ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Банківська справа

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Банківська справа
1 2 3 4 5 


54.Характеристика доходів та витрат банку.
Доходи банку (Д) — збільшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій, крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій, які приводять до одного з двох наслідків: 1) збільшення суми активів банківської установи без відповідного збільшення суми її зобов'язань; 2) зменшення суми зобов'язань банку без відповідного зменшення суми її активів. Витрати банку (В)— зменшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу, які призводять до одного з двох наслідків: 1) скорочення суми активів банківської установи без відповідного скорочення суми її зобов'язань; 2) збільшення суми зобов'язань без відповідного збільшення суми її активів.
Як об’єкти обліку Д і В поділяють на: 1)банківські Д і В – безпосередньо пов’язані з банк-ю д-стю; 2) небанківські Д і В – решта Д і В банку, які не стосуються основної д-сті, але сприяють її здійсненню ; 3)відрахування в резерви; 4)непередбачені Д і В; 5)податок на прибуток.
Банківські Д і В включають в себе 4 групи: 1) процентні Д і В — Д і В, які обчислюються пропорційно до часу і суми активу чи зобов'язання; 2) Комісійні Д і В — Д і В, які обчислюються пропорційно до суми активу чи зобов'язання незалежно від часу або є фіксованими. 3) торгівельні – оп-ї з купівлі-продажу ЦП, ін. валюти, ін. фін. інструментів; 4) інші банківські Д і В – дивідендний дохід, штрафи, пені за банк-ми оп-ми, Д і В за оп-ми з філіями. %-ні Д і В мають види: 1. Д і В за кредитами та депозитами, а також за борговими ЦП з фіксованим прибутком (векселі, обл-ї і т.д.) 2. Д і В у вигляді амор-ї дисконту чи премії за борговими ЦП. 3. Комісійні Д і В, подібні за природою до %-х. При розрахунку сум %-х Д і В за кредитними і депоз-ми оп-ми враховують перший і не врах-ть останній день дії договору. Викор-ють 3 методи визначення к-сті днів для розр-ку %: 1)метод «факт/факт» (до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році); 2) метод «факт/360» (до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360); 3)метод «30/360» (до розрахунку приймається кількість днів у місяці 30, у році — 360).
Небанківські Д і В поділяють на групи: 1)адмін. витрати – ЗП, премії персоналу, нарахув. под-в, зборів, інших платежів, крім податку на прибуток, В на утримання ОЗ та НА, на обслуг. телекомунікацій та ін.; 2)інші небанк-кі Д і В – результати від продажу ОЗ, штрафи, пені за госп. оп-ми і ін.
В на формування резервів для покриття збитків від активних оп-й – це резерви від знецінення ЦП, на покриття можливих збитків від кред-х оп-й, під сумнівну заб-сть за нарах-ми Д, а також під сумнівну дебіт. заб-сть. Особливістю цієї групи В є те, що вони негрошов. До цієї групи відносять прямі відрах-ня на покриття збиттків від сумнівних активів.
Непередбачені Д і В носять випадковий хар-р,, вони є разовими, є результатом надзвичайних подій і не повторюються по суті. 57.Облік операцій за рахунками “Доходи майбутніх періодів” та “Витрати майбутніх періодів”.
Доходи банку (Д) — збільшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій, крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій, які приводять до одного з двох наслідків: 1) збільшення суми активів банківської установи без відповідного збільшення суми її зобов'язань; 2) зменшення суми зобов'язань банку без відповідного зменшення суми її активів. Витрати банку (В)— зменшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу, які призводять до одного з двох наслідків: 1) скорочення суми активів банківської установи без відповідного скорочення суми її зобов'язань; 2) збільшення суми зобов'язань без відповідного збільшення суми її активів.
При отриманні коштів авансом здійснюються такі бух. проведення: Д “Пот. рах. клієнта” або “Кор. рах. банку” – К “Доходи майб. періодів” (3600). В кінці кожного місяця на суму, що відноситься до звітного періоду: Д “Доходи майб. періодів” (3600) – К Клас 6 “Доходи”.
При сплаті коштів авансом: Д 3500 “Витрати майб. періодів” – К “Пот. рах. клієнта” або “Кор. рах. банку”. При настанні звітного періоду суму, що до нього відносять, відображають: Д Клас 7 “Витрати” – К 3500 “Витрати майб. періодів”.

1 2 3 4 5 

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП