ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Конституція України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Конституція України
1 2 3 4 5 6 7

Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення
функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до
іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав
на територію України;

24) встановлення державних символів України;

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з
посади Президентом України Генерального прокурора України;
висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має
наслідком його відставку з посади;

26) призначення на посади та звільнення з посад третини
складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного
Суду України про порушення нею Конституції України або законів
України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення
Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або
часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних
договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених
цією Конституцією та законом;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України, групи народних
депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо
підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу
Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної
Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення
об'єктів права приватної власності;

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки
Крим, змін до неї.

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які
відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
( Стаття 85 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії
Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної
Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а
також до керівників підприємств, установ і організацій,
розташованих на території України, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності.
( Офіційне тлумачення положень частини першої статті 86 див. в
Рішеннях Конституційного Суду N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від
05.03.2003, N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )

Керівники органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані
повідомити народного депутата України про результати розгляду його
запиту.
( Офіційне тлумачення статті 86 див. в Рішеннях Конституційного
Суду N 4-рп/99 ( v004p710-99 ) від 19.05.99, N 4-рп/2000
( v004p710-00 ) від 11.04.2000, N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від
20.03.2002 )

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента
України або не менш як однієї третини народних депутатів України
від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути
питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та
прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю
від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не
може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після
схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або
протягом останньої сесії Верховної Ради України.
( Стаття 87 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу
Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника
Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.
( Частина перша статті 88 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 )
від 08.12.2004 )
Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує роботу Верховної Ради України, координує
діяльність її органів; ( Пункт 2 частини другої статті 88 в
редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими
органами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження,
передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому
Регламентом Верховної Ради України ( 3547-15 ). ( Частина третя
статті 88 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення
законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань,
віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій
відповідно до Конституції України створює з числа народних
депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів,
перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може
створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і
попереднього розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань,
що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі
комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від
конституційного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є
вирішальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради
України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій
встановлюються законом.
( Стаття 89 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у
день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.

Президент України має право достроково припинити повноваження
Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не
сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83
цієї Конституції; ( Пункт 1 частини другої статті 90 набирає
чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету
Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету
Міністрів України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні
засідання не можуть розпочатися.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України приймається Президентом України після консультацій з
Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами
депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на
позачергових виборах, проведених після дострокового припинення
Президентом України повноважень Верховної Ради України
попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного
року з дня її обрання.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково
припинені Президентом України в останні шість місяців строку
повноважень Верховної Ради України або Президента України.
( Стаття 90 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та
інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків,
передбачених цією Конституцією.
( Офіційне тлумачення положень статті 91 див. в Рішеннях
Конституційного Суду N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002,
N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод; основні обов'язки громадянина;
2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців
та осіб без громадянства;
3) права корінних народів і національних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсів, виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння
космічного простору, організації та експлуатації енергосистем,
транспорту і зв'язку;
6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного
забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї,
охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти,
культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;
7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила
конкуренції та норми антимонопольного регулювання;
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності,
митної справи;
10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших
об'єднань громадян, засобів масової інформації;
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи
державної служби, організації державної статистики та інформатики;
13) територіальний устрій України;
( Офіційне тлумачення пункту 13 частини першої статті 92 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від
13.07.2001 )
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової
експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання
і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань;
основи організації та діяльності адвокатури;
15) засади місцевого самоврядування;
16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил
України і забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон
надзвичайної екологічної ситуації;
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України,
статус народних депутатів України;
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями,
та відповідальність за них.
( Офіційне тлумачення положення пункту 22 частини першої статті 92
див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2001 ( v007p710-01 )
від 30.05.2001 )
Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України;
система оподаткування, податки і збори; засади створення і
функціонування фінансового, грошового, кредитного та
інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус
іноземних валют на території України; порядок утворення і
погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок
випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до
інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів
збройних сил інших держав на території України;
3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних
стандартів;
4) порядок використання і захисту державних символів;
5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні
звання;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших
спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим,
відмінний від загального.
Законом України оголошується амністія.

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді
України належить Президентові України, народним депутатам України
та Кабінету Міністрів України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні,
розглядаються Верховною Радою України позачергово.
( Стаття 93 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і
невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання
закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює
його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими
пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку
не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається
схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно
оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий
Верховною Радою України не менш як двома третинами від її
конституційного складу, Президент України зобов'язаний його
підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі
якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно
офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і
опубліковується за його підписом. ( Частина четверта статті 94 в
редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Закон набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом,
але не раніше дня його опублікування.
( Офіційне тлумачення частини п'ятої статті 94 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 4-зп ( v004p710-97 ) від 03.10.97; частини
другої статті 94 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/98
( v011p710-98 ) від 07.07.98 )

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між
громадянами і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються
будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і
цільове спрямування цих видатків.
Держава прагне до збалансованості бюджету України.
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету
України мають бути оприлюднені.

Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно
Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за
особливих обставин - на інший період.
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року
подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет
України на наступний рік. Разом із проектом закону подається
доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного
року.

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону
подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного
бюджету України.
Поданий звіт має бути оприлюднений.

Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за
надходженням коштів до Державного бюджету України та їх
використанням здійснює Рахункова палата.
( Стаття 98 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною
функцією центрального банку держави - Національного банку України.

Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє
основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за
її проведенням.
Правовий статус Ради Національного банку України визначається
законом.

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Р о з д і л V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від
її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України
на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України,
який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в
Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та
володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше
ніж два строки підряд.
( Офіційне тлумачення до частини третьої статті 103 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 22-рп/2003 ( v022p710-03 ) від 25.12.2003 )
Президент України не може мати іншого представницького
мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в
об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу
або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання
прибутку.
Чергові вибори Президента України проводяться в останню
неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента
України. У разі дострокового припинення повноважень Президента
України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста
днів з дня припинення повноважень. ( Частина п'ята статті 103 в
редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється
законом.

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не

1 2 3 4 5 6 7

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП