ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним
Термін «інвестиції» має багато тлумачень. Зупинимось на одно-му з них.
Інвестиція — це господарська операція, яка передбачає придбан-ня основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти чи майно. Законодавчо інвестиції поділяються на капітальні та фінансові, інвестиції під реінвестиції.
У банківській практиці інвестиційні операції означають вкладен-ня коштів у цінні папери. Інвестиції певним чином відрізняються від позичок:
1. Позичка припускає використання коштів протягом відносно короткого проміжку часу з умовою повернення її або її еквівалента. Інвестування передбачає вкладання грошей з метою забезпечення надходження коштів протягом порівняно тривалого часу до того, як вкладені кошти повернуться до власника.
2. При банківському кредитуванні ініціатором угоди, як правило, виступає боржник, а при інвестуванні — банк, який намагається ку-пити активи на ринку.
3. При кредитуванні банк часто є єдиним чи одним з небага-тьох кредиторів, тоді як при інвестуванні він є одним з багатьох інвесторів.
4. Кредитування пов’язане з особистими відносинами банку з позичальником, а інвестування є знеособленою діяльністю.
Проте між кредитними та інвестиційними операціями існує тіс-ний зв’язок:
• зазначені операції найбільш прибуткові, а значить — найбільш ризиковані;
• банки зобов’язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів і залежно від економічної ситуації змінювати її на користь кредитів або на користь інвестицій.
До основних цілей інвестицій належать:
а) дохідність вкладень;
б) безпека вкладень;
в) ризик інвестицій;
г) ліквідність вкладених коштів.
Жоден цінний папір не відповідає всім зазначеним цілям. У процесі управління портфелем цінних паперів банк може досягти компромісу між інвестиційними цілями або ж робити акцент на якійсь з них.
Портфелем цінних паперів називаються вкладення банків у цінні папе-ри, які управляються як одне ціле.
На практиці виділяють цілий ряд інвестиційних портфелів, хара-ктеристику яких подано у таблиці:

Стратегія Коротка характеристика
Політика коротко-строкового акцепту Є найбільш обережним методом. Інвестиційний портфель банку повністю формується з короткострокових цінних па-перів (2—3 роки). Це підвищує банківську ліквідність. По-літика доцільна в період зростання процентних ставок. До-хідність тут не розглядається як пріоритетна ціль
Політика «сходів» (політика рівно-
мірного розподілу коштів) Дозволяє зменшувати коливання в доходах від цінних па-перів і, хоча не приносить великих доходів, гарантує відсут-ність значних втрат
Політика довгострокового акцепту Є протилежністю політиці короткострокового акцепту. Прийнятна в період падіння ринкових норм процента. На практиці є відкритою переважно великим банкам, які ма-ють доступ до ліквідних коштів
Політика процент-них очікувань (кон-
цепція переклю-чення) За своїм характером агресивна. Її здійснення пов’язане з прогнозуванням динаміки процентних ставок і спекуля-
цією на цих змінах
Політика «штанги» Є найбільш прийнятною для комерційних банків. Полягає в урівноваженні дохідності довгострокових ліквідних інве-стицій ліквідними короткостроковими вкладеннями. До-зволяє, за бажанням інвестора, переводити акцепт на різні інвестиційні цілі чи балансувати між цими цілями

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван...
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ
Windows Debugging Tools: диагностика и исправление BSOD
Аудит надзвичайних доходів і витрат
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2245 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП