ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Гіринг і вартість капіталу
Раніше тут розглядався б метод розрахунку вартості індивіду-альних джерел капіталу, таких як новий акціонерний капітал і позичка. Ключове припущення, що стоїть за цими розрахунками, полягає в тому, що співвідношення «борг — власний капітал» як перед, так і після залучення коштів, є помірковано оптимальним. Під терміном «помірковано оптимальний» мається на увазі, що зміна у співвідношенні «борг — власний капітал» не призведе сама по собі до значної зміни показника середньозваженої варто-сті капіталу. Якщо зміна співвідношення «борг — власний капі-тал» впливає на середньозважену вартість капіталу, вартість ко-жного з джерел коштів не може розраховуватись незалежно. Наприклад, збільшення заборгованості може призвести до зрос-тання вартості існуючого власного капіталу. Дослідження стосо-вно впливу гірингу на вартість власного капіталу показує, що на широкому проміжку значень гірингу питома вага боргу має від-носно невеликий вплив на вартість капіталу.
До тих пір, поки існуюче значення показника гірингу підприємства перебуває у межах пласкої час-тини «блюдця», так само, як і новий коефіцієнт гірингу, наведені вище розрахунки є дійсними. Але якщо коефіцієнт гірингу до або після залучення коштів перебуває поза межами пласкої частини «блюдця», зміна гірингу може суттєво вплинути на середньозва-жену вартість коштів. Цей факт необхідно враховувати при розрахунку середньозваженої вартості капіталу після залучення но-вих коштів.
Припустимо, що співвідношення «борг — власний капітал» не-значним чином впливає на середню вартість капіталу, якщо борг становить від 30 до 60 % від загальних обсягів фінансування. Розра-хунок середньої вартості капіталу для різних рівнів показника гі-рингу мав би такий вигляд:

% боргу
у загальному фінансуванні Середньозважена вартість
капіталу, %
0 20
10 15
30 12
50 12
70 14
90 30
Діапазон від 30 до 60 % називається оптимальним діапазоном гірингу. Фінансовий менеджер може вільно діяти у межах цього діапазону, не зачіпаючи суттєво вартість капіталу. Проблема по-лягає не в тому, щоб визначити співвідношення власного і залу-ченого капіталу, а в тому, щоб уникнути неоптимальних співвід-ношень на кінцях діапазону значень показника гірингу. Емпірична підтримка цього твердження наведена у табл. 3.4, де показано значення балансового показника гірингу для ряду англійських компаній у різних галузях промисловості. Варто зазначити, що кожна галузь не орієнтується на якийсь специфічний коефіцієнт гі-рингу. Значення цього коефіцієнта розсіяні на широкому проміжку у кожній з галузей промисловості, хоча спостерігається ледь помітна тенденція концентрації навколо середньої величини. На основі цих даних можна дійти висновку, що на широкому діапазоні значень гірингу значення співвідношення боргу у структурі капіталу компанії справляє незначний ефект на вартість капіталу компанії.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Гіринг і вартість капіталу» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Формати повідомлень і прикладні програми роботи з електронною пош...
Вибір конфігурації систем комп’ютерної телефонії
РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
Аудит амортизації необоротних активів
Планування аудиторської перевірки підприємства


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1995 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП