ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит відпуску запасів у виробництво
Аудитор повинен встановити законність списання запасів на виробництво, дотримання встановлених норм. Відпуск запасів за лімітно-забірними картами здійснюється відповідно до нормативів витрат на заданий обсяг виробництва в межах установлених лімітів. Аудитор перевіряє правильність відпуску запасів за встановленими на сільськогосподарському підприємстві нормами, перевіряє повно-ту закриття лімітно-забірних карт і правильність відображення спи-сання матеріалів на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Крім того, він з’ясовує причини понадлімітного відпуску матеріаль-них цінностей, правильність санкціонування понадлімітного відпус-ку запасів і віднесення витрачених запасів на відповідні рахунки.
При передачі запасів за накладною внутрішньогосподарського призначення, коли потреба в них не є постійною, важливо вста-новити, на які цілі вони були використані, перевірити повноту їх відображення у регістрах бухгалтерського обліку. У разі журна-льно-ордерної форми обліку бухгалтерські записи здійснюються протягом місяця у Журналі-ордері № 10.3 с.-г. Списання матеріа-льних цінностей на витрати підприємства потребує перевірки правильності розрахунків і списання транспортно-заготівельних витрат, зокрема розрахунку сум транспортно-заготівельних ви-трат і їх списання на відповідні рахунки.
Видача кормів для годівлі худоби оформляється відомістю ви-трат кормів, у якій зазначається наявність поголів’я на початок дня і щоденна видача кормів.
Перевіркою реалізації запасів на сторону встановлюється правомірність відпуску запасів та правильність визначення ре-зультатів від їх реалізації.
Особливої уваги потребує перевірка правильності віднесення сум за реалізовані запаси на рахунки бухгалтерського обліку, по-внота і правильність нарахування податку на додану вартість.

Таблиця 4.5
ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ВІДПУСКУ ЗАПАСІВ У ВИРОБНИЦТВО
Зміст операції Кореспонденція рахунків
для підприємств, які не використовують
рахунки класу 8 для підприємств, які використовують
рахунки класу 8
Дебет Кредит Дебет Кредит
Відпущено виробничі запаси для власних потреб підпри-ємства:
для виробництва продукції 23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси» 80 «Матеріальні витрати», 23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси», 80 «Матеріальні витрати»
для капітального будівництва 15 «Капітальні ін-вестиції» 20 «Виробничі запаси»
на виправлення браку 24 «Брак у вироб-ництві» 20 «Виробничі запаси» 80 «Матеріальні витрати», 24 «Брак у виробництві» 20 «Виробничі запаси», 80 «Матеріальні витрати»
на загальновиробничі потреби 91 «Загальновиробничі витрати» 20 «Виробничі запаси» 80 «Матеріальні витрати», 91 «Загальновиробничі витрати» 20 «Виробничі запаси»,
80 «Матеріальні витрати»
для адміністративних потреб 92 «Адміністра-тивні витрати» 20 «Виробничі запаси» 80 «Матеріальні витрати»,
92 «Адміністративні
витрати» 20 «Виробничі запаси», 80 «Матеріальні витрати»
для забезпечення збуту про-дукції 93 «Витрати на збут» 20 «Виробничі запаси» 80 «Матеріальні витрати», 93 «Витрати на збут» 20 «Виробничі запаси», 80 «Матеріальні витрати»
на утримання об’єктів соціа-льно-культурного та житлово-комунального призначення 949 «Інші витрати операційної діяльності» 20 «Виробничі запаси» 80 «Матеріальні витрати»,
949 «Інші витрати опера-ційної діяльності» 20 «Виробничі запаси», 80 «Матеріальні витрати»
При перевірці відпуску запасів у виробництво аудитор пови-нен з’ясувати, які рахунки — класу 8 чи 9 використовує підпри-ємство. Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» вартість відпущених у ви-робництво запасів відноситься на витрати звітного періоду. Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовують рахунки класів: 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності». На рахунках класу 8 мають обліковуватися витрати за елементами. На рахунках класу 9 збирається інформація про ви-трати всіх видів діяльності.
У разі правильного відображення операцій з відпуску запасів у виробництво на рахунках бухгалтерського обліку залежно від використання або невикористання рахунків класу 8 «Витрати за елементами» їх кореспонденція матиме такий вигляд (табл. 4.5).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит відпуску запасів у виробництво» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТУ
Стандарти пейджингового зв’язку
ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ТОВАРУ


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 1854 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП