ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит надзвичайних доходів і витрат
Перевірка правильності відображення надзвичай-них доходів передбачає встановлення:
• правильності та достовірності віднесення доходів до надзви-чайних. До них належать: відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями, значних благодійних внесків з боку ін-ших підприємств або фізичних осіб;
• правильності оформлення документів та відображення до-ходів, отриманих у результаті надзвичайних подій.
Перевірку здійснюють за даними рахунку 75 «Надзвичайні доходи» в розрізі субрахунків 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій», 752 «Інші надзвичайні доходи».
За кредитом рахунку 75 відображується сума визнаних над-звичайних доходів, а за кредитом — списання їх за рахунок фі-нансового результату.
Перевірка правильності відображення надзвичайних ви-трат. В процесі аудиторської перевірки аудитору необхідно встановити:
• правильність та достовірність віднесення витрат до надзви-чайних, до яких належать як прямі втрати за наслідками цих по-дій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіган-ням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використаної сировини та матеріалів тощо);
• правильність оформлення документів по списанню неком-пенсованих втрат від стихійного лиха, а також в результаті по-жеж, аварій, інших надзвичайних подій, які викликані екстрема-льними ситуаціями;
• підтвердження понесених витрат відповідними первинними документами, наявність рішень відповідних органів про визнання надзвичайної події, стихійного лиха, техногенної катастрофи, аварій тощо. Аудитор повинен перевірити правильність розраху-нку надзвичайних втрат, його відповідність вимогам, наведеним у дод. 3 П(С)БО 16 «Витрати», та достовірність відображення в бухгалтерському обліку.
Перевірку обліку витрат, пов’язаних із надзвичайними подія-ми, здійснюють за даними рахунку 99 «Надзвичайні витрати». За дебетом цього рахунку відображується сума визнаних надзви-чайних витрат, а за кредитом — їх списання на рахунок фінансо-вих результатів.
Фінансовий результат надзвичайних подій визначається на субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» зіставленням надзвичайних доходів і витрат. Якщо результатом надзвичайних подій є прибуток, то в дебет субрахунку 794 списується також сума податку на прибуток від надзвичайних подій.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит надзвичайних доходів і витрат» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Класифікація кредитів комерційних банків
Особливості фінансових інвестицій
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Умови виникнення кредитної угоди
Синоніми (ідеографічні, стилістичні, контекстуальні, перифраза, е...


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2118 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП