ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Словник банківських термінів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Словник банківських термінів
1 2 3 4

ТРЕЙДЕР (від англ. trade — торгівля, ремесло) — тип біржового маклера, що спеціалізується переважно на торгівлі цінними паперами на фондовій біржі.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ – економічна категорія, яка визначає осіб тієї чи іншої статі у працездатному віці, які потенційно могли б приймати участь у виробництві товарів та послуг.
УМОВИ «БОТ» – під терміном «БОТ» розуміють залучення міжнародного консорціуму для фінансування усіх витрат, у тому числі на проектування, постачання устаткування, будівельно-монтажні роботи, експлуатацію й обслуговування об'єкта під гарантію уряду на придбання продукції в консорціуму протягом 10—15 років за цінами, що забезпечують відшкодування витрат і одержання встановленого прибутку учасниками будівництва об'єкту. Після закінчення обумовленого терміну об'єкт переходить у власність замовника без яких-небудь додаткових платежів з його боку. Угоди на умовах «БОТ» поки не одержали широкого розповсюдження, тому що вони зв'язані з певним комерційним ризиком, що викликаний необхідністю вести довгострокову інвестиційну діяльність, якою раніше займалися інші установи.
УМОВНО-ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (operating profit) — чистий прибуток від нормальної діяльності організації, обумовлений шляхом вирахування з валового прибутку загальної суми витрат.
УРІВНОВАЖЕНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА — це заробітна плата на основі урівноваженого співвідношення пропозиції робочої сили і попиту на цей товар. При цій зарплаті працюють усі, хто хоче працювати, причому підприємці пред'являють такий попит на робочу силу, який можуть задовольнити наймані робітники її пропозицією.
УРІВНОВАЖЕНА ЦІНА — це ціна, що врівноважує обсяг пропозиції даного товару і попиту на нього. Вона формується на ринку в результаті вільного і постійного коливання співвідношення попиту та пропозиції визначеного товару і показує, що покупці хочуть і можуть купити стільки даного товару, скільки хочуть продати його виробники за даною ціною.
ФІКСИНГ - котирування (встановлення ціни) на золото на біржі Лондона. Відбувається двічі в день: ранком і після обіду.
ФОБ (від англ. FOB — free on board) — умови постачання й оплати товарів при морських перевезеннях, згідно яким у ціну товару закладаються витрати продавця товару з доставки і навантаженню товару на борт судна. При купівлі-продажу на умовах ФОБ у ціну реалізації включається ціна товару, транспортні витрати по його доставці і завантаженню на борт судна. При цьому продавець (постачальник) несе також відповідальність за ушкодження і втрати товару в дорозі до моменту доставки на борт судна. Після навантаження товару на борт судна відповідальність за псування товару, за втрати і ризики від його загибелі несе покупець. Він же забезпечує збереження вантажів і відшкодовує відповідні витрати.
ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – частина витрат підприємства, що складає суму грошових коштів, нарахованих працівникам підприємства у відповідності з виконуваними роботами.
ФОНДИ "КАШ" - касовий стан фірми (готівка, поточні рахунки).
ФРА - контракт між банком і фірмою, що гарантує процентну ставку стосовно визначеної суми протягом визначеного періоду.
ФРАНКІСІЯ - угода про кооперації, спрямована на організацію і фінансування роздрібної торгівлі, ресторанів. Франкісер (власник марки) бере участь в організації, у частині капіталовкладенні й операційних витратах; франкісатор (одержувач ліцензії на використання марки) працює незалежно, у рамках укладеного контракту.
ФРИКЦІЙНЕ БЕЗРОБІТТЯ існує постійно в результаті безперервної зміни пропозиції та попиту робочої сили, зміни робочих місць. Але стосовно кожного окремого працівника це безробіття є тимчасовим.
ХЕВІ-АКЦІЯ (важка) - важкою вважається акція, вартість якої в даний момент досить висока.
ЦЕДЕНТ - фізична або юридична особа, що поступається своїми правами третій особі.
ЦІНА «ЗАСПОКОЮЮЧА» (charm рrісе) — встановлюється продавцем трохи нижче звичайної «круглої» величини (напр., 9 дол. 95 центів замість 10 доларів).
ЦІНА З НАСТУПНОЮ ФІКСАЦІЄЮ (price tо bе fixed) — встановлюється в ході виконання договору.
ЦІНА КАФ — ціна, яка повністю враховує витрати на транс¬портування товару, але не враховує витрат на страхування.
ЦІНА НОМІНАЛЬНА (nominal рrісе) — умовна ціна, визначена на основі запитів покупців у центрах біржової торгівлі.
ЦІНА ОПТОВА (wholesale рrісе) — це ціна на товар, що реалізується крупними партіями (оптом).
ЦІНА ПЛАВАЮЧА (dliding рrісе) — змінюється протягом дії договору. В цьому випадку кінцева ціна в договорі не встановлюється, а передбачається порядок її встановлення.
ЦІНА РОЗДРІБНА (refall рrісе) — встановлюється на товар, що продається дрібними партіями в особисте користування.
ЦІНА СІФ — ціна, яка засвідчує, щo всі витрати з перевезення товару, оплати мита і страхування спільно з ризиком загибелі або пошкодження товару до пересічення борту судна в порту покупця несе продавець товару.
ЦІНА ТВЕРДА (fixed, firm рrісе) — встановлена при укладенні договору і залишається на весь період.
ЦІНА ФАКТУРНА (invoice рrісе) — ціна, вказана в рахунках.
ЦІНА ФАС - ціна, яка обмежує транспортно-експедиторські витрати продавця доставкою товару до причалу.
ЦІНА ФОБ — ціна, яка свідчить, що продавець несе лише час¬тину витрат з перевезення і страхування, а саме тільки до моменту доставки товару на борт судна.
ЦІНИ БАЗИСНІ (ВИХІДНІ) (bаsіs рrісе) — ціна встановлена для основного сорту, найвідомішої марки, серійної моделі. Вона може бути прив'язана до фізико-технічних або хімічних показників, що приймаються за базисні. Сторони передбачають допустимі відхилення від базисної якості і тому погоджують не тільки величину базисної ціни, а й величину надбавок чи знижок за поліпшення або зниження якості, що називаються боніфікацією і рефакцією.
ЦІНИ ДОВІДКОВІ (рublished рrісе), що публікуються в окремих періодичних виданнях, прейскурантах, каталогах — це середні ціни, що склалися за фактичними актами купівлі-продажу за відповідний період.
ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ — вартісний показник обсягу виробленої продукції, що характеризує розмір новоствореної вартості, тобто «вартості, доданої обробкою». Цей показник не включає у свою структуру вартість використаної сировини, матеріалів, що комплектують вироби, машин, устаткування, отриманих у порядку кооперованих або інших видів постачань від інших підприємств. Чиста продукція в практиці техніко-економічного планування розраховується як різниця між обсягом валової (товарної) продукції, матеріальними витратами (сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергія) і амортизаційними відрахуваннями. Сума чистої продукції всіх галузей матеріального виробництва складає набутий національний доход країни. Ріст обсягу чистої продукції є найважливішим критерієм ефективності суспільного виробництва.
ЧИСТИЙ ДОХОД — прибуток після відрахування витрат (витрат на виробництво і реалізацію), сплати податків і всіх боргових зобов'язань; є основою формування фондів економічного стимулювання.
1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП