ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Аудит вибуття запасів. Оцінка методу списання запасів
До перевірки правильності відображення в обліку ви-буття запасів аудитору необхідно оцінити доцільність вибору підприємством методу оцінки їх вартості, за якою вони списані на відповідні рахунки. Адже залежно від вибраного підприємст-вом методу списання запасів на витрати підприємства у кожному випадку буде різною собівартість і прибуток підприємства.
П(С)БО 9 «Запаси» передбачено шість методів оцінки вар-тості вибуття запасів:
1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
2) середньозваженої собівартості;
3) нормативних затрат;
4) ціни продажу;
5) ФІФО;
6) ЛІФО.
Аудитор має врахувати, що наведені методи списання запасів можуть використовуватися підприємствами, які здійснюють свою діяльність як у торгівлі, так і у виробничій сфері. Винятком є нор-мативний метод, який застосовується тільки в промисловості, і метод ціни продажу, що використовується в роздрібній торгівлі.
Недоліки та переваги методів оцінки вартості вибуття запасів відображує табл. 4.4.
Таблиця 4.4
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

пор. Метод оцінки Сутність методу Доцільність застосування
методу
1 Метод ідентифі-кованої собівар-тості відповідної одиниці запасів Вартість запасів, які ви-бувають, визначається за кожною їх одиницею, і одиниця запасів вибуває за такою самою вартістю, за якою вона була опри-буткована У разі невеликої кількості запасів, які вибувають, коли легко встановити, за якою вартістю ці запаси були зараховані на бухгалтерський баланс
2 Метод середньо-зваженої собіва-ртості Вартість запасів, які ви-бувають, визначається за середньою (середньозваженою) вартістю кожної одиниці Для підприємств, які ма-ють велику кількість запасів різної номенклатури
3 Метод нормативних затрат Собівартість запасів, які вибувають, визначається на базі норм витрат на оди-ницю продукції (робіт, послуг) Для оцінки матеріальних витрат у складі незавер-шеного виробництва і готової продукції
4 Метод ціни про-дажу Собівартість реалізації визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговель-ної надбавки на ці товари Для підприємств торгівлі, які мають значну і пере-мінну номенклатуру товарів з приблизно однако-вим рівнем торговельної надбавки
5 Метод
ФІФО У перекладі з англ. озна-чає «першим надійшов — першим списався», тобто запаси, які вибувають, списуються за собівартіс-тю перших за часом над-ходження запасів Використання цього ме-тоду приводить до зни-ження витрат і завищення прибутку (як балансово-го, так і податкового). Ситуація сприятлива для за-лучення інвестора
6 Метод
ЛІФО У перекладі з англ. «останнім надійшов — пер-шим списався». Запаси, що вибувають першими, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів Підприємство може від-нести на витрати найбільшу суму та зменшити прибуток. Оцінка залишку запасів за собівартістю перших за часом надходжень дає змогу підприємству
не завищувати вартість своїх активів
Висновки аудитора щодо ефективного методу списання запа-сів підприємство може використати при розробці його облікової політики та фінансової стратегії.
Правильність відображення в бухгалтерському та податко-вому обліку господарських операцій вибуття запасів перевіряєть-ся за окремими їх напрямами:
― відпуском запасів у виробництво;
― продажем запасів;
― обміном запасами.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аудит вибуття запасів. Оцінка методу списання запасів» з дисципліни «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Діалектна лексика
Аудит місцевих податків. Аудит податку з реклами
GSM
Загальне визначення лексики
Технічні засоби для організації локальних мереж типу TOKEN RING; ...


Категорія: Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 3422 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП