ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Телекомунікації в бізнесі

Комунікаційні сервіси Internet
Комунікаційні сервіси Internet прийнято поділяти на системи ін-дивідуальних комунікацій і системи колективних комунікацій. У табл. 1 наведено приклади систем того чи іншого типу.
Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ INTERNET
Індивідуальні комунікації Колективні комунікації
Інтерактивні системи (real-time) Talk IRC
Системи відкладеного пере-гляду E-mail Usenet, BBS

Talk — програма інформаційного обміну, що реалізує принцип телефону. Є стандартною утилітою Unix-систем для текстового спілкування між двома користувачами мережі.
IRC — Internet Relay Chat. Розроблений фінським програмістом Яркко Ойкаріненом із метою розширення можливостей програми Talk. Сервіс побудований на взаємодії серверів із клієнтами.
Сервери IRC, що призначені для передачі повідомлень від корис-тувача до користувача, утворюють замкнуте кільце. Дотепер діють три головні серверні кільця — EFnet, UNDERnet і DALnet, не пов’язані між собою. Найбільшим із цих кілець є EFnet (об’єднує понад 100 серверів у різних країнах світу). Користувачам різних провайдерів дозволено доступ лише до певних IRC-серверів.
Серед програм-клієнтів для з’єднання з IRC-сервером можна назвати: mIRC, PIRCH, vIRC 96, а також Microsoft Chat в Internet Explorer.
Після успішного підключення до IRC слід зайти на який-небудь канал і приєднатися до бесіди. Можна створити власний канал. Деякі команди, що використовуються в IRC, наведено в табл. 2.
Багатьом послуга IRC заміняє міжнародні телефонні перегово-ри, хоча репліки й набираються на клавіатурі.
Сервери IRC можуть зв’язуватися за протоколом IRC або DCC (Direct Client to Client) — саме останній часто використовується для спілкування зі знайомими чи родичами в різних країнах.
E-mail — електронна пошта. Найпоширеніша послуга Internet; призначена для пересилки кореспонденції іншим користувачам. Є системою відкладеного перегляду (off-line) — адресат отримує по-відомлення на свій комп’ютер через якийсь проміжок часу. Проте можливості системи електронної пошти цим не обмежені, оскіль-ки з її допомогою можна отримати доступ до багатьох ресурсів Internet.
Таблиця 2
КОМАНДИ IRC
/join #channel підключення до каналу channel
/invite запрошення приєднатися до розмови
/help вивести допомогу програми IRC
/list [#ключ-слово]
[-min співбесідників]
[-max співбесідників] вивести список доступних каналів за заданими умовами
/nick змінити своє ім'я
/part #channel від'єднатися від каналу
/query nick встановити режим приватної розмови з користувачем nick
/quit [причина] вийти з IRC за причиною
/signoff вийти з IRC
/topic #channel тема задати тему каналу
/whois nick видати інформацію про певного користувача
/who #channel видати інформацію про групу користувачів

Система електронної пошти складається з трьох основних ком-понентів.
1. Користувацькі агенти — програми, що дозволяють читати і складати поштові повідомлення. З-поміж таких програм можна на-вести Outlook Express в Internet Explorer, Messenger у Netscape Navigator, Internet Mail у Windows 95.
2. Транспортні агенти — програми, що приймають пошту від ко-ристувацького агента, інтерпретують адреси користувачів і перена-правляють пошту на відповідні комп’ютери для наступної доставки. Ці агенти працюють за протоколом SMTP.
3. Доставочні агенти — програми, які приймають пошту від транспортного агента і доставляють її відповідним користувачам. Ці агенти використовують протоколи UUCP чи РОР.
Багато поштових служб дозволяють обмінюватися повідомлен-нями абонентам різних мереж. Зазвичай такий обмін здійснюється через машину, що підключена до обох поштових мереж і виконує функції шлюзу. Пошта з Internet спершу посилається на шлюз, а по-тім розсилається.
З приводу адресації пошти в E-mail див. Тему X.
BBS (Bulletin Board System) — електронні дошки оголошень. Це спеціалізовані програмні засоби для забезпечення інтерактивного доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Зазвичай розмі-щуються на виділеному комп’ютері, для доступу до якого викорис-товується одна або декілька звичайних телефонних комутованих лі-ній. Користувач, що з’єднався з BBS за допомогою однієї з комунікаційних програм, отримує можливість переглянути оголо-шення, обмінятися з іншими користувачами листами чи файлами, які зберігатимуться на BBS, взяти участь у телеконференціях, чи по-спілкуватися в режимі прямого діалогу з тими, хто на той момент також знаходиться на зв’язку.
BBS були особливо популярними наприкінці 80-х рр., коли ме-режа FidoNet об’єднала тисячі індивідуальних поштових скриньок BBS і створила для них загальну систему електронної пошти. Зараз теж можна натрапити на BBS, що входять до FidoNet або є само-стійними, проте з розвитком Internet ці BBS використовуються ме-нше; натомість, Internet має свої електронні дошки оголошень.
Послуга Usenet — найвідоміша система телеконференцій; під-тримує близько 8000 телеконференцій різноманітної тематики. При-значена насамперед для передачі простих текстових повідомлень, що виводяться на екран.
Для передачі файлів необхідно спершу перетворити двійкові дані на текстовий формат і навпаки програмами UUEncode чи UUDecode. Можна декодувати і за допомогою програми WinCode. Існують та-кож інші програми кодування, зокрема Macintosh BINHEX.
Аби знайти необхідну інформацію серед величезної кількості те-леконференцій, потрібна певна система класифікації та наймену-вання дискусійних груп.
Імена телеконференцій складаються так, щоб користувач за на-звою міг досить легко визначити тематику обговорюваних питань.
Більшість сучасних програм роботи з телеконференціями дозво-ляють проводити пошук телеконференцій за заданою як ключове слово частиною імені.
Система імен телеконференцій будується за ієрархічним принци-пом. Ім’я телеконференції складається з декількох частин, кожна з яких несе певну інформацію про тематику.
Перший рівень в імені — основний ідентифікатор, що визначає належність конференції до якоїсь категорії, наприклад:
biz — бізнес,
comp — комп’ютери,
news — новини загального характеру,
rec — розваги (хобі та мистецтво),
sci — наука,
soc — соціальні теми,
talk — з орієнтацією на дискусію,
misk — теми поза вищевказаними категоріями,
alt — альтернативні.
За основним ідентифікатором телеконференції слідує ідентифі-катор другого рівня, який визначає деяку, досить широку, тематичну ділянку.
Третій рівень зазвичай вводиться, коли телеконференція отримує занадто багато повідомлень, що стосуються різноманітних конкретних тем цієї тематичної ділянки. Наприклад: rec.autos.antique, rec.autos.tech...
У кожної телеконференції може бути лише одне ім’я — після ос-новного ідентифікатора або складатися з досить великої кількості частин, хоч останнє зустрічається рідко і переважно серед категорій comp, sci. Наприклад: comp.os.ms-windows.apps.word-proc.
Деякі телеконференції можуть фігурувати під різними іменами залежно від того, звідки до них надається доступ.
У публікаціях Usenet прийнято скорочення часто вживаних фраз або слів — IMHO (In My Humble Opinion — на мою скромну думку), OTOН (On The Other Hand — з іншого боку), BTW (By The Way — до речі).
У разі необхідності можна зосередити увагу на певних словах повідомлення ( це _дуже_ важливо вказати, спочатку *перевірте*, це ДУЖЕ важливо №;%$#@?).
Використовуються в публікаціях також «мордочки»:
:-) посмішка,
:-( сум,
:-< сердитість,
:-о подив,
:-@ крик,
;-) підморгування.
Для роботи з телеконференціями використовують спеціальні програми читання телеконференцій (news reader), які дозволяють вибрати телеконференцію і переглянути її зміст. Більшість із цих програм належать до категорії вільно розповсюджуваних програмних продуктів та існують для всіх операційних систем. Необхідне програмне забезпечення можна знайти на серверах Internet. Trumpet News Reader (ftp.utas.edu.au каталог /pc/win31 /netstuff/news; WinVN — (ftp.ksc.nasa.gov, /pub/win3/winvn); Free Agent — (ftp.forteinc.com, /pub/forte) — найбільш потужний додаток. Програми для роботи з теле-конференціями вмонтовано у броузери Netscape Communicator 4.0 та Internet Explorer.
Для пошуку статей на певну тему можна скористатися послугами служби фільтрації. Найпопулярніший сервіс щодо фільтрації ста-тей надається службою факультету інформатики Стенфордського університету ([email protected]). Програми для роботи з телеко-нференціями вмонтовано у броузери Netscape Communicator 4.0 та Internet Exoplorer.
Щоб отримати допомогу в роботі з сервером Usenet, необхідно на його адресу відправити листа з одним рядком — HELP.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Комунікаційні сервіси Internet» з дисципліни «Телекомунікації в бізнесі»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Визначення життєвого циклу проекту
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, ЇЇ ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ
Аудит виходу продукції рослинництва
Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення
Аудит неоплаченого капіталу


Категорія: Телекомунікації в бізнесі | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 5981 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП