ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Екологія, утилізація відходів, озоновий шар

1 2 3 4 5

Нітрати та нітриди та їх вплив на навколишнє середовище і організм людини (Скачати)
Нітрати та нітриди та їх вплив на навколишнє середовище і організм людиниСуть вчення В.І.Вернадського про ноосферу (Скачати)
Роль людини у встановленні біосфери (Скачати)
Чорнобильська катастрофа, її причини та наслідки (Скачати)
Червона та зелена книги України, формування природно- заповідного фонду України, соціоекологія (Скачати)
Охорона водних ресурсів в Україні (Скачати)
Забруднення вод світового океану (Скачати)
Вимоги до якості питної води. Очистка питної води (Скачати)
Охорона довкілля – одне з найжиттєвіших завдань людства (Скачати)
Природно-заповідний фонд Криму (Скачати)
Продукти харчування людини – значення, якісь, склад, забрудненість. (Скачати)
Що таке парниковий ефект (Скачати)
Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар (Скачати)
Екологічна ситуація в місті Умань (Скачати)
Питна та технічна вода. (Скачати)
Екологічний стан атмосфери (Скачати)
Червона Книга України (Скачати)
Риби річки Прут (Скачати)
Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин (Скачати)
Біосферний заповідник "Асканія Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна (Скачати)
Чорноморський біосферний заповідник (Скачати)
Дунайський біосферний заповідник (Скачати)
Кримський природний заповідник (Скачати)
Канівський природний заповідник (Скачати)
Український степовий природний заповідник (Скачати)
Луганський природний заповідник (Скачати)
Поліський природний заповідник (Скачати)
Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник (Скачати)
Природний заповідник "Мис Мартьян" (Скачати)
Карадазький природний заповідник (Скачати)
Природний заповідник "Розточчя" (Скачати)
Природний заповідник "Медобори" (Скачати)
Дніпровсько-Орільський природний заповідник (Скачати)
Природний заповідник "Єланецький степ" (Скачати)
Природний заповідник "Горгани" (Скачати)
Казантипський природний заповідник (Скачати)
Опукський природний заповідник (Скачати)
Рівненський природний заповідник (Скачати)
Азово-Сиваський національний природний парк (Скачати)
Карпатський національний природний парк (Скачати)
Карпатський біосферний заповідник (Скачати)
Оцінка екологічного потенціалу АРК Крим у контексті формування регіональної екологічної політики (Скачати)
Вплив залізничного транспорту на навколишнє середовище (Скачати)
Екологічна гра: Рослинний і тваринний світ в Океанії та Австралії, їх захист (Скачати)
Антропогенна деградація біосфери (Скачати)
Забезпеченість та охорона водних ресурсів (Скачати)
Екологічні проблеми науково-технічного прогресу (Скачати)
Національний природний парк „Гуцульщина" (Скачати)
Охорона і захист природи (Скачати)
Кислотні дощі (Скачати)
Геоекологічна ситуація в Україні. Ділова гра для 8 класу (Скачати)
Біосфера (Скачати)
Екологія Івано-Франківської області. (Скачати)
Екологія міських екосистем (Скачати)
Збережемо красу Землі (урок) (Скачати)
Охорона грунтів від забруднення (Скачати)
Шляхи ефектвного використання екологічних ресурсів (Скачати)
Хімічна промисловість і охорона навколишнього середовища (Скачати)
Клімат. Кліматотвірні фактори (Скачати)
Людина і географічна оболонка (Скачати)
Клімат та кліматичні ресурси України (Скачати)
Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання (Скачати)
Адаптація до абіотичних факторів середовища (Скачати)
Антропогенний вплив на біосферу (Скачати)
Динаміка популяцій (Скачати)
Навколишнє середовище та НТП (Скачати)
Біосфера (Скачати)
Природні й антропогенні фактори впливу на біосферу (Скачати)
Екологія та управління якістю навколишнього середовища (Скачати)
Умови існування організмів (Скачати)
Взаємодія популяцій в угрупуваннях (Скачати)
Захист навколишнього середовища від антропогенного забруднення і раціональне природокористування (Скачати)
Міжнародна співпраця в області охорони природи (Скачати)
Характеристика пасивних методів (Скачати)
Екологічне виховання дітей дошкільного віку (Скачати)
Екологія та буття (Скачати)
Охорона природи, Червона книга, заповідники (урок) (Скачати)
Чорнобильська трагедія, її уроки та наслідки (Скачати)
Сучасна екологічна ситуація в Івано-Франківській області (Скачати)
Cучасна глобальна екологічна криза (Скачати)
Право на одержання екологічної інформації. Механізм реалізації права на екологічну інформацію (Скачати)
Поняття екологічної рівноваги і основні прояви його порушення. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” (Скачати)
Охорона навколишнього середовища (Скачати)
Вплив шуму і вібрації на організм людини. Джерело виникнення шуму і вібрації (Скачати)
Повітря і атмосфера (Скачати)
Сонячна радіація (Скачати)
Радіація на земній поверхні (Скачати)
Тепловий режим атмосфери (Скачати)
Вода в атмосфері (Скачати)
Тумани, хмари. Опади (Скачати)
Атмосферний тиск. Вітер (Скачати)
Повітряні маси атмосферні фронти (Скачати)
Циркуляція атмосфери (Скачати)
Погода і клімат (Скачати)
Завдання і наукові основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (Скачати)
Поняття природокористування, його соціально-економічна суть і складові частини (Скачати)
Метод науки та його особливості (Скачати)
Науково-технічний прогрес і природокористування. Екологічні наслідки (Скачати)
Біологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології (Скачати)
Природні ресурси (Скачати)
Оцінка природних ресурсів (Скачати)
Економічна ефективність природоохоронних заходів (Скачати)
Економічне стимулювання раціонального природокористування (Скачати)
Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів (Скачати)
Наукові основи раціонального природокористування (Скачати)
Раціональне використання та охорона земельних ресурсів (Скачати)
Забруднення земельних угідь в агропромисловому виробництві (Скачати)
Поліпшення використання та охорони земельних угідь (Скачати)
Роль і значення водних ресурсів в агропромисловому виробництві (Скачати)
Поняття раціонального водокористування та основні його напрями (Скачати)
Виходи сільськогосподарського виробництва та їх переробка (Скачати)
Екологічна оцінка технологій переробки сільськогосподарської сировини (Скачати)
Загострення проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки (Скачати)
Шляхи поліпшення екологічної ситуації (Скачати)
Хімічне забруднення атмосфери (Скачати)
Етичні проблеми евтаназії (Скачати)
Нові технології енергозбереження: Світле майбутнє чорного вугілля (Скачати)
Сонячна енергетика (геліоенергетика) - енергетика майбутнього (Скачати)
Зміна клімату на Землі (Скачати)
Парникові гази (Скачати)
Нові технології збереження енергії для України (Скачати)
Парниковий ефект (Скачати)
Різноманіття екосистем. Принципи екологічного районування. (Скачати)
Взаємозв’язок загальної політехнічної та професійної освіти. Завдання трудового та естетичного виховання (Скачати)
Правові форми екологічного контролю (Скачати)
Економічні та правові аспекти екології (Скачати)
Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук. (Скачати)
Сучасний стан грунтів України та шляхи їх покращення (Скачати)
Методи виведення шкідливих речовин з організму людини. Будова та склад біосфери. Закон біогенної міграції атомів (Скачати)
Вплив іонізуючого електромагнітного випромінювання на організм людини (Скачати)
Предмет та поняття екологічного права (Скачати)
Охорона природи в рідному краї (урок). (Скачати)
Поняття про радіоактивність, радіаційний фон, вплив радіації на живі організми (Скачати)
Предмет та основні завдання екології. Сучасний стан використання ґрунтового покриву України. Негативний вплив на людство антропогенних порушень біосфери (Скачати)
Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України (Скачати)
Еколологія: зв’язки екології, об’єкти дослідження в екології, екологічний прогноз (Скачати)
Екологічний стан в нашому місті (Коломия) (Скачати)
Бережи свою планету (урок) (Скачати)
Енергія вітру (Скачати)
Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування (Скачати)
Науково-технічний прогрес (НТП) і економіка природокористування (Скачати)
Екологічна експертиза та проблеми її організації (Скачати)
Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища (Скачати)
Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (Скачати)
Екологічний моніторинг, система екологічної інформації (Скачати)
Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища (Скачати)
Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище (Скачати)
Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища (Скачати)
Предмет, метод і завдання дисципліни екологія (Скачати)
Предмет, метод і завдання дисципліни екологія (Скачати)
Формування екологічної свідомості і здорового способу життя студентів (Скачати)
Аналіз впливу стану навколишнього середовища Бершадського району Вінницької області на (Скачати)
Проблеми формування основ здорового способу життя у школі (Скачати)
Система екологічного управління суб'єктами господарювання в умовах сучасного глобалізованого світу (Скачати)
Формування екологічної свідомості і здорового способу життя студентів (Скачати)
Система екологічного управління суб'єктами господарювання в умовах сучасного глобалізованого світу (Скачати)
Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної (Скачати)
Сучасна екологічна ситуація в Україні (Скачати)
Наукова і суспільна діяльність римського клубу: пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі (Скачати)
Предмет екології: думка вчених і методологів (Скачати)
Парадигмальні орієнтації класичної екології (Скачати)
Екологічні питання в історії науки (Скачати)
Вітчизняна традиція в екології: методологічні і концептуальні основи пізнання біосфери (Скачати)
Аксіологічні аспекти в науко-екологічному пізнанні (Скачати)
Людська діяльність як геологічна сила і чинник екологічних проблем (Скачати)
Людина як частина природи і її протилежність (Скачати)
Екологія і техногенна цивілізація (Скачати)
Екологічна криза в предметі сучасної екології (Скачати)
Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст. (Скачати)
Екологія і етнос (Скачати)
Сучасна концепція охорони природного середовища (Скачати)
Екологічний стан гідросфери України (Скачати)
Антропогенний вплив на повітря гори Говерла (Скачати)
Екологічний стан м. Хмельницький, на підставі моніторингових досліджень (Скачати)
Цезій – 137 у донних осадах озер Волині (Скачати)
Екологічні проблеми річок Закарпаття (Скачати)
Вплив кислотних дощів на грунти (Скачати)
Імітаційне моделювання в екології (Скачати)
Органічне сільське господарство (з досвіду Німеччини) (Скачати)
Соціоекологія (Скачати)
Антропоекологія та екологія людини (Скачати)
Вплив екології довкілля на здоров’я населення Розтоцького регіону (Скачати)
Принципи визначення типу екологічної ситуації та її оцінка (Скачати)
Екологія води басейну верхнього Дністра (Скачати)
Модель Сelaut і перспективи її застосування у ландшафтній екології (Скачати)
Європейські програми збереження біо- та ландшафтного різноманіття (Скачати)
Регіональна екологічна мережа як чинник оптимізації ландшафтів івано-франківської області (Скачати)
Природно-заповідний фонд Івано-Франківщини (Скачати)
Перспективні види альтернативних палив і можливості їх використання (Скачати)
Українські народні традиції використання природних факторів здоров’я (Скачати)
Еколого-геологічні проблеми промислово розвинутих територій як наслідок впливу антропогенного фактору (Скачати)
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи (Скачати)
Охорона грунтів (Скачати)
Забруднення атмосфери (Скачати)
Значення атмосфери (Скачати)
Природні стихії та їх екологічне значення (Скачати)
Утилізація та знешкодження відходів (Скачати)
Концепція сучасного природознавсва (Скачати)
Біосфера – як особлива зона живого (Скачати)

1 2 3 4 5


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП