ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006
1 2 3 4 5 6 7

ДОДАТОК П
(довідковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій, , 0С, виконується за формулою:
. (П.1)

де – розрахункова амплітуда коливань температури зовнішнього повітря, ºС, що визначається за формулою:
. (П.2)

ν – величина затухання розрахункової амплітуди коливань температури зовнішнього повітря в огороджувальній конструкції, що визначається за формулою:

. (П.3)

де – максимальна амплітуда добових коливань температури зовнішнього повітря в липні, ºС, приймається згідно із СНиП 2.01.01;
ρ – коефіцієнт поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, визначається за табл. П.1;
, , – відповідно максимальне і середнє значення сумарної сонячної радіації (прямої і розсіяної), Вт/м2, прийняті згідно зі СНіП 2.01.01 для зовнішніх стін – як для вертикальних поверхонь західної орієнтації і для покриття – як для горизонтальної поверхні;
– коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції за літніми умовами, Вт/(м2 К), визначається за формулою П.4;
D – теплова інерція огороджувальної конструкції, що визначається за формулою (4);
s1, s2,…,sn,– розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих шарів огороджувальної конструкції, Вт/(м2 •К), приймаються за додатком К для умов експлуатації А;
Y1, Y2, … , Yn-1, Yn, – коефіцієнти теплозасвоєння зовнішньою поверхнею окремих шарів огороджувальної конструкції, Вт/(м2 •К), що визначаються за формулами П.5 або П.6;
П.2. Порядок нумерації шарів у формулі (П.3) приймається у напрямку від внутрішньої поверхні конструкції до зовнішньої.
П.3. Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, для умов літньої пори року, , Вт/(м2 •К), визначається за формулою:

, (П.4)

де v – мінімальна з середніх швидкостей вітру по румбах за липень, м/с, повторюваність яких складає 16 % і більше, прийнята згідно зі СНіП 2.01.01, але не менше 1 м/с.
П.4 Коефіцієнт теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару, Y, Вт/(м2•К), з тепловою інерцією D≥1 треба приймати рівним розрахунковому коефіцієнту теплозасвоєння s матеріалу цього шару конструкції з табл..Л.1 додатку Л.
П.5 Коефіцієнт теплозасвоєння зовнішньої поверхні шару Y з тепловою інерцією D<1 визначають розрахунком, починаючи з першого шару (розраховуючи від внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції):
а) для першого шару – за формулою:

. (П.5)

б) для i-го шару – за формулою

. (П.6)

де R1, Ri – термічні опори відповідно першого та i-го шарів огороджувальної конструкції, м2 К/Вт, що визначаються за формулою (5).


Таблиця П.1 – Коефіцієнти поглинання сонячної радіації матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції

Матеріал зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції Коефіцієнт поглинання сонячної радіації, ρ
Матеріал зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції Коефіцієнт поглинання сонячної
радіації, ρ
Алюміній
Азбестоцементний лист
Асфальтобетон
Бетон
Дерево нефарбоване
Захисний шар рулонної покрівлі зі світлого гравію
Цегла керамічна
Цегла силікатна
Облицювання природним каменем білим
Пофарбування силікатне темносіре
Пофарбування вапняне біле
Плитка облицювальна керамічна
Плитка облицювальна скляна
Плитка облицювальна біла або палева
Руберойд з піщаною засипкою
Сталь листова, пофарбована білою фарбою
Сталь листова, пофарбована темно-червоною фарбою
Сталь листова, пофарбована зеленою фарбою
Сталь покрівельна оцинкована
Скло облицювальне
Штукатурка вапняна темносіра або теракотова
Штукатурка цементна світлоблакитна
Штукатурка цементна темнозелена
Штукатурка цементна кремова


ДОДАТОК Р
(довідковий)
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:

= . (Р.1)

де qбуд – тепловтрати приміщення, Вт, що визначаються згідно з положеннями СНиП 2.04.05;
m – коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, приймається згідно з табл..Р1;
Fj – площа внутрішньої поверхні j-й зовнішньої огороджувальної конструкції, м2;
K - кількість зовнішніх огороджувальних конструкцій у приміщенні;
Bj – коефіцієнт теплопоглинання, Вт/(м2 . К), внутрішньою поверхнею j-й зовнішньої огороджувальної конструкції приміщення, що визначається за формулою:

, (Р.2)
де Yв – коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огородження, Вт/(м2 . К), визначається за Р.2 – Р.3;
αв – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 · К), що приймається згідно з додатком Е.
Табл.Р.1. КОЕФІЦІЄНТ НЕРІВНОМІРНОСТІ ТЕПЛОВІДДАЧІ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Тип опалення m
Водяне опалення будівель з безперервним обслуговуванням
Опалення з використанням малотеплоємних приладів:
а) нагрівання приладів опалення на протязі 18 год, з перервою - 6 год
б) нагрівання приладів опалення на протязі 12 год, з перервою ¬ 12 год
в) нагрівання приладів опалення на протязі 6 год, з перервою 18 год
Поквартирне водяне опалення (час обслуговування 6 год)
Пічне опалення теплоємними печами під час топлення їх один раз на добу:
- товщина стінок печі у 1/2 цегли
- товщина стінок печі у 1/4 цегли 0,1

від 0,4 до 0,9*
від 0,7 до 1,4*
Примітка * Менше значення m відповідає масивним печам, більше – менш масивним легким печам. При топці печей 2 рази на добу величину m треба зменшувати у 2,5 - 3 рази для печей з товщиною у 1/2 цегли, та у 2-2,3 рази - при товщині у 1/4 цегли.

Р.2 Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулами
а) у разі, коли (внутрішній) шар огороджувальної конструкції має теплову інерцію D >1, то
Yв = s1, (Р.3)

б) якщо теплова інерція теплового шару огороджувальної конструкції D1<1, а першого і другого шарів конструкції D1+D2≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні розраховується за формулою:
(Р.4)

де R1, s1, s2 – термічний опір та коефіцієнти теплозасвоєння відповідно, першого та другого шарів;
в) якщо теплова інерція перших n шарів конструкції D1+D2+…+Dn<1, а теплова інерція n+1 шарів D1+D2+…+Dn+Dn+1≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні потрібно визначати з урахуванням коефіцієнтів теплозасвоєння n шарів за формулами для n-го шару

(Р.5)

для i-го шару (i=n-1, n-2, …1)
; (Р.6)
Для термічно неоднорідних шарів конструкції потрібно визначати середній коефіцієнт теплозасвоєння матеріалом цього шару sср, Вт/(м2•ºС), за формулою:

. (Р.7)
s1, s2,…,sn, – коефіцієнти теплозасвоєння окремих матеріалів шару, Вт/(м2•К);
F1, F2,…,Fn – площі, що займають окремі матеріали по поверхні шарів, м2.
Р.3. Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею світлопрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

. (Р.8)

де RΣс – опір теплопередачі світлопрозорої конструкції, м2•К/Вт, приймається на підставі результатів випробувань, за ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1-99) акредитованими лабораторіями або за результатами теплових розрахунків конструкції за додатком М.
ДОДАТОК С
(довідковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ПОВЕРХНЕЮ ПІДЛОГИ

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 •К), визначають:

а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D1 = R1s1 ≥ 0,5, показник теплозасвоєння поверхнею підлоги визначають за формулою:

YП = 2s1. (С.1)

б) якщо перші n шарів конструкції підлоги (n≥1) мають теплову інерцію D1+D2+…+Dn<0,5, але теплова інерція n+1 шарів D1+D2+…+Dn+1≥0,5, показник теплозасвоєння підлоги Yп визначається послідовним розрахунком показників теплозасвоєння поверхнями шарів конструкції, починаючи з n-го до 1-го за формулами:

– для n-го шару – за формулою:

(С.2)

– для i-го шару ( i = n-1; n-2;...; 1) – за формулою:

(С.3)
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Yп приймається рівним показнику теплозасвоєння поверхні 1-го шару Y1.
У формулах (С.1) – (С.3) та нерівностях:
D1, D2 ,..., Dn+1 – теплова інерція відповідно 1-го, 2-го,...,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (4);
Ri, Rn – термічні опори, м2•ºС/Вт, i-го й n-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (5);
s1, s2, …, sn, sn+1 – розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, 2-го,...,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, Вт/(м2•К), що приймаються згідно з табл.Л1 додатку Л для умов експлуатації А;
Yi+1 – показник теплозасвоєння поверхні (i+1)-го шару конструкції підлоги, Вт/(м2 •К).
ДОДАТОК Т
(обов’язковий)
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОВІТРОПОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою:
р = (H-hi) (з - в) + 0,03 з v2βv. (Т.1)
де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної шахти), м;
hi – висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції і-го поверху, для якого проводиться розрахунок, м;
з, в – питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м3, що розраховується за формулами:
з = 3463 / (273+tз), в = 3463 / (273+tв). (Т.2)
де tз – розрахункове значення температури зовнішнього повітря, oС, що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж;
tв - розрахункове значення температури внутрішнього повітря, oС, що приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2;
v - максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно з СНиП 2.01.01;
βv – коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається згідно з табл..Т.1
Табл.Т.1 КОЕФІЦІЄНТ УРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ БУДІВЛІ
Т.2 Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою:
Rg нк = . (Т.3)
де - опір повітропроникності i-го шару конструкції, м2 год Па/кг, що приймається згідно з табл.Т.2;
N – кількість шарів у конструкції.
Табл.Т.2 ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Матеріали та конструкції Товщи-на шару,
мм Опір повітропроникності, Rg, м2 год Па/кг
Бетон суцільний (без швів) 100 19620
Газо- та пінозолобетон суцільний (без швів) 140 21
Вапняк-черепашник 500 6
Картон будівельний (без швів) 1,3 64
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше 18
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в половину цегли 120 2
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше 9
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в половину цегли 120 1
Цегляне мурування з керамічної пустотілої цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в 1/2 цегли - 2
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-піщаному розчині 400 13
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-шлаковому розчині 400 1
Листи азбестоцементні із закладенням швів 8 196
Обшивка з обрізаних дощок, які з'єднані впритул у чверть або шпунт 20-25 1,5
Обшиття з гіпсової сухої штукатурки із закладанням швів 10 20
Ніздрюватий бетон автоклавний 100 1960
Ніздрюватий бетон неавтоклавний 100 196
Пінополістирол 50-100 79
Піноскло суцільне (без швів) 120 Повітронепроникне
Плити мінераловатні жорсткі 50 2
Руберойд 1,5 Повітронепроникне
Плити фанерні клеєні (без швів) 3-4 2940
Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам’яному або цегляному муруванню 15 373
Штукатурка вапняна по кам’яному або цегляному муруванню 15 142
Повітряні прошарки, мати та плити м’які з мінеральної вати та пухких матеріалів, засипки з керамзиту, піску та ін. незале-жно 0
ДОДАТОК Ф
(обов’язковий)

ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ БУДИНКУ

Таблиця ¬Ф1 - Загальна інформація
Дата заповнення ( рік, місяць, число)
Адреса будинку
Розробник проекту
Адреса і телефон розробника
Шифр проекту будинку
Рік будівництва

Таблиця Ф2 - Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина
1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tв oC
2 Розрахункова температура зовнішнього повітря tз oC
3 Розрахункова температура теплого горища tвг oC
4 Розрахункова температура техпідпілля tц oC
5 Тривалість опалювального періоду zoп доба
6 Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період toп з oC
7 Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd oCдоба
Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку
8 Призначення
9 Розміщення в забудові
10 Типовий проект, індивідуальний
11 Конструктивне рішення

Таблиця Ф3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники
Показник Позначе- ння і розмір-ність
показника Норма-
тивне
значення
показника Розрахун-кове (проектне) значення
показника Фактичне
значення
показника
1 2 3 4 5
Геометричні показники
12 Загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку FΣ, м2 --
В тому числі:
- стін Fнп, м2 --
- вікон і балконних дверей Fсп, м2 --
- вітражів Fсп, м2 --
- ліхтарів Fсп, м2 --
- покриття (суміщених) Fд, м2 --
Продовження табл. Ф3
1 2 3 4 5
- горищних перекриттів (холодного горища) Fд, м2 --
- перекриттів теплих горищ Fд, м2 --
- перекриттів над техпідпіллями Fц1, м2 --
- перекриттів над неопалюваними підвалами і підпіллями Fц2, м2 --
- перекриттів над проїздами і під еркерами Fц3, м2 --
- підлоги по ґрунту Fц, м2 --
13 Площа опалюваних приміщень Fh, м2 --
14 Корисна площа (для громадських будинків) Fl, м2 --
15 Площа житлових приміщень і кухонь Fl, м2 --
16 Розрахункова площа (для громадських будинків) Fl, м2 --
17 Опалюваний об’єм Vh, м3 --
18 Коефіцієнт скління фасадів будинку F --
19 Показник компактності будинку
kк буд --

Теплотехнічні та енергетичні показники
Теплотехнічні показники
1 2 3 4 5

20
Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджень
R∑пр , м2oC/Вт
- стін R∑пр ст
- вікон і балконних дверей R∑пр в
- вітражів R∑ пр вт
- ліхтарів R∑ пр л
- вхідних дверей, воріт R∑пр вд
- покриттів (суміщених) R∑пр п
- горищних перекриттів (холодних горищ) R∑пр г
- перекриттів теплих горищ (включаючи покриття) R∑пр пг
- перекриттів над техпідпіллями R∑пр пт
- перекриттів над неопалюваними підвалами або підпіллями R∑пр пн
- перекриттів над проїздами й під еркерами R∑пр пп
- підлоги по грунту R∑пр пд
Продовження табл. Ф3
1 2 3 4 5
Енергетичні показники
21 Розрахункові питомі тепловитрати qбуд ,
кВт . год/м2,
[кВт . год/м3]
22 Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax ,
кВт . год/м2,
[кВт . год/м3]
23 Клас енергетичної ефективності
24 Термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки та її елементів
25 Відповідність проекту будинку нормативним
вимогам
26 Необхідність доопрацювання проекту будинку1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП