ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит доходів і витрат фінансової діяльності
Під час перевірки доходів від фінансової діяльності аудитор має встановити:
• дотримання встановленого переліку доходів від фінансових операцій;
• правильність ведення обліку доходів від фінансових опе-
рацій;
• правильність віднесення доходів до інших фінансових дохо-дів та ведення їх обліку.
Аудитору треба пам’ятати, що доходи від фінансових операцій включають дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи.
Дохід від участі в капіталі — це дохід від фінансових інвес-тицій, які обліковуються за методом участі в капіталі.
Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, згід-но з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інве-стора у власному капіталі об’єкта інвестування.
Правильність обліку доходів від участі в капіталі перевіряють за даними рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі», який має такі субрахунки: 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємст-ва»; 722 «Дохід від спільної діяльності»; 723 «Дохід від інвести-цій у дочірні підприємства».
Сума доходу, отриманого за інвестиціями пов’язаним сторо-нам і визначеного за методом обліку в капіталі, відображується у бухгалтерському обліку такими записами (табл. 13.14).
При перевірці інших фінансових доходів аудитор повинен з’ясувати правильність віднесення та обліку доходів, одержаних від фінансових інвестицій (крім доходів, які відображуються за методом обліку участі в капіталі), дивідендів, відсотків.
Перевірка правильності накопичення та списання фінан-сових витрат і втрат від участі у капіталі. В процесі перевірки аудитору потрібно звернути увагу на:
• дотримання встановленого переліку фінансових витрат при їх обліку. Аудитор має пам’ятати, що до фінансових витрат на-лежать витрати на відсотки (за користування отриманими креди-тами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу;
Таблиця 13.14
ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДУ, ВИЗНАЧЕНОГО
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1 Відображено суму доходу, отриманого за інвестиція-ми пов’язаним сторонам і визначеного за методом участі в капіталі 141 «Інвестиції пов’язаним сто-ронам за мето-дом обліку учас-ті в капіталі» 721 «Дохід від інвес-тицій в асоційовані підприємства»,
722 «Дохід від спіль-ної діяльності»,
723 «Дохід від інвес-тицій у дочірні під-приємства
2 Отримані підприємством дивіденди зменшують вар-тість інвестиції 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»
3 Відображено частки збит-ків інвестора 96 «Втрати від участі в капіталі» 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»
• правильність ведення обліку витрат, пов’язаних з нараху-ванням та сплатою відсотків тощо за користування кредитами банків. З цією метою аудитору необхідно ознайомитися з умова-ми кредитних договорів;
• достовірність обліку витрат, пов’язаних із залученням пози-кового капіталу;
• правильність визначення та ведення обліку витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими (дочірніми, спільними) підприємствами збитків від зменшення власно-го капіталу підприємств внаслідок інших подій. При цьому слід перевірити документи, що підтверджують отримання збитку або зменшення власного капіталу.
При перевірці правильності розрахунку втрат від участі в ка-піталі та його відповідності вимогам, наведеним в дод. 2 до П(С)БО 16 «Витрати», аудитор має виходити із тлумачення втрат від участі в капіталі: втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит доходів і витрат фінансової діяльності» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Задача о двух яйцах
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТУ
Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків
ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ТОВАРУ
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ТА ВИСНОВОК


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 2724 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП