ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит розрахунків з акціонерами
Завдання аудиту — встановити правильність розра-хунків з акціонерами, що пов’язані з:
• підпискою на акції;
• отриманням внесків від акціонерів;
• вилученням акцій, які були продані раніше;
• виплатою дивідендів;
• повторним випуском в обіг акцій, викуплених раніше за ці-ною, нижчою за номінальну вартість;
• дотриманням правових норм щодо виплати дивідендів;
• правильністю відображення господарських операцій в обліку.
Послідовність перевірки та правильність бухгалтерських
записів господарських операцій щодо підписки на акції та отри-мання внесків від акціонерів висвітлено в п. 7.2. Товариство має щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про виплату дивідендів з розміщених акцій. Доцільною є виплата дивідендів за підсумками року. Дивіденди виплачуються у гро-шовій формі, а у випадках, передбачених статутом товариства, — іншим майном.
Розмір дивідендів за підсумками року не може бути більшим, ніж розмір, рекомендований радою директорів (спостережною радою) товариства і меншим за виплачені проміжні дивіденди. Загальні збори акціонерів мають право дещо обмежити сплату дивідендів за акціями. Дата виплати дивідендів визначається ста-тутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за підсумками року. Дата виплати проміжних дивідендів визначається рішенням ради директорів (спостереж-ною радою) товариства про виплату проміжних дивідендів, але не раніше ніж за 30 днів з дня прийняття такого рішення.
Товариство не має права приймати рішення про виплату диві-дендів за акціями за таких обставин:
• до повної сплати всього статутного капіталу;
• якщо на дату виплати дивідендів воно має ознаки неплато-спроможності (банкрутства), визначені за правовими актами України про банкрутство підприємств, чи зазначені ознаки вияв-ляються у разі виплати дивідендів;
• в інших випадках, передбачених законодавством.
Нараховані дивіденди за акціями мають бути відображені та-ким бухгалтерським записом (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХОВАНИХ ДИВІДЕНДІВ

пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Нараховано дивідендів за акціями 443 «Прибуток, використаний у звіт-ному періоді» 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
2 Перераховано з поточного рахунку дивіденди акціонерам 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Крім дивідендів за рахунок прибутку в звітному році акціоне-рним товариством формується резервний капітал. Аудитор пови-нен встановити правильність відображення цих господарських операцій у бухгалтерському обліку та операцій, пов’язаних з ви-купом акцій у акціонерів, що має бути відображено такими бух-галтерськими записами (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
№ пор. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Здійснено відрахування до резервного капіталу 443 «Прибуток, використаний у звіт-ному періоді» 43 «Резервний ка-пітал»
2 Списано прибуток, викори-станий у звітному періоді 441 «Прибуток
нерозподілений» 443 «Прибуток, використаний у звіт-ному періоді»
3 Викуплено акції в акціоне-рів, у тому числі:
• за номіналом;
• за ціною, нижчою за но-мінальну вартість;
• за ціною, вищою за номі-нальну вартість 451 «Вилучені ак-ції» 31 «Рахунки в банках»

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит розрахунків з акціонерами» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
Диференціація кредитних операцій за ступенями ризику
Планування аудиторської перевірки підприємства
Формати повідомлень і прикладні програми роботи з електронною пош...


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2381 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП