ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Поняття та види банківських інвестицій
Як уже зазначалося, з точки зору макроекономіки, інвестиції — це новостворена вартість. А ще можна сказати, що інвестиції — це витрати на виробництво та нагромадження запасів виробницт-ва, або ж сукупність витрат, які реалізуються в формі довго-строкових вкладень капіталу в промисловість, сільське госпо-дарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного господарства.
Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 існує таке тлумачення терміна інвестиції: «Це всі види най-новіших і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої ство-рюються прибуток або досягається соціальний ефект».
До об’єктів інвестування Законом «Про інвестиційну діяльність» віднесено: грошові кошти; рухоме і нерухоме майно; майнові права; інтелектуальні цінності або вкладання в цінні папери з метою отри-мання доходу; вкладання в довгострокові цінні папери.
Законодавчо інвестиції поділяються на:
1. капітальні (придбання будівель, споруд, інших об’єктів неру-хомості, інших основних фондів та нематеріальних активів);
2. фінансові (придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів). У свою чергу, фінансові інвестиції розрізняються як:
а) прямі інвестиції — передбачає внесення коштів чи майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою;
б) портфельні інвестиції — придбання цінних паперів та інших фінансових активів за кошти на біржовому ринку;
3. інвестиції під реінвестиції — здійснення капітальних чи фі-нансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвести-ційних операцій.
Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифі-кації, доходу та ліквідності.
Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за двома напрямами:
1) за допомогою механізмів фондового ринку;
2) за допомогою механізмів середнього та довгострокового кре-дитування.
Комерційні банки повинні в своїй інвестиційній діяльності мати тісний контакт з підприємствами. У випадку створення нового під-приємства заснування його можливе за допомогою банківського ка-піталу як в рамках фінансово-промислових груп, так і поза ними. Фінансово-промисловими групами вважаються ті організації та структури, які утворюються шляхом об’єднання промислового і фі-нансового капіталів.
В Україні банкам заборонено виступати в ролі головного підприємства відповідно до Закону «Про фінансово-промислові групи».
Активну участь банк може брати у санації підприємства: він дає кошти підприємству, натомість одержує його цінні папери. Також можлива і передача державної частки капіталів підприємства в дові-рче управління банку, замість чого банк зобов’язується інвестувати певну суму коштів у це підприємство.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Поняття та види банківських інвестицій» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
Робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них
Адресація повідомлень в системах електронної пошти
Аудит доходів та витрат іншої діяльності


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2373 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП