ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Гроші та кредит

Кредитний договір — основа кредитних взаємовідносин
Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кре-дитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальни-ком тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зо-бов’язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін.
Кредитна угода являє собою розгорнутий документ, що підпи-сується обома сторонами кредитної угоди і містить докладний виклад усіх умов позички.
Його основні розділи такі:
— свідчення і гарантії;
— характеристика кредиту;
— зобов’язуючі умови;
— умови, що забороняють;
— невиконання умов кредитної угоди;
— санкції у разі порушення умов.
Розділ «Свідчення і гарантії» підтверджує, що позичальник:
— має сертифікат про інкорпорування;
— має повноваження укладати кредитні договори і підписува-ти боргові зобов’язання;
— не має заборгованості по податках;
— має право розпоряджатися активами;
— не має активів у заставі, крім відомих банку.
У розділі «Характеристика позички» докладно викладаються умови кредиту, а саме: вид позички, сума, процентна ставка, шкала погашення і забезпечення. Зазначено всіх учасників угоди, робиться посилання на боргове зобов’язання і документ про за-безпечення кредиту.
У розділі «Зобов’язуючі умови» сформульовані правила, яких повинний дотримувати позичальник протягом усього періоду дії позички:
— підтримувати визначений рівень оборотного капіталу;
— підтримувати стабільний рівень акціонерного капіталу;
— дотримувати установленої величини балансових коефіцієн-тів (коефіцієнта ліквідності і т. д.);
— регулярно представляти фінансові звіти, підготовлені з до-триманням усіх загальноприйнятих бухгалтерських правил;
— повідомляти банку про будь-яке погіршення фінансового положення і про будь-які несприятливі зрушення;
— забезпечити необхідне страхування від нещасних випадків, пожежі і т.п.;
— регулярно сплачувати податки та інші зобов’язання, що у випадку несплати можуть привести до накладення арешту на майно;
— тримати в порядку і забезпечувати необхідний ремонт бу-динків і устаткування;
— забезпечити працівникам банку можливість обстежувати бухгалтерські книги компанії на предмет виявлення їхньої ідентичності даним, наведеним у звітах.
У розділі «Умови, що забороняють» зазначені дії, що не пови-нні бути здійснені позичальником:
— не продавати чи закладати активи (крім випадків, коли це потрібно для нормальної роботи компанії);
— не купувати акції чи облігації (за винятком зобов’язань фе-дерального уряду);
— не виплачувати винагороди і дивіденди акціонерам вище обумовленого максимуму;
— не провадити опціонних угод з акціями компанії чи інших операцій з відстроченим відшкодуванням засобів;
— не видавати гарантій по боргах інших підприємств;
— не розширювати систему участі в інших підприємствах;
— не брати участь у злиттях і поглинаннях;
— не робити таких змін у керівних органах компанії, що вплинули б на її політику.
У розділі «Невиконання умов кредитної угоди» наводяться випадки, які варто трактувати як «невиконання» чи «порушення» договору:
— несплата чергового платежу за позичкою;
— порушення однієї з обмежуючих умов, що забороняють;
— оголошення банкрутства чи ліквідації справи;
— смерть позичальника.
У розділі «Санкції у випадку порушення умов угод» перелічується:
— вимога негайного погашення всієї суми боргу, що залиша-ється, і процентів по ній;
— вимога додаткового забезпечення гарантій;
— право банку сплатити борг, що залишився, за рахунок кош-тів, що є на поточному рахунку позичальника.
Не всі кредитні угоди містять усі зазначені розділи і пункти, але деякі моменти — характеристика кредиту, обов’язку креди-тора і позичальника, що розуміється під порушенням договору, — обов’язково присутні в документі про кредитну угоду.
Угоду підписують представники банку і компанії, а якщо по-трібно — гарант. Після цього комплект усіх документів переда-ється клієнту, а інший комплект із супровідними документами надходить у кредитне досьє банку. Потім у це досьє підшивають-ся всі звіти компанії, листування, записи.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Кредитний договір — основа кредитних взаємовідносин» з дисципліни «Гроші та кредит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ВНЕСОК Дж. М. КЕЙНСА У РОЗВИТОК КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Аудит установчих документів
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ НОВОГО ...
Реки, текущие в гору
. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товарови...


Категорія: Гроші та кредит | Додав: koljan (22.02.2011)
Переглядів: 2583 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП