ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Географія фізична, геодезія, геологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Географія фізична, геодезія, геологія

1 2 3 4

Використання опорних схем і конспектів на уроках географії (Скачати)
Природні умови і їх картографування. Рельєф та його основні форми (Скачати)
Основи картографії ґрунтових ресурсів, картографічні основи для картування грунтів (Скачати)
Оцінка проектів тріангуляційних мереж (Скачати)
Точність нівелювання (Скачати)
Рельєф та геологічна будова України (Скачати)
Рекреаційний потенціал в контексті перспектив соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Скачати)
Складання проектів рекультивації для різних видів порушених земель (Скачати)
Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) (Скачати)
Заповідник “Горгани” (Скачати)
Значення і склад ґрунтового повітря. Фізико-механічні властивості ґрунтів та їх значення. Поняття про грунт та його функції (Скачати)
Історія досліджень печер в Україні (Скачати)
Оренда землі (Скачати)
Ріка Дністер (Скачати)
Технологія розробки потенційно родючих порід (Скачати)
Cтруктура грунту. Вода в грунті (Скачати)
Євразія (Скачати)
Антарктида: загальні відомості, експедиції, ресурси, рельєф і клімат (Скачати)
До питання оптимізації GPS-вимірів у державних мережах 1 і 2 класу (Скачати)
Меліорація ґрунтових ресурсів. Види меліорації (Скачати)
Прив’язка полігонометричних мереж до пунктів державної геодезичної мережі (Скачати)
Роль гідросфери у формуванні та розвитку геосистем (Скачати)
Спосіб кругових заходів в геодезії (Скачати)
Дослідження польового цифрового фотограмметричного комплексу (Скачати)
Міжнародні карти природних ресурсів, їх значення. Міжнародні тематичні карти світу і крупних регіонів (Скачати)
Гірничотехнічна рекультивація земель (Скачати)
Флуктуаційний метод визначення вертикальної рефракції (Скачати)
Кліматоутворюючі чинники, кліматичні пояси та умови України (Скачати)
Характеристика сучасної планової геодезичної мережі України (Скачати)
Петро Цись: внесок у розвиток української геоморфології (Скачати)
Методичні рекомендації по визначенню рекреаційної місткості території (Скачати)
Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства (Скачати)
Рослинний світ Північної Америки (Скачати)
Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства (Скачати)
Екологічні наслідки гірничих робіт (Скачати)
Селище Дубове Тячівського району Закарпатської області (Скачати)
Будова планети Земля (Скачати)
Коливання клімату (Скачати)
Фермерські господарства (Скачати)
Сільськогосподарські кредити (Скачати)
Ґрунтоутворюючий процес. Хімічний склад ґрунтів. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту (Скачати)
Ріки Івано-Франківської області (Скачати)
Історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області (Скачати)
Природа і населення найдавнішої Індії (Скачати)
Історія освоєння Бориславського нафтового родовища та екологічні наслідки його експлуатації (Скачати)
Необхідна точність координат пунктів для визначення швидкостей горизонтальних деформацій земної поверхні (Скачати)
Проектування мереж трилатерації в геодезичних роботах (Скачати)
Розміри і форми Землі. Маса і густина Землі (Скачати)
Природа і населення найдавнішої Індії (Скачати)
Історія дослідження буроземів Українських Карпат (Скачати)
Уявлення стародавніх народів про Землю (Скачати)
Урок з географії для 8-го класу "Ріки України" (Скачати)
Матеріально-технічні ресурси сільського господарства (Скачати)
Суспільно-географічні аспекти оптимізації водокористування Подільських Товтр (Скачати)
Про оцінку точності головних значень тензора деформації (Скачати)
Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії. Поліконічні проекції. Тематичні карти. Способи картографічного зображення (Скачати)
Боротьба з втратами газу (Скачати)
Зайнятість та доходи сільського населення (Скачати)
Геосистеми осадової товщі, принципи їх призначення а вивченняїх ролі у формуванні сучасних ландшафтів (Скачати)
Буроземні ґрунти на території Яремчанської міської ради, їх фізично-хімічні властивості та розповсюдження. Будова профілю буроземних ґрунтів за фізико-хімічними властивостями (Скачати)
Лісова рекультивація земель (Скачати)
Нормативна база водного кадастру. Значення та правові основи використання лісів. Кадастр природно-заповідного фонду (Скачати)
Метаморфізм алмазоносних формацій щитів (Скачати)
Історія геолого-геоморфологічних досліджень Подільських Товтр (Скачати)
Іінтрузивний магматизм та його продукти (Скачати)
Попередня обробка результатів польових спостережень при методі трилатерації (Скачати)
Про можливості швидкої статичної технології (Скачати)
Оцінка ступеня забруднення важкими металами ґрунтів (Скачати)
Гідрологія боліт (Скачати)
Питання оцінки точності геометричного нівелювання III, IV класів (Скачати)
Фізико-географічна характеристика Івано-Франківської області (Скачати)
Гумусний стан ґрунтів (Скачати)
Українські Карпати (Скачати)
Видатний учений - професор Ярослав Кульчицький (Скачати)
Життя у Світвому океані (Скачати)
Мінерали, розвиток геоморфологічної науки, вітровали (Скачати)
Оптимальний метод обробки висотних кінематичних мереж (Скачати)
Гідросфера (Скачати)
Правова основа містобудівного кадастру. Зміст документів проекту зміни цільового призначення земельної ділянки. Спеціальні правові режими земель історико-культурного призначення (Скачати)
Клімат України (Скачати)
Підтримка пізнавального інтересу на уроках фізичної географії (Скачати)
Складання бюджету виробництва продукції рослинництва. Валове виробництво та очікувана ціна реалізації (Скачати)
Геоекоінформаційна система екологічного моніторингу та кодування екологічної інформації (Скачати)
Алгоритм комплексованої обробки навігаційної інформації, яка поступає від одометричної та радіотехнічних навігаційних систем, на базі методу максимальної правдоподібності (Скачати)
Загальна характеристика Коломийського району (Скачати)
Загадки Атлантиди (Скачати)
Тихий океан (Скачати)
Розвиток аграрного сектора економіки (Скачати)
Визначення нахилу та прогину вентиляційної труби реакторних блоків Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом (Скачати)
Вулкани (Скачати)
Моделювання рельєфу з застосуванням диференціальних сплайнів (Скачати)
Фунціональні показники занурених рослин водосховищ різних гідрологічних та гідрохімічних умовах (Скачати)
Біологічна рекультивація земель (Скачати)
Геологічна будова Українських Карпат (Скачати)
Кліматичні умови (Скачати)
Геологія і геоморфологія: об'єкт і предмет їх вивчення і задачі досліджень, основні підрозділи, зв'язок з іншими науками (Скачати)
Фізичні властивості природних вод (Скачати)
Гірничо-планувальні роботи (Скачати)
Атлантичний океан (Скачати)
Реалізація муніципальної ГІС на базі центру державного земельного кадастру (Скачати)
Про побудову регіональної коваріаційної функції аномалій сили ваги (Скачати)
Загальні вимоги будівлі геодезичних знаків (Скачати)
Грошова оцінка земель водного фонду. Класифікація угідь. Стаття 238. Органи державного ветеринарного контролю (Скачати)
Проект автоматизованої системи реєстрації землекористувачів, землевласників, земельних ділянок і прав на них - "Реєстр 1.0" (Скачати)
Особливості проведення нівелювання різних класів (Скачати)
Реєстрація прав на землю. Складання планів земельних ділянок та поверхів будівель (Скачати)
Походження гірських порід і корисних копалин (Скачати)
Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах (Скачати)
Буроземні ґрунти на території Яремчанської міської ради, їх фізично-хімічні властивості та розповсюдження. Будова профілю буроземних ґрунтів за фізико-хімічними властивостями (Скачати)
Походження Сонячної системи і Землі (Скачати)
Контрольна робота з ґрунтознавства (Скачати)
Позакласна робота з географії (Скачати)
Точність геодезичного забезпечення робіт із кадастрового землеустрою (Скачати)
Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою (Скачати)
Характеристика основних видів природних ресурсів України (Скачати)
Гідрологія підземних вод (Скачати)
Грунти Хмельницької області (Скачати)
Техніка безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах, на дорогах, мостах, тунелях, при будівництві гідроспоруд (Скачати)
Економіко-правові важелі боротьби з забрудненням та іншими порушеннями природного середовища (Скачати)
Картографічне моделювання. Його принципи та види (Скачати)
Кадастрові карти як джерело вивчення стану земельних ресурсів Галичини XVIII - поч. XX ст. (Скачати)
Алгебраїчне обгрунтування еквівалентності рівнянь методу скінченних елементів та методу найменших квадратів (Скачати)
Економічні механізми регулювання природокористування (плата за ресурси) (Скачати)
Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту (Скачати)
Рекультивація земель під час будівництва доріг (Скачати)
Моря, поверхневі і підземні води. Водні ресурси (Скачати)
Ерозія ґрунтів. Причини і наслідки вітрової і водної ерозії (Скачати)
Економічна оцінка природних ресурсів (Скачати)
Актуальні проблеми географічного кубійовичезнавства (Скачати)
Маркопіль – містечко з землі (Скачати)
Природні комплекси (ландшафти), їх поширення і класифікація (Скачати)
Мікроклімат (Скачати)
Гідролого-гідрохімічне районування: історія та сучасний стан (Скачати)
Чорне та Азовське моря (Скачати)
Гідрологічний аналіз високого тало-дощового паводку на Закарпатті у березні 2001 р. та проблеми оперативного прогнозування (Скачати)
Інформаційна система містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру. Заходи щодо приватизації міських земель (Скачати)
Розвиток економічної картографії в Україні (Скачати)
Великий Бар'єрний риф (Скачати)
Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об'єктів (Скачати)
Кількість і розмір сівозмін. Правова основа і принципи землеустрою. Складання схем землеустрою району (Скачати)
Українські Карпати (Скачати)
Вирівнювання висотних мереж (Скачати)
Мантія Землі, її суть і види (Скачати)
Порушення землі як об'єкт рекультивації (Скачати)
Геологічна історія українських карпат і суміжних територій у юрський період (Скачати)
Правова основа cтворення та провадження містобудівного кадастру. Кадастр населених пунктів як інформаційна база в організації використання земель. Поняття земель житлової і громадської забудови (Скачати)
Переносна і акумулятивна діяльність річок (Скачати)
Водний баланс та водні ресурси України (Скачати)
Земельно-кадастрові роботи у капіталістичних країнах (Скачати)
Географічна оболонка. Кругообіг речовин. Природні комплекси (Скачати)
Про виділення за цифровою моделлю земної поверхні ділянок, сприятливих для сільськогосподарського виробництва (Скачати)
Рослинний світ Карпат (Скачати)
Принципи і методи створення рослинного покриву (Скачати)
Рельєф (Скачати)
Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування (Скачати)
Острів Мадагаскар (Скачати)
Про визначення тропосферної затримки при обробці gps–вимірів (Скачати)
Природа Карпат (Скачати)
Будова землі нашої планети. Види екзогенних процесів і їх характеристика та роль у формуванні рельєфу. Визначення та складання картосхеми довжини лінії стоку (Скачати)
Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення географії (Скачати)
Гідросфера. Світовий океан (Скачати)
Рекультивація та охорона земель (Скачати)
Чорне і Азовське моря (Скачати)
Організація угідь і система їх використання (Скачати)
Дослідження впливу природних факторів на безпеку експлуатації магістральних газопроводів (Скачати)
Картографічне забезпечення географічних досліджень Буковини на зламі ХІХ - ХХ століть (Скачати)
Центрографія України: історія і перспективи (Скачати)
Класифікація проекцій. Загальні відомості. Класифікація проекцій по виду меридіанів і паралелей нормальної сітки (Скачати)
Амундсен Руал (Скачати)
Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи (Скачати)
Єдність фізичної і економічної географії (Скачати)
Гранулометричний склад грунтів (Скачати)
Гранулометричний склад грунтів (Скачати)
Організація угідь і система їх використання (Скачати)
Історичні землі України (Скачати)
Методи визначення відносного і абсолютного віку Землі. Коефіцієнт вертикального і горизонтального розчленування. Ендогенні і екзогенні процеси (Скачати)
Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні (Скачати)
Циліндричні і конічні проекції. Загальні відомості (Скачати)
Створення планів і карт засобами ГІС (Скачати)
Еколого-економічна безпека господарських систем (Скачати)
Закономірності розвитку процесу містобудівництва на території України у Середньовічний період (V-XVII ст.) (Скачати)
Фізико-хімічна характеристика та використання ґрунтів лісостепу (Скачати)
Суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин. Фазовий склад ґрунту. Теоретичні основи вапнування кислих ґрунтів та гіпсування солонців (Скачати)
Печери Тернопільської області (Скачати)
Метеорологія і кліматологія (Скачати)
Ресурси та фактори виробництва в малих сільськогосподарських підприємствах (Скачати)
Контрольна робота з геодезії (Скачати)
Водний кодекс України про малі річки (Скачати)
Оцінка збитків від забруднення та інших дій на навколишнє середовище (Скачати)
Зображення фізико-географічних і соціально-економічних явищ. Тематичні карти. Способи картографічного зображення (Скачати)
Роль геоінформаційних систем (ГІС) у системах екологічного моніторингу (Скачати)
Оптимізація інформативності карт сучасних деформацій і рухів земної поверхні (Скачати)
Визначення та врахування впливу вертикальної рефракції (Скачати)
Нівелювання нівелірних знаків (Скачати)
Рекультивація порушених земель (Скачати)
Рекультивація та охорона земель (Скачати)
Поняття про біологічні ресурси, використання їх людиною (Скачати)
Особливості розвитку процесів рельєфоутворення в умовах застійних вод (Скачати)
Малі річки на урбанізованих територіях (Скачати)
Нівелювання нівелірних знаків (Скачати)

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП