ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006
1 2 3 4 5 6 7

Таблиця Ф4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю
Таблиця Ф5 - Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку
Рекомендовано:
­
­

Паспорт заповнений:
Організація
Адреса и телефон
Відповідальний виконавець

ДОДАТОК Ц
(довідковий)

РОЗРАХУНКОВИЙ ПОКАЗНИК КОМПАКТНОСТІ БУДИНКІВ

Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою

Λк буд =FΣ/Vh. (Ц.1)

де FΣ – загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалювального приміщення, м2;
Vh – опалюваний об’єм будівлі, рівний об’єму, обмеженому внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, м3.
Щ.2 Рекомендовані значення щодо показника компактності, які слід виконувати при проектуванні житлових будинків, Λк буд, не більше:
- 0,25-для 16-поверхових будівель і вище;
- 0,29-для будівель від 10 до 15 поверхів включно;
- 0,32-для будівель від 6 до 9 поверхів включно;
- 0,36-для 5-поверхових будівель;
- 0,43-для 4-поверхових будівель;
- 0,54-для 3-поверхових будівель;
- 0,61; 0,54; 0,46-для дво-, три- і чотириповерхових блокувальних і секційних будівель відповідно;
- 0,9-для дво – і одноповерхових будівель з мансардою;
- 1,1-для одноповерхових будівель.

Зміст

С.
1 Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і
експлуатаційних показників будівельних виробів ...............………….....
2
2 Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів …………………................................................
5
3 Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами
будинку на опалення ..............................................................................…
10
4 Визначення показників теплостійкості ………………………………......... 12
5 Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій ……….. 13
6 Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій....................... 15
7 Енергетичний паспорт будинку …………………………………………..... 17
ДОДАТОК А Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах ………… 19
ДОДАТОК Б Терміни та визначення понять............................................................…....… 20
ДОДАТОК В Карта-схема температурних зон України ………………...……………...... 23
ДОДАТОК Г Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в
опалювальний період ………………………………………………......
24
ДОДАТОК Д Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються .. 24
ДОДАТОК Е Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,
αв, та зовнішньої, αз, поверхні огороджувальних конструкцій ………....
25
ДОДАТОК Ж Розрахункові температури зовнішнього повітря (для оцінки температурного режиму теплопровідних включень огороджувальних конструкцій, повітропроникності та теплостійкості) ..……………………

25
ДОДАТОК И Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій .........................…………………………....
26
ДОДАТОК К Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних
конструкціях ................................................................................................... 39
ДОДАТОК Л Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів ...... 40
ДОДАТОК М Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій та температурного перепаду конструкцій
в залежності від коефіцієнту скління ..................................……………....

52
ДОДАТОК Н Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення
будинку ..........................................................……………..............................
55
ДОДАТОК П Розрахункове визначення амплітуди коливань температури
внутрішньої поверхні при оцінці теплостійкості огороджувальних конструкцій у літній період року .............……….………………….…......

59
ДОДАТОК Р Розрахункове визначення амплітуди коливань температури
приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період ........................
61
ДОДАТОК С Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею
підлоги ............................................................................................................
63
ДОДАТОК Т Розрахункове визначення показників повітропроникності
огороджувальних конструкцій .....................................................................
64
ДОДАТОК Ф Форма енергетичного паспорту будинку ..................................................... 66
ДОДАТОК Ц Розрахунковий показник компактності будинків ...........……………….... 69

Код УКНД 91.120.10

Ключові слова: теплоізоляція, проектування, теплоізоляційна оболонка, будинки, питомі тепловитрати на опалення, огороджувальні конструкції, опір теплопередачі, температура, теплопровідність, паропроникність, повітропроникність, теплостійкість, вологісний режим, розрахункові значення теплофізичних характеристик, енергетичний паспорт.1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП