ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит забезпечення збереження тварин
Мета аудиту — підтвердити забезпечення умов збе-реження тварин та відповідність відображення тварин в обліку їх наявності.
Завдання аудиту — встановити:
• наявність і збереження тварин;
• відповідність умов утримання тварин встановленим вимогам;
• призначення осіб відповідальними за збереження закріпле-ного за ними поголів’я та укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність;
• дотримання строків проведення інвентаризації тварин.
При перевірці збереження тварин і птиці з’ясовують, чи все по-голів’я закріплено за матеріально відповідальними особами та чи укладено з ними договори про матеріальну відповідальність, які мають зберігатися в особовій справі, а також перевіряють наяв-ність у кожної матеріально відповідальної особи кваліфікації, не-обхідної для догляду за худобою того виду й групи, яка за нею за-кріплена.
Перевірка умов утримання тварин здійснюється оглядом при-міщень. Виявляють наявність приміщень і кількість у них ското-місць, забезпеченість окремих видів тварин типовими та присто-сованими приміщеннями, технічний стан будинків і споруд, ви-користання засобів механізації на фермах та їх санітарний стан. Порівнюючи кількість ското-місць у корівниках, телятниках, свинарниках, пташниках з наявною кількістю голів тварин, визна-чають забезпеченість поголів’я тварин приміщеннями. Фактичну кубатуру й корисну площу в розрахунку на одну голову худоби порівнюють з нормами проектування тваринницьких приміщень.
Збереженню поголів’я тварин сприяє проведення інвентариза-ції, яка має провадитися в різні строки за статево-віковими гру-пами. Аудитор перевіряє дотримання періодичності проведення інвентаризації, повноту охоплення нею наявного поголів’я худо-би та правильність відображення її результатів в обліку.
Повноту охоплення інвентаризацією наявного поголів’я худо-би перевіряють порівнянням показників інвентаризаційних опи-сів з даними Журналу-ордера № 9 с.-г., Звітами руху худоби і птиці на фермі, відповідними машинограмами; з’ясовують також правильність регулювання відхилень за кількістю поголів’я (над-лишки, нестачі), встановлених у процесі інвентаризації. Виявлені інвентаризацією надлишки тварин мають бути оприбутковані,
а заподіяні господарству збитки покриті за рахунок винних осіб, у разі їх відсутності — за рахунок підприємства. При перевірці збереження тварин доцільною є контрольна інвентаризація тва-рин, хоча в обов’язки аудитора її проведення не входить.
Слід пам’ятати, що худобу основного стада, молодняк великої рогатої худоби, коней, верблюдів та ішаків інвентаризують по-об’єктно, а останні види молодняка тварин і тварин на відгодів-лі — групами. Птицю інвентаризують тільки за допомогою пере-рахунку при перегоні її із спеціально збудованого загону.
До початку інвентаризації перевіряють стан обліку тварин на фермі.
Результати контрольної інвентаризації тварин оформлюються актом, який підписують члени інвентаризаційної комісії та мате-ріально відповідальна особа. Остання має дати розписку про те, що контрольна інвентаризація проведена у її присутності, про відсутність претензій і про те, що зазначене в акті поголів’я тва-рин прийнято під особисту матеріальну відповідальність.
При нестачі чи надлишку тварин матеріально відповідальна особа повинна дати письмове пояснення виявленим відхиленням, яке разом з актом є основою для регулювання інвентаризаційних різниць.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит забезпечення збереження тварин» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
Аудит витрат на поліпшення необоротних активів
Протоколи супутникових мереж
Банки в ролі андеррайтерів
Кошмарна сенсація! Де знаходиться - ПЕКЛО?!


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1814 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП