематичний аналіз класу плазунів (Скачати)
Видатний мікробіолог Івановський Дмитро Йосипович (Скачати)
З історії розвитку мікробіології. Розвиток мікробіології в Україні. Морфологія і ультраструктура прокаріотів (Скачати)
Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів. Споровики. Гемоспоридія. Риси організації споровиків. Життєвий шлях молярійного плазмодія. Інфузорії. Інфузорія-туфелька. Особливості будови та функції організму. Губки. Загальна характеристика, будова і життєві особливості типу (Скачати)
Скоротливість життя представників рослинного і тваринного світу (Скачати)
Роберт Кох, Луї Пастер, Сергій Миколайович Виноградський, Антоній Левенчук - видатні мікробіологи (Скачати)
Береза бородовчаста. Кропива. Липа сецелиста (Скачати)
Харчування. Значення білків, жирів та вуглеводів для людини (Скачати)
Походження людини з сучасної точки зору (Скачати)
Біоценози (Скачати)
Комахи з повним перетворенням (Скачати)
Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми (Скачати)
Аналізуюче схрещування (Скачати)
Біологічний чинник у психологічному процесі (Скачати)
Бактеріальні харчові отруєння (Скачати)
Генна інженерія (Скачати)
Плодово-ягідні рослини, їх походження та використання (Скачати)
Походження лісу, священність окремих дерев, поклоніння їм (Скачати)
Біоценоз як природна система (Скачати)
Фізіологія зовнішнього дихання (Скачати)
Біологічна продуктивність біоценозів. Правила екологічної піраміди (Скачати)
Генетик академік Вавілов Микола Іванович (Скачати)
Значення бактерій у природі та господарській діяльності. Загальна характеристика нижчих рослин – водоростей. Особливості біології зелених водоростей. Особливості біології діатомових червоних та бурих водоростей. Значення водоростей у природі та для людини (Скачати)
Вклад Дмитра Кириловича Заболотного у розвиток мікробіології (Скачати)
Значення робіт Антоні ван Левенгука та Едуарда Дженнера для мікробіології (Скачати)
Інстинкти (Скачати)
Курячий грип (Скачати)
Курячий грип (Скачати)
Малощетинкові:особливості будови основних органів тіла та фізіологічні особливості організму. Основні представники. Кільчасті черви: особливості будови, фізіології основних органів тіла. П’явки (Скачати)
І.І.Мечніков та явище фагоцитозу (Скачати)
Мікроскопічний метод дослідження (Скачати)
П.Еріх – творець гуморального імунітету (Скачати)
Хронічний обструктивний бронхіт. Типові клінічні прояви. Методи діагностики. Організація догляду за хворими (Скачати)
Морфологічний період розвитку мікробіології (Скачати)
Морфологічний період розвитку мікробіології (Скачати)
Обмін білків. Вітаміни (Скачати)
Обмін речовини та енергії (Скачати)
Органи відчуття (Скачати)
Органи травлення. Нижня кінцівка. Нервова система. Провідні шляхи (Скачати)
Основні напрямки та досягнення біотехнологій (Скачати)
Перетворення енергії організмів. Ланцюги живлення за Ельтоном (Скачати)
Бактеріофаги та їх практичне значення (Скачати)
Процес фотосинтезу та його значення в природі. Космічна роль зеленої рослини. Видозміни листка. Листопад (Скачати)
Будова і функції оболонки клітки. Хімічний склад клітки. Неорганічні речовини (Скачати)
Процес фотосинтезу та його значення в природі. Космічна роль зеленої рослини. Видозміни листка. Листопад (Скачати)
Риси організації Споровиків. Малярійний Плазмодій. Інфузорії – основні представники. Анатомія і фізіологія інфузорії туфельки (Скачати)
Ріст і розмноження бактерій (Скачати)
Ріст і розвиток бактерій (Скачати)
Ріст і розмноження бактерій (Скачати)
Ріст і розмноження бактерій (Скачати)
Ріст і розмноження бактерій (Скачати)
Роберт Кох та палочка туберкульозу (Скачати)
Розмноження бактерій (Скачати)
Роль вітамінів у житті людини (Скачати)
Мітоз. Його фази і біологічне значення (Скачати)
Сенсорні системи (Скачати)
Фізіологічний період історії розвитку мікробіології (Скачати)
Дмитро Йосипович Івановський –основоположник науки про віруси (Скачати)
Фізіологія сенсорних систем (Скачати)
Функції кореня. Причини надходження води і мінеральних солей в корінь. Видозміни кореня. Мікориза. Ризосфера (Скачати)
Будова органів і особливості війкових червів. Дегенетичні і моно генетичні трематоди (смоктальні черви) (Скачати)
Гістогенез і органогенез (Скачати)
Вегетативні та генеративні органи рослин. Морфологія кореня. Типи кореневих систем. Анатомічна будова кореня. Функції кореня. Причини надходження води і мінеральних солей в корінь (Скачати)
Фізіологія м’язевої системи (Скачати)
Травлення (Скачати)
Ростові фактори та їх клінічне застосування (Скачати)
Мітоз. Його фази і біологічне значення (Скачати)
Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів (Скачати)
Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів (Скачати)
Слуховий аналізатор. Дія шуму на людину (Скачати)
Роль кишкової палички в організмі людини (Скачати)
Рефлекси (Скачати)
Прогресивні риси організації покритонасінних (Скачати)
Основні досягнення світової селекційної науки та практики (Скачати)
Перетворення енергії біогеоценозів. Ланцюги живлення. Біогеоценоз – жива природа певної території з одноманітним угрупуванням (Скачати)
Основні досягнення світової селекційної науки та практики (Скачати)
Онтогенез (Скачати)
Азійська коричнева хмара – феномен забруднення атмосфери (Скачати)
Компоненти біогеоценозу: біотоп і біоценоз (Скачати)
Клас птахи (Скачати)
Кишковопорожнинні: загальна характеристика. Класифікація (Скачати)
Історія зоології (Скачати)
Імунологічний період історичного розвитку мікробіології (Скачати)
Клас скребні: особливості будови і фізіології органів тіла. Кільчасті черви: будова і фізіологічні особливості органів тіла. Багатощетинкові: особливості будови і фізіології організму. Малощетинкові: особливості будови основних органів тіла та фізіологічні особливості організму. Основні представники. Кільчасті черви: особливості будови і фізіології основних органів тіла. П’явки. Членистоногі: загальна характеристика типу. Класифікація (Скачати)
Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення (Скачати)
Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення (Скачати)
Загальна характеристика дроб’янок, їх класифікація. Ціанобактерії. Будова та форми клітин справжніх бактерій. Способи живлення і розмноження бактерій (Скачати)
Загальна характеристика дробянок, їх класифікація. Ціанобактерії (Скачати)
Типи поділу рослинних клітин (Скачати)
Загальна характеристика грибів. Основні представники вищих грибів, їх біологія та значення (Скачати)
Загальна характеристика відділу голонасінних. Перевага насінних рослин над споровими. Біологія хвойних. Чергування поколінь у сосни звичайної (Скачати)
В яких фазах мітозу відбувається спіралізація і де спіралізація хромосом? В чому суть цих процесів? (Скачати)
Гаструляція (Скачати)
Вступ в біологію (Скачати)
Виникнення життя на Землі. Теорії Опаріна, Хокейна і Берналі (Скачати)
Тканини рослин (Скачати)
Вегетативні та генеративні органи рослин. Морфологія кореня. Типи кореневих систем. Анатомічна будова кореня (Скачати)
Будова тичинки. Процеси, що в ній відбуваються (Скачати)
Види листків та їх морфологічна будова. Функції листка (Скачати)
Будова маточки та процеси, що в ній відбуваються (Скачати)
Анатомія листка (Скачати)
Особливості систем крові та кровообігу людини, що зумовлюють її як біологічну і соціальну істоту. Суть захворювання на цукровий діабет. Допомога та підтримка хворим людям. Особливості вищої нервової діяльності у підлітків та людей похилого віку. Вітаміни та їх роль як біологічних каталізаторі. Суть вітамінізованого харчування. Взаємозв’язок м’язової системи та скелету у забезпеченні руху людини. Порушення скелета. Викривлення хребта. Профілактика цих порушень (Скачати)
Анатомічна будова стебла дерев’янистих рослин. Роль камбію. Значення лишайників у природі та для людини (Скачати)
Анатомічна будова кореня, стебла травянистих одно- та дводольних рослин (Скачати)
Аналізатор зору (Скачати)
Аналізатор зору (Скачати)
Вірусологія і проблеми практики (Скачати)
Людина розумна як біологічний вид (Скачати)
Клас ракоподібні (Скачати)
Тривалість життя тваринних і рослинних організмів. Періоди індивідуального розвитку тваринних і рослинних організмів (онтогенез) (Скачати)
Клас Птахи (Скачати)
Земноводні (Скачати)
Жіноча статева система (systema genitale femininum) (Скачати)
Око, дефекти зору (Скачати)
ДНК — тестування бджіл української і карпатської порід (Скачати)
Ентропійний і негентропійний принципи інформації в біології (Скачати)
Ембріональний розвиток людини (Скачати)
Значення органів чуття для людини (Скачати)
Хвощ польовий. Його цикл розвитку та значення. Загальна характеристика папоротеподібних, їх відмінності від мохів та класифікація. Папороть чоловіча, її будова та значення (Скачати)
Умови проростання насіння. Будова плодів, їх класифікація. Значення плодів у житті людини (Скачати)
Ракоподібні (Скачати)
Творець клітинного імунітету – І.І.Мєчніков (Скачати)
Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики. Екстремальні умови пов’язані з електричним струмом. Види евакуацій, організація евакуацій населення (Скачати)
Систематичний огляд класу земноводних. Земноводні – водно наземні хордові тварини (Скачати)
Ріст і розмноження мікроорганізму (Скачати)
Ріст і розмноження мікроорганізмів (Скачати)
Основні типи живих організмів біосфери: продуценти, консументи, редуценти. Кислотні дощі. Рослинні ресурси та їх роль як автотрофів (Скачати)
Основні риси тваринного організму. Особливості фізіологічної і анатомічної будови тваринної клітини (Скачати)
Основні властивості живого. Будова і значення ядра в клітині. Види твірних тканин, їх будова та значення в рослинному організмі. Будова тичинки та процеси, що в ній відбуваються (Скачати)
Органи багатоклітинних тваринних організмів. Онтогенез і філогенез тваринних організмів. Розвиток життя на землі. Система тваринного світу. Найпростіші: загальна характеристика, анатомія тіла. Класифікація. Живлення, дихання, розмноження найпростіших. Саркодові. Основні представники. Особливості будови і функції (Скачати)
Властивості однодольних і дводольних (Скачати)
Найважливіші таксономічні одиниці в класифікації рослинного світу (Скачати)
Обмін речовини і енергії (Скачати)
Нервова система (Скачати)
Тип найпростіші (Скачати)
Сільське господарство і його завдання. Розвиток вчення про ґрунт. Вивітрювання гірських порід та фактори ґрунтоутворення. Склад ґрунту. Утворення і складові частини гумусу. Рідка фаза ґрунту. Повітряний, тепловий та поживний режими ґрунту. Вбирна здатність ґрунту і його реакція. Структура та фізичні властивості ґрунту (Скачати)
Агрохімія як наука. Значення i класифікація добрив. Мінеральні добрива та їх використання в сільському господарстві. Гній - основне органічне добриво. Система застосування добрив у сівозміні (Скачати)
Землеробство - наука і галузь виробництва. Поняття про сівозміну й основи чергування сільськогосподарських культур. Розміщення основних культур у сівозміні. Класифікація, впровадження та освоєння сівозмін. Завдання і види обробітку ґрунту. Системи обробітку ґрунту. Поняття про сортову та посівну якість насіння. Підготовка насіння та сівба сільськогосподарських рослин (Скачати)
Овочівництво як наука і галузь рослинництва. Класифікація овочевих культур. Характеристика типів захищеного ґрунту. Розмноження овочевих рослин. Коротка характеристика та особливості вирощування основних овочевих культур (Скачати)
Рослинництво - наука і галузь сільськогосподарського виробництва. Класифікація та походження культурних рослин. Загальна характеристика хлібних злаків. Господарське значення і класифікація пшениць. Біологія та агротехніка озимої пшениці. Біологічні особливості та агротехніка ярого ячменю. Біологія та агротехніка кукурудзи. Загальна ботанічна характеристика зернобобових культур. Господарське значення, біологія та агротехніка гороху. Загальна ботанічна характеристика коренеплодів на прикладі цукрового буряка. Біологічні особливості та агротехніка цукрових буряків. Народногосподарське значення і біологія картоплі. Агротехніка вирощування картоплі (Скачати)
Садівництво - наука і галузь рослинництва. Класифікація плодових і ягідних культур. Розмноження плодових культур. Плодовий розсадник. Закладання плодового саду. Догляд за садом. Будова плодового дерева. Біологічна характеристика основних плодових та ягідних культур (Скачати)
Тваринництво як наука і галузь сільського господарства. Походження домашніх тварин. Поняття породи. Біологічні властивості сільськогосподарських тварин. Основи селекції, племінної роботи та розмноження тварин. Хімічний склад кормів. Класифікація кормів за походженням. Процес травлення у тварин та властивості корму, пов'язані з ним. Поживність кормів. Нормована годівля тварин. Господарське значення і біологічні особливості великої рогатої худоби. Племінна робота та породи великої рогатої худоби. Годівля і утримання худоби. Технологія виробництва молока і яловичини. Біологічні особливості та породи свиней. Вирощування і утримання свиней. Відгодівля свиней. Біологічні особливості та породи сільськогосподарської птиці. Розведення, годівля і утримання птиці. Технологія виробництва яєць і м'яса курей (Скачати)
Водно-сольовий обмін. Мінеральні речовини (Скачати)
Значення бактерій у природі та господарській діяльності людини. Основні родини класу однодольних. Морфологічна будова квітки. Гриби-паразити сільськогосподарських культур (Скачати)
Загальна характеристика грибів (Скачати)
Загальна організація рослинної клітини. Морфологія коріння. Типи кореневих систем (Скачати)
Біологічні основи розвитку дитини (Скачати)
Вивчення ранніх етапів розвитку життя на Землі (Скачати)
Людина. Діяльність мозку (Скачати)
Людиноподібні мавпи (Скачати)
Теорія мислення. Розумові процеси. Види мислення. Мислення й лобові частки (Скачати)
Основні положення вчення Дарвіна (Скачати)
Що таке селекція? Селекція в рослинництві. Селекція у тваринництві. Селекція мікроорганізмів (Скачати)

2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП