ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Аудит » Комп’ютерний аудит

Планування аудиторських процедур у середовищі КІСП
Під час планування аудиторських процедур, на які може впливати середовище КІСП підприємства, що перевіряється, аудитор зобов'язаний розглянути, яким чином використання КІСП впливає на аудит, і оцінити значущість {significance) і складність {complexity) процесів функціонування КІСП, а також доступність даних КІСП для використання в аудиті.
Далі аудитор вивчає структуру КІСП клієнта, зокрема ступінь концентрації або розподілу комп'ютерної обробки даних в рамках суб'єкта господарювання, її вплив на розподіл обов'язків виконавців і доступність комп'ютерних даних для безпосереднього вивчення. Первинні документи, комп'ютерні файли й інша інформація, необхідна для складання аудиторських доказів, можуть існувати тільки протягом короткого періоду або у форматі, доступному тільки для перегляду на комп'ютері. У цьому випадку аудитор застосовує спеціальні методи дослідження інформації.
Під час перевірки аудитору слід вивчити й оцінити систему документообігу економічного об'єкта, порядок формування, реєстрації, збереження, обробки документів і трансформації первинних документів у систему записів на бухгалтерських рахунках. Варто з'ясувати місця виникнення первинної інформації і ступінь автоматизації її збору і реєстрації. При використанні спеціальних засобів автоматизації збору і реєстрації інформації (датчиків, лічильників, ваг, сканерів штрихових кодів тощо) аудитор повинний переконатися в тому, що тестування цих пристроїв фахівцями проводиться регулярно, при виявленні відхилень результати належним чином оформлюють і вживають відповідних заходів.
Перше уявлення про рівень автоматизації складання первинних документів аудитор може отримати і при знайомстві зі схемою розташування автоматизованих робочих місць (АРМ) на підприємстві. АРМ, розташовані в місцях виникнення первинної інформації (на складах, у цехах), дають змогу скласти первинний документ у момент здійснення операції, зафіксувати інформацію на машинному носії, передати документ у бухгалтерію для подальшої обробки. Відсутність АРМ у виробничих підрозділах підприємства свідчить або про ручний спосіб складання документів з подальшою передачею їх у бухгалтерію, або про те, що документи формуються в самій бухгалтерії, що характерно для підприємств із невеликим обсягом документів.
Аудитор зобов'язаний оцінити, наскільки модель документообігу, реалізована програмним забезпеченням КІСП, раціональна і ефективна для об'єкта, який перевіряють. Великі підприємства звичайно працюють із застосуванням моделі повного документообігу. Для них важливо проаналізувати розподіл функцій між службами оперативного управління і бухгалтерією, інформаційні зв'язки різних підрозділів з бухгалтерією, простежити рух окремих документів і їх взаємозв'язок, зрозуміти, як підтримується система міждокументальних зв'язків, де зберігаються електронні копії документів, і як забезпечений до них доступ облікових працівників.
На підприємствах, які автоматизують тільки бухгалтерський облік, аудитору необхідно звернути увагу на такі моменти:
дотримання часового інтервалу між виписуванням
документа, здійсненням операції і відображенням її в обліку;
можливість збереження документів в системі після їх
роздрукування;
зв'язок документів і сформованих бухгалтерських
проводок.
Аудитор повинен дати характеристику способам введення даних і формування записів про господарські операції. Автоматизована й автоматична генерація бухгалтерських записів і проводок на основі типових операцій і електронних форм документів часто дозволяє уникнути багатьох помилок, що неминучі при ручному веденні й формуванні проводок. Слід вивчити організацію збереження інформації про господарські операції, можливість швидкого одержання інформації про господарські операції, документи і виведення її на друк.
З іншого боку, у комп'ютерному обліку ряд операцій, таких як нарахування відсотків, закриття рахунків, визначення фінансового результату, може ініціюватися самою програмою. Отже, за такими операціями може не бути будь-яких організаційно-розпорядчих або виправдовувальних документів. У такому разі обов'язок аудитора — ретельно перевірити правильність алгоритмів розрахунків. Помилка, закладена в алгоритм розрахунку і повторена багато разів в повторюваних господарських операціях, може спотворити результат господарської діяльності. У процесі перевірки алгоритмів розрахунку сум при веденні господарських операцій контролюється також правильність формування проводок. Особливо ретельно перевіряються алгоритми операцій, що ініціюються самою програмою.
Аудитору слід перевірити алгоритм на відповідність чинному законодавству і обліковій політиці підприємства і з'ясувати можливість коригування алгоритму у випадку зміни порядку ведення бухгалтерського обліку, податкового або іншого законодавства. Як вже наголошувалося, тестування алгоритмів ставить високі вимоги до комп'ютерної підготовки аудитора. Бажано, щоб він розумів мову програмування (або вбудовану мову для створення облікових алгоритмів — макромову) конкретної програми. Це дасть йому змогу не тільки провести тестування алгоритму на конкретних даних, а й розібратися в правильності його налагодження.
В обов'язки аудитора входить оцінка можливостей системи, що використовується клієнтом щодо створення і формування нових форм внутрішньої або зовнішньої звітності: розгляд механізмів роботи з первинною інформацією, можливостей її розшифровки і швидкого виявлення і виправлення помилок; проведення тестування результатів обробки, щоб знайти, наприклад, неправильно розраховане сальдо на рахунках; тестування перенесення облікових даних в звітність, особливо в тому випадку, якщо показники форми звітності в системі заповнюються "вручну" перенесенням зі сформованих програмою стандартних звітів (облікових регістрів).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Планування аудиторських процедур у середовищі КІСП» з дисципліни «Комп’ютерний аудит»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Ліквідність балансу позичальника. Показники, що характеризують фі...
Аудит неоплаченого капіталу
Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів
Кредитний договір — основа кредитних взаємовідносин
Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори...


Категорія: Комп’ютерний аудит | Додав: koljan (05.03.2012)
Переглядів: 894 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП